Zbirka J. M. Halperna

Terenski zapis

Običaji na Šentjanževo in odnos do nezakonskih mater.

Terenski zapis

Običaji in navade ob porodu in opis poklica babice.

Terenski zapis

Razdelitev prostorov, notranja oprema, promet.

Intervju

Ljudski promet.

Intervju

Življenje in delo žanjic.

Terenski zapis

Ohcet. Opis poročne ceremonije in običaja.

Intervju

Lov. Lovski običaji in povezovanje lovcev v lovske družine.

Intervju

Prehrana. Opis posameznih jedi, pribora in navad.

Terenski zapis

Povest o dvanajstih razbojnikih.

Terenski zapis

Berači. Življenje beračev.

Terenski zapis

Prehrana.

Terenski zapis

Kolektivno delo. Opis skupnih kmečkih opravil.

Terenski zapis

Življenjepis.

Terenski zapis

Življenjepis.

Terenski zapis

Čuvanje pri Gabrovi kravi.

Terenski zapis

Kruh

Terenski zapis

Prehrana ob košnji

Terenski zapis

Opis mlatenja žita. Hrana po opravljenem delu.

Terenski zapis

Nezakonske matere.

Terenski zapis

Matere in nezakonski otroci.

Terenski zapis

Življenje.

Terenski zapis

Pogrebni običaji.

Terenski zapis

Fantovske družbe.

Terenski zapis

Nezakonske matere.

Terenski zapis

Božje poti.

Terenski zapis

Berači.

Intervju

Pregled in opis fantovskega običaja, ki je potekal na kresni večer.

Terenski zapis

Živinoreja.

Terenski zapis

Občinski praznik.

Terenski zapis

Letni običaji.

Terenski zapis

Življenjska zgodba.

Terenski zapis

Prehrana porodnice.

Terenski zapis

Poklic babištva.

Intervju

Sociološka vprašalnica.

Terenski zapis

Seznam prijateljev.

Terenski zapis

Razdelitev prostorov in notranja oprema.

Intervju

Odgovori na vprašanja v zvezi z gospodinjstvom, priseljenstvom, delavstvom. Podroben opis hiše in osebne zaznambe spraševalca.

Intervju

Odgovori na vprašanja v zvezi z gospodinjstvom. Podroben opis hiše in osebne zaznambe spraševalca.

Intervju

Odgovori na vprašanja v zvezi z gospodinjstvom, delavstvom. Podroben opis hiše in osebne zaznambe spraševalca.

Intervju

Odgovori na vprašanja v zvezi z gospodinjstvom. Podroben opis hiše in osebne zaznambe spraševalca.

Intervju

Odgovori na vprašanja v zvezi z gospodinjstvom in delavstvom. Podroben opis hiše in osebne zaznambe spraševalca.

Intervju

Službovanje Ivane Kimovec.

Terenski zapis

Običaji ob rojstvu

Intervju

Verska vzgoja otrok v Šenčurju, odnos otrok do verouka in odnos ljudi do vere.

Terenski zapis

Življenjska zgodba. Pripoved o sezonskem delu na Koroškem - žetev.

Terenski zapis

Čebelarstvo.

Intervju

Dodatna vprašanja.

Terenski zapis

Pustovanje - šege in navade. Jurjevo

Terenski zapis

Običaji okrog velike noči..

Terenski zapis

Živinoreja. reja in krmljenje domačih živali: krave, konji, ovce.

Terenski zapis

Podroben opis lova.

Terenski zapis

Ljudska trgovina.

Terenski zapis

Osebno pravo, ženitno pravo.

Terenski zapis

Nošenje na glavi.

Intervju

Zdravljenje.

Terenski zapis

Ljudska medicina-zdravljenje živali in ljudi.

Intervju

Prazniki v času Velike noči, pridelava lana.

Terenski zapis

Čebelarstvo.

Terenski zapis

Porodi nekoč in danes, skrb za otroke.

Terenski zapis

Žegnanje.

Intervju

Odgovori na vprašanja.

Terenski zapis

Poljedelstvo.

Terenski zapis

Vaški priimki.

Terenski zapis

Lastniki avtomobilov in mopedov.

Terenski zapis

Letni prazniki

Terenski zapis

Štefanovo.

Terenski zapis

Gospodarstvo, poljedelstvo.

Terenski zapis

Letne šege.

Terenski zapis

Ofreht in podoknice.

Terenski zapis

Porodni običaji in običaji ob smrti.

Terenski zapis

Šege ob smrti.

Terenski zapis

Procesije v Šenčurju.

Intervju

Blagoslovi in krsti.

Terenski zapis

Kapelice v Šenčurju.

Terenski zapis

Pogrebni običaji, samomorilstvo, berači, romarstvo, nezakonske matere

Terenski zapis

Delna biografija.

Intervju

Običaji na šentjanževo, ob veliki noči, za pusta in sv. Jurija.

Intervju

Poročni običaji.

Intervju

Pogrebni običaji.

Intervju

Opis notranjosti hiše, funkcije stanovanjskih prostorov, pohištvo.

Intervju

Opis bivalnih prostorov, opis gospodarskih objektov, funkcije prostorov.

Intervju

Obredi ob smrti.

Intervju

Letni običaji, Miklavževo, Sv. Lucija, Sv. Štefan.

Intervju

Odgovori na vprašanja v zvezi z gospodinjstvom, priseljenci, tovarniškimi delavci.

Intervju

Odgovori na vprašanja v zvezi z gospodinjstvom od 3-80, posebni detajli 1-7, glavna opazovanja 1-4

Intervju

Odgovori na vprašanja v zvezi z gospodinjstvom od 3-80, vprašanja za priseljence 1-8, vprašanja za delavce 1-6, posebni detajli 1-7, glavna opazovanja 1-4

Intervju

Odgovori na vprašanja v zvezi z gospodinjstvom od 3-80, vprašanja za priseljence 1-8, posebni detajli 1-6, glavna opazovanja 1-4.

Intervju

Odgovori na vprašanja v zvezi z gospodinjstvom od 3-79, posebni detajli 1-7, glavna opazovanja 1-4.

Intervju

Odgovori na vprašanja v zvezi z gospodinjstvom od 3-80, vprašanja za priseljence 1-9, vprašanja za delavce 1-6, vprašanja za gospodarjevo ženo 4-12, posebni detajli 1-6, glavna opazovanja 1-4.

Intervju

Odgovori na vprašanja v zvezi z gospodinjstvom od 3-80, vprašanja za priseljenko 1-9, vprašanja za delavce 1-7, posebni detajli 1-6, glavna opazovanja 1-4.

Intervju

Odgovori na vprašanja v zvezi z gospodinjstvom od 3-80, vprašanja za delavko 1-7, vprašanja za gospodarjevo ženo 3-12, posebni detajli 1-7, glavna opazovanja 1-4.

Intervju

Odgovori na vprašanja v zvezi z gospodinjstvom od 3-80, vprašanja za priseljenko 1-8, posebni detajli 1-7, glavna opazovanja 1-4.

Intervju

Odgovori na vprašanja v zvezi z gospodinjstvom od 3-80, posebni detajli 1-7, glavna opazovanja 1-3.

Intervju

Odgovori na vprašanja v zvezi z gospodinjstvom od 3-80, posebni detajli 1-7, glavna opazovanja 1-4.

Intervju

Odgovori na vprašanja v zvezi z gospodinjstvom od 3-80, vprašanja za tovarniške delavce 1-6, posebni detajli 1-7, glavna opazovanja 1-4.

Terenski zapis

Gledanost televizije in poslušanje radia.

Intervju

Odgovori na vprašanja v zvezi z gospodinjstvom od 3-80, vprašanja za delavce 1-7, posebni detajli 1-6, glavna opazovanja 1-4.

Intervju

Odgovori na vprašanja v zvezi z gospodinjstvom od 3-80, vprašanja za delavce 1-7, glavna opazovanja 1-4.

Intervju

Odgovori na vprašanja v zvezi z gospodinjstvom od 3-80, vprašanja za delavce 1-6, posebni detajli 1-6, glavna opazovanja 1-4.

Intervju

Odgovori na vprašanja v zvezi z gospodinjstvom od 3-80, vprašanja za delavce 1-7, posebni detajli 1-7, glavna opazovanja 1-4.

Intervju

Odgovori na vprašanja v zvezi z gospodinjstvom od 3-80, vprašanja za delavce 1-6, posebni detajli 1-7, glavna opazovanja 1-4.

Intervju

Odgovori na vprašanja v zvezi z gospodinjstvom od 3-80, vprašanja za delavce 1-7, posebni detajli 1-7, glavna opazovanja 1-4.

Intervju

Odgovori na vprašanja v zvezi z gospodinjstvom od 3-80, vprašanja za priseljence 1-8, posebni detajli 1-7, glavna opazovanja 1-4.

Intervju

Odgovori na vprašanja v zvezi z gospodinjstvom od 3-78, vprašanja za priseljence 1-6, posebni detajli 1-6, glavna opazovanja 1-4.

Intervju

Odgovori na vprašanja v zvezi z gospodinjstvom od 3-80, vprašanja za priseljence 1-3, vprašanja za uslužbence 1-6, posebni detajli 1-7, glavna opazovanja 1-4.

Intervju

Odgovori na vprašanja v zvezi z gospodinjstvom od 3-80, vprašanja za delavce 1-7, posebni detajli 1-7, glavna opazovanja 1-4.

Intervju

Odgovori na vprašanja v zvezi z gospodinjstvom od 3-80, vprašanja za delavce 1-6, posebni detajli 1-7, glavna opazovanja 1-4.

Intervju

Odgovori na vprašanja v zvezi z gospodinjstvom od 3-80, vprašanja za uslužbence 1-7, vprašanja za gospodarjevo ženo 4-12, posebni detajli 1-7, glavna opazovanja 1-4.

Terenski zapis

Običaji ob poroki, Gregorjevo, ljudsko zdravilstvo, pust, Šentjanževo.

Intervju

Odgovori na vprašanja v zvezi z gospodinjstvom od 3-80, vprašanja za priseljence 1-9, posebni detajli 1-7, glavna opazovanja 1-4.

Intervju

Odgovori na vprašanja v zvezi z gospodinjstvom 1-80, splošna zapažanja 1-4, posebni detajli 1-7.Dodatek: risba domačije.

Intervju

Odgovori na vprašanja v zvezi z gospodinjstvom 1-80, vprašalnik za delavca 1-8, dopolnilna vprašanja 1-6, splošna opazovanja 1-4, posebni detajli 1-7.Dodatek: risba domačije.

Intervju

Odgovori na vprašanja v zvezi z gospodinjstvom 1-80, splošna opazovanja 1-4, posebni detajli 1-7.

Intervju

Odgovori na vprašanja v zvezi z gospodinjstvom 1-80, splošna opazovanja 1-4, posebni detajli 1-7.

Intervju

Odgovori na vprašanja v zvezi z gospodinjstvom 1-80, vprašanja za gospodinjo 1-12, vprašalnik za delavca 1-8, splošna zapažanja 1-4, posebni detajli 1-7.

Intervju

Odgovori na vprašanja v zvezi z gospodinjstvom 1-80, splošna opazovanja 1-4, posebni detajli 1-7

Intervju

Odgovori na vprašanja v zvezi z gospodinjstvom 1-80, splošna opažanja 1-4, posebni detajli 1-7.Dodatek: risba domačije.

Intervju

Odgovori na vprašanja v zvezi z gospodinjstvom 1-79, splošna zapažanja 1-7.

Intervju

Odgovori na vprašanja v zvezi z gospodinjstvom 1-80, vprašalnik za gospodinjo 1-12, splošna opazovanja 1-4, posebni detajli 1-7.

Intervju

Odgovori na vprašanja v zvezi z gospodinjstvom 1-80, vprašanja za gospodinjo 1-12, vprašanja za priseljence 1-6, dopolnilna vprašanja 1-3, splošna opazovanja 1-4, posebni detajli 1-7.

Intervju

Odgovori na vprašanja v zvezi z gospodinjstvom 1-80, splošna zapažanja 1-4, posebni detajli 1-7.Dodatek: risba domačije.

Intervju

Odgovori na vprašanja v zvezi z gospodinjstvom 1-80, vprašanja za delavce 1-8, vprašanja za gospodinjo 1-12, splošna opažanja 1-4, posebni detajli 1-7.Dodatek: risba domačije.

Intervju

Odgovori na vprašanja v zvezi z gospodinjstvom 1-80, splošna zapažanja 1-4, posebni detajli 1-7.

Intervju

Odgovori na vprašanja v zvezi z gospodinjstvom 1-80, dopolnilno vprašanje 1-5, splošna zapažanja 1-4, posebni detajli 1-7.

Intervju

Odgovori na vprašanja v zvezi z gospodinjstvom 1-80, vprašalnik za priseljenca 1-9.

Intervju

Odgovori na vprašanja v zvezi z gospodinjstvom 1-80, splošna opažanja 1-4, posebni detajli 1-7.

Intervju

Odgovori na vprašanja v zvezi z gospodinjstvom 1-80, stari predmeti v hiši, delovni dan, splošna opazovanja 1-4, posebni detajli 1-7.

Intervju

Odgovori na vprašanja v zvezi z gospodinjstvom 1-80, vprašanja za gospodinjo 1-12, splošna zapažanja 1-4, posebni detajli 1-7.

Intervju

Odgovori na vprašanja v zvezi z gospodinjstvom 1-80, vprašalnik za priseljence 1-9, splošna opazovanja 1-4, posebni detajli 1-7.

Intervju

Odgovori na vprašanja v zvezi z gospodinjstvom 1-80, vprašalnik za priseljence 1-9, vprašalnik za delavce 1-8, vprašalnik za gospodinjo 1-12, splošna zapažanja 1-4, posebni detajli 1-7.

Intervju

Odgovori na vprašanja v zvezi z gospodinjstvom 1-80, vprašalnik za gospodinjo 1-12, splošna opazovanja 1-4, posebni detajli 1-7. Dodatek: risba domačije.

Intervju

Odgovori na vprašanja v zvezi z gospodinjstvom 1-80, vprašalnik za gospodinjo 1-12, splošna zapažanja 1-4, posebni detajli 1-7.

Intervju

Odgovori na vprašanja v zvezi z gospodinjstvom 1-80, vprašalnik za delavce 1-8, splošna zapažanja 1-4, posebni detajli 1-7.

Terenski zapis

Sadjarstvo.

Terenski zapis

Letni prazniki, ljudska medicina, pridelovanje lanu.

Terenski zapis

Obdelovanje in okopavanje.

Terenski zapis

Živinoreja.

Terenski zapis

Letne šege.

Intervju

Odgovori na vprašanja.

Intervju

Odgovori na vprašanja.

Intervju

Odgovori na vprašanja.

Intervju

Odgovori na vprašanja.

Intervju

Odgovori na vprašanja.

Intervju

Odgovori na vprašanja o gospodinjstvu 1-82, vprašanja za gospodinjo 1-5, glavna opazovanja 1-4, določeni detajli 1-7.

Intervju

Odgovori na vprašanja o gospodinjstvu 1-82, glavna opazovanja 1-4, posebni detajli 1-7.

Terenski zapis

Seznam lastnikov avtomobilov.

Terenski zapis

Seznam lastnikov TV aparatov.

Terenski zapis

Seznam oddaljenosti Gradenca do nekaterih vasi.

Risba

Gadnarjeva domačija- risba, tloris domačije.

Risba

Boštarjeva domačija.

Terenski zapis

Pojasnila za razumevanje sociološkega intervjuja. Navedeni so časopisi in revije s kratkimi opisi.

Terenski zapis

Odgovori informatorja na dve dopolnilni vprašanji.

Terenski zapis

Letni običaji in šege.

Terenski zapis

Živinoreja in sadjarstvo.

Terenski zapis

Sadjarstvo in obramba pred škodljivci.

Terenski zapis

Obredi ob smrti in krstu.

Terenski zapis

Imena za ledine, živinoreja, poljedeljstvo in osebna zgodba.

Terenski zapis

Poljedelstvo in sadjarstvo.

Terenski zapis

Dopolnilna vprašanja o poljedelstvu in kratka biografija.

Terenski zapis

Žegnanje v Šenčurju.

Terenski zapis

Pogreb v Šenčurju.

Terenski zapis

Odgovori na vprašanja.

Intervju

Odgovori na vprašanja.

Intervju

Odgovori na vprašanja

Intervju

Odgovori na vprašanja.

Terenski zapis

Dnevnik izdatkov in prejemkov.

Intervju

Odgovori na vprašanja.

Intervju

Odgovori na vprašanja.

Terenski zapis

Življenjepis.

Intervju

Odgovori na vprašanja.

Intervju

Vprašalnik za priseljence.

Intervju

Vprašalnik za gospodinjo in skice.

Terenski zapis

Življenjepis.

Terenski zapis

Prazniki in osebno življenje.

Terenski zapis

Govedoreja.

Terenski zapis

Divja ohcet, poljedelstvo, živinoreja.

Terenski zapis

Socialne razmere, življenje informatorja.

Terenski zapis

Delo in družina, industrializacija.

Terenski zapis

Delo, tovarne, plače in družina.

Terenski zapis

Delo in družina.

Terenski zapis

Živinoreja, konjereja, poljedelstvo.

Terenski zapis

Živinoreja.

Terenski zapis

Delavstvo, ženske, zanositve, splavi in nezakonski otroci.

Terenski zapis

Splošna opažanja in odgovori na vprašanja.

Terenski zapis

Živinoreja.

Terenski zapis

Živinoreja.

Terenski zapis

Osebni in drugi prazniki.

Terenski zapis

Živinoreja, govedoreja.

Terenski zapis

Obdelovanje zemlje, živinoreja.

Terenski zapis

Živinoreja, govedoreja.

Terenski zapis

Družinske razmere in življenje informatorke.

Terenski zapis

Umetni rezbar, njegovo delo in družina.

Terenski zapis

Delovne šege, služabniki.

Terenski zapis

Praznik vseh svetnikov.

Risba

Risba hiše- pri Kvedru.

Terenski zapis

Pobiranje krompirja.

Terenski zapis

Kolektivno delo, hlapci in dekle.

Terenski zapis

Domača obrt in pridelovanje lanu.

Terenski zapis

Lov.

Intervju

Splošni vprašalnik za delavce, splošno opazovanje.

Intervju

Sociološka vprašalnica.

Terenski zapis

Ljudski promet.

Terenski zapis

Terenski zapis in kratka življenska zgodba.

Terenski zapis

Ženitovanjska pisma.

Terenski zapis

Življenjepis.

Terenski zapis

Porodni in krstni običaji.

Terenski zapis

Notranja oprema, ljudska medicina.

Terenski zapis

Udeležba pri pogrebih in svatbah.

Terenski zapis

Muzikanti.

Terenski zapis

Letni običaji.

Terenski zapis

Življenjepis.

Terenski zapis

Hiša in bivalni prostor.

Terenski zapis

Poročni in letni običaji.

Terenski zapis

Življenjepis in letni običaji.

Terenski zapis

Sociološke vprašalnice.

Fotografija

Kozolec.

Fotografija

Kozolec.

Fotografija

Pod.

Fotografija

Kozolec.

Fotografija

Kozolec.

Fotografija

Spodaj hlev, zgoraj pod.

Fotografija

Drvarnica.

Fotografija

Pri kajžu.

Fotografija

Pri kajžu. Stanovanjsko poslopje krito s slamo.

Fotografija

Hlev.

Fotografija

Hlev.

Fotografija

Hlev.

Fotografija

Hlev.

Fotografija

Kozolec.

Fotografija

Kozolec.

Fotografija

Kozolec.

Fotografija

Kozolec.

Fotografija

Stara kašča.

Fotografija

Kašča.

Fotografija

Hlev. Zgoraj za listje.

Fotografija

Kašča.

Fotografija

Dvorišče z vodnjakom.

Fotografija

Lesena hiša s slamnato streho.

Fotografija

Dvorišče.

Fotografija

Panorama naselja.

Fotografija

Križi na vratih.

Fotografija

Detajl na vratih.

Fotografija

Pod s kozolcem.

Fotografija

Pod.

Fotografija

Pod.

Fotografija

Pod.

Fotografija

Hiša s kamnitimi stopnicami.

Fotografija

Pod s kozolcem.

Fotografija

Deščica za dostop kokoši v kurnik.

Fotografija

Hiša.

Fotografija

Žetev.

Fotografija

Kašča.

Fotografija

Kašča in svinjak.

Fotografija

Svinjak.

Fotografija

Hiša in gospodarsko poslopje.

Fotografija

Kašča.

Fotografija

Nova hiša.

Fotografija

Hiša z gankom.

Fotografija

Svinjak.

Fotografija

Pod.

Fotografija

Pod s kozolcem.

Fotografija

Hiša.

Fotografija

Hiša s svinjakom

Fotografija

Hiša s svinjakom

Fotografija

Svinjak.

Fotografija

Svinjak.

Fotografija

Hiša z lesenimi stopnicami.

Fotografija

Kozolec.

Fotografija

Dvojni kozolec.

Fotografija

Kozolec in pod.

Fotografija

Izrezljana vrata.

Fotografija

Pokopališče.

Fotografija

Pokopališče.

Fotografija

Pokopališče.

Fotografija

Pokopališče.

Fotografija

Pokopališče.

Fotografija

Pokopališče.

Fotografija

Pokopališče.

Fotografija

Pokopališče.

Fotografija

Hiša z gankom.

Fotografija

Hiša ob cesti.

Fotografija

Središče vasi.

Fotografija

Okno v alpski hiši.

Fotografija

Sveto obhajilo.

Fotografija

Ljudje pred cerkvijo v času svetega obhajila.

Fotografija

Okrašeno okno v času procesije Sv. rešnjega telesa.

Fotografija

Ritual ob svetem obhajilu.

Fotografija

Pred cerkvijo v času sv. obhajila..

Fotografija

Hiše ob cesti.

Fotografija

Hiša.

Fotografija

Hiša.

Fotografija

Hiša.

Fotografija

Križ v procesiji sv. Rešnjega telesa.

Fotografija

Prvo obhajilo.

Fotografija

Prvo obhajilo.

Fotografija

Prvo obhajilo.

Fotografija

Pevci v procesiji.

Fotografija

Nošenje zastave v procesiji.

Fotografija

Prvoobhajanka z materjo.

Fotografija

Procesija Sv. Rešnjega telesa. Deklice v sprevodu.

Fotografija

Pod.

Fotografija

"Gepel" za mlatenje žita.

Fotografija

Del lesene hiše.

Fotografija

Narodne noše v procesiji ob zlati maši.

Fotografija

Lesena hiša.

Fotografija

Hiša ob cesti.

Fotografija

Hiša s pročelja.

Fotografija

Hiša.

Fotografija

Hišni vhod.

Fotografija

Hiša.

Fotografija

Hiša.

Fotografija

Vhod v hišo.

Fotografija

Vhod v hišo.

Fotografija

Pod.

Fotografija

Pod.

Fotografija

Hiša.

Fotografija

Hiša pri Levcu.

Fotografija

Izrezljana vrata.

Fotografija

Vrata z ornamentom.

Fotografija

Vrata.

Fotografija

Vrata.

Fotografija

Hiša z gospodarskim poslopjem.

Fotografija

Hiša ob cesti.

Fotografija

Detajl oken na leseni hiši.

Fotografija

Vrata z ornamenti.

Fotografija

Vrata z ornamenti.

Fotografija

Hiša pri Jarcu.

Fotografija

Hiša pri Jarcu. Vrata.

Fotografija

Detajl vrat s portalom.

Fotografija

Prvoobhajanci iz Šenčurja na poti v Velesovo.

Fotografija

Prvoobhajanci iz Šenčurja na poti v Velesovo.

Fotografija

Traktor kmetijske zadruge.

Fotografija

Traktor kmetijske zadruge.

Fotografija

Množica v času pogreba.

Fotografija

Ljudje v povorki za pogreb.

Fotografija

Konjska vprega.

Fotografija

Žetev.

Fotografija

Seno v "ruhi".

Fotografija

Nakladanje "ruhe".

Fotografija

Mreža ("ruha") za nošenje sena.

Fotografija

Strašilo za merjasce ob njivi.

Fotografija

Vrata z kamnitim "bangarjem".

Fotografija

Lesena hiša.

Fotografija

Cerkvi sv. Radegunde in sv. Katarine.

Fotografija

Kvedrova hiša. Na ganku visijo alte, na katere obešajo koruzo.

Fotografija

Krave na paši.

Fotografija

Pastir in krave na paši.

Fotografija

Koruza v latah.

Fotografija

Pogreb. Člani gasilskega društva nosijo vence in društvene zastave.

Fotografija

Pogreb. Člani gasilskega društva nosijo društvene zastave.

Fotografija

Ljudje čakajo na pogreb.

Fotografija

Nakladanje sena v kozolec.

Fotografija

Nakladanje sena v kozolec.

Fotografija

Nošenje koša.

Fotografija

Koš.

Fotografija

Žetev.

Fotografija

Njiva pšenice.

Fotografija

Dvorišče pred hišo.

Fotografija

Letnica nad vrati cerkve.

Fotografija

Zidanica.

Fotografija

Zidanica s slamnato streho.

Fotografija

Pod krit s slamo.

Fotografija

Pod.

Fotografija

Kozolec-toplar.

Fotografija

Pod.

Fotografija

Propadajoča hiša.

Fotografija

Propadajoča hiša.

Fotografija

Konstrukcija novega gospodarskega poslopja.

Fotografija

Skrivališče za čuvanje pridelkov pred divjimi prašiči.

Fotografija

Skrivališče za čuvanje pridelkov pred divjimi prašiči.

Fotografija

Kašča.

Fotografija

Kašča.

Fotografija

Vodnjak in gospodarsko poslopje.

Fotografija

Vodnjak pred hišo.

Fotografija

Hiša s slamnato streho.

Fotografija

Dvorišče s kaščo, kozolcem in vodnjakom.

Fotografija

Lesena hiša.

Fotografija

Ornamentirana vrata in portal.

Fotografija

Kašča.

Fotografija

Nakladanje snopov na njivi.

Fotografija

Nakladanje snopov na voz.

Fotografija

Žetev.

Fotografija

Žetev.

Fotografija

Jarem za volovsko vprego.

Fotografija

Volovska vprega z vozom.

Fotografija

Priprava za nošenje vode.

Fotografija

Nošenje vreče z žitom v mlin.

Fotografija

Nakladanje snopov na voz.

Fotografija

Sončna ura na cerkvi.

Fotografija

Priprava za "robhanje" koruze.

Fotografija

"Robhanje" koruze.

Fotografija

Pleteni koš za prevoz poljskih pridelkov.

Fotografija

Detajl hiše.

Fotografija

Dvorišče.

Fotografija

Sušenje sena na dvorišču.

Fotografija

Gospodarsko poslopje s slamnato streho.

Fotografija

Voz za seno.

Fotografija

Klepanje kose.

Fotografija

Polovčev oče.

Fotografija

Grablje.

Fotografija

Posoda za nošenje grozdja v trgatvi.

Fotografija

Vesela družba pri kuhanju žganja.

Fotografija

Na poti v vinograd z bekovimi šibami za vezanje trte.

Fotografija

Jarmiček.

Fotografija

Jarmič za živino.

Fotografija

Volovska vprega.

Fotografija

Grabljenje sena.

Fotografija

Grabljenje sena. Pleteni koš za nošenje sena.

Fotografija

Koš za prevoz gnoja.

Fotografija

Koš za prevoz gnoja na lesenem vozu.

Fotografija

Ples na gasilski veselici.

Fotografija

Gasilska veselica.

Fotografija

Glasbeni ansambel na gasilski veselici.

Fotografija

V nedeljo doma pred hišo.

Fotografija

Jarem.

Fotografija

Jarem.

Fotografija

Pletje na njivi.

Fotografija

Gnoj na dvorišču - pred hlevom.

Fotografija

Del porušenega gradu.

Fotografija

Del porušenega gradu.

Fotografija

Ostanek freske na steni.

Fotografija

Detajl spomenika padlim v 2. svetovni vojni.

Fotografija

Porušena cerkev.

Fotografija

Porušena cerkev.

Fotografija

Kvedrova hiša. "Gomazin" in pod.

Fotografija

Kvedrova hiša.

Fotografija

Kvedrova hiša. sušenje koruze na prostem.

Fotografija

Kvedrova hiša.

Fotografija

Lesena hiša pri Kepicu.

Fotografija

Ura znamke Quartz z radijskim sprejemnikom.

Fotografija

Radio znamke Philips.

Fotografija

"Notranjost" radia znamke Philips. .

Fotografija

Domačija Sitar.

Fotografija

Domačija Sitar. Študenti na terenu.

Fotografija

Domačija Sitar.

Fotografija

Domačija Sitar. Študenti na terenu.

Fotografija

Zlata maša.

Fotografija

Zlata maša.

Fotografija

Množica ob praznovanju zlate maše.

Fotografija

Pogreb. Kaplan iz Šenčura opravlja obred.

Fotografija

Pogreb.

Fotografija

Pogreb. Sprevod gre po obredu iz cerkve.

Fotografija

Pogreb.

Fotografija

Zastave raznih organizacij ob spuščanju krste v grob.

Fotografija

Hišni portal.

Fotografija

Hišni portal.

Fotografija

Znamenje.

Fotografija

Znamenje.

Fotografija

Kašča, slamnata streha.

Fotografija

Stara hiša.

Fotografija

Pogreb. Obred v cerkvi.

Fotografija

Pogreb. Sprevod s krsto.

Fotografija

Praznovanje zlate maše. Sprevod v narodnih nošah.

Fotografija

Sprevod v času praznovanja zlate maše.

Fotografija

Narodne noše na zlati maši.

Fotografija

Narodne noše na zlati maši.

Fotografija

Pred cerkvijo v času zlate maše.

Fotografija

Sprevod v času svetega obhajila.

Fotografija

Procesija v času svetega obhajila.

Fotografija

Gasilska veselica. Balinanje.

Fotografija

Dekliško oblačilo v času svetega obhajila.

Fotografija

Sveto obhajilo.

Fotografija

Procesija sv. Rešnjega telesa.

Fotografija

Procesija sv. Rešnjega telesa.

Fotografija

Prvoobhajanci iz Šenčurja na slovesnosti v Velesovem.

Fotografija

Prvoobhajanci iz Šenčurja, na popoldanski slovesnosti v Velesovem.

Fotografija

Pogreb. Sosedje pokojnega nosijo vence.

Fotografija

Pogreb. Spredaj pokojnikov avto z žalnim trakom, za njim kaplan, za njim pa član gasilskega društva nosi pokojnikova odlikovanja.

Fotografija

Druščina zbrana ob kuhanju žganja.

Fotografija

Izdelovanje vrvi.

Fotografija

Orodje za klepanje kose.

Fotografija

Pokrajina. Stogi s snopi žita.

Fotografija

Preobračanje - sušenje sena.

Fotografija

Pokrajina. Kopica sena.

Fotografija

Gradnja novih hiš.

Fotografija

Gasilska veselica. Balinanje.

Fotografija

Deklice v sprevodu sv. Rešnjega telesa.

Fotografija

Blagoslov pri procesiji sv. Rešnjega telesa.

Fotografija

Pogreb. Člani gasilskega društva.

Fotografija

Pogreb. Gasilska godba na pihala.

Fotografija

Detajl na portalu vrat.

Fotografija

Detajl na portalu vrat.

Fotografija

Vrata s portalom.

Fotografija

Hišni vhod. Vrata s portalom.

Fotografija

Hišni vhod. Detajl na portalu.

Fotografija

Hiša.

Fotografija

Hiša ob cesti.

Fotografija

Vrata s portalom.

Fotografija

Vrata.

Fotografija

Gospodarsko poslopje.

Fotografija

Hiša in gospodarsko poslopje z dvoriščne strani.

Fotografija

Hlev.

Fotografija

Študentke etnologije na stopnicah pred telovadnico v OŠ Šenčur.

Fotografija

Študentka na terenskem delu pred Sitarjevo domačijo.

Fotografija

Okrogla miza - "Joel M. Halpern in njegovo slovensko gradivo". Rajko Muršič in Joel Halpern.

Fotografija

Okrogla miza - "Joel M. Halpern in njegovo slovensko gradivo". Rajko Muršič in Joel Halpern.

Fotografija

Okrogla miza - "Joel M. Halpern in njegovo slovensko gradivo". Od leve proti desni : Jurij Fikfak, Rajko Muršič in Joel Halpern.

Fotografija

Okrogla miza - "Joel M. Halpern in njegovo slovensko gradivo". Joel Halpern in Jože Hudales.

Fotografija

Udeleženci na okrogli mizi - "Joel M. Halpern in njegovo slovensko gradivo". Od leve proti desni 1. vrsta: Milica Varšek, Majda Fister, Slavko Kremenšek in Zdravko Mlinar.