Piskrovezec. Izdelovalka cekarja iz ličja. Izdelovalec košar iz šibja.
Vrsta dokumenta: Avdiovizualni zapis; Produkcija
Datum: 2012
Avtor: Pšajd Jelka
OCM: 335 Carpentry
Etnološka sistematika: 1.12. ROKODELSTVO IN OBRT
Lokacija: Vintarovci
  Projekt Rokodelka akademija, 3 filmi. Izdelovalka Cekarja iz Gomilnice, Izdelovalec košar iz Sovjaka.

Našel 1 dokumentov. Stran: 1