Obrat Kovinarja, nekdaj elektrarna, desno ključavničarska delavnica, levo kovaška delavnica.
Vrsta dokumenta: Slikovno gradivo; Fotografija
Datum: 1965
Avtor: Preslikava
OCM: 327 Iron and Steel Industry
Etnološka sistematika: 1.13. INDUSTRIJA IN RUDARSTVO
Lokacija: Vitanje
 

Našel 1 dokumentov. Stran: 1