Jerman Živa

Raziskovalna naloga besedilo

Praznovanje novega leta.

Fotografija

Lovske trofeje kot okras na steni v predsobi.

Fotografija

Stara hiša.

Fotografija

Sušenje perila na prostem.

Fotografija

Žegnanje konj.

Fotografija

Ritual ob blagoslovu konjev.

Fotografija

Žegnanje konj.

Fotografija

Sajenje krompirja.

Fotografija

Silos in gnojišče.

Fotografija

Hlev.

Fotografija

Kmetijski koledar.

Fotografija

Opremljena soba.

Fotografija

Lovsko okrasje v predsobi.

Fotografija

Stara hiša.

Fotografija

Stara hiša z zgornje strani.

Fotografija

Strojna molža.

Fotografija

Krave v hlevu.

Fotografija

Opremljenost kuhinje.

Fotografija

Odvoz mleka.

Fotografija

Jedilnica.

Fotografija

Nova hiša in ograjen vrt.

Fotografija

Stara hiša.

Fotografija

Ograjen vrt pod hišo.

Fotografija

Betonirano gnojišče.

Fotografija

Reja piščancev.

Fotografija

Reja piščancev.

Fotografija

Meso perutnine (piščanci, kokoši) za domačo prodajo.

Fotografija

Krave v hlevu.

Fotografija

Meso pripravljeno za peko.

Fotografija

Strojno sajenje krompirja.

Fotografija

Strojno sajenje krompirja.

Fotografija

Strojno sajenje krompirja.

Fotografija

Strojno sajenje krompirja.

Fotografija

Del naselja.