Pokop Bizeljca.
Vrsta dokumenta: Avdiovizualni zapis; Raziskovalna naloga AV
Datum: 26.10.2006
Avtor: Korčulanin Laura
OCM: 788 Ritual
Etnološka sistematika: 2.20. PRIREDITVE, FESTIVALI
Lokacija: Ljubljana
  Film so posneli še: Bajec S., Sokolić Ž., Makuc A.

Našel 1 dokumentov. Stran: 1