Doria Živa Viviana

Raziskovalna naloga besedilo

Božično-novoletni čas.

Seminarska naloga 2

Alica v čudežni deželi: geneza te ne-pravljice ter folklorni in mitološki motivi v fantazijskem leposlovnem delu.

Diplomsko delo (bolonjski pr.)

Slovenska ljudska pravljica in pripovedka ter vloga ženske v njej.