Jaušovec Katja

Raziskovalna naloga besedilo

Zabave v Brlogu kot ritual.

Fotografija

Merjenje predmetov za muzejsko zbirko.

Diplomsko delo

Včasih je tukaj živel viničar.

Fotografija

Predelava lesa.

Fotografija

Reja piščančev.

Fotografija

Privezano govedo v hlevu.