Življenje grofov Attemsov med 1. in 2. svetovno vojno v Podčetrtku in Slovenski Bistrici, s prevedenim dnevnikom Louisa Attemsa.
Vrsta dokumenta: Avdiovizualni zapis; Raziskovalna naloga AV
Datum: 1993
Avtor: Cimperšek Katja
OCM: 161 Population
Etnološka sistematika: 2.1.1. Biografije, življenjepisi
Lokacija: Podčetrtek
  Seminarska naloga 2, 69 str., video priloga.

Našel 1 dokumentov. Stran: 1