Cimperšek Katja

Raziskovalna naloga AV

Življenje grofov Attemsov med 1. in 2. svetovno vojno v Podčetrtku in Slovenski Bistrici, s prevedenim dnevnikom Louisa Attemsa.