Spoštovanje ali zloraba vina.
Vrsta dokumenta: Besedilo; Raziskovalna naloga besedilo
Datum: 09.01.2009
Avtor: Bergant Urška
OCM: 221 Annual Cycle
Etnološka sistematika: 2.17. LETNE ŠEGE
Lokacija: Češenik
  24 str., priloge: transkribcija intervjuja (2), poročilo o opazovanju, fotografije, obrazec-terensko gradivo.

Našel 1 dokumentov. Stran: 1