Babnik Janja

Fotografija

Šivilja iz Št. Pavla za šivalnim strojem.

Fotografija

Radijski sprejemnik.