Šege in navade ob smrti v Šentrupetru na Dolenjskem.
Vrsta dokumenta: Besedilo; Raziskovalna naloga besedilo
Datum: 25.04.2008
Avtor: Ramovš Mojca
OCM: 760 DEATH
Etnološka sistematika: 2.18.3 Smrt
Lokacija: Šentrupert
  102 str. s prilogami:vprašalnik, transkribcije intervjujev.

Našel 1 dokumentov. Stran: 1