Cej Roman

Intervju

Odgovori na vprašanja v zvezi z gospodinjstvom 1-80, splošna zapažanja 1-4, posebni detajli 1-7.Dodatek: risba domačije.

Intervju

Odgovori na vprašanja v zvezi z gospodinjstvom 1-80, vprašalnik za delavca 1-8, dopolnilna vprašanja 1-6, splošna opazovanja 1-4, posebni detajli 1-7.Dodatek: risba domačije.

Intervju

Odgovori na vprašanja v zvezi z gospodinjstvom 1-80, splošna opazovanja 1-4, posebni detajli 1-7.

Intervju

Odgovori na vprašanja v zvezi z gospodinjstvom 1-80, splošna opazovanja 1-4, posebni detajli 1-7.

Intervju

Odgovori na vprašanja v zvezi z gospodinjstvom 1-80, vprašanja za gospodinjo 1-12, vprašalnik za delavca 1-8, splošna zapažanja 1-4, posebni detajli 1-7.

Intervju

Odgovori na vprašanja v zvezi z gospodinjstvom 1-80, splošna opazovanja 1-4, posebni detajli 1-7

Intervju

Odgovori na vprašanja v zvezi z gospodinjstvom 1-80, splošna opažanja 1-4, posebni detajli 1-7.Dodatek: risba domačije.

Intervju

Odgovori na vprašanja v zvezi z gospodinjstvom 1-79, splošna zapažanja 1-7.

Intervju

Odgovori na vprašanja v zvezi z gospodinjstvom 1-80, vprašalnik za gospodinjo 1-12, splošna opazovanja 1-4, posebni detajli 1-7.

Intervju

Odgovori na vprašanja v zvezi z gospodinjstvom 1-80, vprašanja za gospodinjo 1-12, vprašanja za priseljence 1-6, dopolnilna vprašanja 1-3, splošna opazovanja 1-4, posebni detajli 1-7.

Intervju

Odgovori na vprašanja v zvezi z gospodinjstvom 1-80, splošna zapažanja 1-4, posebni detajli 1-7.Dodatek: risba domačije.

Intervju

Odgovori na vprašanja v zvezi z gospodinjstvom 1-80, vprašanja za delavce 1-8, vprašanja za gospodinjo 1-12, splošna opažanja 1-4, posebni detajli 1-7.Dodatek: risba domačije.

Intervju

Odgovori na vprašanja v zvezi z gospodinjstvom 1-80, splošna zapažanja 1-4, posebni detajli 1-7.

Intervju

Odgovori na vprašanja v zvezi z gospodinjstvom 1-80, dopolnilno vprašanje 1-5, splošna zapažanja 1-4, posebni detajli 1-7.

Intervju

Odgovori na vprašanja v zvezi z gospodinjstvom 1-80, vprašalnik za priseljenca 1-9.

Intervju

Odgovori na vprašanja v zvezi z gospodinjstvom 1-80, splošna opažanja 1-4, posebni detajli 1-7.

Intervju

Odgovori na vprašanja v zvezi z gospodinjstvom 1-80, stari predmeti v hiši, delovni dan, splošna opazovanja 1-4, posebni detajli 1-7.

Intervju

Odgovori na vprašanja v zvezi z gospodinjstvom 1-80, vprašanja za gospodinjo 1-12, splošna zapažanja 1-4, posebni detajli 1-7.

Intervju

Odgovori na vprašanja v zvezi z gospodinjstvom 1-80, vprašalnik za priseljence 1-9, splošna opazovanja 1-4, posebni detajli 1-7.

Intervju

Odgovori na vprašanja v zvezi z gospodinjstvom 1-80, vprašalnik za priseljence 1-9, vprašalnik za delavce 1-8, vprašalnik za gospodinjo 1-12, splošna zapažanja 1-4, posebni detajli 1-7.

Intervju

Odgovori na vprašanja v zvezi z gospodinjstvom 1-80, vprašalnik za gospodinjo 1-12, splošna opazovanja 1-4, posebni detajli 1-7. Dodatek: risba domačije.

Intervju

Odgovori na vprašanja v zvezi z gospodinjstvom 1-80, vprašalnik za gospodinjo 1-12, splošna zapažanja 1-4, posebni detajli 1-7.

Intervju

Odgovori na vprašanja v zvezi z gospodinjstvom 1-80, vprašalnik za delavce 1-8, splošna zapažanja 1-4, posebni detajli 1-7.

Intervju

Odgovori na vprašanja.

Intervju

Odgovori na vprašanja.

Intervju

Odgovori na vprašanja.

Intervju

Odgovori na vprašanja.

Intervju

Odgovori na vprašanja.

Intervju

Odgovori na vprašanja o gospodinjstvu 1-82, vprašanja za gospodinjo 1-5, glavna opazovanja 1-4, določeni detajli 1-7.

Intervju

Odgovori na vprašanja o gospodinjstvu 1-82, glavna opazovanja 1-4, posebni detajli 1-7.

Terenski zapis

Seznam lastnikov avtomobilov.

Terenski zapis

Seznam lastnikov TV aparatov.

Terenski zapis

Seznam oddaljenosti Gradenca do nekaterih vasi.

Risba

Gadnarjeva domačija- risba, tloris domačije.

Risba

Boštarjeva domačija.

Terenski zapis

Pojasnila za razumevanje sociološkega intervjuja. Navedeni so časopisi in revije s kratkimi opisi.

Terenski zapis

Odgovori na vprašanja.

Intervju

Odgovori na vprašanja.

Intervju

Odgovori na vprašanja

Intervju

Odgovori na vprašanja.

Terenski zapis

Dnevnik izdatkov in prejemkov.

Intervju

Odgovori na vprašanja.

Intervju

Odgovori na vprašanja.

Terenski zapis

Življenjepis.

Intervju

Odgovori na vprašanja.

Intervju

Vprašalnik za priseljence.

Intervju

Vprašalnik za gospodinjo in skice.

Intervju

Splošni vprašalnik za delavce, splošno opazovanje.

Terenski zapis

Sociološke vprašalnice.