Mitološka vsebina ljudskih poimenovanj stavb v Mariboru.
Vrsta dokumenta: Avdio zapis; Raziskovalna naloga avdio
Datum: 2006
Avtor: Gorjup Mitja
OCM:
Etnološka sistematika: 1.2. ZEMLJIŠKA RAZDELITEV, NASELJE, URBANIZEM
Lokacija: Maribor
  1. del intervjuja.

Našel 1 dokumentov. Stran: 1