Trenje lanu.
Vrsta dokumenta: Avdiovizualni zapis; Gradivo AV
Datum: 2001
Avtor: Matjašič Bojan
OCM: 248 Textile Agriculture
Etnološka sistematika: 1.5.5. Predelovanje pridelkov
Lokacija: Adlešiči
  Produkcija: KUD Pozitiv in Dijaški dom Ivana Cankarja. Seminarska naloga 2: Obdelava lanu v Adlešičih. 20 f, [15] f. pril. : ilustr., 2002

Našel 1 dokumentov. Stran: 1