Etnološke analize reprezentacij identitet in dediš

Raziskovalna naloga besedilo

Verovanja in pojavi ob smrti. Transkribcija intervjuja.

Raziskovalna naloga besedilo

Verovanja in pojavi ob smrti. Transkribcija intervjuja.

Raziskovalna naloga besedilo

Ledinska imena v katastrski občini Jurišna vas.

Raziskovalna naloga besedilo

Ledinska imena v Velikih Laščah.

Raziskovalna naloga besedilo

Ledinska imena v Črni na Koroškem.

Raziskovalna naloga besedilo

Ledinska imena v Dekanih.

Raziskovalna naloga besedilo

Ledinska imena v katastrski občini Jastrebci.

Raziskovalna naloga besedilo

Ledinska imena v vasi Doblatina.

Raziskovalna naloga besedilo

Ledinska imena v Dobji vasi.

Raziskovalna naloga besedilo

Ledinska imena v vasi Žigon.

Raziskovalna naloga besedilo

Ledinska imena v zaselku Bočaji.

Raziskovalna naloga besedilo

Ledinska imena v vasi Sela pri Dolenjskih Toplicah, katastrska občina Podturn.

Raziskovalna naloga besedilo

Ledinska imena v vasi Cerov Log.

Raziskovalna naloga besedilo

"Okolica Šmartna po domače". Ledinska imena v okolici Šmartna pri Litiji.

Raziskovalna naloga besedilo

"Okolica Šmartna po domače". Ledinska imena v okolici Šmartna pri Litiji

Raziskovalna naloga besedilo

Ledinska imena v katastrski občini Gajevci.

Raziskovalna naloga besedilo

Ledinska imena v vasi Bela.

Raziskovalna naloga besedilo

Ledinska imena v Tolminu.

Raziskovalna naloga besedilo

Ledinska imena v Lahovčah.

Raziskovalna naloga besedilo

Ledinska imena v katastrski občini Trebče.

Raziskovalna naloga besedilo

Hišna imena v mestu Ribnica.

Raziskovalna naloga besedilo

Folklorna pojmovanja v Rogaški Slatini.

Raziskovalna naloga besedilo

Folklorna poimenovanja predelov in objektov v Škofji Loki.

Raziskovalna naloga besedilo

Ledinska imena v Šaleku.

Raziskovalna naloga besedilo

Folklorizacija poimenovanj objektov v sodobnem urbanem okolju - Ljubljana.

Raziskovalna naloga besedilo

Folklorizacija poimenovanj objektov v sodobnem urbanem okolju - Ljubljana.

Raziskovalna naloga besedilo

Folklorizacija poimenovanj objektov v sodobnem urbanem okolju - Ljubljana.

Raziskovalna naloga besedilo

Folklorna pojmovanja v Ljubljani - Nove fužine.

Raziskovalna naloga besedilo

Ledinska imena v katastrski občini Rjavica.

Raziskovalna naloga besedilo

Ledinska imena v Svetelki (Krajevna skupnost Dramlje).

Raziskovalna naloga besedilo

Ledinska imena v občini Videm pri Ptuju.

Raziskovalna naloga besedilo

Folklorna poimenovanja na Ptuju.

Raziskovalna naloga besedilo

Poimenovanja stavb in območij v sodobnem urbanem okolju - Gornja Radgona

Raziskovalna naloga besedilo

Folklorizacija poimenovanj objektov in predelov v Kranju.

Raziskovalna naloga besedilo

Lončarstvo.

Raziskovalna naloga besedilo

Folklorizacija poimenovanj objektov in predelov v sodobnem urbanem okolju - Vrhnika

Raziskovalna naloga besedilo

Stavbna imena v Ljubljani.

Raziskovalna naloga besedilo

Folklorizacija poimenovanj objektov in predelov v Zagorju ob Savi.

Raziskovalna naloga besedilo

Ljudska poimenovanja stavb v Ljubljani.

Raziskovalna naloga besedilo

Ljudska poimenovanja stavb v Ljubljani.

Raziskovalna naloga besedilo

Mitološka vsebina ljudskih poimenovanj stavb v Mariboru.

Raziskovalna naloga besedilo

Mitološka vsebina ljudskih poimenovanj stavb v Mariboru.

Raziskovalna naloga besedilo

Mitološka vsebina ljudskih poimenovanj stavb v Mariboru.

Raziskovalna naloga besedilo

Verovanja in razni pojavi ob smrti.

Raziskovalna naloga besedilo

Verovanja in pojavi ob smrti.

Raziskovalna naloga besedilo

Verovanja in razni pojavi ob smrti.

Raziskovalna naloga besedilo

Verovanja in pojavi ob smrti.

Raziskovalna naloga besedilo

Verovanja in pojavi ob smrti.

Raziskovalna naloga besedilo

Verovanja in pojavi ob smrti.

Raziskovalna naloga besedilo

Verovanja in pojavi ob smrti.

Raziskovalna naloga besedilo

Verovanja in pojavi ob smrti.

Raziskovalna naloga besedilo

Verovanja in pojavi ob smrti.

Raziskovalna naloga besedilo

Verovanja in pojavi ob smrti.

Raziskovalna naloga besedilo

Verovanja in pojavi ob smrti.

Raziskovalna naloga besedilo

Verovanja in pojavi ob smrti.

Raziskovalna naloga besedilo

Verovanja in pojavi ob smrti.

Raziskovalna naloga besedilo

Verovanja in pojavi ob smrti.

Raziskovalna naloga besedilo

Verovanja in pojavi ob smrti.

Raziskovalna naloga besedilo

Verovanja in pojavi ob smrti.

Raziskovalna naloga besedilo

Verovanja in pojavi ob smrti.

Raziskovalna naloga besedilo

Verovanja in pojavi ob smrti.

Raziskovalna naloga besedilo

Verovanja in pojavi ob smrti.

Raziskovalna naloga besedilo

Verovanja in pojavi ob smrti.

Raziskovalna naloga besedilo

Verovanja in pojavi ob smrti.

Raziskovalna naloga besedilo

Verovanja in pojavi ob smrti.

Raziskovalna naloga besedilo

Verovanja in pojavi ob smrti.

Raziskovalna naloga besedilo

Verovanja in pojavi ob smrti.

Raziskovalna naloga besedilo

Verovanja in pojavi ob smrti.

Raziskovalna naloga besedilo

Verovanja in pojavi ob smrti.

Raziskovalna naloga besedilo

Verovanja in pojavi ob smrti.

Raziskovalna naloga besedilo

Verovanja in pojavi ob smrti.

Raziskovalna naloga besedilo

Verovanja in pojavi ob smrti.

Raziskovalna naloga besedilo

Verovanja in pojavi ob smrti.

Raziskovalna naloga besedilo

Čarovništvo, verovanja, uroki.

Raziskovalna naloga besedilo

Čarovništvo, verovanja, uroki.

Raziskovalna naloga besedilo

Čarovništvo, verovanja, uroki.

Raziskovalna naloga besedilo

Čarovništvo, verovanja, uroki.

Raziskovalna naloga besedilo

Oblika verovanj v čarovnice.

Raziskovalna naloga besedilo

Oblika verovanj v čarovnice.

Raziskovalna naloga besedilo

Oblika verovanj v čarovnice.

Raziskovalna naloga besedilo

Oblika verovanj v čarovnice.

Raziskovalna naloga besedilo

Oblika verovanj v čarovnice.

Raziskovalna naloga besedilo

Oblika verovanj v čarovnice.

Raziskovalna naloga besedilo

Oblika verovanj v čarovnice.

Raziskovalna naloga besedilo

Oblika verovanj v čarovnice.

Raziskovalna naloga besedilo

Oblika verovanj v čarovnice.

Raziskovalna naloga besedilo

Oblika verovanj v čarovnice.

Raziskovalna naloga besedilo

Oblika verovanj v čarovnice.

Raziskovalna naloga besedilo

Oblika verovanj v čarovnice.

Raziskovalna naloga besedilo

Oblika verovanj v čarovnice.

Raziskovalna naloga besedilo

Oblika verovanj v čarovnice.

Raziskovalna naloga besedilo

Oblika verovanj v čarovnice.

Raziskovalna naloga besedilo

Oblika verovanj v čarovnice.

Raziskovalna naloga besedilo

Oblika verovanj v čarovnice.

Raziskovalna naloga besedilo

Oblika verovanj v čarovnice.

Raziskovalna naloga besedilo

Oblika verovanj v čarovnice.

Raziskovalna naloga besedilo

Verovanje v čarovnice.

Raziskovalna naloga besedilo

Verovanja v čarovnice.

Raziskovalna naloga besedilo

Verovanje v čarovnice.

Raziskovalna naloga besedilo

Verovanje v čarovnice.

Raziskovalna naloga besedilo

Verovanje v čarovnice.

Raziskovalna naloga besedilo

Verovanje v čarovnice.

Raziskovalna naloga besedilo

Verovanje v čarovnice.

Raziskovalna naloga besedilo

Verovanja v čarovnice in ljudsko znanje.

Raziskovalna naloga besedilo

Verovanja v čarovnice in ljudsko znanje.

Raziskovalna naloga besedilo

Verovanje v čarovnice in ljudsko znanje.

Raziskovalna naloga besedilo

Verovanja v čarovnice in ljudsko znanje.

Raziskovalna naloga besedilo

Verovanja v čarovnice in ljudsko znanje.

Raziskovalna naloga besedilo

Verovanja v čarovnice in ljudska znanja.

Raziskovalna naloga besedilo

Verovanje v čarovnice in ljudska znanja.

Raziskovalna naloga besedilo

Ledinska imena v Planini pod Golico.

Raziskovalna naloga besedilo

Ledinska imena v Planini pod Golico.

Raziskovalna naloga besedilo

Voda ga je prinesla, dojenčka!

Raziskovalna naloga besedilo

Rojstvo. Punčka ali fantek?!?

Raziskovalna naloga besedilo

Rituali, navade in običaji ob rojstvu.

Raziskovalna naloga besedilo

Prehrana nosečnic in doječih mater: v treh generacijah neke družine

Raziskovalna naloga besedilo

Od moža do skrbnega očeta.

Raziskovalna naloga besedilo

Rojstvo v družini Emeršič.

Raziskovalna naloga besedilo

Porod v Sloveniji.

Raziskovalna naloga besedilo

Porod v Sloveniji.

Raziskovalna naloga besedilo

Porodna bolečina.

Raziskovalna naloga besedilo

Konstruiranje idealnega otroka.

Raziskovalna naloga besedilo

Sveti krst kot zakrament in obred prehoda novorojenih otrok v župniji Dolenjske Toplice v obdobju od leta 1946 do leta 2006

Raziskovalna naloga besedilo

Rojstne šege in verovanja nekoč in danes.

Raziskovalna naloga besedilo

Dajanje imen novorojenčkom.

Raziskovalna naloga besedilo

Mati gre v Rim. Kultura rojstva.

Raziskovalna naloga besedilo

Rituali ob rojstvu - poporodno obdobje.

Raziskovalna naloga besedilo

Rituali ob rojstvu - poporodno obdobje.

Raziskovalna naloga besedilo

Primerjava ritualov ob rojstvih.

Raziskovalna naloga besedilo

Transkripti. Verovanja in pojavi ob smrti.

Raziskovalna naloga besedilo

"Urbana folklorna poimenovanja v Ljubljani."

Raziskovalna naloga besedilo

Štorklja bo prinesla.

Raziskovalna naloga besedilo

Rojstva od teorije k praksi.

Raziskovalna naloga besedilo

Rojstva od teorije k praksi.

Raziskovalna naloga besedilo

Otroške igre: Primerjava otroških iger med spoloma v osnovnošolski populaciji

Raziskovalna naloga besedilo

Otroške igre v družinah Loštrek in Makuc: Od starih staršev do vnukov

Raziskovalna naloga besedilo

Vpliv in pomen otroških iger na otroka.

Raziskovalna naloga besedilo

Otroške igre.

Raziskovalna naloga besedilo

Otroške igre: nekoč in danes.

Raziskovalna naloga besedilo

Ali smo si res tako različni? Otroške igre nekoč in danes.

Raziskovalna naloga besedilo

Otroške igre se v večini ne delijo po spolu.

Raziskovalna naloga besedilo

Otroške igre in igrače: razlike med spoloma.

Raziskovalna naloga besedilo

Otroške igre skozi čas.

Raziskovalna naloga besedilo

Otroške igre nekoč in danes, njihov razvoj skozi čas.

Raziskovalna naloga besedilo

Vzgoja z igro pri volčičih.

Raziskovalna naloga besedilo

Otroške igre: krepitev otrokove samopodobe z igro med otroci v družini

Raziskovalna naloga besedilo

Likovno izražanje - otroška ustvarjalna igra.

Raziskovalna naloga besedilo

Posvojitve in rejništvo.

Raziskovalna naloga besedilo

Rituali ob rojstvu.

Raziskovalna naloga besedilo

Potek rojstev med štirimi generacijami na območju Severne Primorske.

Raziskovalna naloga besedilo

Rojstvo pred in po drugi svetovni vojni, oziroma rojevanje doma in v porodnišnicah.

Raziskovalna naloga besedilo

Danes vsega preveč, včasih pa premalo.

Raziskovalni projekt

Letno poročilo o delu v raziskovalnem projektu 2004/05.

Poročilo

Letno delovno oddelčno poročilo 2004/05.

Raziskovalna naloga besedilo

Urbana folklorna poimenovanja v Ljubljani.

Raziskovalna naloga besedilo

Trendi poimenovanja novorojenih otrok v Sloveniji.

Raziskovalna naloga besedilo

Rodnost na Slovenskem: stanje, problemi in rešitve.

Raziskovalna naloga besedilo

Rodnost na Slovenskem: stanje, problemi in rešitve.

Raziskovalna naloga besedilo

Rojstva nekoč in danes.

Raziskovalna naloga besedilo

Rojstva nekoč in danes.

Raziskovalna naloga besedilo

"Tibor boš, da boš klen in lep kot bor" (ali Nomen est omen).

Raziskovalna naloga besedilo

Dojenčka bomo kupili: odnosi starejših sorojencev do novorojenca.

Raziskovalna naloga besedilo

Osebna imena.

Raziskovalna naloga besedilo

Posvojitve.

Raziskovalna naloga besedilo

Posvojitve.

Raziskovalna naloga besedilo

Porod nekoč in danes.

Raziskovalna naloga besedilo

Porod nekoč in danes.

Raziskovalna naloga besedilo

"Je že šla Francka v Rim?". Kultura rojstev v občini Velike Lašče v 20. stoletju.

Raziskovalna naloga besedilo

"Je že šla Francka v Rim?" Kultura rojstev v občini Velike Lašče v 20. stoletju.

Raziskovalna naloga besedilo

Rituali v zvezi z rojstvom otroka.

Raziskovalna naloga besedilo

Pomen rojstva, ritualov in spolne vzgoje.

Raziskovalna naloga besedilo

Vloga dedkov in babic ob rojstvu otroka.

Raziskovalna naloga besedilo

Prakse rojevanja v več številnih družinah.

Raziskovalna naloga besedilo

Rojstvo kot tabu.

Raziskovalna naloga besedilo

Rojstvo dvojčkov v mitologiji.

Raziskovalna naloga besedilo

Rojstvo, rituali in nacionalizem.

Raziskovalna naloga besedilo

Oblike očetovskega vedenja med partnerkino nosečnostjo do rojstva otroka.

Raziskovalna naloga besedilo

Rojstvo. Nosečnost in otrok v študentskih letih.

Raziskovalna naloga besedilo

Iz severovzhoda proti jugozahodu: Kultura rojstva na Slovenskem, ki se je izgubila, ohranila in preobrazila med 'romanjem' skozi čas.

Raziskovalna naloga besedilo

Predporodne in poporodne tabujske prakse pri Romih v Prekmurju.

Raziskovalna naloga besedilo

Kultura rojstva od druge svetovne vojne do danes.

Raziskovalna naloga besedilo

Rojstvo. Zgodbe treh generacij.

Raziskovalna naloga besedilo

Poimenovanje otrok v vasi Cerov log.

Raziskovalna naloga besedilo

Rojevanje v predvojnem obdobju in v prvih letih socializma.

Raziskovalna naloga besedilo

Temne strani materinstva.

Raziskovalna naloga besedilo

Možnosti slovenskega kmeta v EU leta 2010 - govedorejska kmetija Gorenc, Zbure na Dolenjskem.

Raziskovalna naloga besedilo

Pričakovane razmere po vstopu v EZU - analiza poglavja iz vprašalnika Možnosti slovenskega kmeta v Evropski uniji leta 2010.

Raziskovalna naloga besedilo

Biološko-dinamično vinogradništvo Urbajs. Možnosti slovenskega kmeta v Evropski uniji leta 2010.

Raziskovalna naloga besedilo

Možnosti in priložnosti slovenskega kmeta v Evropski uniji leta 2010. Analiza afer v slovenskem kmetijstvu.

Raziskovalna naloga besedilo

Možnosti slovenskega kmeta v EU leta 2010. Kmetija Kolarič Jastrebci

Raziskovalna naloga besedilo

Možnosti slovenskega kmeta v EU leta 2010. Kmetija Kolarič Jastrebci (analiza).

Raziskovalna naloga besedilo

Možnosti slovenskega kmeta v Evropski uniji leta 2010. Kmetija Plešivčnik ("Pri Buču") iz Libelič.

Raziskovalna naloga besedilo

Priložnosti slovenskega kmeta v Evropski uniji leta 2010. Na primeru kmetije Rjavčevi v Šempasu pri Novi Gorici.

Raziskovalna naloga besedilo

Priložnosti kmeta v Evropski uniji 2010. Analiza.

Raziskovalna naloga besedilo

Možnosti slovenskega kmeta v Evropski uniji leta 2010. Analiza sklopa Sedanje razmere.

Raziskovalna naloga besedilo

Možnosti slovenskega kmeta v Evropski uniji leta 2010. Analiza sklopa Sedanje razmere.

Raziskovalna naloga besedilo

Možnosti slovenskega kmeta v Evropski uniji leta 2010. Pričakovana pomoč države Slovenije in EU (analiza).

Raziskovalna naloga besedilo

Možnosti slovenskega kmeta v Evropski uniji leta 2010. Analiza sklopa Prilagajanje Evropski uniji, konkurenčnost, svetovalne službe..

Raziskovalna naloga besedilo

Priložnosti kmeta v Evropski uniji 2010. Na primeru kmetije v Bertokih pri Kopru.

Raziskovalna naloga besedilo

Priložnosti kmeta v Evropski uniji 2010. Na primeru kmetije v Bertokih pri Kopru.

Raziskovalna naloga besedilo

Kmetija Kern. Možnosti slovenskega kmeta v Evropski uniji leta 2010.

Raziskovalna naloga besedilo

Kmetija Kern. Možnosti slovenskega kmeta v Evropski uniji leta 2010.

Raziskovalna naloga besedilo

Možnosti slovenskega kmeta v Evropski uniji leta 2010. Analiza poglavja o materialni, socialni in duhovni kulturi.

Raziskovalna naloga besedilo

Priložnosti kmeta v Evropski uniji leta 2010. Analiza dopolnilnih dejavnosti raziskanih kmetij.

Raziskovalna naloga besedilo

Možnosti slovenskega kmeta v Evropski uniji leta 2010: primer visokogorske kmetije v Mežiški dolini.

Raziskovalna naloga besedilo

Možnosti slovenskega kmeta v Evropski uniji leta 2010: primer visokogorske kmetije v Mežiški dolini.

Raziskovalna naloga besedilo

Možnosti slovenskega kmeta v Evropski uniji leta 2010:Ekološko kmetovanje.

Raziskovalna naloga besedilo

Analiza osnovnih dejavnosti pri izbranih kmetih.

Raziskovalna naloga besedilo

Možnost slovenskega kmeta v Evropski uniji 2010. Kmetija Mešič na Polzeli.

Raziskovalna naloga besedilo

Možnost slovenskega kmeta v Evropski uniji 2010. Kmetija Mešič na Polzeli.

Raziskovalna naloga besedilo

Analiza osnovnih podatkov o kmetijah.

Raziskovalna naloga besedilo

Analiza. Zgodovina kmetije, lokalna zgodovina.

Raziskovalna naloga besedilo

Elaborat terenskega dela v občini Grosuplje.

Raziskovalna naloga besedilo

Elaborat terenskega dela v občini Grosuplje.

Raziskovalna naloga besedilo

Elaborat terenskega dela v občini Grosuplje.

Raziskovalna naloga besedilo

Popis obrti v Mestni občini Ljubljana.

Raziskovalna naloga besedilo

Popis obrti v Mestni občini Ljubljana.

Raziskovalna naloga besedilo

Popis obrti v Mestni občini Ljubljana.

Raziskovalna naloga besedilo

Rokodelci v občini Škofljica.

Raziskovalna naloga besedilo

Rokodelci v občini Škofljica.

Raziskovalna naloga besedilo

Obrtništvo v občini IvančnaGorica.

Raziskovalna naloga besedilo

Obrtništvo v občini Ivančna Gorica.

Raziskovalna naloga besedilo

Rokodelstvo oziroma domača in umetnostna obrt v občini Grosuplje.

Raziskovalna naloga besedilo

Rokodelstvo oziroma domača in umetnostna obrt v občini Grosuplje.

Raziskovalna naloga besedilo

Obrtništvo v občini Ivančna Gorica.

Fotografija

Lončar pri delu z mavcem.

Fotografija

Vlivanje v kalup.

Fotografija

Spominki za poroko.

Fotografija

Spominek na poroko.

Fotografija

Podoba angelčka.

Fotografija

Voda in mavec.

Fotografija

Vlivanje v model.

Fotografija

Spominek na Brezje.

Fotografija

Reliefi.

Fotografija

Model za človeško ribico.

Fotografija

Priprave na glazuro.

Fotografija

Barvanje lončarskega izdelka.

Fotografija

Peč za lončarske izdelke.

Fotografija

Košara in peharčki.

Fotografija

Pletarski izdelki in plastične vitre.

Fotografija

Lončarski izdelki.

Fotografija

Pletena košara.

Fotografija

Detajl "procke".

Raziskovalna naloga besedilo

Obrtništvo v občini Ivančna Gorica.

Raziskovalna naloga besedilo

Rokodelstvo. Občina Grosuplje.

Raziskovalna naloga besedilo

Rokodelstvo. Občina Grosuplje.

Raziskovalna naloga besedilo

Domača in umetnostna obrt v občini Ig.

Raziskovalna naloga besedilo

Domača in umetnostna obrt v občini Ig.

Raziskovalna naloga besedilo

Kletvice in psovke na območju hrvaške Istre.

Raziskovalna naloga besedilo

Kletvice, psovke, žaljivke,zmerljivke... v Mislinjski dolini.

Raziskovalna naloga besedilo

Kletvice, žaljivke, psovke.

Raziskovalna naloga besedilo

Vsakemu kdaj uide kakšna: kako preklinjajo študentke.

Raziskovalna naloga besedilo

Kletvice, psovke, slabšalni izrazi in zmerljivke v Lenartu in v Sv. Juriju.

Raziskovalna naloga besedilo

Kletvice in psovke. Občina Brežice.

Raziskovalna naloga besedilo

Kletvice.

Raziskovalna naloga besedilo

Kletvine in psovke.

Raziskovalna naloga besedilo

Zbiranje kletvic na izolskem podeželju (vasi Korte in Cetore).

Raziskovalna naloga besedilo

Kletvice na Bledu.

Raziskovalna naloga besedilo

Kletvice.

Raziskovalna naloga besedilo

Kletvice in psovke.

Raziskovalna naloga besedilo

Kletvice in psovke.

Raziskovalna naloga besedilo

Kletvice.

Raziskovalna naloga besedilo

Kletvice.

Raziskovalna naloga besedilo

Kletvice na Primorskem.

Raziskovalna naloga besedilo

Kletvice in psovke.

Raziskovalna naloga besedilo

Kletvice in psovke.

Raziskovalna naloga besedilo

Kletvice.

Raziskovalna naloga besedilo

Poročilo o kletvicah.

Raziskovalna naloga besedilo

Kletvice, psovke in žaljivke.

Raziskovalna naloga besedilo

Kletvice.

Raziskovalna naloga besedilo

Kletvice iz Rogatca.

Raziskovalna naloga besedilo

Kletvice.

Raziskovalna naloga besedilo

Kletvice.

Raziskovalna naloga besedilo

Kletvice.

Raziskovalna naloga besedilo

Kletvine in psovke v Podbočju.

Raziskovalna naloga besedilo

Kletvice v Dolenjskih Toplicah.

Raziskovalna naloga besedilo

Kletvice.

Raziskovalna naloga besedilo

"Bug pomagej, pa dugo ne odlagej".

Raziskovalna naloga besedilo

Kaj si ti fukiče jedo?

Raziskovalna naloga besedilo

"Grom je hujši od Boga".

Raziskovalna naloga besedilo

Že pa moreš Kunouti?

Raziskovalna naloga besedilo

Kletvice in psovke iz Hotinje vasi.

Raziskovalna naloga besedilo

Kletve na območju Ljubljane.

Raziskovalna naloga besedilo

"Kk se pa u temi kleje?" Kletve in psovke iz mesta Velenje pri rudarjih.

Raziskovalna naloga besedilo

Kletvice in psovke. Šmartno na Pohorju.

Raziskovalna naloga besedilo

Kletvice.

Raziskovalna naloga besedilo

Psovke in kletvice v Mirenski dolini.

Raziskovalna naloga avdio

Barčica po morju plava.

Raziskovalna naloga avdio

Sijaj, sijaj sončece.

Raziskovalna naloga avdio

Lisička je prav zvita zver.

Raziskovalna naloga avdio

Ljudska pesem na Slovenskem.

Raziskovalna naloga AV

Ljudska pesem na Slovenskem.

Raziskovalna naloga besedilo

Otroške skupinske igre.

Raziskovalna naloga AV

Otroške skupinske igre.

Raziskovalna naloga avdio

Otroške igre.

Raziskovalna naloga avdio

Otroške igre.

Raziskovalna naloga avdio

Ljudske pesmi.

Raziskovalna naloga avdio

Vija vaja ven.

Raziskovalna naloga avdio

En hribček bom kupil.

Raziskovalna naloga avdio

Tri ljudske pesmi: Ko fantič z vojske primaršira, Moj očka ima konjička dva, Tam dol na ravnem polju.

Raziskovalna naloga avdio

Ljudske pesmi. (6 pesmi).

Raziskovalna naloga avdio

Otroške deklamacije.

Raziskovalna naloga avdio

Izštevanke: Pod nekim mostom, Jaka tobaka, Enkrat je bil en biberbav.

Raziskovalna naloga avdio

Ljudske pesmi: Mladost moja, Izidor ovčice pasel, Pastirica žgance kuha, Ti pa jaz pa židana marela, Moja je lepša kot tvoja.

Raziskovalna naloga avdio

Ljudske pesmi. (9 pesmi).

Raziskovalna naloga avdio

Igre in petje.

Raziskovalna naloga avdio

Pesmi: Naša mama kuha kafe, Naše mravljice.

Raziskovalna naloga besedilo

Otroške pesmi, izštevanke:Golya, Kis Kacsa, Mi se z vlakom peljemo, Marička prišla s kolodvora, Jutri se bom v mesto pelal, Mar tapsoljunk.

Raziskovalna naloga besedilo

Ljudske pesmi.

Raziskovalna naloga besedilo

Ljudske pesmi.

Raziskovalna naloga besedilo

Ljudske pesmi.

Raziskovalna naloga avdio

Ljudska pesem Mlada deva šla je z domovine.

Raziskovalna naloga avdio

Ljudska pesem V dolini pa rožice ne cveto.

Raziskovalna naloga avdio

Ljudska pesem Imala sam, imala, lepoga fantiča.

Raziskovalna naloga avdio

Ljudska pesem Petelinček je zapel.

Raziskovalna naloga avdio

Ljudska pesem Pri farni cerkvici.

Raziskovalna naloga avdio

Ljudska pesem Tam dol na ravnem polju.

Raziskovalna naloga avdio

Ljudska pesem Kje so tiste stezice?

Raziskovalna naloga AV

Ljudske pesmi: Barčica po morju plava, Je pa davi slanca padla, Kmetič veselo na svetu živi, kje so tiste stezice.

Raziskovalna naloga AV

Izštevanke, otroške igre.

Raziskovalna naloga avdio

Ljudske pesmi:Naša mama, Sem slovenska deklica, Kako veselo vas je gledat, Slišala sem ptičko pet.

Raziskovalna naloga avdio

Ljudske pesmi: pozimi pa rožice ne cveto,Moja dekla je še mlada, Glej na oknu obrazek bled.

Raziskovalna naloga avdio

Otroške igre in pesmi.

Raziskovalna naloga avdio

Uspavanke.

Raziskovalna naloga besedilo

Uspavanke.

Raziskovalna naloga besedilo

Uspavanke.

Raziskovalna naloga avdio

Uspavanke.

Raziskovalna naloga avdio

Uspavanke.

Raziskovalna naloga avdio

Uspavanke - domena žensk?

Raziskovalna naloga besedilo

Pogledi treh generacij na uspavanke.

Raziskovalna naloga avdio

Uspavanke.

Raziskovalna naloga avdio

Uspavanka. Kam razpletaš svoje niti?

Raziskovalna naloga besedilo

Uspavanka.

Raziskovalna naloga avdio

Uspavanke.

Raziskovalna naloga avdio

Uspavanke.

Raziskovalna naloga besedilo

Uspavanke.

Raziskovalna naloga avdio

Uspavanke.

Raziskovalna naloga besedilo

Uspavanke.

Raziskovalna naloga avdio

Uspavanke.

Raziskovalna naloga avdio

Uspavanke.

Raziskovalna naloga besedilo

Uspavanke.

Raziskovalna naloga avdio

Uspavanke.

Raziskovalna naloga besedilo

Uspavanke in zazibalke iz obdobja zbiranja slovenskih narodnih pesmi.

Raziskovalna naloga besedilo

Uspavanke in zazibalke iz obdobja zbiranja slovenskih narodnih pesmi.

Raziskovalna naloga besedilo

Uspavanke in zazibalke iz obdobja zbiranja slovenskih narodnih pesmi.

Raziskovalna naloga besedilo

Uspavanke in zazibalke iz obdobja zbiranja slovenskih narodnih pesmi.

Raziskovalna naloga besedilo

Tehnike uspavanja v poljudni periodiki.

Raziskovalna naloga besedilo

Kaj sporoča Bogdana Herman?

Raziskovalna naloga besedilo

Uspavanke in internet.

Raziskovalna naloga besedilo

Uspavanke in magija.

Raziskovalna naloga besedilo

Uspavanka - domišljijski pristan odraslih in njihovo orodje za uvajanje svojih potomcev v sfero družbenega.

Raziskovalna naloga besedilo

Uspavanke in psihoanaliza. Teoretsko povezovanje psihoanalitične prakse s preučevanjem folklornega gradiva.

Raziskovalna naloga besedilo

Uspavanke.

Raziskovalna naloga besedilo

Uspavanke na odrskih deskah.

Raziskovalna naloga besedilo

Uspavanke na odrskih deskah. Drugotni pomen in funkcija uspavank kot del repertoarja glasbenih izvajalk.

Raziskovalna naloga besedilo

Otroštvo kot ideološki konstrukt v uspavankah.

Raziskovalna naloga besedilo

Razširjenost uspavank oz. pesmi za uspavanje na območju republike Slovenije. Analiza anket.

Raziskovalna naloga besedilo

Uspavanke in tehnike uspavanja na Slovenskem. Analiza vizualnega gradiva.

Raziskovalna naloga AV

Uspavanke in tehnike uspavanja na Slovenskem. Analiza vizualnega gradiva

Raziskovalna naloga AV

Uspavanke in tehnike uspavanja na Slovenskem. Analiza vizualnega gradiva.

Raziskovalna naloga AV

Uspavanke in tehnike uspavanja na Slovenskem. Analiza vizualnega gradiva.

Raziskovalna naloga AV

Uspavanke in tehnike uspavanja na Slovenskem. Analiza vizualnega gradiva.

Raziskovalna naloga besedilo

Uspavanke na Slovenskem. Transkribcija uspavank, besedil za uspavanje.

Raziskovalna naloga besedilo

Uspavanke na Slovenskem. Transkribcija uspavank, besedil za uspavanje.

Raziskovalna naloga besedilo

Uspavanke na Slovenskem. Transkribcija uspavank, besedil za uspavanje.

Raziskovalna naloga besedilo

Uspavanke na Slovenskem. Transkribcija uspavank, besedil za uspavanje.

Raziskovalna naloga besedilo

Uspavanke na Slovenskem. Transkribcija uspavank, besedil za uspavanje.

Raziskovalna naloga besedilo

Uspavanke na Slovenskem. Transkribcija uspavank, besedil za uspavanje.

Raziskovalna naloga besedilo

Uspavanke na Slovenskem. Transkribcija uspavank, besedil za uspavanje.

Raziskovalna naloga besedilo

Uspavanke na Slovenskem. Transkribcija uspavank, besedil za uspavanje.

Raziskovalna naloga besedilo

Uspavanke na Slovenskem. Transkribcija uspavank, besedil za uspavanje.

Raziskovalna naloga besedilo

Uspavanke na Slovenskem. Transkribcija uspavank, besedil za uspavanje.

Raziskovalna naloga avdio

Uspavanke na Slovenskem.

Raziskovalna naloga besedilo

Uspavanke na Slovenskem. Transkribcija uspavank, besedil za uspavanje.

Raziskovalna naloga besedilo

Uspavanke na Slovenskem. Transkribcija uspavank, besedil za uspavanje.

Raziskovalna naloga besedilo

Uspavanke na Slovenskem. Transkribcija uspavank, besedil za uspavanje.

Raziskovalna naloga besedilo

Uspavanke na Slovenskem. Transkribcija uspavank, besedil za uspavanje.

Raziskovalna naloga besedilo

Uspavanke na Slovenskem. Transkribcija uspavank, besedil za uspavanje.

Raziskovalna naloga besedilo

Uspavanke na Slovenskem. Transkribcija uspavank, besedil za uspavanje.

Raziskovalna naloga besedilo

Uspavanke na Slovenskem. Transkribcija uspavank, besedil za uspavanje.

Raziskovalna naloga besedilo

Uspavanke na Slovenskem. Transkribcija uspavank, besedil za uspavanje.

Raziskovalna naloga besedilo

Uspavanke na Slovenskem. Transkribcija uspavank, besedil za uspavanje.

Raziskovalna naloga besedilo

Uspavanke na Slovenskem. Transkribcija uspavank, besedil za uspavanje.

Raziskovalna naloga besedilo

Uspavanke na Slovenskem. Transkribcija uspavank, besedil za uspavanje.

Raziskovalna naloga besedilo

Uspavanke na Slovenskem. Transkribcija uspavank, besedil za uspavanje.

Raziskovalna naloga besedilo

Uspavanke na Slovenskem. Transkribcija uspavank oziroma besedil za uspavanje in analiza uspavank.

Raziskovalna naloga besedilo

Uspavanke na Slovenskem. Transkribcija uspavank, besedil za uspavanje.

Raziskovalna naloga besedilo

Uspavanke na Slovenskem. Transkribcija uspavank, besedil za uspavanje.

Raziskovalna naloga besedilo

Uspavanke na Slovenskem. Transkribcija uspavank, besedil za uspavanje.

Raziskovalna naloga besedilo

Uspavanke na Slovenskem. Transkribcija uspavank, besedil za uspavanje.

Raziskovalna naloga besedilo

Uspavanke na Slovenskem.

Raziskovalna naloga besedilo

Uspavanke na Slovenskem.

Raziskovalna naloga besedilo

Uspavanke na Slovenskem.

Raziskovalna naloga besedilo

Uspavanke na Slovenskem. Transkribcija uspavank, besedil za uspavanje.

Raziskovalna naloga besedilo

Uspavanke na Slovenskem. Transkribcija uspavank, besedil za uspavanje.

Raziskovalna naloga besedilo

Uspavanke na Slovenskem. Transkribcija uspavank, besedil za uspavanje.

Raziskovalna naloga besedilo

Uspavanke na Slovenskem. Transkribcija uspavank, besedil za uspavanje.

Raziskovalna naloga besedilo

Uspavanke na Slovenskem. Transkribcija uspavank, besedil za uspavanje.

Raziskovalna naloga besedilo

Uspavanke na Slovenskem. Transkribcija uspavank, besedil za uspavanje.

Raziskovalna naloga besedilo

Uspavanke na Slovenskem. Transkribcija uspavank, besedil za uspavanje.

Raziskovalna naloga besedilo

Uspavanke na Slovenskem. Transkribcija uspavank, besedil za uspavanje.

Raziskovalna naloga besedilo

Uspavanke na Slovenskem. Transkribcija uspavank, besedil za uspavanje.

Raziskovalna naloga avdio

Albanske uspavanke.

Raziskovalna naloga besedilo

Uspavanke na Slovenskem. Analiza uspavank. Tradicionalne ali popularne uspavanke.

Raziskovalna naloga besedilo

Uspavanke na Slovenskem. Analiza uspavank. Petje uspavank vs. tehnologija v vrtcu.

Raziskovalna naloga besedilo

Uspavanke na Slovenskem. Analiza uspavank.

Raziskovalna naloga besedilo

Uspavanke na Slovenskem. Analiza uspavank.

Raziskovalna naloga besedilo

Uspavanke na Slovenskem. Analiza uspavank.

Raziskovalna naloga besedilo

Uspavanke na Slovenskem. Analiza uspavank. Dobre volje v sanje - tudi brez aja tutaja in nina nana!

Raziskovalna naloga besedilo

Uspavanke na Slovenskem. Analiza uspavank. Uspavanke in magija.

Raziskovalna naloga besedilo

Uspavanke na Slovenskem. Elaborat.

Raziskovalna naloga besedilo

Uspavanke na Slovenskem. Analiza uspavank.

Raziskovalna naloga besedilo

Uspavanke na Slovenskem. Analiza uspavank.

Raziskovalna naloga besedilo

Uspavanke na Slovenskem. Analiza uspavank.

Raziskovalna naloga besedilo

Uspavanke na Slovenskem. Analiza uspavank.

Raziskovalna naloga besedilo

Uspavanke na Slovenskem. Analiza uspavank

Raziskovalna naloga besedilo

Uspavanke na Slovenskem. Analiza uspavank. Funkcije uspavanke skozi analizo teksta.

Raziskovalna naloga besedilo

Ljudska glasba v sodobnosti. Analiza in primerjava intervjujev Bogdane Herman, Ljobe Jenčein glasbeno-vokalne skupine Katice.

Raziskovalna naloga besedilo

Ljudska glasba v sodobnosti. Analiza in primerjava intervjujev Bogdane Herman, Ljobe Jenče in glasbeno-vokalne skupine Katice.

Raziskovalna naloga besedilo

Ljudska glasba v sodobnosti. Kako ljudsko postane moderno ali kako moderno postane ljudsko?

Raziskovalna naloga besedilo

Dario Marušič in Emil Zonta.

Raziskovalna naloga besedilo

Dario Marušič in Emil Zonta.

Raziskovalna naloga besedilo

"Igramo glasbo, ki nam je všeč." Analiza intervjuja s skupino Terrafolk.

Raziskovalna naloga besedilo

Transkript pogovora z Uršulo in Janezom Ramovešom.

Raziskovalna naloga besedilo

Kdo je etno? (elaborat)

Raziskovalna naloga besedilo

"Popularizacija? Ne, hvala!". Analiza intevjuja s Trutamora Slovenica.

Raziskovalna naloga besedilo

Ljudska glasba v sodobnosti. Vruja.

Raziskovalna naloga besedilo

V iskanju sožitja med besedo in zvokom. Med kantavtorstvom in "folk revivalom" pod taktirko Tomaža Pengova in Danijela Bedrača.

Raziskovalna naloga besedilo

Ljudska glasba v sodobnosti z Brino Vogelnik.

Raziskovalna naloga besedilo

Ljudska glasba v sodobnosti. Odnos skupine Katalena do ljudske glasbe.

Fotografija

Področje z ledinskim imenom Cedilovje.

Fotografija

Travnik z ledinskim imenom dolg travnik.

Fotografija

Dolina med bregovoma z ledinskim imenom dolinka.

Fotografija

Zelo strma košenina z ledinskim imenom gmajna.

Fotografija

Ledinsko ime hrastnik, po hrastovem gozdu.

Fotografija

Območje z ledinskim imenom kotliček.

Fotografija

Kušarka, ledinsko ime hriba.

Fotografija

Hrib z ledinskim imenom Laz.

Fotografija

Strm odprt hrib z ledinskim imenom na hrib.

Fotografija

Ledinsko ime travnika rubidnik.

Fotografija

Njiva z ledinskim imenom za borštom, v bližini je bil gozd imenovan boršt.

Fotografija

Njiva z ledinskim imenom za grabnom, v bližini je bil potok imenovan graben.

Fotografija

Območje poraslo z gozdom, z ledinskim imenom klepetija, poimenovano po nekdaj na tem mestu stoječi kmetiji.

Fotografija

Pogled na zaselek Sveti večer.

Fotografija

Območje z ledinskim imenom konjski graben.

Fotografija

Krovčeve lačice, ledinsko ime travnika poimenovano po lastniku.

Fotografija

Tranik z ledinskim imenom kusovc.

Fotografija

Travnik, polje z ladinskim imenom lazarjevna, ime po lastnikih.

Fotografija

Hrib z ledinskim imenom Martinov reber, ime po lastniku.

Fotografija

Dolg graben z ledinskim imenom pasje ulce.

Fotografija

Hrib z ledinskim imenom Tinetov hrib, poimenovan po lastniku.

Fotografija

Travnik z ledinskim imenom Tomažičev travnik, poimenovan po lastniku.

Fotografija

Travnik z ledinskim imenom Vrtnikove lačice.

Fotografija

Hrib z ledinskim imenom brigarice.

Fotografija

Travnik z ledinskim imenom debesca.

Fotografija

Hrib z ledinskim imenom kepovna, z uradnim imenom pa Kepa (501m).

Raziskovalna naloga besedilo

Štefanovo v Štepanji vasi.

Raziskovalna naloga besedilo

Bohinjski otepovci.

Raziskovalna naloga besedilo

Štefanovo- Blagoslov konj 26.12. 2005.

Raziskovalna naloga besedilo

Ljudska obrt: čevljarstvo.

Raziskovalna naloga besedilo

Koline.

Raziskovalna naloga besedilo

Košnja in spravilo sena v vasi Krn.

Raziskovalna naloga besedilo

Uvajanje in navajanje na tehnološke novosti v gospodinjstvu: Primerjava med mestom in vasjo od leta 1900 do danes.

Raziskovalna naloga besedilo

Šege in rituali ob smrti nekoč in danes v občini Hrastnik.

Raziskovalna naloga besedilo

Regionalne specifike šeg ob smrti.

Raziskovalna naloga besedilo

Božična večerja