"V B-ju so sami snobi": prostor, meje in socialne interakcije v ljubljanskem blokovskem naselju na Viču.
Vrsta dokumenta: Besedilo; Seminarska naloga 2
Datum: 2011
Avtor: Ivančič Maruša
OCM: 330 BUILDING AND CONSTRUCTION
Etnološka sistematika: 1.3.2. STANOVANJSKE STAVBE
Lokacija: Ljubljana
  Sem. nal. 2, 32 str., ilustr.

Našel 1 dokumentov. Stran: 1