Djogić Zlatko

Raziskovalna naloga besedilo

Srečanje Mavrične družine kot uresničitev prerokbe o Mavričnih Bojevnikih starobitnih ameriških plemen.

Raziskovalna naloga besedilo

Pomen ljudske pesmi v vsakdanjem življenju.

Fotografija

Prikaz tkanja na šibe.

Fotografija

Prodajni in razstavni prostor.

Fotografija

Doma izdelane statve.

Fotografija

Material za tkanje v obliki odrezkov.

Fotografija

Prikaz prenašanja suhega lanu do teric.

Fotografija

Prikaz teritve.

Fotografija

Materiali, izdelki in snovalo znotraj bivalnih prostorov.

Fotografija

Lastni tkalski izdelek - toaletna torbica s podlogo.

Fotografija

Stkano laneno platno z izvezenim naslovom diplomske naloge.

Diplomsko delo (bolonjski pr.)

Niti preteklosti - osnova prihodnosti. Možnosti za razvoj tkalstva v Sloveniji.

Seminarska naloga (bolonjski pr.)

Kamen v slovenskih povedkah.