Poročilo o delu muzeja Velenje za leto 2005.
Vrsta dokumenta: Besedilo; Raziskovalna naloga besedilo
Datum: 2006
Avtor: Jurca Dominik
OCM: 245 Arboriculture
Etnološka sistematika: 1.8.3. HMELJARSTVO
Lokacija: Velenje
  11 strani.

Našel 1 dokumentov. Stran: 1