Cigoj Kuzma Anja

Raziskovalna naloga besedilo

Zabave v Brlogu kot ritual.

Raziskovalna naloga besedilo

Turistične kmetije v Šmartnem pri Slovenj Gradcu.

Diplomsko delo

Kulturni turizem v občini Cankova.

Fotografija

Turistična kmetija Klevž.

Fotografija

Kozolec.

Fotografija

Govedo v hlevu.

Fotografija

Kokoši v ograjenem prostoru.

Fotografija

Poslopja turistične kmetije Klevž.

Fotografija

Turistična kmetija Lešnik.

Fotografija

Vhodv hišo.

Fotografija

Lesena hiša s strešno kritino. Kmečki turizem.

Fotografija

Turistična kmetija Plesnik.

Fotografija

Turistična kmetija Plesnik.

Fotografija

Vhod v turistično kmetijo.

Fotografija

Jedilnica na turistični kmetiji.

Fotografija

Kozolec toplar.

Fotografija

Kozolec toplar.

Fotografija

Govedo na paši.

Fotografija

Soba za sprostitev na turistični kmetiji.

Fotografija

Šank na turistični kmetiji.

Fotografija

Poljedelska orodja kot okras na turistični kmetiji.