Gorjan Maja

Raziskovalna naloga AV

Lončarska delavnica Pungerčar.

Fotografija

Beljenje vrbovih šib.

Fotografija

Vitranje vrbovih šib.

Fotografija

Pleten koš iz vrbovih šib.