Gorenje kot ga vidijo njegovi potrošniki : raziskovalna naloga o dojemanju produktov Gorenja s strani ljudi.
Vrsta dokumenta: Besedilo; Raziskovalna naloga besedilo
Datum: 2012
Avtor: Valenčič Špela
OCM: 348 Industrial Structures
Etnološka sistematika: 1.13. INDUSTRIJA IN RUDARSTVO
Lokacija: Velenje
  32 str.

Našel 1 dokumentov. Stran: 1