Slovenci na Krasu, v zaledju Tržiča in Trsta s poudarkom na slovenskih gostilnah.
Vrsta dokumenta: Besedilo; Raziskovalna naloga besedilo
Datum: 17.08.2009
Avtor: Crnković Tamara
OCM: 629 Inter-ethnic Relations
Etnološka sistematika: 2.7.1. Manjšine, zdomstvo, izseljeništvo
Lokacija: Tržič (Monfalcone)
  30 str., ilustr., priloge: transkribcija intervjuja (1), obrazci - terensko gradivo (4), DVD.

Našel 1 dokumentov. Stran: 1