Čamernik Patricija

Raziskovalna naloga besedilo

Odnosi med podrejenimi in nadrejenimi (ter komunikacija med njimi) v Sloveniji.