Uvajanje in navajanje na tehnološke novosti v gospodinjstvu: Primerjava med mestom in vasjo od leta 1900 do danes.
Vrsta dokumenta: Besedilo; Raziskovalna naloga besedilo
Datum: 22.09.2009
Avtor: Dornik Julija
OCM: 404 Household Machines and Appliances
Etnološka sistematika: 1.4.7. Bivalna kultura
Lokacija: Ljubljana
  17 str.,

Našel 1 dokumentov. Stran: 1