Trije posnetki: naselje, skupina plesalcev v narodni noši in terice lanu
Vrsta dokumenta: Slikovno gradivo; Fotografija
Datum: 1800 do 1899
Avtor: Dokl Slavko
OCM: 131 Location
Etnološka sistematika: 1.2.1. Naselje
Lokacija: Adlešiči
  Druge oznake: Založilo Turistično društvo Adlešiči. Tisk Tiskarna Novo mesto.

Našel 1 dokumentov. Stran: 1