Etnološke raziskave slovenskih in drugih kultur

Raziskovalna naloga besedilo

Navade in potek praznovanje pusta.

Raziskovalna naloga besedilo

Pustovanje v Ljubljani v času od 1989 do 2003.

Raziskovalna naloga besedilo

Transkribiranje intervjuja o praznikih.

Raziskovalna naloga besedilo

Cerkveni in državni prazniki.

Raziskovalna naloga besedilo

Praznovanje pusta in velike noči po 2. svetovni vojni.

Raziskovalna naloga besedilo

"Fašenk" v Lancovi vasi. Opis pustne prireditve v Lancovi vasi.

Raziskovalna naloga besedilo

Pustne šege, fantovske družbe.

Raziskovalna naloga besedilo

Dan mladosti, praznovanje in prireditve. Športne prireditve pedagogov za praznik Dan mladosti.

Raziskovalna naloga besedilo

Prazniki po drugi svetovni vojni - Dan mladosti, športna društva.

Raziskovalna naloga besedilo

Pomen praznika Dneva mladosti, priprave na proslavo.

Raziskovalna naloga besedilo

Pomen štafete, mladinskih organizacij, priprave na proslavljanje.

Raziskovalna naloga besedilo

Dan mladosti, štafeta, prireditve v Beogradu.

Raziskovalna naloga besedilo

Praznovanje Dneva mladosti.

Raziskovalna naloga besedilo

Prireditve ob Dnevu mladosti v Velenju.

Raziskovalna naloga besedilo

Spomini na praznovanje dneva mladosti.

Raziskovalna naloga besedilo

Praznovanje 1. maja.

Raziskovalna naloga besedilo

Opis praznovanja 1. maja, organizacija delavskih prireditev.

Raziskovalna naloga besedilo

Praznovanje 1. maja v Radovljici, deloma tudi na Jesenicah in v Ljubljani

Raziskovalna naloga besedilo

Praznovanje 8. marca in 1. maja.

Raziskovalna naloga besedilo

Praznovanje 1. maja.

Raziskovalna naloga besedilo

Praznovanje 1. maja v družinskem krogu in v podjetju.

Raziskovalna naloga besedilo

Praznovanje 1. maja.

Raziskovalna naloga besedilo

Praznovanje 1. maja v Ljubljani.

Raziskovalna naloga besedilo

Obdarovanje ob različnih praznikih in priložnostih.

Raziskovalna naloga besedilo

Praznovanje osebnih praznikov in obdarovanje.

Raziskovalna naloga besedilo

Šolske proslave.

Raziskovalna naloga besedilo

Opis praznika Velike noči, navade ob tem času, hrana, praznovanje v družini

Raziskovalna naloga besedilo

Praznovanje velike noči.

Raziskovalna naloga besedilo

Praznovanje velikonočnih praznikov v družini in cerkveni običaji

Raziskovalna naloga besedilo

Opis praznikov Cvetna nedelja, Velika noč, Dan zmage

Raziskovalna naloga besedilo

Opis praznovanja velike noči v družini.

Raziskovalna naloga besedilo

Praznovanje velike noči slovenskih izseljencev v Argentini.

Raziskovalna naloga besedilo

Praznovanje božiča v družini, prestop h katoliški veri.

Raziskovalna naloga besedilo

Opis praznovanja Božiča.

Raziskovalna naloga besedilo

Praznovanje Velike noči v Škofji Loki.

Raziskovalna naloga besedilo

Spomini na različne praznike in njihovo praznovanje v otroštvu informatorke.

Raziskovalna naloga besedilo

Praznovanje kulturnega praznika na gimnaziji Šentvid Ljubljana.

Raziskovalna naloga besedilo

Družinsko praznovanje godu, božiča.

Raziskovalna naloga besedilo

Opis praznovanja Valentinovega med mladimi in pomen Gregorjevega praznika

Raziskovalna naloga besedilo

Opis praznika Valentinovo.

Raziskovalna naloga besedilo

Verovanja in pojavi ob smrti.

Raziskovalni program

Prijava projekta Etnološke raziskave slovenskih in drugih kultur.

Raziskovalni program

Prijava projekta Etnološke raziskave slovenskih in drugih kultur - angleški jezik.

Raziskovalni projekt

Zaključno poročilo projekta Etnološke raziskave slovenskih in drugih kultur.

Raziskovalni projekt

Letno poročilo (2001/2002) projekta Etnološke raziskave slovenskih in drugih kultur.

Raziskovalna naloga besedilo

Uvajanje in navajanje na tehnološke novosti v gospodinjstvu: Primerjava med mestom in vasjo od leta 1900 do danes.

Raziskovalna naloga besedilo

Analiza esejev.

Raziskovalna naloga besedilo

Živinoreja in pridelava mleka v planinah na južnem pobočju Krna.