Klanšek Barbara

Raziskovalna naloga besedilo

Pobiranje jajc in jajčerija/jajčarija v občini Šmartno ob Paki.

Fotografija

Knjižne police v knjižnici oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo.

Diplomsko delo

Logarska hiša pod kamniškim gradom. Konservatorski načrt za obnovo hiše Novi trg 5 – Kamnik.

Fotografija

Kopa.

Fotografija

Pogled na Mislinjo z okolico.

Fotografija

Naselje z okolico.

Fotografija

Skladišče hlodov.

Fotografija

Starejša žaga.