Fototeka

Fotografija

Kmečka soba "prednja hiša".

Fotografija

Podstrešni depo posodja v Tolminskem muzeju.

Fotografija

Rojstna hiša Cirila Kosmača.

Fotografija

Izba v rojstni hiši Cirila Kosmača.

Fotografija

Spalnica, t.i. soba za umiranje v domačiji Cirila Kosmača.

Fotografija

Podstrešna zbirka zibk v Tolminskem muzeju.

Fotografija

Študentka Ines Hvala pri urejanju hemeroteke v Tolminskem muzeju.

Fotografija

Podstrešni depo lesenih predmetov v Tolminskem muzeju.

Fotografija

Študentka geografije ter študentka Ines Hvala pri popisu razstavljenih muzejskih predmetov na domačiji Cirila Kosmača.

Fotografija

Arhivske škatle z gradivom v Tolminskem muzeju.

Fotografija

Del stalne razstave v Tolminskem muzeju.

Fotografija

Del stalne razstave v Tolminskem muzeju.

Fotografija

Del stalne razstave v Tolminskem muzeju.

Fotografija

Hranjenje noš na podstrešju v Tolminskem muzeju.

Fotografija

Črna kuhinja v domačiji Cirila Kosmača.

Fotografija

Obiralke in obiralci hmelja.

Fotografija

Vojaški top na gradu ter mesto Trenčin v ozadju.

Fotografija

Študentke etnologije na vrhu grajskega stolpa v Trenčinu.

Fotografija

Omara na gradu v Trenčinu iz 13. stol. Narejena iz več kot štiridesetih vrst lesa.

Fotografija

Omara na gradu v Trenčinu iz 13. stoletja.

Fotografija

Pogled na mesto Trenčin iz grajskega stolpa.

Fotografija

Obnova gradu v Trenčinu.

Fotografija

Študentke etnologije na grajskem stolpu v Trenčinu.

Fotografija

Stopnice, ki vodijo na vrh grajskega stolpa v Trenčinu.

Fotografija

Mesto Trenčin - cerkev ter grad v ozadju.

Fotografija

Zlati strop v eni od soban na gradu v Bojnicah.

Fotografija

Bratislava.

Fotografija

Trg Reduta v Bratislavi.

Fotografija

Tlakovana, ozka ulica v Bratislavi.

Fotografija

Tlakovana ulica v Bratislavi. v ozadju cerkev sv. Martina.

Fotografija

Študentje Eika na trgu v Bratislavi.

Fotografija

Čičmany-muzej na prostem.

Fotografija

Čičmany-muzej na prostem.

Fotografija

Notranja oprema v eni od hiš muzeja na prostem v Čičmanyih.

Fotografija

Krakowski grad.

Fotografija

Krakowski zmaj.

Fotografija

Prodajalka razglednic ter zemljevidov v Krakowu.

Fotografija

Glavni trg v Krakowem.

Fotografija

Glavni trg v Krakowem.

Fotografija

Železniška postaja v Krakowem.

Fotografija

Študentka OEiKA Sonja Hercog med kosilom v poljski restavraciji v Krakowem.

Fotografija

Ulica v Krakowem.

Fotografija

Martin - muzej na prostem.

Fotografija

Spoznavni večer študentov strokovne ekskrzije iz Slovenije, Slovaške, Poljske, Češke in Madžarske. Skrajno desno stoji prof. Botikova.

Fotografija

Študentke Oeika na glavnem trgu v Martinu.

Fotografija

Martin - muzej na prostem.

Fotografija

Stroj za pridobivanje lanenega olja.

Fotografija

Notranja oprema osnovne šole v muzeju na prostem.

Fotografija

Martin-muzej na prostem.

Fotografija

Lesena cerkev v muzeju na prostem.

Fotografija

Notranjost cerkve v muzeju na prostem.

Fotografija

Leseno okno hotelskega kompleksa v bližini Rožnova pod Radhoštem.

Fotografija

Hotelski kompleks iz prve pol. 20. stol. v bližini Rožnova pod Radhoštem.

Fotografija

Notranjost ene od stavb hotelskega kompleksa v bližini Rožnova pod Radhoštem.

Fotografija

Čebelji panji v muzeju na prostem v Rožnovu pod Radhoštem.

Fotografija

Rožnov pod Radhoštem-muzej na prostem. Kovinska posoda vzidana v krušno peč za segrevanje vode.

Fotografija

Ornamentiran leseni krstilnik v cerkvi sv. Ane v muzeju na prostem v Rožnovu pod Radhoštem.

Fotografija

Obnovitvena dela v muzeju na prostem v Rožnovu pod Radhoštem.

Fotografija

Udeleženci strokovne ekskurzije na Češkem stojijo pred počitniško hišo, ki je zgrajena v tradicionalnem arhitekturnem slogu. Hiša je razglašena za kulturni zpomenik.

Fotografija

Orodja za pripravo lanene niti v muzeju na prostem.

Fotografija

Profesor Rajko Muršič in študenti ob statvah.

Fotografija

Lesena cerkev v muzeju na prostem.

Fotografija

Notranjost lesene cerkve v muzeju na prostem.

Fotografija

Ornamentiran krstilni kamen v muzeju na prostem.

Fotografija

Lenarčičeva domačija.

Fotografija

Zidani dimnik na strehi Lenarčičeve domačije.

Fotografija

Ženska v vsakdanjem oblačilu pred hišo.

Fotografija

Vas Bobovek iz jugozahodne strani.

Fotografija

Hiša zgrajena 1943. V desnem delu hiše je hlev, samostojno stoji senik in drvarnica.

Fotografija

Ženska pred hišo.

Fotografija

Vrhkletna lesena hiša.

Fotografija

Hiša iz leta 1727.

Fotografija

Hiša iz leta 1727.

Fotografija

Stolp gradu Brdo pri Lukovici.

Fotografija

Grad Brdo pri Lukovici, sezidan leta 1552.

Fotografija

Železniška postaja v Brezovici.

Fotografija

Železniška postaja z okolico.

Fotografija

Cerkev v najstarejšem delu Brezovice.

Fotografija

Kozolec toplar

Fotografija

Podružnična cerkev sv. Neže z jz. strani.

Fotografija

Cerkev sv. Antona Puščavnika.

Fotografija

Baročna cerkev sv. Miklavža.

Fotografija

Kip sv. Miklavža na zunanji steni cerkve, ter letnici prenove cerkve.

Fotografija

Cerkev sv. Urha.

Fotografija

Farna cerkev sv. Marije Vnebovzete.

Fotografija

Tabla na zahodni strani cerkve, ki je ostanek prve cerkve, ki je bila leta 1472 požgana.

Fotografija

Osrednji del starega dela naselja. trg, ki ga zaključujekompleks obrambnega tabora zgrajenega v letih 1472 - 1482.

Fotografija

Hiša, ki je bila zgrajena leta 1841.

Fotografija

Hiša in gospodarska poslopja: skedenj, hlev.

Fotografija

Kletna vrata na sprednjem delu hiše.

Fotografija

Kamniti portal z vrati.

Fotografija

Hiša z gospodarskim poslopjem.

Fotografija

Hiša na samem.

Fotografija

Okno na Pirševi domačiji.

Fotografija

Središčni del vasi z javnim vodnjakom.

Fotografija

Nagrobna plošča župniku Jakobu Aljažu na cerkvi sv. Mihaela.

Fotografija

Obnovljena hiša.

Fotografija

Zidanica med vinogradom.

Fotografija

Hiša in zidan hlev.

Fotografija

Pročelje hiše.

Fotografija

Vrata z ornamenti in portalom.

Fotografija

Lesena hiša.

Fotografija

Vrata na leseni hiši.

Fotografija

Kapela iz 16. stoletja ki spada h gradu Krumperk.

Fotografija

Vrata cerkve Device Marije rožnega venca.

Fotografija

Cerkev Device Marije rožnega venca.

Fotografija

Drevo pred hišo, ki služi kot oglasna deska.

Fotografija

Detajli na kozolcu.

Fotografija

Kozolec toplar.

Fotografija

Skedenj.

Fotografija

Skedenj.

Fotografija

Skedenj.

Fotografija

Zapuščena hiša.

Fotografija

Vhod v mlin.

Fotografija

Vhod v kovačnico.

Fotografija

Pročelje hiše od strani.

Fotografija

Notranjost zapuščene kovačnice.

Fotografija

Notranjost zapuščene kovačnice.

Fotografija

Pogonska kolesa za mlin poleg kovačnice.

Fotografija

Prostor za pogonska kolesa med mlinom in kovačnico.

Fotografija

Lesena hiša.

Fotografija

Delno zidana, delno lesena hiša.

Fotografija

Način saniranja struge potoka Reka med stavbami v naselju.

Fotografija

Cerkev nadangela Mihaela, ki je ena izmed prvih v modernejšem arhitekturnem slogu.

Fotografija

Leseni kip Kristusa na križu ob steni nove cerkve.

Fotografija

Stavba v kateri je občina in občinska zastava.

Fotografija

Železniška postaja in okolica.

Fotografija

Koščakova hiša v kateri se nahaja knjižnica.

Fotografija

Čebelnjak na Koščakovem hribu.

Fotografija

Okno z leseni polkni in svetilka na steni gostilne "Pri Rusu".

Fotografija

Hiša kje je bila nekdaj hmeljniška žaga.

Fotografija

Vaška kapelica, zgrajena 1921, obnovljena v 90-ih letih.

Fotografija

Vaška kapelica - letnica nastanka in in okno.

Fotografija

Del lesenega ostrešja na gospodarskem poslopju.

Fotografija

Leseni vaški zvonik.

Fotografija

Rdeče obarvana lesena hiša iz leta 1873.

Fotografija

Gospodarsko poslopje, kjer je žitni, vinski in zelenjavni hram.

Fotografija

Rdeče obarvana lesena hiša iz leta 1873.

Fotografija

Dvorišče in gospodarska poslopja.

Fotografija

Golobnjak na dvorišču župnišča sv. Barbare.

Fotografija

Pasja uta v župnišču.

Fotografija

Gostilna Toni.

Fotografija

Hiša ob cesti.

Fotografija

Obnova Kroflnovega mlina.

Fotografija

Propadajoča in ohranjena kamnita hiša.

Fotografija

Kamnita hiša zgrajena na skali.

Fotografija

Cerkev sv. Mihaela, prenovljena 1992 leta.

Fotografija

Hiša iz kamna.

Fotografija

Kamnita hiša delno ometana.

Fotografija

Propadajoča hiša.

Fotografija

Hiša 'na plac', vulgo "pri Jurmanu".

Fotografija

Detajl na hiši "pri Jurmanu" - okno s polico in svetilka.

Fotografija

Ulična svetilka na steni hiše.

Fotografija

Valvasorjeva hiša.

Fotografija

Napis nad vrati Valvasorjeve hiše.

Fotografija

Cerkev sv. Florjana.

Fotografija

Hiša ob cesti.

Fotografija

Napis nad vhodnimi vrati Simrajhove domačije.

Fotografija

Svinjak nekje na poti od Litije do Čateža.

Fotografija

Hotel Slon.

Fotografija

Del hiše v Ulici 29. aprila.

Fotografija

Vidmarjeva vila v Ulici 27. aprila.

Fotografija

Klub B 51 "Bunker" pred stanovanjsko zgradbo.

Fotografija

Frančiškanska cerkev v Šiški.

Fotografija

Poslikava na hiši v Ulici na Grad.

Fotografija

Hiša s poslikavo v Ulici na Grad.

Fotografija

Hiša v Šentvidu, Cesta na Poljane.

Fotografija

Barvani detajli na hiši iz leta 1977 v Šentvidu na Gunceljski cesti.

Fotografija

Cerkev v Šentjakobu.

Fotografija

Dvorišče in gospodarska poslopja.

Fotografija

Pol zidana pol lesena hiša.

Fotografija

Lesena hiša.

Fotografija

Lesena hiša ob cesti.

Fotografija

Delno zidana delno lesena hiša.

Fotografija

Vrata vinske kleti.

Fotografija

Gospodarska poslopja.

Fotografija

Oglasna deska na cerkvi v Šentjakobu.

Fotografija

Hiša na Vrhovcih.

Fotografija

Vhodni del hiše na Vrhovcih.

Fotografija

Dvorišče ob hiši.

Fotografija

Vhod v hišo.

Fotografija

Hiša z vrtom na Vrhovcih.

Fotografija

Hiša z balkonom na Vrhovcih.

Fotografija

Lokal Henigman-caffe bar.

Fotografija

Reklamni izdelek nad lokalom v Novih Stožicah.

Fotografija

Ob Ljubljanici v starem delu mesta.

Fotografija

Lokali ob Ljubljanici.

Fotografija

Ob Ljubljanici proti Tromostovju.

Fotografija

Študentski dom v Rožni dolini.

Fotografija

Znak za trgovino Dom v starem delu mesta.

Fotografija

Napis nad prodajalno slaščic na Starem trgu 31.

Raziskovalna naloga besedilo

Pustovanje v Cerknici.

Fotografija

Na Mestnem trgu - tabla za trgovino Tomas Sport.

Fotografija

Tabla za butik na Starem trgu.

Fotografija

Tabla za servis bojlerjev na Gornjem trgu pred cerkvijo.

Fotografija

Reklamne table na Mestnem trgu.

Fotografija

Reklamna tabla za domačo delavnico na Starem trgu.

Fotografija

Ulica Gornji trg z reklamnimi tablami in avtomobili.

Fotografija

Hiša naseljena s skvotarji.

Fotografija

Kongresni trg in park Zvezda.

Fotografija

Sidro kot spomenik priključitve slovenskega Primorja k Sloveniji. Stoji na Kogresnem trgu.

Fotografija

Hotel Slon v središču mesta.

Fotografija

Glavna pošta, nekdanja Luckmannova hiša.

Fotografija

Stavba v kateri je trgovina Centromerkur, nekdanja Urbančeva hiša.

Fotografija

Mestna hiša znana kot Magistrat ali Rotovž.

Fotografija

Mestni trg z mestno hišo.

Fotografija

Čevljarski most in okoliške stavbe.

Fotografija

Novi trg proti Narodni univerzitetni knjižnici.

Fotografija

Hotel Bellevue.

Fotografija

Cekinov grad.

Fotografija

Cekinov grad.

Fotografija

Grad Kodeljevo.

Fotografija

Grad Kodeljevo.

Fotografija

Mestna hiša. V njej je poročna dvorana, muzej, gostinska lokala, cvetličarna in fotografski atelje.

Fotografija

Kamniti relief hišne številke na Mestni hiši.

Fotografija

Kapela sv. Ane, na griču Oslica v Puščavi.

Fotografija

Ladejenkova domačija na Puši 34, ki je spomeniško zavarovana.

Fotografija

Okno gostilne Meršnik z ornamentiranim okvirjem.

Fotografija

Kapelica ob glavni cesti sredi vasi.

Fotografija

Kamnite hiše ob cesti.

Fotografija

Vaški trg.

Fotografija

Detajl pročelja vezanega kozolca.

Fotografija

Dvojni kozolec z zidanimi stebri.

Fotografija

Skupina moških pred cerkvijo pred mašo.

Fotografija

Cerkev.

Fotografija

Lesena hiša.

Fotografija

Lesena hiša.

Fotografija

Vrata cerkve.

Fotografija

Cerkev.

Fotografija

Gospodarska poslopja in dvorišče.

Fotografija

Kamnita hiša.

Fotografija

Podolgovata stavba.

Fotografija

Kamnita hiša z vrtom.

Fotografija

Stanovanjski blok z dvoriščem.

Fotografija

Stanovanjski blok z dvoriščem.

Fotografija

Gospodarsko poslopje.

Fotografija

Kamnita stavba.

Fotografija

Kamnita stavba.

Fotografija

Kamnita stavba.

Fotografija

Kamnita stavba.

Fotografija

Objekt za shranjevanje plinskih jeklenk.

Fotografija

Družinska hiša.

Fotografija

Stanovanjska hiša. Ena od prvih tipov Marlesovih hiš.

Fotografija

Okno z lesenim okvirjem in železno mrežo.

Fotografija

Hiše v ulici Pod kalvarijo.

Fotografija

Cerkev Marije Vnebovzete in samostan.

Fotografija

Samostan z širšo okolico.

Fotografija

Samostan z obzidjem.

Fotografija

Dvorišče znotraj samostanskega obzidja.

Fotografija

Sušilnica Kančevega gradu.

Fotografija

Dvojno okno na sušilnici Kančevega gradu.

Fotografija

Vrata na Kančevi hiši.

Fotografija

Tolkalo na vratih Kančeve hiše.

Fotografija

Kančeva hiša na Glavnem trgu.

Fotografija

Sušilnica.

Fotografija

Vhod v cerkveni zvonik.

Fotografija

Mežnarija ob cesti.

Fotografija

Mežnarija ob cesti.

Fotografija

Svetilka nad vhodnimi vrati v mežnarijo.

Fotografija

Cerkev sv. Mihaela.

Fotografija

Detajl vrat stranskega vhoda v cerkev sv. Mihaela.

Fotografija

Zvonik, ki stoji ločeno od cerkve.

Fotografija

Vhod v zvonik.

Fotografija

Gasilski in godbeni dom.

Fotografija

Kašča pri Ručniku.

Fotografija

Dvorišče in gospodarska poslopja.

Fotografija

Vaščani pred kapelo sv. Roka.

Fotografija

Kozolec.

Fotografija

Zidana hiša.

Fotografija

Pročelje hiše z nabožnimi znamenji (oltar in križ).

Fotografija

Mostovž za dovoz v gospodarsko poslopje.

Fotografija

Adaptirana hiša.

Fotografija

Cerkev.

Fotografija

Hiša ob cesti.

Fotografija

Cerkev Marije od zdravja.

Fotografija

Dva grba na zidu cerkve Marije od zdravja - grb mesta Piran in družinski grb.

Fotografija

Baročni trg v Piranu.

Fotografija

Beneška stavba.

Fotografija

Lev kot konzola balkona na beneški stavbi.

Fotografija

Kamnita hiša ob cesti.

Fotografija

Novejše okno na stari zidani hiši.

Fotografija

Zajezitev vode s tramovi.

Fotografija

Strešna kritina iz žaganih macesnovih desk.

Fotografija

Strešna kritina iz macesnovih desk.

Fotografija

Gospodarsko poslopje z mehanizmom za izkoriščanje vodne energije.

Fotografija

Gospodarsko poslopje, delno leseno delno zidano.

Fotografija

Vrata gospodarskega poslopja.

Fotografija

Gospodarsko poslopje.

Fotografija

Zidana hiša.

Fotografija

Družinska grobnica na pokopališču.

Fotografija

Nagrobna plošča v družinski grobnici.

Fotografija

Spomenik padlim vojakom v 1. svetovni vojni.

Fotografija

Stavba na sv. Urhu, kjer je bila med 2. svetovno vojno mučilnica partizanov.

Fotografija

Znamenje - Jezus na križu, ob drevesu.

Fotografija

Znamenje - Jezus na križu.

Fotografija

Študentke etnologije pred Macesnikovo domačijo.

Fotografija

Lesena s slamo krita hiša.

Fotografija

Vodnjak s kipom Neptuna in na vogalih nimfe, pred gradom.

Fotografija

Grb Polhograjskih gospodov na vodnjaku.

Fotografija

Grad z vrtom.

Fotografija

Cerkev.

Fotografija

Kozolec.

Fotografija

Pred hišo lipa, ki služi za oglaševanje.

Fotografija

Neometana hiša.

Fotografija

Zid hiše - različni gradbeni materiali: kamen, opeka, beton.

Fotografija

Baraka iz pločevine.

Fotografija

Lesena hiša s slamnato streho.

Fotografija

Hlev s kozolcem.

Fotografija

Krita streha z bobrovcem.

Fotografija

Novogradnja s pokrito streho.

Fotografija

Bivša osnovna šola.. Danes v njej obrat tovarne Alpos.

Fotografija

Farna cerkev sv. Martina.

Fotografija

Toušetova hiša v Bašlju 33.

Fotografija

Detajl lesenega dela Toušetove hiše.

Fotografija

Zapuščena hiša brez strehe.

Fotografija

Zvonik, ki stoji ob cerkvi sv. Jedrta.

Fotografija

Vrata zvonika cerkve sv. Jedrta.

Fotografija

Gostilna v središču vasi.

Fotografija

Hiša ob cesti.

Fotografija

Gasilski dom.

Fotografija

Kip sv. Florjana na gasilskem domu.

Fotografija

Orfejev spomenik.

Fotografija

Šivčeva hiša s fresko.

Fotografija

Portal z vrati na Šivčevi hiši.

Fotografija

Graščina, kjer so kulturne organizacije.

Fotografija

Nekdanji hlev gradu Javornik. Vhod v tiskarno.

Fotografija

Nekdanji hlevski prostori gradu Javornik.

Fotografija

Horvatova hiša.

Fotografija

Novogradnja.

Fotografija

Juneževa domačija.

Fotografija

Juneževa domačija z gospodarskim poslopjem.

Fotografija

Skladišče tovarne Steklarna.

Fotografija

Vhod v hotel Slovenija.

Fotografija

Zgradba hotela Soča in spomenik grofa Attemsa.

Fotografija

Zdraviliški dom.

Fotografija

Zdraviliški dom.

Fotografija

Hotel Styria.

Fotografija

Strossmayerjev dom.

Fotografija

Notranjost kristalne dvorane.

Fotografija

Notranjost kristalne dvorane.

Fotografija

Tovarna Steklarna.

Fotografija

Glasbeni paviljon.

Fotografija

Hiša s slamnato streho.

Fotografija

Hiša zgrajena 1848 ob glavni cesti.

Fotografija

Hišna vrata z letnico 1848 na portalu .

Fotografija

Informator s koso pred gospodarskim poslopjem.

Fotografija

Skedenj.

Fotografija

Hiša z gospodarskimi poslopji.

Fotografija

Vrata hiše.

Fotografija

Stegnjeni kozolec.

Fotografija

Stanovanjska hiša s trgovino.

Fotografija

Reklamne table in oglasna deska na steni trgovine.

Fotografija

Zapuščena kamnita hiša.

Fotografija

Kamnita hiša z lesenim balkonom.

Fotografija

Kamnite stopnice pred vhodom v hišo.

Fotografija

Grad Rotenthurn v mestu.

Fotografija

Vrata galerije Kolar v gradu Rotenthurn.

Fotografija

Cerkev sv. Jurija.

Fotografija

Cerkev sv. Jurija.

Fotografija

Kozolec.

Fotografija

Cerkev v naselju.

Fotografija

Lesena drvarnica na dvorišču.

Fotografija

Novogradnja - delo na strehi.

Fotografija

Cerkev sv. Ruperta.

Fotografija

Kip sv. Ruperta na zunanji steni cerkve.

Fotografija

Prenovljena hiša.

Fotografija

Hiše ob cesti.

Fotografija

Lesena hiša s črno kuhinjo.

Fotografija

Hiše ob cesti.

Fotografija

Gospodarsko poslopje.

Fotografija

Hiše ob cesti.

Fotografija

Velbana dimnična kuhinja v restavrirani Oplenovi hiši.

Fotografija

Ognjišče v kuhinji restavrirane Oplenove hiše.

Fotografija

Rekonstrukcija hleva v restavrirani Oplenovi hiši.

Fotografija

Oplenova hiša.

Fotografija

Kozolec z skodlasto streho.

Fotografija

Zapuščena hiša.

Fotografija

Vrata zapuščene hiše.

Fotografija

Lesena izrezljana vrata s kamnitim portalom.

Fotografija

Vogal hiše - tako imenovani šivani rob.

Fotografija

Hiša z gospodarskim poslopjem.

Fotografija

Vrhkletna lesena hiša.

Fotografija

Vrhkletna lesena hiša s gankom.

Fotografija

Lesena kašča.

Fotografija

Kašča s gankom.

Fotografija

Kramovčeva kašča.

Fotografija

Cerkev in pokopališče.

Fotografija

Cerkvena vrata.

Fotografija

Portal nad vrati z letnico 1867.

Fotografija

Martinčkova hiša na Mestnem trgu.

Fotografija

Železna vrata Martinčkove hiše.

Fotografija

Vodnjak na vreteno.

Fotografija

Sušilnica.

Fotografija

Kašča.

Fotografija

Vhod v kaščo.

Fotografija

Vrata kašče z letnico 1828.

Fotografija

Detajl lesenih vrat.

Fotografija

Kašča.

Fotografija

Kašča.

Fotografija

Enocelična kašča.

Fotografija

Detajl vrat na kašči.

Fotografija

Kamnita hiša.

Fotografija

Kraška hiša z vodnjakom.

Fotografija

Kamniti žleb na hiši.

Fotografija

Kamniti dimnik na strehi.

Fotografija

Del lesene stene gospodarskega poslopja.

Fotografija

Leseno gospodarsko poslopje za shranjevanje traktorja in kmetijskih strojev.

Fotografija

Leseno gospodarsko poslopje za shranjevanje traktorja in kmetijskih strojev.

Fotografija

Župnijska cerkev sv. Martina.

Fotografija

Kamnita zgradba, kjer je črpalka za vodo in vodnjak, zgrajena okoli 1935.

Fotografija

Kapelica v zidu kamnite hiše.

Fotografija

Opornik pri kozolcu toplarju.

Fotografija

Opornik pri kozolcu toplarju.

Fotografija

Kozolec toplar.

Fotografija

Opornik pri kozolcu.

Fotografija

Opornik pri kozolcu.

Fotografija

Opornik pri kozolcu.

Fotografija

Skupina kozolcev.

Fotografija

Naselje z okolico..

Fotografija

Pokriti prostor za gepelj.

Fotografija

Moški pred leseno hišo.

Fotografija

Vinska klet - pletenjača.

Fotografija

Vinska klet - pletenjača.

Fotografija

Gospodarsko poslopje s pletenimi stenami in slamnato streho.

Fotografija

Zajemališče vode pri domačiji.

Fotografija

Gospodarsko poslopje s pletenimi zidovi in slamnato streho.

Fotografija

Delavnica v gospodarskem poslopju.

Fotografija

Hiša s slamnato kritino.

Fotografija

Stopnice in obzidje pred cerkvijo.

Fotografija

Stopnice in del obzidja pred cerkvijo.

Fotografija

Okrasni steber na obzidju pred cerkvijo.

Fotografija

Okrasni stebri na obzidju pred cerkvijo.

Fotografija

Cerkev.

Fotografija

Zgornji - Kapralov grad, ki je v preteklosti služil kot zadružni dom.

Fotografija

Zgornji - Kapralov grad, ki je v preteklosti služil kot zadružni dom. Porušene stopnice.

Fotografija

Zaraščeno stopnišče in vhod v Kapralov grad.

Fotografija

Zaraščeno stopnišče in vhod v Kapralov grad.

Fotografija

Vhod v Kapralov grad s porušenimi stopnicami

Fotografija

Pročelje Kapralovega gradu s porušenimi stopnicami.

Fotografija

Kamnita hiša s spahnjenico.

Fotografija

Vrata in okna na kamniti hiši.

Fotografija

Dimnik kamnite hiše.

Fotografija

Kamnita klop ob hiši.

Fotografija

Okno z lesenimi polkni (škura).

Fotografija

Stranišče " na štrbunk".

Fotografija

Ažmanova hiša, kjer je bila nekoč gostilna in Drahtinova hiša.

Fotografija

Ažmanova hiša z lesenim gankom.

Fotografija

Stanovanjska hiša.

Fotografija

Hiša.

Fotografija

Marijin kip v steni hiše.

Fotografija

Kozolec.

Fotografija

Silos ob železniški postaji.

Fotografija

Kamniti portal z lesenimi vrati.

Fotografija

Dimnik na Kosovi hiši.

Fotografija

Gospodarsko poslopje.

Fotografija

Dvorišče Grubelškove domačije.

Fotografija

Hiša Grubelškovih pred revitalizacijo za kmečki turizem.

Fotografija

Pod s slamnato kritino.

Fotografija

Kavčnikova domačija. Osnovnošolci iz Mislinje na ogledu.

Fotografija

Ostrešje v Kavčnikovi domačiji.

Fotografija

Izdelovanje skodel iz letev pred Kavčnikovo domačijo.

Fotografija

Stenska slika sv. Florjana na gasilskem domu.

Fotografija

Gasilski dom, obnovljen leta 1995.

Fotografija

Hiša z mlinom in gospodarska poslopja.

Fotografija

Stanovanjska hiša z mlinom.

Fotografija

Gospodarsko poslopje in dvorišče.

Fotografija

Omet med vrati na gospodarskem poslopju.

Fotografija

Hiša - viničarija.

Fotografija

Viničarka pred hišo.

Fotografija

Viničarka pred novo hišo.

Fotografija

Hiša ob cesti.

Fotografija

Hiša z okrasnim cvetjem ob steni.

Fotografija

Neometana hiša.

Fotografija

Hiša v prenavljanju.

Fotografija

Vrstne hiše.

Fotografija

Vrstne hiše.

Fotografija

Hiša ob cesti.

Fotografija

Hiše ob cesti.

Fotografija

Hiše ob cesti.

Fotografija

Znak za policijo pred hišo.

Fotografija

Znak za policijo.

Fotografija

Hiša z verando.

Fotografija

Hiša z verando od strani.

Fotografija

Stolp v obzidju samostana.

Fotografija

Notranjost obzidja samostana.

Fotografija

Samostanska poslopja.

Fotografija

Hiša z gospodarskim poslopjem.

Fotografija

Hiša z leseno ograjo.

Fotografija

Kleverčarjeva kapelica.

Fotografija

Cerkev sv. Mihaela s pokopališčem.

Fotografija

Pokopališče iz 1. svetovne vojne.

Fotografija

Družinska grobnica.

Fotografija

Spomenik na pokopališču.

Fotografija

Staro vaško pokopališče pred preureditvijo v park spomina.

Fotografija

Pokopališče s cerkvijo.

Fotografija

Nagrobnik postavljen v spomin trem krajanom, ki so bili po ljudskem izročilu zasuti v kamnolomu ob gradnji Tri kraljevske cerkve v Zg. Porčiču.

Fotografija

Nagrobnik postavljen v spomin trem krajanom, ki so bili po ljudskem izročilu zasuti v kamnolomu ob gradnji Tri kraljevske cerkve v Zg. Porčiču.

Fotografija

Nagrobni spomenik na poti med Osekom in Vidmom ob Ščavnici.

Fotografija

Enocelična podkletena kašča iz leta 1793.

Fotografija

Enocelična podkletena kašča iz leta 1793.

Fotografija

Kašča iz 15. stoletja.

Fotografija

Dvocelična kašča iz leta 1828.

Fotografija

Kašča iz začetka 19. stoletja.

Fotografija

Kašča iz začetka 19. stoletja.

Fotografija

Enocelična kašča iz začetka 19. stoletja.

Fotografija

Enocelična kašča iz začetka 19. stoletja.

Fotografija

Enocelična kašča iz 19. stoletja.

Fotografija

Enocelična kašča iz začetka 19. stoletja.

Fotografija

Štiri kašče v muzeju na prostem pred gradom Zaprice.

Fotografija

Grad Zaprice.

Fotografija

Stegnjeni kozolec.

Fotografija

Znamenje - Jezus na križu, poleg hiše.

Fotografija

Lesen rezljan lestenec v gostinskem lokalu turističnega kompleksa.

Fotografija

Skrinja po izvoru iz Večeslavcev.

Fotografija

Oprema kuhinje.

Fotografija

Zidan štedilnik v kuhinji. Iz leta 1910.

Fotografija

Zbirka predmetov v veži.

Fotografija

Del predmetov v veži.

Fotografija

Razstavljeni predmeti v veži.

Fotografija

Del opreme v veži.

Fotografija

Zbirka predmetov v veži.

Fotografija

Oprema v kuhinji v hiši "naplac".

Fotografija

Opremljenost kuhinje v stanovanju.

Fotografija

Opremljenost kuhinje v stanovanju.

Fotografija

Jedilni kot v stanovanju.

Fotografija

Jedilni kot v stanovanju.

Fotografija

Notranja oprema vikenda.

Fotografija

Hodnik v samostanu.

Fotografija

Notranjost lokala Henigman - cafe v Novih Stožicah.

Fotografija

V "hiši" družine Lesnikar.

Fotografija

Lijak za vodo na steni.

Fotografija

Zidan štedilnik v kuhinji.

Fotografija

Del kuhinje z zidanim štedilnikom.

Fotografija

Študent ob zidanem štedilniku.

Fotografija

Miza za mesenje testa v muzeju na prostem.

Fotografija

Kuhinja z odprtim ognjiščem.

Fotografija

Opremljenost "hiše" v restavrirani Oplenovi hiši.

Fotografija

Notranja oprema v prostoru iz lesa.

Fotografija

Stiskalnica za prešanje oliv v Tonini hiši..

Fotografija

Šank na vrtu gostilne Homan.

Fotografija

Kamin v prenovljeni kmečki hiši.

Fotografija

Notranjost prenovljene kmečke hiše.

Fotografija

Notranjost prenovljene kmečke hiše.

Fotografija

Priprava ognja v črni kuhinji.

Fotografija

Pivnica v lokalu poleg motorističnega muzeja.

Fotografija

Opremljenost spalnice v Schwentnerjevi hiši.

Fotografija

Opremljenost spalnice v Schwentnerjevi hiši.

Fotografija

Opremljenost predprostora v hiši.

Fotografija

Hodnik v hiši.

Fotografija

Predprostor s hodnikom.

Fotografija

Prostor z vzidano omaro in oblazinjenimi vrati.

Fotografija

Oprema v predprostoru.

Fotografija

Opremljenost predprostora.

Fotografija

Kuhinja v hiši.

Fotografija

Oprema v kuhinji.

Fotografija

Oprema v prostoru.

Fotografija

Oprema v prostoru.

Fotografija

Oprema prostora za spanje.

Fotografija

Opremljenost jedilnice.

Fotografija

Opremljenost jedilnice.

Fotografija

Opremljenost jedilnice.

Fotografija

Opremljenost jedilnice.

Fotografija

Oprema v kleti.

Fotografija

Oprema v kleti.

Fotografija

Predprostor s stopnicami.

Fotografija

Predprostor s stopnicami.

Fotografija

Opremljenost jedilnice.

Fotografija

Lesene stopnice in del železne ograje v prostoru.

Fotografija

Oprema v spalnici.

Fotografija

Oprema v spalnici.

Fotografija

Omari v spalnici.

Fotografija

Oprema v prostoru.

Fotografija

Opremljenost prostora.

Fotografija

Opremljena spalnica.

Fotografija

Opremljena splanica.

Fotografija

Opremljena splanica.

Fotografija

Opremljena spalnica.

Fotografija

Oprema "v hiši"..

Fotografija

Soba s kmečko pečjo.

Fotografija

Spalnica s kmečko pečjo.

Fotografija

Pohištvo v spalnici.

Fotografija

Oprema v shrambi.

Fotografija

Oprema v "hiši".

Fotografija

"Hiša" dnevni prostor s kmečko pečjo.

Fotografija

Kavarna v hotelu Slon.

Fotografija

Stensko okrasje v sobi Kroflnovega mlina.

Fotografija

V hiši Cirila Klemenčiča. Burklje in veslca.

Fotografija

Zbirka likalnikov in odpiračev za steklenice.

Fotografija

Sklednik na steni.

Fotografija

Oprema pisarne.

Fotografija

Delo v pisarni za računalnikom.

Fotografija

Notranjost pisarne. Shranjevanje dokumentov.

Fotografija

Ognjišče z napo v zapuščeni hiši.

Fotografija

Hiša ob cesti.

Fotografija

Planšarski stan.

Fotografija

Hiša s stolpi.

Fotografija

Hiša s slamnato streho.

Fotografija

Okno na slamnati strehi.

Fotografija

Občinska rudarska kolonija.

Fotografija

Hiša v občinski rudarski koloniji.

Fotografija

Rudarska kolonija "Njiva".

Fotografija

Hiša z balkoni v rudarski koloniji "Njiva".

Fotografija

Leseni skedenj.

Fotografija

Kozolec s stolom za podajanje sena.

Fotografija

Hiša v kateri je gostilna Damulek.

Fotografija

Vogal hiše z balkonom.

Fotografija

Kurnikova hiša.

Fotografija

Križanje tramov na Kurnikovi hiši.

Fotografija

Cerkev.

Fotografija

Detajl cerkve - okroglo okno.

Fotografija

Cerkev.

Fotografija

Vrata graščine.

Fotografija

Graščina.

Fotografija

Hiša zgrajena 1925 leta.

Fotografija

Vodnjak pred gospodarskimi poslopji. Vaški vodnjak je bil zgrajen 1894

Fotografija

Hiša in gospodarska poslopja.

Fotografija

Lathierijev dvorec zgrajen leta 1762.

Fotografija

Grb grofov Lathieri na stavbi.

Fotografija

Ruševine nekdanjega gradu nad Višnjo Goro.

Fotografija

Schwentnerjeva hiša.

Fotografija

Detajl Schwentnerjeve hiše.

Fotografija

Hiša ob glavni cesti.

Fotografija

Detajl hiše.

Fotografija

Ornament - okrasje nad oknom.

Fotografija

Reklamna tabla na vogalu hiše.

Fotografija

Vrtovi ob železniški progi.

Fotografija

Sušenje sena na dvorišču pred gospodarskim poslopjem.

Fotografija

Večerna molža krave v hlevu.

Fotografija

Polaganje sena v jasli.

Fotografija

Koza v hlevu.

Fotografija

Krmljenje živine v hlevu.

Fotografija

Napajanje živine pri vaškem vodnjaku.

Fotografija

Ovce v hlevu.

Fotografija

Pasovi njiv.

Fotografija

Oranje zemlje.

Fotografija

Njive in kozolec.

Fotografija

Delo na vrtu.

Fotografija

Sežiganje vej na njivi.

Fotografija

Ograjen vrt z gredami.

Fotografija

Postavljanje žične ograje za fižol.

Fotografija

Vrt ob hiši.

Fotografija

Oranje njive z železnim plugom in konjsko vprego.

Fotografija

Zagrinjanje brazd s krompirjem.

Fotografija

Njive pod gozdom.

Fotografija

Njive v bližini hiše.

Fotografija

Delo na vrtu.

Fotografija

Delo na vrtu - okopavanje krompirja.

Fotografija

Presajanje rož na vrtu ob kompostu.

Fotografija

Ročno okopavanje fižola na njivi.

Fotografija

Vrtovi z barakami na Barju. Slikano iz Ceste 1. slovenske artilerijske brigade.

Fotografija

Solatarica s cizo na poti na tržnico.

Fotografija

Obdelovanje zemlje za pripravo gred.

Fotografija

Vrtovi med Celovško cesto in železniško progo.

Fotografija

Reja piščancev pod žarnico v hlevu.

Fotografija

Postavljanje fižolovk na njivi.

Fotografija

Ročno obračanje sena na travniku.

Fotografija

Vrt in sadovnjak ob stavbah.

Fotografija

Vrt med sadovnjakom.

Fotografija

Nedeljski ribiči ob Koseškem bajerju.

Fotografija

Ribiški čoln na morju.

Fotografija

Nož-strgalo in nož-vinček za lupljenje kolov.

Fotografija

Strašilo za ptice na njivi.

Fotografija

Strašilo za ptiče.

Fotografija

Restavrirana preša v zbirki antikvarij na dvorišču župnišča.

Fotografija

Doma narejena svetilka nad vhodom v hišo.

Fotografija

Ornamentiran vinkl za tesanje kolov in macola.

Fotografija

Klepanje kose.

Fotografija

Brušenje kose na dvorišču.

Fotografija

Slamoreznica.

Fotografija

Slamoreznica.

Fotografija

Krampiže - pripomoček gozdarjev za plezanje na drevo.

Fotografija

Oselnik.

Fotografija

Kosa s posebno oblikovanim ročajem.

Fotografija

Kosa.

Fotografija

Natikanje kose na kosišče.

Fotografija

Natikanje kose na kosišče.

Fotografija

Natikanje kose na kosišče.

Fotografija

Klepanje kose.

Fotografija

Klepanje kose.

Fotografija

Košnja s koso.

Fotografija

Košnja s koso.

Fotografija

Zakonca pred hišo. Mož drži koso, ki ima posebno oblikovan ročaj.

Fotografija

Snemanje rezila kose iz kosišča.

Fotografija

Snemanje rezila kose iz kosišča.

Fotografija

Način shranjevanja kmečkih orodij pod stropom v gospodarskem poslopju.

Fotografija

Detajl - ročaj na kosi.

Fotografija

Popravljanje kose.

Fotografija

Krampiže - pripomoček gozdarjev za plezanje na drevo.

Fotografija

Popravljanje kose.

Fotografija

Krampiže - pripomoček gozdarjev za plezanje na drevo.

Fotografija

Krampiže - pripomoček gozdarjev za plezanje na drevo.

Fotografija

Modeliranje na pantograf - kopirko. Stroj za izdelavo večjega števila kipcev hkrati.

Fotografija

Modeliranje na pantograf - kopirko.

Fotografija

Lesena ograja.

Fotografija

Detajl - vezava pri leseni ograji.

Fotografija

Glasbilo - prdec, izdelano iz lubja. Lubje pazljivo snamemo iz muževne vejice, dobljeno cevko na enem koncu postrgamo, da se stanjša, jo stisnemo in dobimo dvojni jeziček na katerega piskamo.

Fotografija

Priprava kose.

Fotografija

Klepanje kose.

Fotografija

Klepanje kose pred gospodarskim poslopjem.

Fotografija

Lastnik s koso na travniku.

Fotografija

Leseni mlin v viničariji.

Fotografija

Kankole - tip lesene samokolnice.

Fotografija

Razkladanje opeke in kamenja z samokolnico.

Fotografija

Razkladanje hlodov iz tovornjaka.

Fotografija

Tovarna Termit. Pred njo avtobus.

Fotografija

Soba z tkalsko zbirko.

Fotografija

Tkanje z statvami.

Fotografija

Soba z domačo tkalsko zbirko.

Fotografija

Vinograd na pobočju poleg gozda.

Fotografija

Vhod v repnico.

Fotografija

Vhod v eno izmed najstarejših repnic. Na vratih letnica izkopa repnice.

Fotografija

Način hrambe buteljk v repnici.

Fotografija

Stena repnice, ki so jo poglobili in vdelali polico za shranjevanje buteljk.

Fotografija

Notranjost repnice, ki ima sicer pet prostorov.

Fotografija

Aluminijasti sodi za vino v repnici.

Fotografija

Vrbove veje za vezanje trt, v repnici.

Fotografija

Repnica v kateri hranijo tudi poljske pridelke.

Fotografija

Svetilka pred vhodnimi vrati.

Fotografija

Nov vinograd, posajen leta 1997.

Fotografija

Fotografski atelje Petra Lampiča v Črnučah.

Fotografija

Fotograf Peter Lampič s fotoaparatom.

Fotografija

Strašilo za ptice - detajl.

Fotografija

Strašilo za ptice na travniku.

Fotografija

Čebelar pregleduje satovnico.

Fotografija

Čebelar pred svojim čebelnjakom na Glincah pri Podutiku.

Fotografija

Ročno izdelani pipi.

Fotografija

Ročno izdelani pipi.

Fotografija

Rezbar pri delu - izdelovanje pip.

Fotografija

Sodar v delavnici pri delu.

Fotografija

Orodje za izdelavo čipk.

Fotografija

Točenje vina iz aluminijastega soda v kleti.

Fotografija

V vinski Kleti Vinakoper.

Fotografija

Sodi v vinski kleti Vinakoper.

Fotografija

Notranjost Art trgovine.

Fotografija

Razstavljeni prodajni lončarski izdelki v Art trgovini.

Fotografija

Razstavljeni prodajni lončarski izdelki v Art trgovini.

Fotografija

Razstavljeni prodajni lončarski izdelki v Art trgovini.

Fotografija

Orodje za rezanje, brušenje in barvanje izdelkov iz gline.

Fotografija

Reliefne plošče z različnimi motivi za odtise v glino.

Fotografija

Peč - visokotemperaturna komora za žganje glinenih izdelkov.

Fotografija

Notranjost peči za eno ali več pek glinenih izdelkov.

Fotografija

Postopek izdelave soda - ukrivljanje deščic.

Fotografija

Del črne kuhinje s predmeti v Plebiscitarnem muzeju.

Fotografija

Preša za stiskanje sadja v Kmečkem muzeju.

Fotografija

Pisane vetrnice in lesen voz - izdelki ribniških suhorobarjev, na tržnici.

Fotografija

Lesene figure na vzmeteh v prodaji na tržnici.

Fotografija

Lesen voziček za igranje. Izdelek ribniških suhorobarjev.

Fotografija

Lesen gugalni konjiček - izdelek ribniških suhorobarjev.

Fotografija

Miniaturni leseni konjiček na kolesih. Izdelek ribniških suhorobarjev.

Fotografija

Lesena ropotulja - izdelek ribniških suhorobarjev.

Fotografija

Izložba čevljarske delavnice.

Fotografija

Izložbeno okno graverske delavnice.

Fotografija

Kovač pri delu.

Fotografija

Stiskalnica za grozdje z letnico 1852.

Fotografija

V delavnici pri sodarju in njegovi izdelki.

Fotografija

V delavnici sodarja.

Fotografija

Vinograd v okolici Maribora.

Fotografija

Delo v vinogradu. Okopavanje trte.

Fotografija

Zidanškov mlin ob Joštovem mlinu.

Fotografija

Sodi v vinski kleti kmetijske zadruge Metlika.

Fotografija

Sodi v vinski kleti kmetijske zadruge Metlika.

Fotografija

Statve.

Fotografija

Delo v vinogradu. izkopavanje jam za sajenje trt.

Fotografija

Prešanje grozdja s prešo.

Fotografija

Kovaška delavnica - stari del preurejen v muzejsko zbirko.

Fotografija

Kovaška delavnica - privatna muzejska zbirka.

Fotografija

Notranjost polnilnice mošta, soka in kisa na CELK-u.

Fotografija

Naprava na vodni pogon.

Fotografija

Žaga na vodni pogon v enem od treh nadstropij gospodarskega poslopja.

Fotografija

Notranjost mizarske delavnice.

Fotografija

Žaga na vodni pogon.

Fotografija

Žaga na vodni pogon.

Fotografija

Čebelar pri ogrebanju čebeljega roja v panjič.

Fotografija

Proces izdelave skodelice.

Fotografija

Postopek izdelave skodelice.

Fotografija

Postopek izdelave skodelice. Košček usnja s katerim se oblikuje izdelek.

Fotografija

Oblikovanje skodelice.

Fotografija

Lesena gladilka za oblikovanje zunanjega dela skodelice.

Fotografija

Oblikovanje zgornjega dela skodelice.

Fotografija

Oblikovanje spodnjega dela skodelice.

Fotografija

Pobiranje vode z gobo.

Fotografija

Dekoriranje skodelice - barvanje s čopičem.

Fotografija

Izdelana skodelica, ki jo je treba dati še v peč.

Fotografija

Lončarska peč.

Fotografija

Oblikovanje kamnov.

Fotografija

Izdelki iz kamna.

Fotografija

Pogled v mizarsko delavnico.

Fotografija

Razno orodje v mizarski delavnici.

Fotografija

Ročaj na kosi.

Fotografija

Ročaj na kosi.

Fotografija

Lastnik kose z ženo pred hišo.

Fotografija

Mizar pri delu.

Fotografija

V mizarski delavnici.

Fotografija

Način shranjevanja - obešena kosa za drog.

Fotografija

Popravilo kose v delavnici.

Fotografija

Popraviljanje kose v delavnici.

Fotografija

Popravilo kose v delavnici.

Fotografija

Čebelarska obleka.

Fotografija

Čebelarski panj, imenovan tudi AŽ panj.

Fotografija

Luč na stropu.

Fotografija

Študentka Monika Simonič s košem za listje.

Fotografija

Študentka Monika Simonič s košem za listje.

Fotografija

Pleten koš za listje.

Fotografija

Mlin za mletje žita.

Fotografija

Sita za sejanje in čiščenje žita.

Fotografija

Grilov mlin. Mlinska kolesa ob hiši.

Fotografija

Grilov mlin. Mlinska kolesa ob hiši.

Fotografija

Orodje sodjarjev.

Fotografija

Izdelani sodi.

Fotografija

Nov sod.

Fotografija

Skubeljni stroj za brušenje soda.

Fotografija

Notranjost mlina.

Fotografija

Cementarski izdelki.

Fotografija

Cementarski izdelki.

Fotografija

Cementarski izdelki.

Fotografija

Kekljarice z svojimi izdelki pred hišo.

Fotografija

Notranjost obnovljene istrske kmečke kuhinje.

Fotografija

Klop in kad z zajemalko .

Fotografija

Izdelki blagovne znamke Filak.

Fotografija

Študentke v Šantlovi zidanici.

Fotografija

Grafit (2) v bližini Akademije za likovno umetnost na Erjavčevi ulici. Napis: Zaostajajo za točko, torej je vse odvisno od tega meta.

Fotografija

Grafit (3) v bližini akademije za likovno umetnost na Erjavčevi ulici. Napis: Kdo bo? Gledalci so na nogah.

Fotografija

Grafit (4) v bližini Akademije za likovno umetnost na Erjavčevi ulici. Napis: In s spektakularno potezo je preigral obrambo! In neverjeten skok iz prostih mest.

Fotografija

Grafit (5) v bližini Akademije za likovno umetnost na Erjavčevi ulici. Napis: Samo še tri sekunde.

Fotografija

Grafit (6) v bližini Akademije za likovno umetnost na Erjavčevi ulici. Napis: Še 2 sekundi.

Fotografija

Grafit (7) v bližini Akademije za likovno umetnost na Erjavčevi ulici. Napis: Še 1 sekunda. In koš.

Fotografija

Grafit v bližini Akademije za likovno umetnost na Erjavčevi ulici. Napis: Oprimite se vsakega upa, vi, ki stopate mimo!

Fotografija

Grafit v bližini Akademije za likovno umetnost na Erjavčevi ulici. Morski svet: ribice, morska trava, morska zvezda. Napis: 3 želje d.d.

Fotografija

Grafit (1*) v bližini Akademije za likovno umetnost na Erjavčevi ulici. Napis: Če se ti zdi, da ti ta rakovica kaže hrbet, si pozabil/a, da hodi bočno. Nauk basni (Grafit 3*).

Fotografija

Grafit (2*) v bližini Akademije za likovno umetnost na Erjavčevi ulici. Rakovica.

Fotografija

Grafit (3*) v bližini Akademije za likovno umetnost na Erjavčevi ulici. Napis: Vse negativno je relativno.

Fotografija

Prvi del napisa v podhodu v bližini Akademije za likovno umetnost na Erjavčevi ulici: Reformirajte svoje riti.

Fotografija

Reklamni oglas z napisom: Komedija pod zvezdami. Lutkovne predstave na Ljubljanskem gradu od 29. avgusta do 2. septembra 2007.

Fotografija

Reklamni oglas. Glasbena skupina 6 belcev, z imenom Turbonegro.

Fotografija

Drugi del napisa v podhodu v bližini Akademije za likovno umetnost na Erjavčevi ulici: Reformirajte svoje riti.

Fotografija

Grafit (1**) v bližini Akademije za likovno umetnost na Erjavčevi ulici. Napis: Marjana, 21 let, nesrečno zaljubljena, nimfomanka. Veno, 8 let, sirota iz Kosova.

Fotografija

Grafit (2**) v bližini Akademije za likovno umetnost na Erjavčevi ulici. Napis: Janez, 38 let, že 11 let uspešno skriva pred ženo, da je transvestit.

Fotografija

Grafit (3**) v bližini Akademije za likovno umetnost na Erjavčevi ulici. Napis: Tone, 39 let, izumitelj pogona na energijo samostojnih kvarkov.

Fotografija

Grafit (4**) v bližini Akademije za likovno umetnost na Erjavčevi ulici. Napis: Pavle, 19 let, verjame v posmrtno življenje.

Fotografija

Grafit (5**) v bližini Akademije za likovno umetnost na Erjavčevi ulici. Napis: Renata, 32 let, pri 3 letih je izgubila obe roki v nesreči s kosilnico.

Fotografija

Grafit (6**) v bližini Akademije za likovno umetnost na Erjavčevi ulici. Napis: Slavko, 50 let, slep od rojstva.

Fotografija

Grafit (7**) v bližini Akademije za likovno umetnost na Erjavčevi ulici. Napis: Vsako oko slika drugače.

Fotografija

Grafit (8**) v bližini Akademije za likovno umetnost na Erjavčevi ulici. Napis: In kdo si ti, da obsojaš umetnika?

Fotografija

Napis Levstikova poleg znaka Levstikova ulica.

Fotografija

Trubarjev spomenik med Moderno galerijo in Pravoslavno cerkvijo.

Fotografija

Oglasni pano z vabilom na ogled razstave: Vsak človek je kustos.

Fotografija

Pogled na grafite v tivolskem podhodu.

Fotografija

Spomenik Riharda Jakopiča v Tivoliju.

Fotografija

Spomenik v bližini skulpture Riharda Jakopiča v Tivoliju.

Fotografija

Spomenik v bližini skulpture Riharda Jakopiča v Tivoliju. (Iz druge perspektive).

Fotografija

Skupina ljubljanskih fantov in deklet.

Fotografija

Parkirana kolesa pred Namo.

Fotografija

Plakat s politikom, ki kandidira na predsedniških volitvah.

Fotografija

Komunalni delavci v delovnih oblačilih in delovnimi avtomobili.

Fotografija

Turistka fotografira grafite v tivolskem podhodu.

Fotografija

Del grafita "mesto" v tivolskem podhodu. Napis: Jesusneakers.

Fotografija

Zemljevid Krajinskega parka Tivoli, Rožnika in Šišenskega hriba. Zavarovano območje narave.

Fotografija

Razstava panoramskih fotografij v parku Tivoli.

Fotografija

Napis v tivolskem podhodu: I love Ljublana.

Fotografija

Del grafita "mesto" v tivolskem podhodu. Napis: Jesus fast food.

Fotografija

Del grafita "mesto" v tivolskem podhodu. Napis: Danes zastonj poljubi. Free kissing 24hrs/day.

Fotografija

Del grafita "mesto" v tivolskem podhodu. Napis: Don't happy, be worry.

Fotografija

Del grafita "mesto" v tivolskem podhodu. Napis: Sir jemo, Karaoke,...

Fotografija

Grafit "mesto" v tivolskem podhodu.

Fotografija

Kolesarka si popravlja hlačnico za lažjo/varnejšo vožnjo s kolesom.

Fotografija

Napis Mi2 Pa Veva, na Novem trgu.

Fotografija

Zaprt gostinski obrat na Rimski cesti.

Fotografija

Odprt in živahen gostinski lokal Od žmavca sosed pa od brata prjatu z grafitom.

Fotografija

Poslovni pogovor treh moških ob Prešernovi cesti.

Fotografija

Obnova stavbe Vlade Republike Slovenije. Stavba je ovita v zaščitne materiale, ven gledata le zvita evropska in okoli droga ovita slovenska zastava.

Fotografija

Spomenik Borisa Kidriča.

Fotografija

Promet na križišču Prešernove in Erjavčeve ulice. Avtomobilisti, kolesarji, pešci.

Fotografija

Napis "Nato vojna sila kapitala" v bližini Akademije za likovno umetnost na Erjavčevi ulici.

Fotografija

Napis "Srbija" v cirilici, v bližini Akademije za likovno umetnost na Erjavčevi ulici.

Fotografija

Verz ob grafitu v bližini ALU-ja na Erjavčevi ulici. Napis: Ko si enkrat okusil letenje, boš za vedno hodil po zemlji z očmi uprtimi v nebo, kajti tam si bil in tja si želiš vrniti. L. da Vinci.

Fotografija

Grafit z verzom v bližini Akademije za likovno umetnost na Erjavčevi ulici.

Fotografija

Grafit v bližini Akademije za likovno umetnost na Erjavčevi ulici.

Fotografija

Grafit v bližini Akademije za likovno umetnost na Erjavčevi ulici. Napis: If this was a bomb, which wire would you cut?!

Fotografija

Prvi del napisa v bližini Akademije za likovno umetnost na Erjavčevi ulici: Tudi pametne bombe.

Fotografija

Drugi del napisa v bližini Akademije za likovno umetnost na Erjavčevi ulici: Koljejo civile.

Fotografija

Tretji del napisa v bližini Akademije za likovno umetnost na Erjavčevi ulici: Ne za Nato.

Fotografija

Doprsni kip moškega z odpeto srajco pred vhodom v rastlinjak Tivoli. Na spomeniku ni zapisano koga predstavlja kip, niti kdaj je nastal. Pod njim je kratka pesem.

Fotografija

Način parkiranja koles v študentskem naselju Rožna dolina. Pod drevesom.

Fotografija

Način parkiranja koles v študentskem naselju Rožna dolina.

Fotografija

Način parkiranja koles v študentskem naselju Rožna dolina

Fotografija

Način parkiranja koles v študentskem naselju Rožna dolina

Fotografija

Prometni znak v Rožni dolini. omejitev hitrosti 40.

Fotografija

Merilec hitrosti vožnje v Rožni dolini, blizu znaka za omejitev hitrosti na 40 km/h. Prikaz presežene dovoljene hitrosti.

Fotografija

Napis KMŠ v bližini Akademije za likovno umetnost na Erjavčevi ulici.

Fotografija

Napis Bush=Hitler v bližini Akademije za likovno umetnost na Erjavčevi ulici.

Fotografija

Striglce na zidu v bližini Akademije za likovno umetnost na Erjavčevi ulici.

Fotografija

Striglce na zidu v bližini Akademije za likovno umetnost na Erjavčevi ulici.

Fotografija

Grafit sprehajalca psa, ki je doživel kasnejše spremembe in sedaj prikazuje nekaj drugega.

Fotografija

Grafit (1)v bližini Akademije za likovno umetnost na Erjavčevi ulici. Napis: Še 7 sekund. Št.3 ima žogo.

Fotografija

Filofest, predstavitev filmov na FF. 16 fotografij - portreti študentov.

Fotografija

Parkirani motorji.

Fotografija

Kolesarja v Tivoliju.

Fotografija

Prevoz tovora s kolesom. Fotografirano na križišču ceste v Mestni log in Riharjeve ulice.

Fotografija

Kolesar v športnem parku.

Fotografija

Promet na glavni mengeški cesti.

Fotografija

Otrok na kolesu.

Fotografija

Motorist ob svojem motorju.

Fotografija

Motorist ob svojem motorju.

Fotografija

Preživljanje prostega časa na Rahtelu nad Slovenj Gradcem.

Fotografija

Traktor na cesti, pri Kroflnovem mlinu.

Fotografija

Ženska na kolesu, na Studencu pri Ljubljani.

Fotografija

Mopedist in kolesar na lesenem mostu.

Fotografija

Dekle na mopedu, ki ga je njen bratranec dobil za darilo pri birmi.

Fotografija

Rally Litostroj v Splitu.

Fotografija

Odkritje spominske plošče Janezu Trdini.

Fotografija

Demonstracija proti ksenofobiji.

Fotografija

Dedek Mraz v sprevodu in otroci.

Fotografija

Slavje po obešanju novih zvonov.

Fotografija

Razstava domače in umetne obrti.

Fotografija

Razstava domače in umetne obrti.

Fotografija

Razstava domače in umetne obrti - pletarski izdelki.

Fotografija

Razstava domače in umetne obrti.

Fotografija

Razstava domače in umetne obrti.

Fotografija

Razstava domače in umetne obrti - umetelno oblikovane torte..

Fotografija

Obiskovalci pred otvoritvijo razstave o Aleksandrinkah.

Fotografija

Otvoritev razstave o Aleksandrinkah.

Fotografija

Postavljanje razstave o Aleksandrinkah.

Fotografija

Postavljanje razstave o Aleksandrinkah.

Fotografija

Srednjeveške igre na Ljubljanskem gradu.

Fotografija

Padayatra - kavarna miru pripadnikov Hare Krishna.

Fotografija

Praznovanje dneva mladosti.

Fotografija

Tabor pevskih zborov.

Fotografija

Razstava cvetja.

Fotografija

Prireditev ob 1. maju, prazniku dela.

Fotografija

Koncert skupine Pearl jam v Hali Tivoli.

Fotografija

Pevska skupina Orfej na koncertu v cerkvi Sv. Janeza Krstnika.

Fotografija

Krst zvonov pri cerkvi Sv. Jurija.

Fotografija

Marijuana March v parku Zvezda.

Fotografija

Praznovanje Vuzma - belokranjske Velike noči.

Fotografija

Marijuana March v Zvezda parku.

Fotografija

Padayatra - Kavarna miru pripadnikov Hare Krishna.

Fotografija

Cirkuška predstava v Ljubljani.

Fotografija

Postavljanje mlaja.

Fotografija

Postavljanje mlaja.

Fotografija

Festival Rock Otočec - Koncert Srečne mladine.

Fotografija

Marijuana March v Zvezda parku.

Fotografija

Marijuana March v Zvezda parku.

Fotografija

Nastopajoči cirkusant v cirkuški predstavi.

Fotografija

Cirkuška predstava v Ljubljani.

Fotografija

Srečanje pritrkovalcev v Šmartnem.

Fotografija

Srečanje pritrkovalcev pod Šmarno goro - prevoz zvonov.

Fotografija

Otroci pri igri na prostem med parkiranimi tovornjaki.

Fotografija

Šotori cirkusa s plinskimi jeklenkami.

Fotografija

Prikolice v katerih bivajo člani cirkusa.

Fotografija

Prikolica družine Belluci.

Fotografija

Glasbenik s kitaro v podhodu v Šiški.

Fotografija

Ulični glasbenik v podhodu v Šiški.

Fotografija

Manifestacija za dekriminalizacijo marihuane v parku Zvezda.

Fotografija

Cirkuški tabor Embell riva na Rudniku.

Fotografija

Preja s kolovrati. Program kulturnega društva v času občnega zbora SED.

Fotografija

Preja s kolovrati. Program kulturnega društva v času občnega zbora SED.

Fotografija

Kulturni program v času občnega zbora SED.

Fotografija

Podpisovanje peticije za dekriminalizacijo marihuane v parku Zvezda.

Fotografija

Okrašen mlaj v naselju.

Fotografija

Okrašen mlaj.

Fotografija

Stojnice v času pustnega karnevala.

Fotografija

Stojnice in izdelki suhe robe v času Jožefovega sejma.

Fotografija

Stojnice z izdelki za prodajo na Jožefovem sejmu.

Fotografija

Stojnice na parkirišču za gledališčem.

Fotografija

Ljubljanska tržnica s sadjem in zelenjavo.

Fotografija

Prodaja butaric in oljčnih vejic na ljubljanski tržnici.

Fotografija

Stojnica z butarami in oljčnimi vejicami na ljubljanski tržnici.

Fotografija

Stojnica s sadjem na ljubljanski tržnici.

Fotografija

Stojnica s sadjem na ljubljanski tržnici.

Fotografija

Stojnica z zelenjavo na ljubljanski tržnici.

Fotografija

Skupina žensk pred stojnico z zelenjavo.

Fotografija

Ženska z mobitelom na tržnici.

Fotografija

Prodajalec in kupovalka izbirata zelenjavo.

Fotografija

Stojnica z zelenjavo na ljubljanski tržnici.

Fotografija

Stojnica z zelenjavo.

Fotografija

Stojnica z raznovrstno zelenjavo.

Fotografija

Izbiranje zelenjave na stojnici.

Fotografija

Stojnice z škafi zelja in kisle repe na ljubljanski tržnici.

Fotografija

Stojnice z različno zelenjavo.

Fotografija

Stojnice na ljubljanski tržnici.

Fotografija

Stojnice z oblačili na ljubljanski tržnici.

Fotografija

Del tržnice s praznimi stojnicami.

Fotografija

Kupec izbira banane na tržnici.

Fotografija

Na tržnici, ljudje med stojnicami.

Fotografija

Na ljubljanski tržnici- stojnice z zelenjavo.

Fotografija

Ljudje med stojnicami. Izbiranje oljčnih vejic.

Fotografija

Stojnice z zelenjavo.

Fotografija

Kupovanje zelenjave na stojnici.

Fotografija

Branjevka prodaja solato.

Fotografija

Stojnica z sadjem in zelenjavo.

Fotografija

Pleten cekar na ljubljanski tržnici.

Fotografija

Stojnice in ljudje na ljubljanski živilski tržnici.

Fotografija

Stojnice z sadjem.

Fotografija

Stojnice z sadjem.

Fotografija

Kolesarka med stojnicami .

Fotografija

Na tržnici.

Fotografija

Stojnice z zelenjavo.

Fotografija

Spravljanje kupljenih živil v plastično vrečko. Na tržnici.

Fotografija

Izbiranje zelenjave na stojnici.

Fotografija

Ljudje med stojnicami.

Fotografija

Kiosk s svečami na tržnici.

Fotografija

Vrsta nakupovalk pred vrtno stojnico.

Fotografija

Vrsta stojnic na tržnici.

Fotografija

Stojnica na tržnici.

Fotografija

Stojnica s sadjem na ljubljanski tržnici.

Fotografija

Stojnica z jabolki na ljubljanski tržnici.

Fotografija

Stojnice na ljubljanski tržnici.

Fotografija

Na ljubljanski tržnici.

Fotografija

Na ljubljanski tržnici.

Fotografija

Na ljubljanski tržnici.

Fotografija

Na ljubljanski tržnici.

Fotografija

Na ljubljanski tržnici.

Fotografija

Prodajalec solate.

Fotografija

Stojnice z zelenjavo na tržnici.

Fotografija

Ljudje na tržnici.

Fotografija

Na ljubljanski tržnici.

Fotografija

Na ljubljanski tržnici.

Fotografija

Stojnice na ljubljanski tržnici.

Fotografija

Nakup sadja na tržnici.

Fotografija

Na tržnici.

Fotografija

Na ljubljanski tržnici.

Fotografija

Prazne stojnice na tržnici.

Fotografija

Stojnica z zeljem na tržnici.

Fotografija

Branjevka na tržnici.

Fotografija

Na tržnici.

Fotografija

Ljudje na tržnici.

Fotografija

Stojnice z sadjem na tržnici.

Fotografija

Na tržnici.

Fotografija

Na tržnici.

Fotografija

Stojnica z zelenjavo na tržnici.

Fotografija

Na tržnici.

Fotografija

Nošenje vrečk.

Fotografija

Prodaja časopisov na ulici.

Fotografija

Stojnice na začetku tržnice.

Fotografija

Stojnica z sadjem na tržnici.

Fotografija

Stojnica s prehrambenimi izdelki na tržnici.

Fotografija

Stojnica s prehrambenimi izdelki na tržnici.

Fotografija

Stojnice z zelenjavo na tržnici.

Fotografija

Stojnice z zelenjavo na tržnici.

Fotografija

Stojnice z zelenjavo na tržnici.

Fotografija

Stojnice z oblačili na tržnici.

Fotografija

Stojnica z usnjeno (plastično) galanterijo.

Fotografija

Stojnice s copati in obuvali..

Fotografija

Stojnica z lesenimi pletenimi izdelki.

Fotografija

Ženske izbirajo oblačila na tržnici.

Fotografija

Stojnice z zelenjavo na tržnici.

Fotografija

Stojnice z zelenjavo in sadjem na tržnici.

Fotografija

Pogled na tržnico.

Fotografija

Stojnice z semeni.

Fotografija

Stojnica z rožami.

Fotografija

Nakupovalka na tržnici.

Fotografija

Prodajalka jabolk na tržnici.

Fotografija

Prodajalka zelja na tržnici.

Fotografija

Kupovalka jabolk na tržnici.

Fotografija

Sprejemanje plačila na stojnici z jabolki.

Fotografija

Stojnica z solato.

Fotografija

Izbiranje solate na tržnici.

Fotografija

Stojnica z zelenjavo na tržnici.

Fotografija

Prodajalka in stojnice z zelenjavo na tržnici.

Fotografija

Stojnica z zelenjavo na tržnici.

Fotografija

Stojnica z zaboji jabolk.

Fotografija

Prodajalerc z zelenjavo na stojnici.

Fotografija

Prodajalka na stojnici z jabolki.

Fotografija

Prodajalec na stojnici z jabolki.

Fotografija

Izbiranje jabolk na tržnici.

Fotografija

Police s pijačo v trgovini Interspar na Viču.

Fotografija

Police s pijačo v trgovini Interspar na Viču.

Fotografija

Police s pijačo v trgovini Interspar na Viču.

Fotografija

Nakup solate na tržnici.

Fotografija

Stojnica z zelenjavo na tržnici.

Fotografija

Stojnice z zelenjavo.

Fotografija

Stojnice z zelenjavo.

Fotografija

Zaboji s solato na stojnici.

Fotografija

Stojnica z zelenjavo na tržnici.

Fotografija

Police s prehrambenimi izdelki v trgovini Interspar na Viču.

Fotografija

Izbiranje zelenjave na policah trgovine Interspar na Viču.

Fotografija

Police s prehrambenimi izdelki v trgovini Interspar na Viču.

Fotografija

Police s prehrambenimi artikli v trgovini Interspar.

Fotografija

Tehtanje zelenjave v trgovini Interspar na Viču.

Fotografija

Police z glasbenimi artikli v trgovini Interspar na Viču.

Fotografija

Police s steklenicami alkohola v trgovini Interspar na Viču.

Fotografija

Trgovina Interspar s parkiriščem.

Fotografija

Prodajalki in nakupovalka v trgovini Interspar na Viču.

Fotografija

Stojnice s pakiranimi artikli v trgovini Interspar na Viču.

Fotografija

Notranjost trgovine Interspar na Viču.

Fotografija

V trgovini Interspar na Viču.

Fotografija

V trgovini Interspar na Viču.

Fotografija

Nakupovalci v trgovini Interspar.

Fotografija

Police in okrasje v trgovini Interspar na Viču.

Fotografija

V trgovini Interspar na Viču.

Fotografija

V trgovini Interspar na Viču.

Fotografija

Trgovina Interspar s parkiriščem na Viču.

Fotografija

Police s pijačo v trgovini INterspar na Viču.

Fotografija

V trgovini Interspar na Viču.

Fotografija

Police z mesnimi izdelki v trgovini Interspar na Viču.

Fotografija

V trgovini Interspar na Viču.

Fotografija

V trgovini Interspar na Viču.

Fotografija

Kupčevanje na bolšjem sejmu na Cankarjevem nabrežju.

Fotografija

Prodajni predmeti iz stekla na bolšjem sejmu.

Fotografija

Pisalni stroj za prodajo na bolšjem sejmu.

Fotografija

Stojnica s predmeti za prodajo na bolšjem trgu na Cankarjevem nabrežju.

Fotografija

Sprehajalci na bolšjem sejmu.

Fotografija

Bolšji sejem na Cankarjevem nabrežju.

Fotografija

Na bolšjem sejmu na Cankarjevem nabrežju.

Fotografija

Prodajalec starih kovancev na bolšjem sejmu na Cankarjevem nabrežju.

Fotografija

Na bolšjem sejmu na Cankarjevem nabrežju.

Fotografija

Na ljubljanski tržnici.

Fotografija

Stojnice s sadjem in zelenjavo na tržnici.

Fotografija

Na ljubljanski tržnici.

Fotografija

Na ljubljanski tržnici.

Fotografija

Na bolšjem sejmu.

Fotografija

Na bolšjem sejmu na Cankarjevem nabrežju.

Fotografija

Na bolšjem sejmu na Cankarjevem nabrežju. Stojnica z značkami in kovanci.

Fotografija

Na bolšjem sejmu na Cankarjevem nabrežju.

Fotografija

Na bolšjem sejmu na Cankarjevem nabrežju.

Fotografija

Bolšji sejem na Cankarjevem nabrežju.

Fotografija

Na bolšjem sejmu na Cankarjevem nabrežju.

Fotografija

Prodajni predmeti na bolšjem sejmu.

Fotografija

Starine na stojnici, za prodajo na bolšjem sejmu.

Fotografija

Na bolšjem sejmu.

Fotografija

Predmeti za prodajo na bolšjem sejmu.

Fotografija

Na bolšjem sejmu na Cankarjevem nabrežju.

Fotografija

Stojnice z solato na ljubljanski tržnici.

Fotografija

Stojnice z zelenjavo na tržnici.

Fotografija

Na bolšjem sejmu na Cankarjevem nabrežju.

Fotografija

Na tržnici.

Fotografija

Na tržnici.

Fotografija

Na tržnici - stojnice z zelenjavo.

Fotografija

Stojnice z zelenjavo na tržnici.

Fotografija

Na tržnici.

Fotografija

Na tržnici.

Fotografija

Stojnica s solato na tržnici.

Fotografija

Polica s sadnimi sokovi v trgovini Interspar na Viču.

Fotografija

Stojnica s sadjem na tržnici.

Fotografija

Stojnica z vodnimi pipami za prodajo v parku Zvezda.

Fotografija

Stojnica za prodajo kadilskih pripomočkov v parku Zvezda.

Fotografija

Stojnica z ročnimi izdelki za prodajo v parku Zvezda.

Fotografija

Izložbeno okno trgovine Pletenine na Mestnem trgu.

Fotografija

Izložbeno okno prodajalne spodnejga perila - Tanya Kenda na Starem trgu.

Fotografija

Izložbeno okno trgovine s čevlji Planika na Gornjem trgu.

Fotografija

Trgovina s steklenimi izdelki Lerm na Starem trgu.

Fotografija

Izložba trgovine Bagat na Gornjem trgu.

Fotografija

Izložbeno okno trgovine Manufaktura na Čopovi ulici.

Fotografija

Izložbeno okno trgovine Cik Cak na Starem trgu.

Fotografija

Izložba ter vhod v trgovino.

Fotografija

Izložbeno okno trgovine DZS na Čopovi ulici.

Fotografija

Trgovina Drogerija na Starem trgu.

Fotografija

Izložba prodajalne Tomas Sport na Mestnem trgu.

Fotografija

Urejanje izložbene police v trgovini Drogerija na Starem trgu.

Fotografija

Vhod ter izložba trgovine Redshop na Gornjem trgu.

Fotografija

Izložba prodajalne Dom na Mestnem trgu.

Fotografija

Del notranjosti v trgovini Samec na Mestnem trgu.

Fotografija

Reklamna tabla za trgovino Krzno-Šmartno na Mestnem trgu.

Fotografija

Reklamna tabla za butik z galerijo na Mestnem trgu.

Fotografija

Okrašen prehod pred trgovino Sonček na Mestnem trgu.

Fotografija

Prodajni predmeti pred trgovino Florijan na Gornjem trgu.

Fotografija

Prodajni predmeti v trgovini Samec na Mestnem trgu.

Fotografija

Nakupovalci pred delikateso v trgovini Interspar na Viču.

Fotografija

V trgovskem centru Interspar na Viču.

Fotografija

Velikonočni izdelki v trgovini Noč in Dan nasproti železniške postaje.

Fotografija

Prodaja Krišnovih izdelkov na stojnici.

Fotografija

Notranjost cvetličarne v Mestni hiši.

Fotografija

Delikatesni del v trgovini Emona.

Fotografija

Izdelki blagovne znamke Dobrote izpod Pece v butični trgovini.

Fotografija

Stojnica s čevlji na Katarininem sejmu.

Fotografija

Pleteni izdelki za prodajo na sejmu.

Fotografija

Stojnica s suho robo.

Fotografija

Prodajalka za blagajno v trgovini.

Fotografija

Bizeljsko področje.

Fotografija

Pogled na panoramo Bočne z dela Gornjega Grada. V ozadju del Menine Planine, Dobrovelj pa tudi Posavsko hribovje.

Fotografija

Pogled iz Brezoviškega hriba na naselje.

Fotografija

Pogled na Celestrino z okolico iz severovzhodne strani.

Fotografija

Pogled na Cestrino iz jugozahodne strani.

Fotografija

Gorca s cerkvijo - pogled iz severovzhodne strani.

Fotografija

Cerknica z okolico s cerkvijo sv. Janeza.

Fotografija

Pogled na del naselja iz bližnjega hriba.

Fotografija

Panorama zgornjega dela vasi.

Fotografija

Spodnji del vasi - novogradnje, asfaltirana cesta, smetnjaki, javna razsvetljava.

Fotografija

Dolsko iz zahodne strani. Cesta pelje proti Klečam pri Dolu.

Fotografija

Pogled iz Donačke gore.

Fotografija

Pokrajina - v ospredju vas Dovje, v kotlini pa Mojstrana z Grančiščem v ozadju.

Fotografija

Kmetija v pokrajini.

Fotografija

Hotinja vas - pogled iz ceste Orehova vas - letališče Maribor.

Fotografija

Pogled na Hotinjo vas iz bližnjega Radizela.

Fotografija

Pogled na Grosuplje z Boštanjskega gradu. Spredaj naselje Na Logeh, nato celotno mesto s Koščakovim hribom.

Fotografija

Pogled na mesto z južne strani s Slivniškega hriba. V ospredju je industrijska cona, v ozadju pa Koščakov hrib.

Fotografija

Naselje v pokrajini.

Fotografija

Pogled iz livškega grebena na zahodna Goriška Brda.

Fotografija

Naselje Golek, na ravnini. Leži na nadmorski višini 161 m.

Fotografija

Strojček za mletje mesa.

Fotografija

Lesene palčke za "špelanje" nadevanih črev.

Fotografija

Mešanje mesa z začimbami za klobase.

Fotografija

Priprava čreva za nadevanje mletega mesa.

Fotografija

Stojnica s hrano v času pustnega karnevala.

Fotografija

Pečenje jagenjčka na prostem.

Fotografija

Rezanje mesa na kolinah.

Fotografija

Priprava črev za klobase - delo v kuhinji.

Fotografija

Velikonočna jed." Budel" - z nadevom polnjen svinjski mehur ali želodec, znan v Loški dolini.

Fotografija

Hlebci kruha v peči.

Fotografija

Hlebci kruha v kuhinji.

Fotografija

Testo z ocvirki za pripravo potice.

Fotografija

Hlebci kruha v peči.

Fotografija

Orodja za peko kruha v peči: lopar, metla, greblica, smetišnica.

Fotografija

Kurjenje v peči z "butaricami".

Fotografija

Testo za kruh pred peko v peči.

Fotografija

Testo za kruh v peharju, da vzhaja.

Fotografija

Vzhajanje testa za kruh v pokritih peharjih.

Fotografija

Priprava testa za kruh v mentrgi.

Fotografija

Testo za kruh počiva v mentrgi.

Fotografija

Sejanje moke za peko kruha v mentrgi.

Fotografija

Babica z vnuki v kuhinji.

Fotografija

Zakonca pred hišo.

Fotografija

Deček pred hišo.

Fotografija

Ženske s posodo za mleko.

Fotografija

Potnik na letališču Brnik.

Fotografija

Skupina vojakov- mornarji, topničarji s harmoniko v Boki Kotorski.

Fotografija

Deklica in deček slikana v ateljeju.

Fotografija

Ženska slikana v ateljeju.

Fotografija

Skupina odraslih pred cerkvijo sv. Florjana.

Fotografija

Sorodniki slikani v ateljeju.

Fotografija

Vojak italijanske vojske slikan v ateljeju.

Fotografija

Mladoporočenca slikana v ateljeju.

Fotografija

Moški v sokolski uniformi.

Fotografija

Otroci iz vrtca na sprehodu po starem delu mesta.

Fotografija

Dekle na poti v šolo.

Fotografija

Počitek na bolšjem sejmu ob Ljubljanici.

Fotografija

Sprehajalci na bolšjem sejmu ob Ljubljanici.

Fotografija

Moški pred hišo.

Fotografija

Fant s poslikano majico.

Fotografija

Vojak.

Fotografija

Moški v prazničnem oblačilu pred hišo.

Fotografija

Oče in hči slikana v ateljeju.

Fotografija

Portret dekleta s pentljo v laseh.

Fotografija

Brat in sestra slikana v ateljeju.

Fotografija

Vojaka v času prve svetovne vojne (Soška fronta).

Fotografija

Na hmeljniški žagi - počitek.

Fotografija

Oblačila za prosti čas.

Fotografija

Oblačila za prosti čas.

Fotografija

Študentke 4. letnika etnologije na terenskih vajah.

Fotografija

Deklica slikana na prostem, ob stolu z vazo rož.

Fotografija

Portret dveh žensk, slikani v dnevnem prostoru.

Fotografija

Odrasli pred hišo.

Fotografija

Informatorka v dnevnem prostoru.

Fotografija

Informatorja v dnevni sobi.

Fotografija

Praznično oblečena moška s konjem pred gostilno.

Fotografija

Ljudje v parku.

Fotografija

Istranka v narodni noši.

Fotografija

Istranka v narodni noši.

Fotografija

Sprevod okrog cerkve v času birme.

Fotografija

Deklici ob izviru reke Vipave.

Fotografija

Slovenski oficirji (Bertl, Maurer, Fisher?) slikani v restavraciji v Grazu.

Fotografija

Vojak slikan v ateljeju.

Fotografija

Vojak avstrogrske vojske, fotografiran v ateljeju v Ljubljani.

Fotografija

Vojak v uniformi jugoslovanske kraljeve garde v Beogradu.

Fotografija

Družina na morju v kopalnih oblačilih.

Fotografija

Ženska v vsakdanjem oblačilu s skodelico v roki.

Fotografija

Družina v prostoru s pekačem kruha.

Fotografija

Butalski župan z ženo na vozu.

Fotografija

Martin Krpan v pustnem sprevodu.

Fotografija

Majhni in veliki zmaj, bruhalec ognja.

Fotografija

Hudič v sprevodu.

Fotografija

Čarovnice s pramaterjo Uršulo.

Fotografija

Maškare iz Iške vasi na karnevalu. Šemijo se le moški.

Fotografija

Maska ki predstavlja hudiča.

Fotografija

Maske v sprevodu.

Fotografija

Maska ženskega obraza s snopom žita.

Fotografija

Maškara s košem.

Fotografija

Maškara v podobi Zelenega Jurija.

Fotografija

Maškare v sprevodu.

Fotografija

Maškara z okrašenim klobukom.

Fotografija

Sneguljčica s princem in palčki.

Fotografija

Skupina iz Lesc v sprevodu. Godba na pihala.

Fotografija

Rezidenca Sadama Huseina v povorki.

Fotografija

Butalski jež.

Fotografija

Janez V. Valvasor v kočiji.

Fotografija

Maski Dajnomira in Milibože.

Fotografija

Trdnjava Sadama Huseina. Skupina iz Goričje vasi.

Fotografija

Povodni mož Jezerko.

Fotografija

Maškare z motorji se pripravljajo za karneval.

Fotografija

Skupina maškar v kostumih.

Fotografija

Skupina čarovnic.

Fotografija

Skupina maškar. Vladno letalo.

Fotografija

Priprave na pustni karneval. Čarovnice.

Fotografija

Skupine maškar. Vladno letalo.

Fotografija

Cerkljanski lavfarji na odru.

Fotografija

Lavfarija v Cerknem. Maškara "ta pjan".

Fotografija

Maškare: "gasput in gaspa, v sredini pastir, desno eden izmed "ta tirjestih".

Fotografija

Obuvalo maškare "ta perjestega".

Fotografija

Maškare v kostumih: lamant s senenimi vilami, Pust z mlado smreko, "ta smrikav".

Fotografija

Maškara "ležeči policaj" na motorju.

Fotografija

Pustni sprevod, ki ga je organiziralo pustno društvo Presta Črnomelj.

Fotografija

Pustni sprevod. Odziv na vključevanje Slovenije v NATO.

Fotografija

Otroci oblečeni v maškare.

Fotografija

Maškare v sprevodu.

Fotografija

Skupinski posnetek maškar.

Fotografija

Maškara "ta debel".

Fotografija

Skupinski posnetek maškar.

Fotografija

Maškare "ta lepi" plešejo.

Fotografija

Maškari z vozilom.

Fotografija

Maškare "ta lepi" prihajajo iz hiše.

Fotografija

Škoromati v sprevodu.

Fotografija

Škoromati v sprevodu.

Fotografija

Škoromati v sprevodu.

Fotografija

Škoromati v sprevodu.

Fotografija

Škoromati pred hišo.

Fotografija

Pustna maska "ta grd", ki simbolizira zlo, zimo; v hišah ni zaželjen, ker prinaša nesrečo.

Fotografija

Maškare v stanovanju.

Fotografija

Maškare - praznovanje pusta v študentskem domu.

Fotografija

Maškare - trije mušketirji v gostilni Mihovc.

Fotografija

Pustno rajanje otrok v Cankarjevem domu.

Fotografija

Maškare v Cankarjevem domu.

Fotografija

Maškara - klovn v Cankarjevem domu.

Fotografija

Pustno rajanje otrok v Cankarjevem domu.

Fotografija

Pustno rajanje otrok v Cankarjevem domu.

Fotografija

Pustno rajanje otrok v Cankarjevem domu.

Fotografija

Pustno rajanje otrok v Cankarjevem domu.

Fotografija

Maškara - kurent pred bankomatom.

Fotografija

Kurenti na pustnem karnevalu.

Fotografija

Skupina "Romov" na paradi.

Fotografija

Madžarski plesalci in godci na pustni paradi.

Fotografija

Pustovi ali blumarji na paradi.

Fotografija

Maškare "Orači" na paradi.

Fotografija

Ples kurentov.

Fotografija

Etnografske maske iz Avstrije v skupini "Krampusi".

Fotografija

Etnografske maske skupine Buše iz Madžarske.

Fotografija

Maškara iz Makedonije.

Fotografija

Etnografska maska iz Makedonije.

Fotografija

Kurentova maska.

Fotografija

Hrvaška skupina "Munski zvončari" med predstavitvijo v karnevalskem šotoru.

Fotografija

Makedonska maškara med predstavitvijo v karnevalskem šotoru.

Fotografija

Maska kurenta.

Fotografija

Maska kurenta.

Fotografija

Bolgarske etnografske maske na karnevalu.

Fotografija

Kurent iz Bolgarije.

Fotografija

Skupina maškar iz Hrvaške "Munski zvončari".

Fotografija

Etnografske maske iz Hrvaške. Munski zvončari.

Fotografija

Princ in princeska na vozu otvorita s svojim prihodom pustni karneval.

Fotografija

Skupina iz Markovcev.

Fotografija

Maškara med okrepčilom na paradi.

Fotografija

Madžarski godci in plesalci.

Fotografija

Mali kurent.

Fotografija

Prikaz žganjekuhe v pustnem sprevodu.

Fotografija

Osamljeni kurent.

Fotografija

Slovenski kurenti na karnevalu v Benetkah.

Fotografija

Maškara v sprevodu.

Fotografija

Maškare - krošnjarji med pustno parado.

Fotografija

Divji lovec v pustnem sprevodu.

Fotografija

Maskota pustnega društva Gorica.

Fotografija

Ples maškar na pustno soboto.

Fotografija

Veseli pust. Družba odraslih pred hišo.

Fotografija

Pustni sprevod.

Fotografija

Pustni sprevod.

Fotografija

Pustna parada.

Fotografija

Pustni sprevod.

Fotografija

Pustni karneval "Striček".

Fotografija

Pustni karneval "Striček".

Fotografija

Pustni karneval "Striček".

Fotografija

Kurenti iz Ormoža v sprevodu.

Fotografija

Kurenti iz Ormoža v sprevodu.

Fotografija

Maškare na prireditvi.

Fotografija

Pustna kamela, ki na fašenk zapre cesto in od voznikov zahteva odkupnino.

Fotografija

Kurika na fašenku.

Fotografija

Kurent in orači na fašenku.

Fotografija

Kurent.

Fotografija

Prikaz domače obrti v času pustne prireditve.

Fotografija

Kurent na prireditvi.

Fotografija

Predstavitev domačih obrti v času pustne prireditve.

Fotografija

Prireditev "Brezova metla".

Fotografija

Našemljeni študentki pred predavalnico.

Fotografija

Našemljeni študentki na predavanjih.

Fotografija

Našemljeni študentki na predavanjih.

Fotografija

Našemljena študentka v predavalnici.

Fotografija

Našemljena študentka v predavalnici.

Fotografija

Našemljena študentka pred predavalnico.

Fotografija

Našemljena študentka pred predavalnico.

Fotografija

Cerkev na Zasavski Sveti gori.

Fotografija

Brušenje kose na polju.

Fotografija

Sprevod prvoobhajank.

Fotografija

Birma na Vačah.

Fotografija

Spomin na sveto birmo, botra in birmanka.

Fotografija

Deklica ob rojstnem dnevu fotografirana v ateljeju.

Fotografija

Praznovanje rojstnega dne.

Fotografija

Praznovanje 7.rojstnega dne in 20.obletnice poroke.

Fotografija

Vaška prireditev ob poroki ("pir"). Ženinov prijatelj žaga drevo, da bosta ženin in nevesta lahko nadaljevala pot.

Fotografija

Svatje in mladoporočenca na Ljubljanske gradu.

Fotografija

Žalujoči ob pogrebu otroka.

Fotografija

Žalujoči ob krsti na pogrebu.

Fotografija

Pogrebni sprevod pozimi.

Fotografija

Jaslice v delu.

Fotografija

Jaslice na prostem pri "pustem Petru."

Fotografija

Ples svatov na poroki in zbiranje prispevkov za ženina in nevesto.

Fotografija

Ženin in nevest s svati pred hišo nevestinega očeta.

Fotografija

Skupinska slika otrok z barčicami.

Fotografija

Barčice na predvečer gregorjevega (11.marca) na starem bajerju v Kropi.

Fotografija

Jaslice v cerkvi.

Fotografija

Detajli jaslic na prostem pri "pustem Petru."

Fotografija

Detajli jaslic na prostem pri "pustem Petru."

Fotografija

Blagoslov konj na Štefanovo.

Fotografija

Figurice konj pripravljene na blagoslov.

Fotografija

Vprega konj na Štefanovo.

Fotografija

Vprega konj na Štefanovo.

Fotografija

Štefanovo v Štepanji vasi.

Fotografija

Butare na ljubljanski tržnici.

Fotografija

Okrašeno božično drevo.

Fotografija

Božično drevo, božična zvezda in potica.

Fotografija

Družinska božična slika.

Fotografija

Praznovanje božiča.

Fotografija

Košare z velikonočnimi jedmi.

Fotografija

Božji grob v cerkvi sv. Martina v Velenju.

Fotografija

Prostor v gasilskem domu, pripravljen na blagoslov jedi.

Fotografija

Procesija na cvetno nedeljo.

Fotografija

Maturantski pohod novomeških dijakov.

Fotografija

Skupinska slika faranov po novi maši.

Fotografija

Nesejo k žegnu.

Fotografija

Moški seka drva.

Fotografija

Obračanje trave v Tivoliju v Ljubljani.

Fotografija

Cepljenje drv.

Fotografija

Borovo gostüvanje.

Fotografija

Naborniki iz Slavine, Koč in Žej; letnik 1922.

Fotografija

Ceremonija šranganja?

Fotografija

Zvon ob poti na Šmarno goro, ob kapelici sv. Antona Puščavnika.

Fotografija

Sprevod do cerkve sv. Jurija, kjer duhovnik blagoslovi konje.

Fotografija

Naborniki letnik 1976 iz Petelinj in Pivke.

Fotografija

Naborniki, letnik 1976 iz Petelinj in Pivke.

Fotografija

Blagoslov konj v Štepanji vasi.

Fotografija

Blagoslov konj v Štepanji vasi.

Fotografija

Blagoslov konj v Štepanji vasi.

Fotografija

Božična voščilnica z motivi Rečice.

Fotografija

Miklavž in parklji.

Fotografija

Sveča z motivom jaslic.

Fotografija

V svečo izrezljan motiv jaslic.

Fotografija

Jaslice izdelane iz gline.

Fotografija

Namizna ura z motivom jaslic.

Fotografija

V prostoru na tleh postavljene jaslice.

Fotografija

Jaslice.

Fotografija

Predavanje na Metelkovi. MASN (Moving Anthropology Student Network)!

Fotografija

Gostje pred gostilno Marinšek "pri Jurenčku" v Podgorici, v času žegnanja.

Fotografija

Jaslice.

Fotografija

Košare z velikonočnimi jedmi.

Fotografija

Barvanje velikonočnih pirhov.

Fotografija

Žegnanje ognja na veliko soboto.

Fotografija

Procesija sv. Rešnjega telesa.

Fotografija

Trgatev.

Fotografija

Spomladansko pometanje v naselju.

Fotografija

Krst otroka v župni cerkvi v Komendi.

Fotografija

Procesija v Črnem Vrhu nad Idrijo.

Fotografija

Barvanje vrtne ograje.

Fotografija

Pripravljanje drv za kurjavo v Šentvidu.

Fotografija

Birma pred cerkvijo sv. Antona na Viču.

Fotografija

Predavalnica OEKA.

Fotografija

Stoli na stopnišču pred arheologijo.

Fotografija

Oglasna deska za študente etnologije.

Fotografija

Obvestilo na vhodnih vratih OEKA.

Fotografija

Glavni vhod v OEKA.

Fotografija

Glavni vhod v OEKA.

Fotografija

Glavni vhod v OEKA.

Fotografija

Glavni vhod v OEKA.

Fotografija

Stavba OEKA in OA.

Fotografija

Stavba OEKA in OA.

Fotografija

Stavba OEKA in OA.

Fotografija

Kotnikovo gradišče. Legenda o drvarčku.

Fotografija

Jama, kjer se je začela legenda o dečku in škratu.

Fotografija

Kotnikovo gradišče.

Fotografija

Kotnikovo gradišče.

Fotografija

Kotnikovo gradišče.

Fotografija

Spodnja golarna pod Kotnikovim gradiščem; nekoč neporaščen predel za pašo ovac,

Fotografija

Dolge njive, sedaj travniki.

Fotografija

Nekoč skupna posest - gmajna, danes gozd.

Fotografija

Zare in travniki ter travčki.

Fotografija

Ančnikovo gradišče.

Fotografija

Ančnikovo gradišče.

Fotografija

Ledina in travniki.

Fotografija

Panoramski pogled na naselje.

Fotografija

Skupina v narodni noši na Štefanovo.

Fotografija

Gaj - križišče treh poti (kolovozov).

Fotografija

Ljudje in konji pred cerkvijo na Štefanovo.

Fotografija

Kočija s konjsko vprego pred cerkvijo na Štefanovo.

Fotografija

Konjenik na Štefanovo.

Fotografija

Transport za konja na Štefanovo.

Fotografija

Transport konj na Štefanovo.

Fotografija

Konj in fant z bičem pred cerkvijo na Štefanovo.

Fotografija

Območje imenovano Ograja.

Fotografija

Pri brodu.

Fotografija

Pogled s Trešnice na naselje.

Fotografija

Blagoslavljanje konj pred cerkvijo na Štefanovo.

Fotografija

"Ščita".

Fotografija

Tabla za ulico, ki je poimenovana po ledinskem imenu..

Fotografija

Hiše na "Griču".

Fotografija

Prižnica z upodobljenimi jaslicami.

Fotografija

Prižnica z upodobljenimi jaslicami.

Fotografija

Kotne Jaslice, avtor Zlatko Petrovčič.

Fotografija

Kotne jaslice, ki jih je izdelal Zlatko Petrovčič.

Fotografija

Božičnik, ki ga je izdelala Marta Anžič.

Fotografija

Jaslice v hruhu.

Fotografija

Jaslice v kozolcu - ročno delo.

Fotografija

Jaslice v kozolcu.

Fotografija

Voščene jaslice, ki jih je izdelal Janez Lužnar.

Fotografija

Kvačkane jaslice, ki jih je izdelal Ivan Halec.

Fotografija

Sveti Miklavž.

Fotografija

Miklavž, zapisnikar in dva angela.

Fotografija

Lucifer, ki je prisoten pri miklavževanju.

Fotografija

Parkelj, ki je prisoten pri miklavževanju.

Fotografija

Parklji pri miklavževanju.

Fotografija

Pogled na del naselja Jelše v Velikih Laščah.

Fotografija

Kijane - del naselja Velikih Lašč.

Fotografija

Priprava na sprehod pri obhajilu.

Fotografija

Cerkev z obzidjem.

Fotografija

"Blatna gasa" v naselju.

Fotografija

Pripenjanje šopkov šmarnic birmancem in botrom pred župniščem na Dovjem.

Fotografija

Območje, ki se imenuje "gmajna".

Fotografija

Območje, ki se imenuje "gmajna".

Fotografija

"Sejmarski prostor" v Velikih Laščah.

Fotografija

Obhajilo, skupinsko slikanje pred Marijinim domom.

Fotografija

Območje, ki se imenuje "Grivka".

Fotografija

Informativna tabla občine Velike Lašče.

Fotografija

Hiša v kateri je bila včasih sušilnica sadja.

Fotografija

Na Cereji - prostor kjer je bilo v preteklosti perišče in kopališče.

Fotografija

"Stari vrt" v Velikih Laščah.

Fotografija

Območje, ki se imenuje "Log".

Fotografija

Kmetija "pri Polaku", kjer je bil mlin.

Fotografija

Mlatilnica.

Fotografija

Popravljanje mlinskega kolesa.

Fotografija

Ženske v okolici Šmarjeških toplic se odpravljajo k reki na pranje črev v reki.

Fotografija

Ženske v okolici Šmarješjih toplic pri pranju črev v reki.

Fotografija

Ženske v okolici Šmarjeških toplic pri pranju črev v reki.

Fotografija

Ženske v okolici Šmarjeških toplic pri pranju črev v reki.

Fotografija

Ženske iz okolive Šmarjeških toplic pri pranju črev v reki.

Fotografija

Pobiranje kamenja na polju.

Fotografija

Kurjenje odpadlega listja in dračja ter priprava vrta za spomladanska opravila.

Fotografija

Izdelovanje butar s pomočjo sekire in stojala.

Fotografija

Sežiganje dračja.

Fotografija

Moški s košaro prenaša dračje.

Fotografija

Moški brusi kos0.

Fotografija

Napovedovalka na radiu ARS.

Fotografija

Napovedovalka na radiu ARS.

Fotografija

Naselje Lampreče.

Fotografija

Ruševine stare bajte z imenom "Pr' žagi".

Fotografija

Območje imenovano "Za rakami".

Fotografija

Območje pokopališča z imenom "Faroško".

Fotografija

Območje imenovano "Gmajna".

Fotografija

Zemljišče imenovano "Balos".

Fotografija

Vhod v rudnik imenovani "Štulmi".

Fotografija

Vrt z zelenjavo imenovan "kaps".

Fotografija

Območje imenovano "Žgajnarija" ali "Žgajnarca".

Fotografija

Območje imenovano "pole".

Fotografija

"Svinska ulica"

Fotografija

Pot nad stanovanjskimi bloki imenovana "Zgornjica".

Fotografija

Območje imenovano "usrana luknja".

Fotografija

"Žegnano korito"

Fotografija

Pot proti kmetiji "Bruse".

Fotografija

Matijov most

Fotografija

Obhajilo, skupinsko slikanje pred Marijinim domom.

Fotografija

Grb družine de Cani v Dekanih.

Fotografija

Predel reke Rinže imenovan Oblakovc.

Fotografija

Območje imenovano "Šturki"

Fotografija

Oljčni nasad imenovan "Fratovec".

Fotografija

Ozka ulica imenovana Kamižela.

Fotografija

Zaselek imenovan "Mihoti".

Fotografija

Prostor pred gostilno Na placu imenovan "Na bacilu".

Fotografija

Raziskovalka z informatorjem.

Fotografija

Hiša in področje imenovano "Tonca Nanca".

Fotografija

Rodovitno območje imenovano "Banovce".

Fotografija

Rodovitno področje imenovano "Limpovci".

Fotografija

Vaja za predstavo Cube experiment.

Fotografija

Družabno srečanje gledališke skupine GEOSS iz Vač, po premieri Nestroyeve komedije Utopljenca.

Fotografija

Članice odbojkarskega društva.

Fotografija

Člani dobrodelnega društva Vincencijeve konference.

Fotografija

Zbor gasilcev ob cerkvi sv. Egidija na Florjanovo nedeljo.

Fotografija

Društvo Orli na prireditvi.

Fotografija

Članice telovadnega društva Sokoli v času nastopov sokolskih društev iz Slovenije.

Fotografija

Družina se jeseni zbere doma.

Fotografija

Portret družine.

Fotografija

Praznovanje ob tretjem rojstnem dnevu deklice Martine.

Fotografija

Družinski piknik pod domačo trto.

Fotografija

Družina ljubljanskega optika.

Fotografija

Boter in birmanec.

Fotografija

Otroka v prazničnem oblačilu.

Fotografija

Na Tromostovju, v ozadju trgovina s klobuki Šmalc.

Fotografija

Portret družine: mati s hčerkama.

Fotografija

Družina z dojenčkom.

Fotografija

Zakonca pred svojo hišo.

Fotografija

Mati in trije otroci.

Fotografija

Portret družine: tri generacije.

Fotografija

Kmetje pripeljejo mleko v zbiralnico mleka.

Fotografija

Skupina skavtov v uniformah.

Fotografija

Hruška pri domačiji Pušjek.

Fotografija

"Jezec", kjer je bila jama z vodo za napajanje živine. Sedaj območje zaraščeno z gozdom.

Fotografija

Kašje jame, kjer so v preteklosti žgali ognjice.

Fotografija

Kačje jame, kjer so v preteklosti žgali ognjice.

Fotografija

Luže,poimenovanje po mokrem terenu, kjer so v preteklosti pasli živino

Fotografija

Na Zdouč'm, travniško območje poimenovano po nekdanjem lastniku.

Fotografija

Kopičev križ.

Fotografija

Kozolec "v Lejšah".

Fotografija

"Kuglca".

Fotografija

Lejše s kozolcem.

Fotografija

V Lejših - travniški teren.

Fotografija

Delavec v časopisnem podjetju Delo za pisalno mizo.

Fotografija

Luže, kjer so v preteklosti pasli živino.

Fotografija

Gozd "Groube", Na groubih, Na Groubah, kjer naj bi bilo v preteklosti pokopališče.

Fotografija

Frančiškani pod nemško okupacijo v mariborskih zaporih.

Fotografija

Okrogla njiva.

Fotografija

Pogled na naselje Planinca.

Fotografija

Pašn'ca.

Fotografija

Zbiranje mleka za prodajo.

Fotografija

Pod Lejsi.

Fotografija

Prihod rudarjev iz jame po končani gladovni stavki.

Fotografija

Kmetija Pr Frjač.

Fotografija

Igranje na piščalko.

Fotografija

Pr Korit. Vaško korito, kjer so napajali živino. danes v njem gojijo ribe.

Fotografija

Shod maturantov kranjske gimnazije.

Fotografija

Skala v gozdu, po kateri se imenuje Pr' peč'.

Fotografija

Zbiralnik vode Pr' rup'.

Fotografija

Zažiganje "cveka" ob koncu srednje šole.

Fotografija

Področje pr' vinograd'.

Fotografija

Območje imenovano Pravle.

Fotografija

Maturantski ples v Cankarjevem domu.

Fotografija

Območje imenovano Pravle.

Fotografija

Pušjekov križ.

Fotografija

Rajnce, Na Rajncih, poimenovanje področja po družinini, ki je tu živela v preteklosti.

Fotografija

Skupina maturantov v Cankarjevem domu.

Fotografija

Revnska njiva.

Fotografija

Maturantski ples z razrednikom.

Fotografija

Spravljanje koruznice.

Fotografija

Maturanta v Cankarjevem domu.

Fotografija

Šentjurčeva kapela.

Fotografija

Ostanki Šentjurčevega korita.

Fotografija

Maturantje plešejo četvorko v Cankarjevem domu.

Fotografija

Drudi razred osnovne šole Razkrižje.

Fotografija

Zdovčeva kmetija.

Fotografija

Učenci pred osnovno šolo.

Fotografija

Maturantje srednje tekstilne šole v Mariboru.

Fotografija

Študenti na Poletni šoli vizualne antropologije.

Fotografija

Študenti na Poletni šoli vizualne antropologije.

Fotografija

Učenci na telovadnem igrišču.

Fotografija

Vaja snemanja na Poletni šoli vizualne antropologije.

Fotografija

Vaja snemanja na Poletni šoli vizualne antropologije.

Fotografija

Vaja snemanja na Poletni šoli vizualne antropologije.

Fotografija

Vaja snemanja na Poletni šoli vizualne antropologije.

Fotografija

Vaje snemanja na Poletni šoli vizualne antropologije.

Fotografija

Vaje snemanja na Poletni šoli vizualne antropologije.

Fotografija

Vaje snemanja na Poletni šoli vizualne antropologije.

Fotografija

Vaje snemanja na Poletni šoli vizualne antropologije.

Fotografija

Vaje snemanja na Poletni šoli vizualne antropologije.

Fotografija

Delovno vzdušje po snemalnih vajah.

Fotografija

Udeleženci Poletne šole vizualne antropologije analizirajo posnete kadre.

Fotografija

Razred na ekskurziji v okolici Slovenj Gradca.

Fotografija

Dijaki! na strehi gimnazije.

Fotografija

Dijaki! na strehi gimnazije.

Fotografija

Učiteljica in učenci.

Fotografija

V razredu osnovne šole.

Fotografija

Razred pred osnovno šolo v Šentvidu.

Fotografija

Razred pred osnovno šolo Šentvid pri Grobelnem.

Fotografija

Polnilnica.

Fotografija

Tabla.

Fotografija

Igralo, ki so ga dobili kmetje, ko so se vključili v Cesto mošta.

Fotografija

Informativna tabla, ki kaže fotografijo, ki je vključena v Cesto mošta.

Fotografija

Vrata s hišno številko.

Fotografija

Propadajoča hiša.

Fotografija

Panoramski pogled na naselje.

Fotografija

Naselje Bočaji.

Fotografija

Naselje Bočiči.

Fotografija

Del naselja.

Fotografija

Okolica Bočajev.

Fotografija

Potok Dernarnik.

Fotografija

Območje poimenovano Kaluže.

Fotografija

Območje imenovano Mlaka. Čez njive je od 1947 do 1954 potekala državna meja med Jugoslavijo in cono B.

Fotografija

Murve ob cesti.

Fotografija

Območje imenovano Prgon.

Fotografija

"Jesika", vodni izvir.

Fotografija

"Velike njive". Med leti 1948 in 1952 so bile te njive združene v zadružni vinograd.

Fotografija

"Velike njive".

Fotografija

Območje Ventoinca - njive in travniki.

Fotografija

Nasad z oljkami imenovan Vrtača.

Fotografija

Kamnita hiša.

Fotografija

Območje imenovano Beka.

Fotografija

Območje imenovano Brnica.

Fotografija

Območje ob levem pritoku Dernarnika, ki se imenuje Čemešnik.

Fotografija

Gozdnati del imenovan Findelca, meja med komunami.

Fotografija

Gozdnati del imenovan Findelca, meja med komunami.

Fotografija

Območje imenovano Grdeničje.

Fotografija

Del bočajskega hriba nad vasjo.

Fotografija

Naravno izoblikovana korita z vodo.

Fotografija

Nasad oljk na Brežini.

Fotografija

Del hriba Nabrežini, ki se strmo spušča proti potoku Dernarniku.

Fotografija

Hrib Nabrežina z nasadom oljk.

Fotografija

Del bočajskega hriba nad vasjo.

Fotografija

Nadvale, gozdnato območje nad dolino Dernarnika.

Fotografija

Prek, levi breg potoka Dernarnik.

Fotografija

Območje imenovano Pri Kižinu.

Fotografija

Raven - ravno območje na vrhu bočajskega hriba.

Fotografija

Območje imenovano Senožeti.

Fotografija

Območje imenovana Škrlica.

Fotografija

Njive imenovane Solne.

Fotografija

Območje imenovano Solne.

Fotografija

Območje imenovano Solne.

Fotografija

Šterna - kamnit vodnjak na Viru.

Fotografija

Vodnjak ob hiši.

Fotografija

Obrezovanje trt na Jesiki.

Fotografija

Pogled na Ventoinco in Vrtačo.

Fotografija

Področje imenovano Velike njive.

Fotografija

Območje imenovano Vrtača.

Fotografija

Območje imenovano Vrtača Trmun.

Fotografija

Območje imenovano Vrtača Trmun.

Fotografija

Območje imenovano Zareh.

Fotografija

Bajer - močvirnato območje ob vznožju hriba.

Fotografija

Bognovec - travnik je dobil ime po nekdanjih lastnikih, graščakih iz Bogenšperka.

Fotografija

Bukuje - gozd po katerem vodi cesta prek hriba na Dolenjsko.

Fotografija

Črnetovina - ime travnika po bivših lastnikh.

Fotografija

Dolinka -manjša dolina med bregovoma.

Fotografija

Gmajna - jasa ob gozdu.

Fotografija

Gobela - kolovoz v Jablanico.

Fotografija

Grabn - dolina med hriboma, po kateri vodis teza.

Fotografija

Grmada - hrib nad Slakanom, ki je poraščen z gozdom.

Fotografija

Kurja rit - dolina po kateri je včasih vodila pot.

Fotografija

Laz - travnik ob gozdu.

Fotografija

Mrzla dolina - območje dobilo ime po bajerjih, ki vplivajo na hladno podnebje v dolini.

Fotografija

Na hrib - strmo pobočje.

Fotografija

Olafov travnik - ime po lastniku.

Fotografija

Perovškov travnik - ime po lastniku.

Fotografija

Sela - na tem območju je včasih stal grad, ki je imel sodnijo.

Fotografija

Širjava - območje, kjer se dolina razširi.

Fotografija

Terok - področje imenovano tudi Telog, ime nastalo po telohu.

Fotografija

Usrana gaz - pot iz Kostrevnice v Šmartno.

Fotografija

Za potokam - travnik ob Kostrevniškem potoku.

Fotografija

Zaboršt - travnik ki leži za gozdom.

Fotografija

Zidana kapelica ob cesti.

Fotografija

Leseni križ ob cesti.

Fotografija

Kapelica na Gobeli.

Fotografija

Detajl kapelice na Gobeli.

Fotografija

Križ ob cesti v novem delu naselja.

Fotografija

Kapelica, kjer je včasih stala stara šmarska cerkev.

Fotografija

Križ na križišču v Šmartnem pri Litiji.

Fotografija

Kapelica na Tisju.

Fotografija

Kapelica v Veliki Kostrevnici.

Fotografija

Notranjost kapelice.

Fotografija

Ledinsko ime Brajda.

Fotografija

Območje imenovano Brajda.

Fotografija

Del naselja imenovan Breg.

Fotografija

Območje imenovano Cvetje.

Fotografija

Območje imenovano Cvetje.

Fotografija

Območje imenovano Čemanova bula.

Fotografija

Ulica imenovana "Gasa".

Fotografija

Ulica imenovana Klanec.

Fotografija

Kozlov rob z gradom.

Fotografija

Območje imenovano Na hribih.

Fotografija

Območje imenovano Na logu.

Fotografija

Območje imenovano Na lopi.

Fotografija

Območje imenovano Na petelincu.

Fotografija

Napis za okrepčevalnico Na Gun'.

Fotografija

Območje imenovano Pod brajdo.

Fotografija

Območje imenovano Pod brajdo.

Fotografija

Del naselja imenovan Pod murvo.

Fotografija

Napis na hiši Pod murvo.

Fotografija

Območje okrog sv. Urha.

Fotografija

Sovodnje ob Tolminki.

Fotografija

Strelišče.

Fotografija

Panorama mesta.

Fotografija

Panorama naselja.

Fotografija

Panorama naselja okrog leta 1900.

Fotografija

Panorama mesta.

Fotografija

Okolica Lahovč, v bližini letališče.

Fotografija

Polja imenovana Jelovce.

Fotografija

Kozolec.

Fotografija

Polje imenovano Na lačenberg, lečenberg ali vačenberg.

Fotografija

Panorama Lahovč.

Fotografija

Območje imenovano Na mali plati.

Fotografija

Pašnik na plani gmajni.

Fotografija

Območje imenovano Plana gmajna.

Fotografija

Območje imenovano Plana gmajna

Fotografija

Območje imenovana Plana gmajna, v ozadju letališče.

Fotografija

Ledina imenovana Prsekova krevlja.

Fotografija

Pašniki imenovani Prsekova krevlja.

Fotografija

Pogled iz "stegen" na Krvavec.

Fotografija

Pogled iz "stegen" proti Lahovčam.

Fotografija

Pogled iz Lahovč proti "stegnam".

Fotografija

Področje imenovano Špilajka - poljska pot.

Fotografija

Območje imenovano V logih.

Fotografija

Območje imenovano V logih.

Fotografija

Območje imenovano V sredcah.

Fotografija

Območje imenovano Za cerkvijo v logah.

Fotografija

Območje imenovano Za cerkvijo.

Fotografija

Mesto, kjer je bil nekoč vodnjak.

Fotografija

Brencetov travnik.

Fotografija

Brencetov, ajnderhov, šatlatov travnik.

Fotografija

Območje imenovano Breznce.

Fotografija

Pogled na Breznce z drugega konca.

Fotografija

Pogled na območje imenovano Breznce.

Fotografija

Močvirnat travnik imenovan Brodec.

Fotografija

Močvirnat travnik Brodec.

Fotografija

"Čeren" - vzpetina z večjimi skalami. Nekoč je bil tu studenec, ki je presahnil.

Fotografija

"Čeren" - vzpetina z večjimi skalami..

Fotografija

"Čeren" - vzpetina z večjimi skalami.

Fotografija

"Čeren" - vzpetina.

Fotografija

"Čeren" - vzpetina ob železniški progi.

Fotografija

Območje "Čohavnik" ob železniški progi.

Fotografija

Rajtarjev travnik ob Čohavniku.

Fotografija

Pogled na "Čohavnike".

Fotografija

Čučuji.

Fotografija

Dolge njive.

Fotografija

Dolge njive.

Fotografija

Dolge njive.

Fotografija

Dolgi slogi

Fotografija

Dolgi slogi.

Fotografija

Dolšeki.

Fotografija

Dovc in Tamanova njiva.

Fotografija

Dovc in Tamanova njiva.

Fotografija

Območje imenovano Grabn.

Fotografija

Območje imenovano "Hrvaška".

Fotografija

Hiša Pri Jakopcu.

Fotografija

Kamen, ki naj bi imel na nasprotni strani nek napis.

Fotografija

Domačija Kočijaži.

Fotografija

Območje imenovano Kot.

Fotografija

Območje imenovano Lopatka.

Fotografija

Domačija Mikšati.

Fotografija

Domačija Peki.

Fotografija

Območje imenovano Pesek.

Fotografija

Območje imenovano Pesek.

Fotografija

Nova hiša "Pri Pevci".

Fotografija

Območje imenovano Pod pekovo štalo.

Fotografija

Šernov travnik.

Fotografija

Območje imenovano Šternovo.

Fotografija

Domačija Pri Tišlerju.

Fotografija

Območje imenovano Pristava.

Fotografija

Območje imenovano Rajtar.

Fotografija

Domačija Rajterji.

Fotografija

Rjavški travniki.

Fotografija

Sadovnjak pri Pevcih.

Fotografija

Travniški svet imenovan Slogi.

Fotografija

Pogled na Spodnjo Rjavico.

Fotografija

Ostanki stare hiše.

Fotografija

Pogled na Šternovo.

Fotografija

Pogled na Šternovo.

Fotografija

Temniški travnik.

Fotografija

Območje imenovano Terniško.

Fotografija

Domačija Tomani.

Fotografija

Travniki.

Fotografija

Območje imenovano Trniško.

Fotografija

Wild west v Rjavici.

Fotografija

Travnik imenovan Amerika.

Fotografija

Borišje - travnik, ki je dobil ime po borih, ki so rasli na tem območju.

Fotografija

Označena ledinska imena: Breg, Prapreke, Glažute, Pri stari kapeli.

Fotografija

Označena ledinska imena: Dolenca, Gorčjek, Kračke, rebrca, Kotece.

Fotografija

Križ ob poti.

Fotografija

Nova kapela na razpotju.

Fotografija

Označena ledinska imena Gaj, Ruda, Pri Gregorji, Na prešnici.

Fotografija

Označena ledinska imena Glažute, Zadnje Glažute.

Fotografija

Naselje stisnjeno v kot, imenovano Kotece.

Fotografija

Območje imenovano Loka.

Fotografija

Označena ledinska imena Na prešnici, Gaj, Na vasi.

Fotografija

Ledinsko ime Na prešnici.

Fotografija

Ledinska imena Po dolini, Borišje.

Fotografija

Označena ledinska imena Po dolini, Prapreteše, Zadnje glažute, Glažute.

Fotografija

Označena ledinska imena Prapreteše, Glažute, Zadnej Glažute.

Fotografija

Pečkova kapela.

Fotografija

Pri stari kapeli na Glažuti.

Fotografija

Pogled na staro in novo kapelo.

Fotografija

Stara kapela.

Fotografija

Označena ledinska imena Ropače, Pri Šuštarju, Vodence.

Fotografija

Območje imenovano Ropače.

Fotografija

Označena ledinska imena Ruda, Na vasi, Pri Gregorji, Na prešnici, Gmajna.

Fotografija

Označena ledinska imena Ruda, Pri Gregorji, Na prešnici.

Fotografija

Pogled na svetelški klanček in Pungrad.

Fotografija

Pogled na Topole in Kotece.

Fotografija

Označena ledinska imena Topole, Kotece, Preslica, Gorčjek, Na vasi.

Fotografija

Ledinska imena Vodence, Pri Šuštarju.

Fotografija

Označena ledinska imena Kotece,Topole, Vodence, Gorčjek.

Fotografija

Ledinsko ime Za selom.

Fotografija

Ledinsko ime Za trnovjem.

Fotografija

Pogled na Glažute in Zadnje Glažute.

Fotografija

Ledinska imena Zatopolije, Breg.

Fotografija

Pogled na naselje.

Fotografija

Bošketova kapela ob cesti proti Ptuju.

Fotografija

Cokla - ledinsko ime gozda. Les so uporabljali za izdelavo cokel.

Fotografija

Drašetova kapela.

Fotografija

Gmajna.

Fotografija

Gmajna - ledinsko ime.

Fotografija

Gostilna Ilošek.

Fotografija

Gostilna Ilošek, v ozadju pogled na Dravinjski vrh.

Fotografija

Janževa cerkev.

Fotografija

Kapela na vrhu poti po gozdu - Cokle.

Fotografija

Cesta do kapelice na vrhu Cokle.

Fotografija

Kastnervo - ledinsko ime.

Fotografija

Kovaška miza.

Fotografija

Kovaška peč.

Fotografija

Kovaška peč.

Fotografija

Kovaške klešče.

Fotografija

Kovaško orodje.

Fotografija

Ledijek - pešpot do Vidma.

Fotografija

Ledijek - pogled proti Vidmu.

Fotografija

Gozdna pot na Cokli. Po tej poti so vozili les za izdelavp cokel.

Fotografija

Notranjost Kukočove kovačije.

Fotografija

Notranjost kovačije.

Fotografija

Pogled na Tanbachovo - ledinsko ime.

Fotografija

Pernatova kapela.

Fotografija

Stavba v kateri je bila pletarska dejavnost.

Fotografija

Stavba v kateri je bila pletarska dejavnost.

Fotografija

Podkletna shramba za zelje v notranjosti kovačije.

Fotografija

Pogled na Johanovo. Pešpot, ki vodi do Vidma.

Fotografija

Pogled na Krakarvo.

Fotografija

Pogled na Foglovo.

Fotografija

Pogled na Helervo.

Fotografija

Stavba na posestvu Holčovsko.

Fotografija

Pogled na posest Hutarovo.

Fotografija

Pogled na posest Kastnervo.

Fotografija

Pogled na posest Krakarvo.

Fotografija

Pogled na posest Mohoričko.

Fotografija

Pogled na posestvo Pregeršek.

Fotografija

Pogled na posestvo Tanbachovo.

Fotografija

Pogled na posestvo Vejclovo.

Fotografija

Pogled na posest Vrablovo.

Fotografija

Pogled na Vrablovo posestvo.

Fotografija

Prečjak - cesta, ki povezuje dve glavni cesti.

Fotografija

Prukušek - bližnjica skozi gozd.

Fotografija

Prukušek - bljižnica skozi gozd.

Fotografija

Shramba za orodje v kovačiji.

Fotografija

Sitarova kapela v Spodnji Pristavi.

Fotografija

Naselje Spodnja Pristava.

Fotografija

Naselje Spodnja Pristava.

Fotografija

Naselje Spodnji Boršt.

Fotografija

Šoder jama je majhna stoječa voda, ki jo obdaja majhen gozd Šumica.

Fotografija

Trannberg, poslovenjeno Tranperk - ime za Dravinjski vrh.

Fotografija

Tuškova gostilna, kjer so kmetje sklepali pogodbe.

Fotografija

Urbanova kapela, znana tudi kot Purgova kapela.

Fotografija

Vagreje - naselje ob Dravinji.

Fotografija

Vagreje - kraj na valovitem območju.

Fotografija

Pogled na Videm.

Fotografija

Pogled na Baronovo posestvo.

Fotografija

Pogled na Baronovo posest.

Fotografija

Pogled na posest Birmarvo.

Fotografija

Naselje Bled - v preteklosti prestižen predel.

Fotografija

Zgornji Boršt - krožno naselje.

Fotografija

Zoltar v Spodnjem Šturmovcu - znan po domači obrti.

Fotografija

Vabilo na pustovanje na izložbi trgovine.

Fotografija

Reklama za krofe na avtobusni postaji.

Fotografija

Program pustnega rajanja na ulici.

Fotografija

Prodaja krofov na ulici, pred Mlečno restavracijo.

Fotografija

Pustni mesnjedilnik v restavraciji Maximarket.

Fotografija

Na vratih pošte na Čopovi ulici znak, da je maškaram vstop prepovedan.

Fotografija

Gneča pred stojnico, kjer prodajajo pustne krofe, na Čopovi pred hotelom Slon.

Fotografija

Izložba trgovine Muller na Čopovi ulici.

Fotografija

Prodaja pustnih krofov v Čopomani na Čopovi ulici.

Fotografija

Prodajalca pustnih krofov pred trgovino Nama.

Fotografija

Vabilo na pustovanje v pasaži Maximarketa.

Fotografija

Prizorišče pustovanja v pasaži Maximarketa.

Fotografija

Zaradi pustnega karnevala je na Ciril-Metodovem trgu prepovedano parkiranje.

Fotografija

Ulični plakat, ki vabi na pustovanje.

Fotografija

Pustni meni v gostilni Sokol.

Fotografija

Pustni meni v gostilni Sokol.

Fotografija

Prizorišče pustnega karnevala na Kongresnem trgu, pred pričetkom prireditve.

Fotografija

Prodaja pustnih krofov na stojnici nasproti pločnika ob Prešernovem trgu.

Fotografija

Na Tromostovju - v pričakovanju pustnega karnevala.

Fotografija

Zaprti del Tromostovja, kjer bo potekal karneval.

Fotografija

Reklamni pano za pustni karneval na Stritarjevi ulici.

Fotografija

Množica ljudi na Prešernovem trgu v pričakovanju karnevala.

Fotografija

Zaprt Kongresni trg - prizorišče pustnega karnevala.

Fotografija

Stritarjeva ulica pred začetkom pustnega karnevala.

Fotografija

Stritarjeva ulica pred pričetkom pustnega karnevala.

Fotografija

Stritarjeva ulica pred pričetkom pustnega karnevala.

Fotografija

Stritarjeva ulica pred pričetkom pustnega karnevala.

Fotografija

Stritarjeva ulica pred pričetkom pustnega karnevala.

Fotografija

Maškare plešejo na ladji, ki se vozi po Ljubljanici.

Fotografija

Maškari na Tromostovju.

Fotografija

Maškara.

Fotografija

Maškara.

Fotografija

Maškare se obmetavajo s konfeti.

Fotografija

Okrašen vhod v gostinski lokal v času pustovanja.

Fotografija

Našemljen natakar pred lokalom.

Fotografija

Našemljena natakarica pred lokalom.

Fotografija

Pustna risba 'Čarovnica s Kleka-prva Slovenka na luni', na tleh na robu Prešernovega trga.

Fotografija

Maškari oblečeni v vile.

Fotografija

Otroška maškara.

Fotografija

Otroška maškara.

Fotografija

Otroška maškara.

Fotografija

Otroške maškare pri Prešernovem spomeniku.

Fotografija

Otroška maškara pri Prešernovem spomeniku.

Fotografija

Otroške maškare pri Prešernovem spomeniku.

Fotografija

Otroške maškare pri Prešernovem spomeniku.

Fotografija

Otroške maškare pri Prešernovem spomeniku.

Fotografija

Otroška maškara 'Indijanček' na Tromostovju.

Fotografija

Otroški maškari.

Fotografija

Maškari.

Fotografija

Otroška maškara.

Fotografija

Otroška maškara 'čarovnica'.

Fotografija

Maškari.

Fotografija

Maškari.

Fotografija

Maškare - čebelja družina.

Fotografija

Maškara.

Fotografija

Otroška maškara.

Fotografija

Otroška maškara - pikapolonica.

Fotografija

Otroška maškara.

Fotografija

Maškare med občinstvom.

Fotografija

Začetek pustnega karnevala. Prihod po Ciril-Metodovem trgu.

Fotografija

Fotografi in varnostniki na karnevalu.

Fotografija

Maškari med karnevalom.

Fotografija

Pihalna godba Bežigrad na pustnem karnevalu.

Fotografija

Maškare-lutke iz Lutkovnega gledališča Ljubljana.

Fotografija

Maškara - lutka.

Fotografija

Maškare - lutki.

Fotografija

Maškare v podobi politikov.

Fotografija

Maškare v podobi politikov.

Fotografija

Maškare -politiki na kolesih.

Fotografija

Maškara - politik na kolesu.

Fotografija

Maškara - politik na kolesu.

Fotografija

Maškara - politik na kolesu.

Fotografija

Maškare, ki predstavljajo ameriško politiko.

Fotografija

Maškare, ki predstavljajo ameriško politiko.

Fotografija

Maškare, ki predstavljajo ameriške politike.

Fotografija

Maškari na traktorju.

Fotografija

Prevozno sredstvo na pustnem karnevalu.

Fotografija

Maškare - Morostarji.

Fotografija

Maškare - Morostarji.

Fotografija

Maškare - Morostarji.

Fotografija

Maškare TD Ig.

Fotografija

Maškara TD Ig.

Fotografija

Halubajski Zvončari Viškovo.

Fotografija

Halubajski Zvončari Viškovo.

Fotografija

Halubajski Zvončari Viškovo.

Fotografija

Halubajski Zvončari Viškovo.

Fotografija

Halubajski Zvončari Viškovo.

Fotografija

Halubajski Zvončari Viškovo.

Fotografija

Halubajski Zvončari Viškovo.

Fotografija

Pokači iz Podbrežja.

Fotografija

Pokači iz Podbrežja.

Fotografija

Pokači iz Podbrežja.

Fotografija

Pokači iz Podbrežja.

Fotografija

Pokači iz Podbrežja.

Fotografija

Pokači iz Podbrežja.

Fotografija

Pokači iz Podbrežja.

Fotografija

Pokači iz Podbrežja.

Fotografija

Publika med karnevalom.

Fotografija

Pihalna godba Bežigrad na pustnem karnevalu.

Fotografija

Halubajski Zvončari Viškovo.

Fotografija

Pokači iz Podbrežja.

Fotografija

Piokači iz Podbrežja.

Fotografija

Maškare iz Podbrežja.

Fotografija

Maškare iz Podbrežja.

Fotografija

Pokači iz Podbrežja.

Fotografija

Kurenti.

Fotografija

Kurenti.

Fotografija

Kurenti.

Fotografija

Kurenti.

Fotografija

Kurent.

Fotografija

Kurentova maska.

Fotografija

Kurentova maska.

Fotografija

Kurentova maska.

Fotografija

Kurenti v sprevodu.

Fotografija

Kurenti in maškare.

Fotografija

Kurenta.

Fotografija

Škoromati iz Podgrada.

Fotografija

Škoromati iz Podgrada.

Fotografija

Škoromati iz Podgrada.

Fotografija

Maškare plešejo kolo.

Fotografija

Škoromati iz Podgrada.

Fotografija

Škoromati iz Podgrada.

Fotografija

Škoromati iz Podgrada.

Fotografija

Škoromati iz Podgrada.

Fotografija

Škoromati iz Podgrada.

Fotografija

Škoromati iz Podgrada.

Fotografija

Pustni sprevod.

Fotografija

Pustni sprevod.

Fotografija

Pustni sprevod.

Fotografija

Škoromati iz Podgrada.

Fotografija

Škoromati iz Podgrada.

Fotografija

Škoromati iz Podgrada.

Fotografija

Škoromati iz Podgrada.

Fotografija

Otroška maškara.

Fotografija

Kurentovi zvonovi.

Fotografija

Škoromati iz Podgrada.

Fotografija

Zaključek sprevoda škoromatov.

Fotografija

Otroška maškara.

Fotografija

Zaključek sprevoda škoromatov.

Fotografija

Otroška maškara.

Fotografija

Skupina kurentov.

Fotografija

Maškari v podobi sneženega moža.

Fotografija

Zametske maškare.

Fotografija

Kurenti.

Fotografija

Kurenti.

Fotografija

Kurent.

Fotografija

Kurent.

Fotografija

Kurent.

Fotografija

Kurentova ježevka.

Fotografija

Kurent.

Fotografija

Orači iz Podvine.

Fotografija

Orači iz Podvine.

Fotografija

Orači iz Podvine.

Fotografija

Orači iz Podvine.

Fotografija

Maškare iz Bevk.

Fotografija

Barack Obama na obisku v Bevkah.

Fotografija

Barack Obama na obisku v Bevkah

Fotografija

Barack Obama na obisku v Bevkah

Fotografija

Barack Obama na obisku v Bevkah

Fotografija

Maškara - sneženi mož.

Fotografija

Maškari - zmaj in čarovnica.

Fotografija

Maškara - čarovnica.

Fotografija

Skupina čarovnic.

Fotografija

Maškara - čarovnica.

Fotografija

Skupina čarovnic.

Fotografija

Maškare - cigani na avtomobilu.

Fotografija

Maškare - cigani.

Fotografija

Maškare - zdravniki in pacienti.

Fotografija

Maškare - pehlinska gospoda.

Fotografija

Maškare - pehlinska gospoda.

Fotografija

Maškare - pehlinska gospoda.

Fotografija

Maškare - pehlinska gospoda.

Fotografija

Maškare iz osnovne šole.

Fotografija

Maškare - slovenski politiki.

Fotografija

Maškare - slovenski politiki na kolesu.

Fotografija

Maškara - politik na avionu.

Fotografija

Maškare - slovenski politiki.

Fotografija

Del naselja Šalek v Velenju.

Fotografija

Turava - ledinsko ime za blokovsko naselje.

Fotografija

Naselje na področju z ledinskim imenom Farovška puša. Fotografirano s šaleškega gradu.

Fotografija

Naselje Šalek - področje z ledinskim imenom Polje.

Fotografija

Grič z ledinskim imenom Pirgl.

Fotografija

Del Pirgla, ki je pozidan.

Fotografija

Območje z ledinskim imenom Tičnica.

Fotografija

Dolina Trebuže s potokom Trebušnica.

Fotografija

Dolina Trebuže, v ozadju velenjski grad.

Fotografija

Področje nekdanje Goriške puše, fotografirano s Pirgla.

Fotografija

Goriška puša - pogled z velenjskega gradu.

Fotografija

Gozd z ledinskim imenom Ukroze.

Fotografija

Iztrebljeni del nekdanje Presovke.

Fotografija

Gozdna pot čez Presovko.

Fotografija

Del območja s potokom Trebušnica, ki se imenuje Graben.

Fotografija

Košanov globjek. Vidna zgornja postaja vlečnice šaleškega smučišča.

Fotografija

Pogled na Košanov breg.

Fotografija

Vzhodna in zahodna Afrika brez naslova. Fotografska razstava študentk oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo v kavarni SEM-a.

Fotografija

Most pri fužinskem gradu.

Fotografija

Tabla s podatkom o gradnji mostu na Fužinah na piramidastem spomeniku..

Fotografija

Tabla - smerokaz na Fužinah.

Fotografija

Vhod v grad na Fužinah.

Fotografija

Spomenik pred gradom na Fužinah.

Fotografija

Tabla Arhitekturnega muzeja na gradu na Fužinah.

Fotografija

Grad v katerem je Arhitekturni muzej na Fužinah.

Fotografija

Vodnjak na Fužinah.

Fotografija

Del gradu na Fužinah.

Fotografija

Del naselja ob Ljubljanici na Fužinah.

Fotografija

Most pri fužinskem gradu.

Fotografija

Tabla o gradnji mostu na Fužinah.

Fotografija

Področje proti Fužinam.

Fotografija

Most na Fužinah.

Fotografija

Grad na Fužinah. Grafit na ograji.

Fotografija

Stranski del gradu na Fužinah.

Fotografija

Del gradu s stolpom na Fužinah.

Fotografija

Osnovna šola Martina Krpana na Fužinah.

Fotografija

Osnovna šola Martina Krpana na Fužinah.

Fotografija

Napis "Welcome" na osnovni šoli Martin Krpan na Fužinah.

Fotografija

Župnija vstalega Jezusa na Fužinah.

Fotografija

Procesija v času katoliškega praznika.

Fotografija

Procesija na Fužinah.

Fotografija

Procesija med blokovskim naseljem.

Fotografija

Procesija na Fužinah.

Fotografija

Procesija med blokovskim naseljem.

Fotografija

Procesija v naselju.

Fotografija

Procesija v naselju.

Fotografija

Procesija v naselju.

Fotografija

Procesija v naselju.

Fotografija

Procesija v naselju.

Fotografija

Procesija v urbanem naselju.

Fotografija

Predel z ljudskim poimenovanjem Baumgarten.

Fotografija

Stavba poslovno trgovski objekt imenovan Gumica.

Fotografija

Stanovanjski blok imenovan Kanarček.

Fotografija

Gimnazija imenovana tudi Kremšnita.

Fotografija

Območje imenovano Krepaunik.

Fotografija

Stavba s samopostrežbo, ki se je imenovala pasuljarna.

Fotografija

Stanovanjsko poslovni objekt imenovan Pri treh joškah.

Fotografija

Stolpnica z banko imenovana Ravbarski grad.

Fotografija

Plečnikovo stopnišče pred Roženvensklo cerkvijo, poimenovano tudi Roženkranc.

Fotografija

Ena prvih delikatesnih trgovin v Kranju, ki so jo ljudsko poimenovali Žeri-seri.

Fotografija

Fakulteta za organizacijske vede, imenovana tudi kranjska sorbona.

Fotografija

Stranska ulica imenovana tudi Usrana Gasa.

Fotografija

Prodaja starih predmetov na Ožboltovem sejmu.

Fotografija

Ožboltov sejem.

Fotografija

Prodaja predmetov na Ožboltovem sejmu.

Fotografija

Prodaja predmetov na Ožboltovem sejmu.

Fotografija

Prodaja predmetov na Ožboltovem sejmu.

Fotografija

Prodaja predmetov na Ožboltovem sejmu.

Fotografija

Prodaja predmetov na Ožboltovem sejmu.

Fotografija

Prodaja predmetov na Ožboltovem sejmu.

Fotografija

Prodaja oblačil na Ožboltovem sejmu.

Fotografija

Na Ožboltovem sejmu.

Fotografija

Prodaja predmetov in opreme na Ožboltovem sejmu.

Fotografija

Na Ožboltovem sejmu.

Fotografija

Na postelji sveče iz pogreba.

Fotografija

Novi del pokopališča, kjer so žare.

Fotografija

Novi del pokopališča, kjer so žare.

Fotografija

Cerkvica sredi starega dela pokopališča.

Fotografija

Stari del pokopališča.

Fotografija

Nagrobnik na starem delu pokopališča.

Fotografija

Grob s fotografijami pokojnikov.

Fotografija

Nagrobnik z verskim simbolom.

Fotografija

Nagrobnik z verskim simbolom.

Fotografija

Nagrobnika.

Fotografija

Nagrobnik župana Josipa Jamnika (1861-1918).

Fotografija

Nagrobnik župana Josipa Jamnika (1861-1918).

Fotografija

Nagrobnik-kapelica z božjim očesom.

Fotografija

Simbol klasja na nagrobniku.

Fotografija

Cerkev in stari del pokopališča.

Fotografija

Stari del pokopališča.

Fotografija

Cvetje na grobu.

Fotografija

Cvetje na grobu.

Fotografija

Marmornat nagrobnik.

Fotografija

Nagrobnik župnika in spominska plošča zamolčanim žrtvam.

Fotografija

Nagrobnik - kapelica.

Fotografija

Nagrobnik - kapelica z božjim očesom.

Fotografija

Železni križ na grobu.

Fotografija

Spomenik z napisom in fotografijo pokojnika.

Fotografija

Nagrobnik iz črnega marmorja.

Fotografija

Železni križ ob grobu.

Fotografija

Otroški grob.

Fotografija

Otroški grob.

Fotografija

Železni križ na pokopališču.

Fotografija

Mrliška vežica na pokopališču.

Fotografija

Glavni križ na pokopališču in nagrobnik nadučitelja Trošta.

Fotografija

Vrsta žarnih grobov.

Fotografija

Mrliška vežica.

Fotografija

Kapelica na koncu vasi Staje.

Fotografija

Kapela na križišču ceste Ig-Iška loka-Matena.

Fotografija

Otroški grob na Žalah.

Fotografija

Okraski na otroškem grobu na Žalah..

Fotografija

Otroško pokopališče na Žalah.

Fotografija

Otroško pokopališče na Žalah.

Fotografija

Otroško pokopališče na Žalah.

Fotografija

Otroško pokopališče Park zvončkov na Žalah.

Fotografija

Igrače na otroškem pokopališču na Žalah.

Fotografija

Igrače na otroškem pokopališču na Žalah.

Fotografija

Na otroškem pokopališču na Žalah.

Fotografija

Na otroškem pokopališču na Žalah.

Fotografija

Spomeniki na otroškem pokopališču na Žalah.

Fotografija

Igrače na otroškem pokopališču na Žalah.

Fotografija

Igrače na otroškem pokopališču na Žalah.

Fotografija

Igrače na otroškem pokopališču na Žalah.

Fotografija

Igrače na otroškem pokopališču na Žalah.

Fotografija

Otroško pokopališče na Žalah.

Fotografija

Otroško pokopališče na Žalah.

Fotografija

Otroško pokopališče na Žalah.

Fotografija

Venec na otroškem pokopališču na Žalah.

Fotografija

Igrače na otroškem pokopališču na Žalah.

Fotografija

Igrače na otroškem pokopališču na Žalah.

Fotografija

Otroško pokopališče na Žalah.

Fotografija

Otroško pokopališče na Žalah.

Fotografija

Otroško pokopališče na Žalah.

Fotografija

Igrače na otroškem pokopališču na Žalah.

Fotografija

Otroško pokopališče na Žalah.

Fotografija

Na otroškem pokopališču v Pobrežju.

Fotografija

Otroško pokopališče v Pobrežju.

Fotografija

Otroški grob v Pobrežju.

Fotografija

Detajl na otroškem grobu v Pobrežju..

Fotografija

Otroški grob v Pobrežju.

Fotografija

Igrača na otroškem grobu v Pobrežju.

Fotografija

Otroški grob v Pobrežju.

Fotografija

Otroško pokopališče v Pobrežju.

Fotografija

Otroško pokopališče v Pobrežju.

Fotografija

Otroški grob v Pobrežju.

Fotografija

Otroški grob v Pobrežju.

Fotografija

Otroško pokopališče v Pobrežju.

Fotografija

Otroško pokopališče v Pobrežju.

Fotografija

Otroški grob v Pobrežju.

Fotografija

Spomenik na žarnem grobu v Pobrežju.

Fotografija

Igrače na otroškem grobu v Pobrežju.

Fotografija

Otroški grob v Pobrežju.

Fotografija

Otroško pokopališče v Pobrežju.

Fotografija

Otroški del pokopališča v Pobrežju.

Fotografija

Otroško pokopališče v Pobrežju.

Fotografija

Žara.

Fotografija

Otroško žarno pokopališče v Pobrežju.

Fotografija

Otroški žarni grobovi.

Fotografija

Banka.

Fotografija

Bratovževa ploščad.

Fotografija

Bratovževa ploščad.

Fotografija

Parkirni prostor na Glinškovi ploščadi.

Fotografija

Glinškova ploščad.

Fotografija

Parkirni prostor na Glinškovi ploščadi.

Fotografija

Glinškova ploščad.

Fotografija

Glinškova ploščad.

Fotografija

Igrišča na Bratovževi ploščadi.

Fotografija

Ježica.

Fotografija

Ježica.

Fotografija

Panoramski pogled na Ježico.

Fotografija

Hiša z gospodarskim poslopjem v Ježici.

Fotografija

Gospodarsko poslopje v Ježici..

Fotografija

Panoramski pogled na Ježico.

Fotografija

Del naselja s cerkvijo v Ježici.

Fotografija

Del naselja v Ježici.

Fotografija

Ježica.

Fotografija

Del naselja v Ježici.

Fotografija

Ježica.

Fotografija

Ježica.

Fotografija

Ježica.

Fotografija

Ježica.

Fotografija

Ježica.

Fotografija

Ježica.

Fotografija

Hiša v Ježici.

Fotografija

Stanovanjska hiša v Ježici.

Fotografija

Ulica v Ježici..

Fotografija

Ulica v Ježici.

Fotografija

Hiše v Ježici.

Fotografija

Ulica v Ježici.

Fotografija

Bratovževa ploščad.

Fotografija

Bratovževa ploščad.

Fotografija

Bratovževa ploščad.

Fotografija

Bratovževa ploščad.

Fotografija

Bratovževa ploščad.

Fotografija

Bratovževa ploščad.

Fotografija

Bratovževa ploščad.

Fotografija

Pot med polji.

Fotografija

Ulica med obvoznico in Bratovževo ploščadjo.

Fotografija

Ulica med obvoznico in Bratovževo ploščadjo.

Fotografija

Trgovina Mercator.

Fotografija

Most čez železnico med Savljami in Ježico.

Fotografija

Železniška proga med Savljami in Ježico.

Fotografija

Mestni avtobus.

Fotografija

Železniška proga med Savljami in Ježico.

Fotografija

Most čez železnico med Savljami in Ježico.

Fotografija

Mucherjeva ulica.

Fotografija

Park pred stolpnicami.

Fotografija

Park pred stolpnicami.

Fotografija

Igrala v parku.

Fotografija

Park pred Bratovževo ploščadjo.

Fotografija

Park pred Bratovževo ploščadjo.

Fotografija

V parku.

Fotografija

Pogled na Bratovževo ploščad.

Fotografija

Pogled na Bratovževo ploščad.

Fotografija

Pogled na Bratovževo ploščad.

Fotografija

Pogled na Glinškovo in Bratovževo ploščad.

Fotografija

Pogled na Glinškovo ploščad.

Fotografija

Pogled na Glinškovo ploščad.

Fotografija

Pogled na Glinškovo ploščad.

Diapozitiv

Pogled na Glinškovo ploščad.

Fotografija

Pogled na Glinškovo ploščad.

Fotografija

Pogled na Glinškovo ploščad.

Fotografija

Pogled na Glinškovo ploščad.

Fotografija

Pogled na Glinškovo ploščad.

Fotografija

Hiše in stolpnice Glinškove ploščadi.

Fotografija

Hiše ob cesti v Savljah.

Fotografija

Savlje.

Fotografija

Savlje.

Fotografija

Savlje.

Fotografija

Železniška proga v Savljah.

Fotografija

Savlje.

Fotografija

Vrtec.

Fotografija

Vrtički.

Fotografija

Vrtički.

Fotografija

Vrtički.

Fotografija

Vrtički.

Fotografija

Vrtički.

Fotografija

Vrtički, zadaj Savlje in Bratovževa ploščad.

Fotografija

Vrtički.

Fotografija

Prireditveni prostor za štehvanje.

Fotografija

Prireditveni prostor za štehvanje.

Fotografija

Prireditveni prostor za štehvanje.

Fotografija

Štehvanje.

Fotografija

Štehvanje.

Fotografija

Štehvanje.

Fotografija

Štehvanje.

Fotografija

Štehvanje.

Fotografija

Štehvanje.

Fotografija

Štehvanje.

Fotografija

Štehvanje.

Fotografija

Štehvanje.

Fotografija

Štehvanje.

Fotografija

Štehvanje.

Fotografija

Štehvanje.

Fotografija

Štehvanje.

Fotografija

Štehvanje.

Fotografija

Štehvanje.

Fotografija

Štehvanje.

Fotografija

Štehvanje.

Fotografija

Štehvanje.

Fotografija

Štehvanje.

Fotografija

Štehvanje.

Fotografija

Štehvanje.

Fotografija

Štehvanje.

Fotografija

Štehvanje.

Fotografija

Štehvanje.

Fotografija

Štehvanje.

Fotografija

Štehvanje.

Fotografija

Štehvanje.

Fotografija

Štehvanje.

Fotografija

Njive.

Fotografija

Njive.

Fotografija

Pobiranje repe.

Fotografija

Pobiranje repe.

Fotografija

Pobiranje repe.

Fotografija

Pobiranje repe.

Fotografija

Pobiranje repe.

Fotografija

Pobiranje repe. V ozadju stolpnice.

Fotografija

Repa na njivi. V ozadju stolpnice.

Fotografija

Repa na njivi. V ozadju stolpnice.

Fotografija

Pobiranje repe. V ozadju stolpnice.

Fotografija

Pobiranje repe. V ozadju stolpnice.

Fotografija

Pobiranje repe.

Fotografija

Pobiranje repe.

Fotografija

Pobiranje repe.

Fotografija

Pobiranje repe.

Fotografija

Pogled na Bratovževo ploščad.

Fotografija

Pogled na Bratovževo ploščad.

Fotografija

Pogled na Bratovževo ploščad.

Fotografija

Pogled na Bratovževo ploščad.

Fotografija

Pogled na Bratovževo ploščad.

Fotografija

Pogled na Bratovževo ploščad.

Fotografija

Pogled na Bratovževo ploščad.

Fotografija

Pogled na Bratovževo ploščad.

Fotografija

Pogled na Bratovževo ploščad.

Fotografija

Pogled na Glinškovo ploščad.

Fotografija

Pogled na Glinškovo ploščad.

Fotografija

Pogled na Glinškovo ploščad.

Fotografija

Pogled na Glinškovo ploščad.

Diapozitiv

Pogled na Glinškovo ploščad.

Fotografija

Savlje.

Diapozitiv

Savlje.

Fotografija

Savlje.

Fotografija

Hiša in gospodarsko poslopje v Savljah.

Fotografija

Gospodarsko poslopje v Savljah.

Fotografija

Hiša in reklamni pano v Savljah.

Fotografija

Savlje.

Fotografija

Hiša v Savljah.

Fotografija

Savlje.

Fotografija

Savlje.

Diapozitiv

Savlje.

Fotografija

Želežniška postaja v Savljah.

Fotografija

Stolpnice v bližini železniške postaje..

Fotografija

Dežela pravljic in domišljije, v okolice Podčetrtka.

Fotografija

Dežela pravljic in domišljije, v okolice Podčetrtka.

Fotografija

Dežela pravljic in domišljije, v okolice Podčetrtka.

Fotografija

Dežela pravljic in domišljije, v okolice Podčetrtka.

Fotografija

Dežela pravljic in domišljije, v okolice Podčetrtka.

Fotografija

Minoritski samostan.

Fotografija

Minoritski samostan.

Fotografija

Muzej na prostem.

Fotografija

Notranja oprema v Kavčnikovi domačiji.

Fotografija

Notranja oprema v Kavčnikovi domačiji.

Fotografija

Notranja oprema v Kavčnikovi domačiji.

Fotografija

Notranja oprema v Kavčnikovi domačiji.

Fotografija

Notranja oprema v Kavčnikovi domačiji.

Fotografija

Notranja oprema v Kavčnikovi domačiji.

Fotografija

Notranja oprema v Kavčnikovi domačiji.

Fotografija

Notranja oprema v Kavčnikovi domačiji.

Fotografija

Notranja oprema v Kavčnikovi domačiji.

Fotografija

Orodja v Kavčnikovi domačiji.

Fotografija

Orodja za kmečko delo na Kavčnikovi domačiji.

Fotografija

Posoda za kuhanje na odprtem ognjišču v Kavčnikovi domačiji.

Fotografija

Posoda za kuhanje na odprtem ognjišču v Kavčnikovi domačiji.

Fotografija

Kavčnikova domačija.

Fotografija

Kavčnikova domačija.

Fotografija

Na Kavčnikovi domačiji.

Fotografija

Na Kavčnikovi domačiji.

Fotografija

Kavčnikova domačija.

Fotografija

Upodobitev na zvoniku cerkve - sv. Martin, ki reže svoj plašč za reveža.

Fotografija

Sveti Martin z gosko.

Fotografija

Oltar s kipom zavetnika cerkve - sv. Martin.

Fotografija

Cerkev sv. Martina s pokopališčem.

Fotografija

Vabilo k praznovanju župnijske slovesnosti ob vhodu Cerkve.

Fotografija

Stojnica za martinovanje v City parku.

Fotografija

Martinovanje v City parku.

Fotografija

Nastop ženske glasbene skupine.

Fotografija

Nastop Univerzitetnega pihalnega orkestra Ljubljana na prireditvi za Martinovo.

Fotografija

Igralki na martinovanju.

Fotografija

Otvoritev martinovanja - govor župana Jankoviča.

Fotografija

Uprizoritev skeča za martinovo.

Fotografija

Krst mladega vina.

Fotografija

Pokušina vina na Martinovo.

Fotografija

Sprevod na martinovo na Tromostovju.

Fotografija

Ponudba vina na stojnicah v času martinovanja.

Fotografija

Cenik za vino.

Fotografija

Stojnice za martinovo na Cankarjevem nabrežju.

Fotografija

Stojnice na Cankarjevem nabrežju.

Fotografija

Stojnica z vinom na Cankarjevem nabrežju.

Fotografija

Ponudba domačih pečenih izdelkov na stojnici.

Fotografija

Ponudba domačih prehrambenih izdelkov na stojnici.

Fotografija

Dekoracija lokala za martinovo na Cankarjevem nabrežju.

Fotografija

Ponudba vina na stojnici.

Fotografija

Harmonikaš ob stojnici.

Fotografija

Ponudba vina in prospektov na stojnici.

Fotografija

Vhod v Cutty Sark Pub.

Fotografija

Dekoracija na stojnici Društva za priznanje praženega krompirja.

Fotografija

Pripadniki Hare Krishna na prireditvi za martinovo.

Fotografija

Kozarec z napisom Ljubljanska vinska pot.

Fotografija

Degustacija vina.

Fotografija

Ples na ulici v času martinovanja.

Fotografija

Množica na Hribarjevem nabrežju v času martinovanja.

Fotografija

Stojnica Društva vinogradnikov in vinarjev s Krasa.

Fotografija

Množica na Hribarjevem nabrežju v času martinovanja.

Fotografija

Vinska kraljica na martinovanju.

Fotografija

Briški harmonikarji na Gallusovem nabrežju.

Fotografija

Množica na prireditvi za martinovanje.

Fotografija

Množica na prireditvi za martinovanje.

Fotografija

Celjski oktet na prireditvi za martinovanje.

Fotografija

Princ in princeza ptujskih karnevalov na martinovanju.

Fotografija

Stojnice v času prireditve martinovanja.

Fotografija

Stojnica s prodajnimi izdelki na martinovo.

Fotografija

Stojnica z medom.

Fotografija

Govor župana na prireditvi martinovanja.

Fotografija

Gibanica "velikanka" naprodaj na prireditvi martinovanja.

Fotografija

Krst mošta v prleškem narečju.

Fotografija

Martinovanje v dvorani.

Fotografija

Glavni točilni pult v dvorani.

Fotografija

Kotiček za zabavo otrok na martinovanju.

Fotografija

Napis nad vhodom v halo A.

Fotografija

Figurice konjev in krav za blagoslovitev živine.

Fotografija

Denar na mizi poleg živalskih figuric.

Fotografija

Pojedina na Martinovo nedeljo (rdeče zelje, mlinci in perutnina).

Fotografija

Obiskovalci Martinove prireditve pred šotorom. V ozadju cerkev sv.Martina.

Fotografija

Obiskovalci Martinove nedelje pred prireditvenim prostorom. V ozadju cerkev sv.Martina.

Fotografija

Prireditveni šotor v Šmartnem pri Slovenj Gradcu in obiskovalci Martinove nedelje.

Fotografija

Stari zvon cerkve sv.Martina, ki so ga na Martinovo zamenjali z novim.

Fotografija

Nastop pevskega zbora Bršljanke ob osmi obletnici Mercator centra. Hkrati so na ta dan praznovali Martinovo.

Fotografija

Reklamni plakat z napovedjo dogajanja ob praznovanju Martinovega ter osme obletnice Mercator centra.

Fotografija

Traktorji z različnimi orodji - preše, vinski sodi ter hrano in pijačo na procesiji za Martinovo.

Fotografija

Cerkev sv.Martina.

Fotografija

Stojnica domačih bučnih izdelkov na Martinovi tržnici. Slika prikazuje bučna semena, ki so jih obiskovalci lahko pokušali.

Fotografija

Stojnica z domačimi bučnimi izdelki (bučna semena, namaz), ki so jih obiskovalci Martinove tržnice lahko pokušali in kupili.

Fotografija

Začetek procesije z zastavonošama.

Fotografija

Stojnica z domačimi bučnimi izdelki, ki so jih obiskovalci Martinove tržnice lahko kupili. Na sliki vidimo bučna semena, namaz in bučno olje.

Fotografija

Voz vinogradnikov iz Rake.

Fotografija

Stojnica na Martinovi tržnici z domačimi izdelki. Obiskovalci so lahko kupili jajčne rezance, ocvirke, jabolčnik, domače pecivo.

Fotografija

Voz z skupino vinogradnikov.

Fotografija

Voz z muzikanti.

Fotografija

Stojnica Martinove tržnice, na kateri so prodajali domače rezance, pecivo, rogljičke, ocvirke in jabolčnik.

Fotografija

Voz okrašen s trtnim listjem.

Fotografija

Plakat glasbene skupine deklet "Coronke"

Fotografija

Martinova tržnica. Stojnica s kvačkanimi izdelki (prtički, srčki, okrasne rožice).

Fotografija

Prikaz pretakanja vina.

Fotografija

Na vozu prikazujejo pripravo kolov za trte.

Fotografija

Voz z vinogradniki in leseno stiskalnico.

Fotografija

Nastop pevcev in glasbenikov na prireditvi za Martinovo.

Fotografija

Zabavni del martinovanja - ples v kozolcu.

Fotografija

Martinova tržnica. Stojnica z ročno izdelanimi adventnimi venčki za prodajo.

Fotografija

Martinova tržnica. Stojnica z ročno izdelanimi adventnimi venčki, ki so jih obiskovalci lahko kupili.

Fotografija

Stojnica na Martinovi tržnici z medenimi izdelki.

Fotografija

Pano z oglasi za cviček.

Fotografija

Domače kosilo v času Martinovega. Lonec z mlinci, zeljem, pečena raca, solata, ohrovt, narezana jabolka, sok, vino.

Fotografija

Martinova tržnica. Uokvirjene slike in voščilnice. Motivi so izdelani iz slame.

Fotografija

Na sodu in leseni deski se reže pečeno raco in zajca.

Fotografija

Hrana za Martinovo: meso race in zajca, kruh, vino.

Fotografija

Martinova tržnica. Stojnica s pletenimi volnenimi izdelki za prodajo. Obiskovalci so lahko kupili prtičke, okrasne škatlice, igrače, vizitke.

Fotografija

Nastop pihalnega orkestra Slovenj Gradec na martinovanju.

Fotografija

Notranjost cerkve sv.Martina. Okrašen glavni oltar.

Fotografija

Manjša lesena stojnica, pokrita z listjem. V času martinovanja je prodajalec ponujal mlado vino Bužinel. Na voljo so bili tudi prigrizki.

Fotografija

Reklamni plakat, ki naznanja dogajanje 8. in 11.11.2008 v Mecatorju. Na Martinovanju se bo prikazal krst mošta, obiskovalci bodo lahko pokusili mlado vino, ter si ogledali glasbeno-plesni nastop.

Fotografija

Mercator center Šiška v Ljubljani. Priprava odra in sodov. Dijaki srednje kmetijske šole iz Novega mesta so sodelovali pri pripravi pogostitve na Martinovanju.

Fotografija

Dijakinje srednje kmetijske šole Novo mesto. Oblečene v noše kombinacij bele z zeleno, modro in rdečo barvo.

Fotografija

Martinovanje v Mercator centru Šiška v Ljubljani. Slika prikazuje krst vina s šaljivo in popačeno molitvijo s strani gospoda, ki je imitiral župnika. Gospod na desni drži vrč z vinom.

Fotografija

Krst vina na Martinovanju v Mercator centru Šiška. Gospodu, ki imitira župnika, pomagajo še trije sodelujoči. V ozadju stoji ministrant. Spredaj pa gospoda držita pripomočke za krst vina.

Fotografija

Reklamni plakat, ki naznanja deveto kulturno etnografsko prireditev. Pr`STARMAN vabi na slovesni krst novega vina v okviru martinovanja. Krst vina bo opravil dr. Alojz Snoj,župnik župnije sv. Jurija.

Fotografija

Gostilna Pr`Starman. Za prireditev so zunaj postavili mize, na katerih so belo-rdeči prti. Ob steni hiše sta na mizi dva soda. Na mizah so pripravljene majhne bele posodice.

Fotografija

Priprave na glasbeni nastop na martinovanju v gostilni Pr`Starman. Pred odrom miza z dvema sodoma mladega vina in kozarci.

Fotografija

Pred gostilno Pr`Starman postavljena miza z dvema sodoma mladega vina. Ob strani so pripravljeni kozarci.

Fotografija

Gostilna Pr`Starman. Zadnje priprave na martinovanje in prikaz krsta mladega vina. Pripravljene in pogrnjene mize, dva soda z mladim vinom, glasbeni inštrumenti.

Fotografija

Nastop ansambla Starman na odru pred gostilno. Pred odrom je postavljena miza z dvema sodoma mladega vina.

Fotografija

Krst mladega vina v gostilni Pr`Starman. Obred je opravil župnik g. Snoj iz stare Loke. Pred odrom miza z dvema sodoma mladega vina.

Fotografija

Starološki župnik med krstom mladega vina. Pred odrom je postavljena miza z dvema sodoma.

Fotografija

Župnik skupaj z ostalimi nazdravlja z mladim vinom, ki ga je krstil pred gostilno Pr`Starman. Pred njimi je miza, pripravljena za pogostitev.

Fotografija

Martinovanje pred gostilno Pr`Starman. Obložena miza za pogostitev. V ozadju povezovalec programa nazdravlja z mladim vinom.

Fotografija

Martinovanje pred gostilno Pr`Starman. Pogostitev, ki je sledila krstu mladega vina.

Fotografija

Stojnica z domačimi izdelki na martinovanju v Luciji.

Fotografija

Prostor, kjer se je odvijalo martinovanje v Luciji.

Fotografija

Martinovanje v pokritem prostoru v Luciji.

Fotografija

Pitje vina na martinovanju.

Fotografija

Vhod v prostor za martinovanje.

Fotografija

Stojnice v prostoru, kjer se je odvijalo martinovanje.

Fotografija

Izdelki za prodajo na stojnici v času martinovanja.

Fotografija

Kažipot za martinovanje na Pungertu. Imenuje se "fraska", na kateri je navzdol obrnjena veja bršljana. Fraska se nahaja na začetku starega mestnega jedra v Kranju.

Fotografija

Predstavitev in prodaja vin na martinovanju.

Fotografija

Vina za prodajo na martinovanju.

Fotografija

Prihod sv. Martina, ki je krstil vino.

Fotografija

Nastop glasbene skupine po krstu vina v kranjskih rovih.

Fotografija

Vinski besednjak - izreki ob krstu vina.

Fotografija

Vinski besednjak - izreki ob krstu vina. V ozadju glasbena skupina.

Fotografija

Martinovanje na Pungertu pozno popoldne.

Fotografija

Stojnica s točenim vinom na martinovanju.

Fotografija

Reklamni plakat, ki vabi na martinovanje.

Fotografija

Kozarec za vino z napisom Martinovanje na Pungertu.

Fotografija

Martinovanje na Pungertu zvečer.

Fotografija

Martinovanje na Pungertu zvečer v lokalu.

Fotografija

Martinovanje na Pungertu zvečer, pred šotorom in pred lokalom.

Fotografija

Kuharji/tekmovalci v kuhanju golaža na martinovanju na Pungertu.

Fotografija

Vhod v Maticovo etno hišo.

Fotografija

Zabava na Martinovo.

Fotografija

Instrumentalna skupina na martinovanju.

Fotografija

Nagovor na martinovanju.

Fotografija

Občinstvo spremlja karaoke na martinovanju.

Fotografija

Točenje mladega vina.

Fotografija

Nastop multi instrumentalista na martinovanju.

Fotografija

Posoda z gobo za vlaženje prstov -za igranje na instrument.

Fotografija

Glavnik kot glasbeni instrument.

Fotografija

Vesela družba na martinovanju prepeva.

Fotografija

Miza s hrano na martinovo.

Fotografija

Glasba in petje na martinovanju.

Fotografija

Igranje na domača glasbila na martinovanju.

Fotografija

Domače glasbilo "boben".

Fotografija

Igranje na tubo.

Fotografija

Kuhar pri delu.

Fotografija

Deček s tubo.

Fotografija

Vabilo za Martinov večer.

Fotografija

Maškara - baba s košem.

Fotografija

Maškara v sprevodu.

Fotografija

Maškara - kurent.

Fotografija

Maškara z masko.

Fotografija

Maškara.

Fotografija

Maškare.

Fotografija

Skupina maškar.

Fotografija

Maškare.

Fotografija

Maškare.

Fotografija

Maškare v sprevodu.

Fotografija

Maškara.

Fotografija

Maškare na trgu.

Fotografija

Maškare na trgu.

Fotografija

Maškare - par.

Fotografija

Maškara - perjev mož.

Fotografija

Maškara - petelin.

Fotografija

Maškara - pijanec.

Fotografija

Maškara - pijanec.

Fotografija

Maškara - pijanec.

Fotografija

Otrok v pustnem oblačilu med publiko.

Fotografija

Maškare v sprevodu.

Fotografija

Skupina maškar na trgu.

Fotografija

Maškara - slamnati mož.

Fotografija

Maškare - v oblačilu, ki predstavlja slona.

Fotografija

Maškara - slon.

Fotografija

Maškare v sprevodu.

Fotografija

Maškare v sprevodu.

Fotografija

Maškare v sprevodu.

Fotografija

Maškare v gostilni.

Fotografija

Maškara - zeleni Jurij .

Fotografija

Maškare - zeleni Jurij.

Fotografija

Maškara - zeleni Jurij.

Fotografija

Maškara - slamnati.

Fotografija

Pustne maske v sprevodu.

Fotografija

Maškare na vozu v sprevodu.

Fotografija

Otroške maškare v sprevodu.

Fotografija

Folklorna skupina Domžale na pustovanju.

Fotografija

Nastop folklorne skupine na pustovanju.

Fotografija

Nastop folklorne skupine na pustovanju.

Fotografija

Maškara v sprevodu.

Fotografija

Maškara v sprevodu.

Fotografija

Maškara v perju.

Fotografija

Maškare v perju na cesti.

Fotografija

Maškare - beli medvedi.

Fotografija

Maškara - ciganka.

Fotografija

Maškare in dirkalni avto.

Fotografija

Maškara - jelen.

Fotografija

Maškare - lovci.

Fotografija

Maškara - maskota v sprevodu.

Fotografija

Maškara.

Fotografija

Maškare na cesti.

Fotografija

Maškare na cesti.

Fotografija

Maškare - olimpijske igre.

Fotografija

Maškare - petelin na vozilu.

Fotografija

Maškare - petelini v sprevodu.

Fotografija

Maškare, otroci.

Fotografija

Maškare - uniforme.

Fotografija

Maškare - živali v sprevodu.

Fotografija

Maškare na vozilih v sprevodu.

Fotografija

Maškare - petelin na vozilu.

Fotografija

Maškare - tipkovnica

Fotografija

Maškara - zeleni Jurij.

Fotografija

Maškara v perju..

Fotografija

Maškare v uniformi.

Fotografija

Maškare - uniforme.

Fotografija

Maškara, velikanka.

Fotografija

Škoromat.

Fotografija

Škoromat in otrok.

Fotografija

Škoromat - naglavni okras.

Fotografija

Maškara v zelenju.

Fotografija

Maškari. Zeleni Jurij.

Fotografija

Mladi škoromat.

Fotografija

Mladi škoromat.

Fotografija

Škoromati.

Fotografija

Maškara - ciganka.

Fotografija

Maškara - ciganka.

Fotografija

Škoromati - muzikanti.

Fotografija

Škoromati na cesti.

Fotografija

Maškari v vozu.

Fotografija

Skupina škoromatov.

Fotografija

Maškare na cesti.

Fotografija

Maškari v vozu.

Fotografija

Maškare v kostumih živali.

Fotografija

Škoromati.

Fotografija

Škoromatija.

Fotografija

Škoromatija.

Fotografija

Maškari v sprevodu.

Fotografija

Maškari - ženin in nevesta.

Fotografija

Škoromatija - hišica.

Fotografija

Škoromat.

Fotografija

Maškara - medved.

Fotografija

Maškara - medved.

Fotografija

Maškara - medved.

Fotografija

Škoromati - otroci.

Fotografija

Škoromatija - sprevod.

Fotografija

Škoromat.

Fotografija

Domači kulinarični izdelki Aktiva kmečkih žena Postojna na razstavi Roka za roko, Domus -Center za zaščito potrošnikov, 18. - 22. maj 1992.

Fotografija

Panoji na razstavi Roka za roko, Domus - Center za zaščito potrošnikov, 18. - 22. maj 1992.

Fotografija

Fotografije na panojih in kmečka orodja, ki se uporabljajo pri košnji na razstavi Roka za roko, Domus - Center za zaščito potrošnikov, 18. - 22. maj 1992.

Fotografija

Fotografije na panojih in kmečko orodje, ki se uporablja za košnjo, na razstavi Roka za roko, Domus - Center za zaščito potrošnikov, 18. - 22. maj 1992.

Fotografija

Fotografije koscev na panojih in kmečka orodja, ki se uporabljajo pri košnji, na razstavi Roka za roko, Domus - Center za zaščito potrošnikov, 18. - 22. maj 1992.

Fotografija

Fotografija kosca na panojih s kmečkim orodjem, ki se uporablja za košnjo, razstava Roka za roko, Domus - Center za zaščito potrošnikov, 18. - 22. maj 1992.

Fotografija

Fotografija kosca na panojih s kmečkim orodjem , ki se uporablja za košnjo, razstava Roka za roko, Domus - Center za zaščito potrošnikov, 18. - 22. maj 1992.

Fotografija

Fotografija kosca na panojih s kmečkim orodjem , ki se uporablja za košnjo, razstava Roka za roko, Domus - Center za zaščito potrošnikov, 18. - 22. maj 1992.

Fotografija

Fotografija kosca na panojih s kmečkim orodjem , ki se uporablja za košnjo, razstava Roka za roko, Domus - Center za zaščito potrošnikov, 18. - 22. maj 1992.

Fotografija

Glasbeni del pred otvoritvijo košnje pred Parlamentom, v sklopu razstave Roka za roko.

Fotografija

Janez Bogataj in občinstvo pred otvoritvijo košnje, pred Parlamentom, v sklopu razstave Roka za roko.

Fotografija

Otvoritveni del pred košnjo; poleg govornice so pletene košare z jedmi in kosa.

Fotografija

Demonstracija košnje; v ozadju fotografi in Janez Bogataj.

Fotografija

Fotografija kosca na panojih in kmečkega orodja, ki se uporablja za košnjo, razstava Roka za roko, Domus - Center za zaščito potrošnikov, 18. - 22. maj 1992.

Fotografija

Pletene košare z jedmi; poleg košare je kosa, razstava Roka za roko, Domus - Center za zaščito potrošnikov, 18. - 22. maj 1992.

Fotografija

Miza obložena z kmečkimi dobrotami - tradicionalna hrana za kosce. Razstava Roka za roko, Domus - Center za zaščito potrošnikov, 18. - 22. maj 2010.

Fotografija

Velika Planina - veliki stan in lokev.

Fotografija

Velika Planina - veliki stan.

Fotografija

Panoramski pogled na Veliko Planino.

Fotografija

Panoramska slika Velike Planine pozimi.

Fotografija

Lonec na štedilniku.

Fotografija

Notranjost stavbe, pogled na stopnišče.

Fotografija

Počitniška hiša.

Fotografija

Tip počitniške hiše.

Fotografija

Velika Planina - pogled na stavbe in ograje.

Fotografija

Velika Planina - pogled na stavbe.

Fotografija

Skupina pohodnikov na Veliki Planini.

Fotografija

Stavbe na planini Lipanca pozimi.

Fotografija

Stavbe na planini Praprotnica.

Fotografija

Panoramski pogled na stavbe na planini Praprotnica.

Fotografija

Oglaševalska tabla za sir, skuto, kislo mleko na planini Zajamniki.

Fotografija

Pogled na podrti stan na planini Zajamniki.

Fotografija

Pogled na hiši ob poti na planini Zajamniki.

Fotografija

Figuri iz lesa na planini Zajamniki.

Fotografija

Panoramski pogled na stavbe na planini Zajamniki.

Fotografija

Panoramski pogled na stavbe na planini Konjščica.

Fotografija

Stavbe na planini Konjščica.

Fotografija

Sirarnica na planini Konjščica.

Fotografija

Panoramski pogled na planini Uskovnica.

Fotografija

Pogled na hiši ob poti na planini Uskovnica.

Fotografija

Gradnja novih hiš na planini Uskovnica.

Fotografija

Propadajoč stan na planini Javornik.

Fotografija

Panoramski pogled na stavbe na planini Javornik.

Fotografija

Večji stan na planini Javornik.

Fotografija

Detajl lesene stene na planini Javornik.

Fotografija

Smerokaz za Bohinjsko sirarsko pot.

Fotografija

Stavba v kateri je sirarna na planini Blato.

Fotografija

Panoramski pogled na stavbe na planini Blato.

Fotografija

Propadajoč stan na planini Pri jezeru.

Fotografija

Stavba v kateri je nekdaj bila sirarna.

Fotografija

Panoramski pogled na stavbe na planini Pri jezeru.

Fotografija

Leseni škaf imenovan žehtar na planini Viševnik.

Fotografija

Smučarski čevlji na planini Viševnik.

Fotografija

Lesena stavba na planini Viševnik.

Fotografija

Panoramski pogled na lesene stavbe na planini Viševnik.

Fotografija

Pogled na lesene stavbe na planini Ovčarija.

Fotografija

Plastični odpadki v lesenem prostoru na planini Ovčarija.

Fotografija

Pogled na lesene stavbe na planini Ovčarija.

Fotografija

Stavba v kateri je sirarna na planini Dedno polje.

Fotografija

Panoramski pogled na stavbe na planini Dedno polje.

Fotografija

Pogled na počitniško hišo v dolini Voje.

Fotografija

Kamnita razvalina v dolini Voje.

Fotografija

Pogled na stavbo na planini Vogar.

Fotografija

Pogled na hiši ob poti na planini Vogar.

Fotografija

Panoramski pogled s planine Krstenica.

Fotografija

Panoramski pogled na stavbe na Mangartski planini.

Fotografija

Pogled na hiši na Koritniški planini.

Fotografija

Panoramski pogled na hiši na Kortniški planini.

Fotografija

Tip stavbe med Koritniško planino in planino Brdo.

Fotografija

Panoramski pogled na hiši na planini Brdo.

Fotografija

Pogled na hišo na planini Duplje pri Krnskem jezeru.

Fotografija

Pogled na hiši ob poti na planini Kuhinja.

Fotografija

Pogled na stavbe na planini Kašina.

Fotografija

Prigon krav na planino Kašina.

Fotografija

Stavba na planini Leskovica.

Fotografija

Pogled na propadle stanove na planini Leskovica.

Fotografija

Pogled na notranjost stavbe na planini Leskovica.

Fotografija

Pogled na stavbo v kateri je bila sirarna na planini Leskovica.

Fotografija

Tip kamnite hiše na planini Slapnik.

Fotografija

Panoramski pogled na tip kamnitih stavb na planini Slapnik.

Fotografija

Panoramski pogled na tip kamnitih hiš na planini Zaslap.

Fotografija

Stan na planini Zaslap.

Fotografija

Obcestni znaki za osmico Abram.

Fotografija

Plakat za osmico in lesena tabla za turistično kmetijo

Fotografija

Bokal z vinom.

Fotografija

Domači ansambel na osmici.

Fotografija

Prodajalna avtomobilov.

Fotografija

Vhod v Avtotehno - prodajalno avtomobilov.

Fotografija

Pred Peskarjevo bajto.

Fotografija

Tabla na stavbi agrarne skupnosti.

Fotografija

Panoramski pogled na Veliko Planino.

Fotografija

Kapelica Marije Snežne.

Fotografija

Ležišče v pastirski stavbi.

Fotografija

Odprto ognjišče in predmeti v muzejski stavbi.

Fotografija

Pastir v pastirski bajti (muzej).

Fotografija

Oprema pastirske bajte.

Fotografija

Pastirjeva obutev.

Fotografija

Žehtar.

Fotografija

Notranja opremljenost pastirskega doma.

Fotografija

Panoramski pogled na del Velike Planine.

Fotografija

Stensko okrasje v pastirski koči.

Fotografija

Posodje v pastirski koči.

Fotografija

Pastirska postelja postlana s senom.

Fotografija

Prenovljena pastirska koča.

Fotografija

Pastirska koča.

Fotografija

Stoli za molžo.

Fotografija

Stoli za molžo.

Fotografija

Sušenje sira - trničev.

Fotografija

Notranja oprema pastirske koče.

Fotografija

Velika Planina.

Fotografija

Panorama Velike Planine.

Fotografija

Vhod v osek.

Fotografija

Pogled na vikendaško naselje na Veliki Planini.

Fotografija

Vodno kolo žage "venecijanke".

Fotografija

Marijin steber pred cerkvijo sv. Jakoba.

Fotografija

Marijin steber pred cerkvijo sv. Jakoba.

Fotografija

Vrhnji del Marijinega stebra.

Fotografija

Napis na Marijinem stebru.

Fotografija

Panorama Gradu Rajhenburg.

Fotografija

Vhodna stran gradu Rajhenburg.

Fotografija

Vhodna stran gradu Rajhenburg.

Fotografija

Zadnja stran gradu Rajhenburg.

Fotografija

Soržev mlin in "Mlinarjeva hiša".

Fotografija

Pogled na Soržev mlin.

Fotografija

Kolesje Sorževega mlina.

Fotografija

Gospodarsko poslopje na Sorževi domačiji.

Fotografija

Marof - gospodarsko poslopje na Sorževi domačiji.

Fotografija

Kozolec na Sorževi domačiji.

Fotografija

Kozolec na Sorževi domačiji.

Fotografija

Del vodnega kolesa žage "venecijanke".

Fotografija

Pogled na Sorževo žago z vodnim kolesom.

Fotografija

Notranji del žage "venecijanke".

Fotografija

Notranji del žage "venecijanke".

Fotografija

Kolesje - del žage.

Fotografija

"Mlinarjeva hiša" na Sorževi domačiji.

Fotografija

Vhodna vrata v "Mlinarjevo hišo".

Fotografija

Letnica 1667 na portalu stanovanjske hiše.

Fotografija

Notranjost Sorževega mlina.

Fotografija

Naprava za mletje žita v Sorževem mlinu.

Fotografija

Naprava za mletje žita v Sorževem mlinu.

Fotografija

Notranji kuhinjski del mlinarjeve hiše.

Fotografija

Jedilni kot v mlinarjevi hiši.

Fotografija

Jedilnica v mlinarjevi hiši.

Fotografija

Štedilnik na drva s krušno pečjo v mlinarjevi hiši..

Fotografija

Nabor kuhinjske posode.

Fotografija

Spalni del s posteljami - prenočišče za obiskovalce v mlinarjevi hiši.

Fotografija

Leseno poslopje v katerem je Sorževa žaga.

Fotografija

Spodnji grad Rajhenburg.

Fotografija

Spominska plošča na gradu v spomin na slovenske izgnance 1941-45.

Fotografija

Naselje Štanjel.

Fotografija

Grajski palacij.

Fotografija

Grad Štanjel. V desnem delu gradu je likovna galerija.

Fotografija

Obokan vhod v naselje - del grajskega obzidja.

Fotografija

Zvonik cerkve sv. Danijela.

Fotografija

Vhodni stolp - spodnji del grajskega palacija.

Fotografija

Ferrarijev vrt ob gradu.

Fotografija

Ferrarijev vrt ob gradu.

Fotografija

Ferrarijev vrt pod gradom.

Fotografija

Kamniti vodnjak pred Romansko hišo.

Fotografija

Romanska hiša z vodnjakom.

Fotografija

Kamniti žlebovi na Romanski hiši.

Fotografija

Vhodni napis za muzejsko zbirko v Romanski hiši.

Fotografija

Romanska hiša - v ospredju.

Fotografija

Kamnita kraška gradnja - Romanska hiša.

Fotografija

Grajsko dvorišče ob vzhodnem grajskem palaciju.

Fotografija

Grajsko dvorišče.

Fotografija

Spomenik rudarja na Titovem trgu.

Fotografija

Kulturni dom na Titovem trgu.

Fotografija

Spomenik maršala Tita na Titovem trgu.

Fotografija

Spomenik rudarja.

Fotografija

Spomenik Onemele puške na Titovem trgu.

Fotografija

Spomenik NOB na Titovem trgu.

Fotografija

Spomeniku Titu.

Fotografija

Spomenik Edvarda Kardelja.

Fotografija

Kulturni dom.

Fotografija

Gostilna Pri Vodniku - del Vodnikove domačije v Šiški.

Fotografija

Osrednja stavba Vodnikove domačije v Šiški.

Fotografija

Galerija v prostorih osrednje stavbe Vodnikove domačije v Šiški.

Fotografija

Kamnita miza ob osrednji stavbi Vodnikove domačije.

Fotografija

Spominska plošča Valentiinu Vodniku na Vodnikovi domačiji.

Fotografija

Zadnja stran osrednje stavbe Vodnikove domačije.

Fotografija

Stanovanjska hiša - nekdanje gospodarsko poslopje Vodnikove domačije.

Fotografija

Vodnikova domačija - prehod med osrednjo hišo in nekdanjim gospodarskim poslopjem.

Fotografija

Pogled na Zmajski most.

Fotografija

Pogled na ulico v Zeleni jami.

Fotografija

Stanovanjsko naselje v Zeleni jami.

Fotografija

Stanovanjski blok v Zeleni jami.

Fotografija

Kemična tovarna v Zeleni jami.

Fotografija

Stanovanjski hiši ob cesti v Zeleni jami.

Fotografija

Moderni stanovanjski bloki ob cesti v Zeleni jami.

Fotografija

Gradbišče zraven nove stanovanjske stavbe v Zeleni jami. Pred gradbiščem je parkiran avto.

Fotografija

Novi stanovanjski blok v Zeleni jami.

Fotografija

Pročelje stanovanjske stavbe s parkiriščem v Zeleni jami.

Fotografija

Stanovanjski bloki ob glavni cesti v Zeleni jami.

Fotografija

Poslovna stavba v industrijskem predelu Zelene jame.

Fotografija

Skupina silosov ob cesti v Zeleni jami.

Fotografija

Ulica s stanovanjskimi hišami v Zeleni jami.

Fotografija

Eden izmed štirih kipov zmaja na Zmajskem mostu.

Fotografija

Pogled na Zmajski most.

Fotografija

Pogled na Zmajski most.

Fotografija

Zmajski most. V ozadju zvonik Frančiščanske cerkve.

Fotografija

Zmajski most z obeležjem 40-letnice vladavine cesarja F. Jožefa I. V ozadju je stavba Zavoda za turizem Ljubljana.

Fotografija

Primer tetovaže na rami dekleta.

Fotografija

Plakat. Metelkova mesto praznuje 16. rojstni dan.

Fotografija

Pločevinke piva Laško in Union. Metelkova mesto praznuje 16. rojstni dan.

Fotografija

Pločevinke piva na mizi. Metelkova mesto praznuje 16. rojstni dan.

Fotografija

Množica na koncertu. Metelkova mesto praznuje 16. rojstni dan.

Fotografija

Kozarec vina. Metelkova mesto praznuje 16. rojstni dan.

Fotografija

Odpadki. Metelkova mesto praznuje 16. rojstni dan.

Fotografija

Prireditev Pivo & cvetje.

Fotografija

Prireditev Pivo & cvetje.

Fotografija

Prireditev Pivo & cvetje.

Fotografija

Prireditev Pivo & cvetje.

Fotografija

Prireditev Pivo & cvetje.

Fotografija

Prireditev Pivo & cvetje.

Fotografija

Prireditev Pivo & cvetje.

Fotografija

Prireditev Pivo & cvetje.

Fotografija

Prireditev Pivo & cvetje.

Fotografija

Prireditev Pivo & cvetje.

Fotografija

Prireditev Pivo & cvetje.

Fotografija

Prireditev Pivo & cvetje.

Fotografija

Prireditev Pivo & cvetje.

Fotografija

Prireditev Pivo & cvetje.

Fotografija

Prireditev Pivo & cvetje.

Fotografija

Prireditev Pivo & cvetje.

Fotografija

Prireditev Pivo & cvetje.

Fotografija

Prireditev Pivo & cvetje.

Fotografija

Prireditev Pivo & cvetje.

Fotografija

Prireditev Pivo & cvetje.

Fotografija

Prireditev Pivo & cvetje.

Fotografija

Prireditev Pivo & cvetje.

Fotografija

Prireditev Pivo & cvetje.

Fotografija

Prireditev Pivo & cvetje.

Fotografija

Prireditev Pivo & cvetje.

Fotografija

Prireditev Pivo & cvetje.

Fotografija

Prireditev Pivo & cvetje.

Fotografija

Prireditev Pivo & cvetje.

Fotografija

Prireditev Pivo & cvetje.

Fotografija

Prireditev Pivo & cvetje.

Fotografija

Prireditev Pivo & cvetje.

Fotografija

Prireditev Pivo & cvetje.

Fotografija

Prireditev Pivo & cvetje.

Fotografija

Prireditev Pivo & cvetje.

Fotografija

Prireditev Pivo & cvetje.

Fotografija

Prireditev Pivo & cvetje.

Fotografija

Prireditev Pivo & cvetje.

Fotografija

Prireditev Pivo & cvetje.

Fotografija

Prireditev Pivo & cvetje.

Fotografija

Prireditev Pivo & cvetje.

Fotografija

Prireditev Pivo & cvetje.

Fotografija

Prireditev Pivo & cvetje.

Fotografija

Prireditev Pivo & cvetje.

Fotografija

Prireditev Pivo & cvetje.

Fotografija

Prireditev Pivo & cvetje.

Fotografija

Prireditev Pivo & cvetje.

Fotografija

Prireditev Pivo & cvetje.

Fotografija

Prireditev Pivo & cvetje.

Fotografija

Prireditev Pivo & cvetje.

Fotografija

Prireditev Pivo & cvetje.

Fotografija

Prireditev Pivo & cvetje.

Fotografija

Prireditev Pivo & cvetje.

Fotografija

Prireditev Pivo & cvetje.

Fotografija

Prireditev Pivo & cvetje.

Fotografija

Prireditev Pivo & cvetje.

Fotografija

Prireditev Pivo & cvetje.

Fotografija

Prireditev Pivo & cvetje.

Fotografija

Prireditev Pivo & cvetje.

Fotografija

Prireditev Pivo & cvetje.

Fotografija

Prireditev Pivo & cvetje.

Fotografija

Prireditev Pivo & cvetje.

Fotografija

Prireditev Pivo & cvetje.

Fotografija

Prireditev Pivo & cvetje.

Fotografija

Prireditev Pivo & cvetje.

Fotografija

Prireditev Pivo & cvetje.

Fotografija

Prireditev Pivo & cvetje.

Fotografija

Prireditev Pivo & cvetje.

Fotografija

Prireditev Pivo & cvetje.

Fotografija

Prireditev Pivo & cvetje.

Fotografija

Prireditev Pivo & cvetje.

Fotografija

Prireditev Pivo & cvetje.

Fotografija

Prireditev Pivo & cvetje.

Fotografija

Prireditev Pivo & cvetje.

Fotografija

Spomenik - doprsni kip, grof Ferdinand Attems.

Fotografija

V gostilni Urška.

Fotografija

Trg Matije Gubca.

Fotografija

Grad Zemono.

Fotografija

Skupina mladih pred lokalom na Cankarjevem nabrežju.

Fotografija

Etnografske maske Buše iz Madžarske.

Fotografija

Etnografske maske iz Makedonije.

Fotografija

Pustne maske - krošnjarji v sprevodu.

Fotografija

Okrašeno božično drevo.

Fotografija

Velikonočne jedi - kruh in potica sta znamenja življenja, meso je znamenje Kristusovega telesa, hren predstavlja žeblje, jajca pa Kristusovo kri.

Fotografija

Zavetišče sv. Vincencija.

Fotografija

Zbiranje škoromatov.

Fotografija

Pust obešen na drevo.

Fotografija

Pust na cesti.

Fotografija

Pogreb pusta.

Fotografija

Priprave na sežig pusta.

Fotografija

Goreči pust.

Fotografija

Kurent za pusta.

Fotografija

Pust na električnem drogu na začetku vasi.

Fotografija

Pust na električnem drogu.

Fotografija

Pust na električnem drogu na začetku naselja.

Fotografija

Pust na električnem drogu.

Fotografija

Študenti na terenskih vajah.

Fotografija

Študenti na terenskih vajah Med njimi informator.

Fotografija

Študenti na terenskih vajah.

Fotografija

Kapelica.

Fotografija

Hiša ob cesti v Gradenc.

Fotografija

Hiša.

Fotografija

Nova hiša.

Fotografija

Študentka na terenskem delu.

Fotografija

Študenti v pogovoru.

Fotografija

Hiša in gospodarsko poslopje.

Fotografija

Poslikana lesena vrata.

Fotografija

Cerkev.

Fotografija

Oltar v cerkvi.

Fotografija

Lestenec v cerkvi.

Fotografija

Oltar v cerkvi.

Fotografija

Nabožni kip v cerkvi.

Fotografija

Hiša.

Fotografija

Del naselja.

Fotografija

Gospodarska poslopja.

Fotografija

Del naselja.

Fotografija

Lesena kašča.

Fotografija

Detajl hiše.

Fotografija

Kozolec.

Fotografija

Kozolec.

Fotografija

Kozolec.

Fotografija

Detajli kozolca.

Fotografija

Kmetijska orodja v kozolcu.

Fotografija

Seno shranjeno na kozolcu.

Fotografija

Študenti v pogovoru z lastnikom hiše.

Fotografija

Študenti v pogovoru pred hišo. V ozadju gospodarska poslopja.

Fotografija

Hiša ob cesti.

Fotografija

Detajl na steni lesenega gospodarskega poslopja.

Fotografija

Dostava kruha in živil v naselje. Potujoča trgovina.

Fotografija

Doma pečen hlebec kruha.

Fotografija

Hlebec doma pečenega kruha.

Fotografija

Hlebec kruha.

Fotografija

Rezanje hlebca kruha.

Fotografija

Harmonikar.

Fotografija

Harmonikar.

Fotografija

Harmonikar in kitarist.

Fotografija

Harmonikar in kitarist.

Fotografija

Kitarist.

Fotografija

Študentka v pogovoru z domačinom.

Fotografija

Študenti na terenu in domačini v druženju preko igranja na instrumente.

Fotografija

Študenti na terenu in domačini v druženju preko glasbe.

Fotografija

Študentka v pogovoru z domačinom.

Fotografija

Domačin s kamero v času ternskega dela študentov.

Fotografija

Gradec z okolico.

Fotografija

Pred vinsko kletjo med vinogradi.

Fotografija

Razpelo na zidu vinske kleti.

Fotografija

Okrasni sod pred vinsko kletjo.

Fotografija

Poslikana vrata z lesenim portalom.

Fotografija

Del ostrešja kašče.

Fotografija

Kašča.

Fotografija

Cerkev.

Fotografija

Vhod v kaščo.

Fotografija

Vinska klet.

Fotografija

Gradenski otroci in študenta, ki sta opravljala terensko delo.

Fotografija

Vaški otroci in študenti pri igranju košarke.

Fotografija

Igrišče za košarko pred hišo.

Fotografija

Nogometno igrišče.

Fotografija

Stojalo z rožami ob vhodu v hišo.

Fotografija

Nabožno znamenje.

Fotografija

Okras na novogradnji.

Fotografija

Lesene sani.

Fotografija

Kozolec.

Fotografija

Kozolec.

Fotografija

Odslužen avtomobil v naravi.

Fotografija

Kozolec.

Fotografija

Gospodarska poslopja.

Fotografija

Stegnjeni kozolec.

Fotografija

Notranjost kozolca.

Fotografija

Lesen zaboj v kozolcu.

Fotografija

Kozolec.

Fotografija

Stara hiša z gospodarskimi poslopji.

Fotografija

Kašča.

Fotografija

V notranjosti kozolca - prostor za shranjevanje.

Fotografija

V notranjosti kozolca - prostor za shranjevanje.

Fotografija

Lojtrski voz.

Fotografija

Kašča.

Fotografija

Kapelica.

Fotografija

Gospodarsko poslopje.

Fotografija

Kamnita hiša.

Fotografija

Leseni pod.

Fotografija

Detajl lesenih vrat - kljuka.

Fotografija

Detajl lesenih vrat.

Fotografija

Kozolec.

Fotografija

Hiša.

Fotografija

Kozolec.

Fotografija

Pobarvan voz.

Fotografija

Voz.

Fotografija

Novogradnja.

Fotografija

Novogradnja.

Fotografija

Obnovljena starejša hiša.

Fotografija

Hiša.

Fotografija

Zapuščena hiša.

Fotografija

Hiša.

Fotografija

Gospodarsko poslopje.

Fotografija

Hiša.

Fotografija

Novogradnja.

Fotografija

Hiša z gospodarskim poslopjem.

Fotografija

Nove hiše.

Fotografija

Palček.

Fotografija

Hiša.

Fotografija

Starejša hiša ob cesti.

Fotografija

Nova hiša.

Fotografija

Kozolec.

Fotografija

Vinograd in vikend hiše.

Fotografija

Lesena vrata s kamnitim portalom.

Fotografija

Hiša in gospodarsko poslopje.

Fotografija

Gospodarski poslopji.

Fotografija

Palček.

Fotografija

Kozolec.

Fotografija

Gospodarsko poslopje.

Fotografija

Sodoben hlev.

Fotografija

Gospodarsko poslopje.

Fotografija

Del kuhinjske opreme.

Fotografija

Otrok v stajici.

Fotografija

Hiša in gospodarsko poslopje.

Fotografija

Hiša in gospodarsko poslopje.

Fotografija

Cesta v naselje.

Fotografija

Cesta proti naselju.

Fotografija

Del naselja.

Fotografija

Pustni sprevod.

Fotografija

Pustni sprevod.

Fotografija

Pustni sprevod.

Fotografija

Pustni sprevod.

Fotografija

Pustni sprevod.

Fotografija

Pustni sprevod.

Fotografija

Pustni sprevod.

Fotografija

Pustni sprevod.

Fotografija

Pustni sprevod.

Fotografija

Pustni sprevod.

Fotografija

Pustni sprevod.

Fotografija

Pustni sprevod.

Fotografija

Pustni sprevod.

Fotografija

Pustni sprevod.

Fotografija

Pustni sprevod.

Fotografija

Pustni sprevod.

Fotografija

Pustni sprevod.

Fotografija

Pustni sprevod.

Fotografija

Pustni sprevod.

Fotografija

Pustni sprevod.

Fotografija

Pustni sprevod.

Fotografija

Pustni sprevod.

Fotografija

Pustni sprevod.

Fotografija

Pustni sprevod.

Fotografija

Pustni sprevod.

Fotografija

Pustni sprevod.

Fotografija

Pustni sprevod.

Fotografija

Pustni sprevod.

Fotografija

Pustni sprevod.

Fotografija

Pustni sprevod.

Fotografija

Pustni sprevod.

Fotografija

Pustni sprevod.

Fotografija

Pustni sprevod.

Fotografija

Pustni sprevod.

Fotografija

Pustni sprevod.

Fotografija

Pustni sprevod.

Fotografija

Pustni sprevod.

Fotografija

Pustni sprevod.

Fotografija

Pustni sprevod.

Fotografija

Pustni sprevod.

Fotografija

Pustni sprevod.

Fotografija

Pustni sprevod.

Fotografija

Pustni sprevod.

Fotografija

Pustni sprevod.

Fotografija

Pustni sprevod.

Fotografija

Pustni sprevod.

Fotografija

Pustni sprevod.

Fotografija

Pustni sprevod.

Fotografija

Pustni sprevod.

Fotografija

Pustni sprevod.

Fotografija

Pustni sprevod.

Fotografija

Pustni sprevod.

Fotografija

Pustni sprevod.

Fotografija

Pustni sprevod.

Fotografija

Pustni sprevod.

Fotografija

Pustni sprevod.

Fotografija

Pustni sprevod.

Fotografija

Pustni sprevod.

Fotografija

Pustni sprevod.

Fotografija

Pustni sprevod

Fotografija

Pustni sprevod.

Fotografija

Pustni sprevod.

Fotografija

Pustni sprevod.

Fotografija

Pustni sprevod.

Fotografija

Pustni sprevod.

Fotografija

Pustni sprevod.

Fotografija

Pustni sprevod.

Fotografija

Otvoritev razstave, ki so jo pripravili študenti Eika kot rezultat terenskega dela.

Fotografija

Otvoritev razstave, ki so jo pripravili študenti Eika kot rezultat terenskega dela

Fotografija

Otvoritev razstave, ki so jo pripravili študenti Eika kot rezultat terenskega dela

Fotografija

Pustni sprevod.

Fotografija

Pustni sprevod.

Fotografija

Pustni sprevod.

Fotografija

Pustni sprevod.

Fotografija

Pustni sprevod.

Fotografija

Pustni sprevod.

Fotografija

Pustni sprevod.

Fotografija

Pustni sprevod.

Fotografija

Pustni sprevod.

Fotografija

Pustni sprevod.

Fotografija

Pustni sprevod.

Fotografija

Pustni sprevod.

Fotografija

Pustni sprevod.

Fotografija

Pustni sprevod.

Fotografija

Pustni sprevod.

Fotografija

Pustni sprevod.

Fotografija

Pustni sprevod.

Fotografija

Pustni sprevod.

Fotografija

Pustni sprevod.

Fotografija

Pustni sprevod.

Fotografija

Pustni sprevod.

Fotografija

Pustni sprevod.

Fotografija

Pustni sprevod.

Fotografija

Pustni sprevod.

Fotografija

Pustni sprevod.

Fotografija

Pustni sprevod.

Fotografija

Pustni sprevod.

Fotografija

Pustni sprevod.

Fotografija

Pustni sprevod.

Fotografija

Pustni sprevod.

Fotografija

Otvoritev razstave, ki so jo pripravili študenti Eika, kot rezultat terenskega dela.

Fotografija

Otvoritev razstave, ki so jo pripravili študenti Eika, kot rezultat terenskega dela.

Fotografija

Otvoritev razstave, ki so jo pripravili študenti Eika, kot rezultat terenskega dela.

Fotografija

Otvoritev razstave, ki so jo pripravili študenti Eika, kot rezultat terenskega dela.

Fotografija

Otvoritev razstave, ki so jo pripravili študenti Eika, kot rezultat terenskega dela.

Fotografija

Otvoritev razstave, ki so jo pripravili študenti Eika, kot rezultat terenskega dela.

Fotografija

Otvoritev razstave, ki so jo pripravili študenti Eika, kot rezultat terenskega dela.

Fotografija

Otvoritev razstave, ki so jo pripravili študenti Eika, kot rezultat terenskega dela.

Fotografija

Otvoritev razstave, ki so jo pripravili študenti Eika, kot rezultat terenskega dela.

Fotografija

Otvoritev razstave, ki so jo pripravili študenti Eika, kot rezultat terenskega dela.

Fotografija

Na otvoritvi razstave, ki so jo pripravili študenti Eika, kot rezultat terenskega dela.

Fotografija

Otvoritev razstave, ki so jo pripravili študenti Eika, kot rezultat terenskega dela.