Gerbajs Marjan

Fotografija

Domači kulinarični izdelki Aktiva kmečkih žena Postojna na razstavi Roka za roko, Domus -Center za zaščito potrošnikov, 18. - 22. maj 1992.

Fotografija

Panoji na razstavi Roka za roko, Domus - Center za zaščito potrošnikov, 18. - 22. maj 1992.

Fotografija

Fotografije na panojih in kmečka orodja, ki se uporabljajo pri košnji na razstavi Roka za roko, Domus - Center za zaščito potrošnikov, 18. - 22. maj 1992.

Fotografija

Fotografije na panojih in kmečko orodje, ki se uporablja za košnjo, na razstavi Roka za roko, Domus - Center za zaščito potrošnikov, 18. - 22. maj 1992.

Fotografija

Fotografije koscev na panojih in kmečka orodja, ki se uporabljajo pri košnji, na razstavi Roka za roko, Domus - Center za zaščito potrošnikov, 18. - 22. maj 1992.

Fotografija

Fotografija kosca na panojih s kmečkim orodjem, ki se uporablja za košnjo, razstava Roka za roko, Domus - Center za zaščito potrošnikov, 18. - 22. maj 1992.

Fotografija

Fotografija kosca na panojih s kmečkim orodjem , ki se uporablja za košnjo, razstava Roka za roko, Domus - Center za zaščito potrošnikov, 18. - 22. maj 1992.

Fotografija

Fotografija kosca na panojih s kmečkim orodjem , ki se uporablja za košnjo, razstava Roka za roko, Domus - Center za zaščito potrošnikov, 18. - 22. maj 1992.

Fotografija

Fotografija kosca na panojih s kmečkim orodjem , ki se uporablja za košnjo, razstava Roka za roko, Domus - Center za zaščito potrošnikov, 18. - 22. maj 1992.