Gašparič Slavica

Raziskovalna naloga besedilo

Jaz sem prostovoljec. Zakaj se mladi na Ptuju odločajo za prostovoljno animatorstvo?

Raziskovalna naloga besedilo

Zabave v Brlogu kot ritual.

Seminarska naloga 1

Arheološki center na Panorami. Varstvo dediščine in razvoj turizma.

Diplomsko delo

Velbane kleti na Ptujskem.