Dva motiva panorame.
Vrsta dokumenta: Slikovno gradivo; Fotografija
Datum: 1900 do 1999
Avtor: Kaše Egon
OCM: 131 Location
Etnološka sistematika: 1.2.1. Naselje
Lokacija: Ljubljana
  Založilo ČGP Delo - tozd Delavska enotnost, Ljubljana. Tisk: Tiskarna Tone Tomšič, Ljubljana.

Našel 1 dokumentov. Stran: 1