Berginc Sara

Raziskovalna naloga besedilo

Študentski Jam SEssion: Jazzovska improvizacija kot stik med glasbeniki in poslušalci.

Raziskovalna naloga besedilo

Košnja in spravilo sena v vasi Krn.

Raziskovalna naloga besedilo

Živinoreja in pridelava mleka v planinah na južnem pobočju Krna.

Fotografija

Etnološki raziskovalni tabor na Star gori, Brecljevo.

Fotografija

Udeleženke raziskovalnega tabora pri igri.

Fotografija

Planina imenovana Kuhinja.

Diplomsko delo

Sodobna vzreja pasemskih psov z rodovnikom in razstave psov.

Seminarska naloga 1

Položaj pesnika v njegovem socialnem okolju na primeru Kobarida.