Hiši s pročelja.
Vrsta dokumenta: Slikovno gradivo; Fotografija
Datum: 24.10.1968
Avtor: Krnel Umek Duša
OCM: 330 BUILDING AND CONSTRUCTION
Etnološka sistematika: 1.3. STAVBARSTVO
Lokacija: Hotedrščica
 

Našel 1 dokumentov. Stran: 1