Dovjak Meta

Fotografija

Glasbeni del pred otvoritvijo košnje pred Parlamentom, v sklopu razstave Roka za roko.

Fotografija

Janez Bogataj in občinstvo pred otvoritvijo košnje, pred Parlamentom, v sklopu razstave Roka za roko.

Fotografija

Otvoritveni del pred košnjo; poleg govornice so pletene košare z jedmi in kosa.

Fotografija

Demonstracija košnje; v ozadju fotografi in Janez Bogataj.

Fotografija

Fotografija kosca na panojih in kmečkega orodja, ki se uporablja za košnjo, razstava Roka za roko, Domus - Center za zaščito potrošnikov, 18. - 22. maj 1992.

Fotografija

Pletene košare z jedmi; poleg košare je kosa, razstava Roka za roko, Domus - Center za zaščito potrošnikov, 18. - 22. maj 1992.

Fotografija

Miza obložena z kmečkimi dobrotami - tradicionalna hrana za kosce. Razstava Roka za roko, Domus - Center za zaščito potrošnikov, 18. - 22. maj 2010.