Mitološka vsebina ljudskih poimenovanj stavb v Mariboru.
Vrsta dokumenta: Besedilo; Raziskovalna naloga besedilo
Datum: 20.04.2006
Avtor: Mavrin Nina
OCM:
Etnološka sistematika: 1.2. ZEMLJIŠKA RAZDELITEV, NASELJE, URBANIZEM
Lokacija: Maribor
  Priloga: CD avdio posnetek (6). Naloga treh avtorjev - Mavrin, Gorjup, Loparič.

Našel 1 dokumentov. Stran: 1