Viri za eko muzej. Zgodovinski arhiv Celje.
Vrsta dokumenta: Besedilo; Raziskovalna naloga besedilo
Datum: 2006
Avtor: Hudales Jože
OCM: 245 Arboriculture
Etnološka sistematika: 1.8.3. HMELJARSTVO
Lokacija:
  9 strani.

Našel 1 dokumentov. Stran: 1