Slovensko zamejsko šolstvo v Italiji.
Vrsta dokumenta: Besedilo; Raziskovalna naloga besedilo
Datum: 2009
Avtor: Žagar Brina
OCM: 629 Inter-ethnic Relations
Etnološka sistematika: 2.7. MEDKRAJEVNI IN INTERETNIČNI ODNOSI:
Lokacija: Tržič (Monfalcone)
  18 str., priloge:transkribcija intervjuja, obrazec-terensko gradivo, CD

Našel 1 dokumentov. Stran: 1