Diateka

Diapozitiv

Prireditev v času pustovanja.

Diapozitiv

Prireditev v času pustovanja.

Diapozitiv

Prireditev v času pustovanja.

Diapozitiv

Prireditev v času pustovanja.

Diapozitiv

Prireditev v času pustovanja.

Diapozitiv

Prireditev v času pustovanja.

Diapozitiv

Prireditev v času pustovanja.

Diapozitiv

Prireditev v času pustovanja.

Diapozitiv

Prireditev v času pustovanja.

Diapozitiv

Prireditev v času pustovanja.

Diapozitiv

Prireditev v času pustovanja.

Diapozitiv

Prireditev v času pustovanja.

Diapozitiv

Prireditev v času pustovanja.

Diapozitiv

Prireditev v času pustovanja.

Diapozitiv

Prireditev v času pustovanja.

Diapozitiv

Prireditev v času pustovanja.

Diapozitiv

Prireditev v času pustovanja.

Diapozitiv

Prireditev v času pustovanja.

Diapozitiv

Prireditev v času pustovanja.

Diapozitiv

Prireditev v času pustovanja.

Diapozitiv

Prireditev v času pustovanja.

Diapozitiv

Prireditev v času pustovanja.

Diapozitiv

Prireditev v času pustovanja.

Diapozitiv

Prireditev v času pustovanja.

Diapozitiv

Prireditev v času pustovanja.

Diapozitiv

Prireditev v času pustovanja.

Diapozitiv

Prireditev v času pustovanja.

Diapozitiv

Prireditev v času pustovanja.

Diapozitiv

Prireditev v času pustovanja.

Diapozitiv

Prireditev v času pustovanja.

Diapozitiv

Prireditev v času pustovanja.

Diapozitiv

Prireditev v času pustovanja.

Diapozitiv

Prireditev v času pustovanja.

Diapozitiv

Oprema in okrasje v dnevnem prostoru..

Diapozitiv

Gramofon z zvočnikom.

Diapozitiv

Prireditev v času pustovanja.

Diapozitiv

Na praznik šupetrske šagre.

Diapozitiv

Plakat za šupetrsko šagro.

Diapozitiv

Šupetrska šagra.

Diapozitiv

Na šupetrski šagri.

Diapozitiv

Domačinki v narodnih nošah na šupetrski šagri.

Diapozitiv

V narodnih nošah na šupetrski šagri.

Diapozitiv

V narodnih nošah na šupetrski šagri.

Diapozitiv

Ženske v narodnih nošah na šupetrski šagri.

Diapozitiv

Prireditev v okviru šupetrske šagre.

Diapozitiv

V narodnih nošah na šupetrski šagri.

Diapozitiv

Pred gostilno na šupetrsko šagro.

Diapozitiv

Pevci z harmonikarjem na šupetrski šagri.

Diapozitiv

Praznovanje šupetrske šagre.

Diapozitiv

Moška družba za mizo v lokalu na šupetrsko šagro.

Diapozitiv

Igra na šupetrski šagri.

Diapozitiv

Igra na šupetrski šagri.

Diapozitiv

Igra na šupetrski šagri.

Diapozitiv

Igra na šupetrski šagri.

Diapozitiv

Procesija sv. rešnjega telesa.

Diapozitiv

Znamenje ob poti v času procesije sv. Rešnjega telesa.

Diapozitiv

Verniki v procesiji sv. Rešnjega telesa.

Diapozitiv

Procesija sv. Rešnjega telesa.

Diapozitiv

Okrasitev na praznik sv. Rešnjega telesa.

Diapozitiv

Oltar na prostem v času procesije sv. Rešnjega telesa.

Diapozitiv

Oltar na prostem v času procesije sv. Rešnjega telesa.

Diapozitiv

V času praznika sv. Rešnjega telesa.

Diapozitiv

Okrasitev okna v času procesije sv. Rešnjega telesa.

Diapozitiv

Oltar na prostem v času procesije sv. Rešnjega telesa.

Diapozitiv

Procesija sv. Rešnjega telesa.

Diapozitiv

Procesija sv. Rešnjega telesa.

Diapozitiv

Procesija sv. Rešnjega telesa.

Diapozitiv

Procesija sv. Rešnjega telesa - pred cerkvijo.

Diapozitiv

Zvonenje na praznik sv. Rešnjega telesa.

Diapozitiv

Oltar na prostem v času praznika sv. Rešnjega telesa.

Diapozitiv

Okrašen oltar za praznik sv. Rešnjega telesa.

Diapozitiv

Procesija za praznik sv. Rešnjega telesa.

Diapozitiv

Procesija sv. Rešnjega telesa.

Diapozitiv

Kamnita zgradba.

Diapozitiv

Kamnita hiša z dvoriščem.

Diapozitiv

Hiše v naselju.

Diapozitiv

Hiše v naselju.

Diapozitiv

Pročelje gostilne Adriano.

Diapozitiv

Kamnite hiše

Diapozitiv

Volitve.

Diapozitiv

Naselje ponoči.

Diapozitiv

Stensko okrasje.

Diapozitiv

Pripovedovalec.

Diapozitiv

Domačinka pripoveduje.

Diapozitiv

Na pokopališču.

Diapozitiv

Skupina moških pri kartanju.

Diapozitiv

Pobiranje oliv.

Diapozitiv

Domačinka pred hišo.

Diapozitiv

Informatorka pred hišo.

Diapozitiv

Pred cerkvijo.

Diapozitiv

Nekje v Istri. Otroška igrača na drevesu.

Diapozitiv

Nekje v Istri. Kamniti zid.

Diapozitiv

Vhod na pokopališče.

Diapozitiv

Domačini na pokopališču.

Diapozitiv

Ogrodje stavbe.

Diapozitiv

Nekje v Istri. Risba na steni - obiranje oljke.

Diapozitiv

Nekje v Istri. Stensko okrasje - risba na zidu.

Diapozitiv

Nekje v Istri. Risba na steni.

Diapozitiv

Nekje v Istri. Risba na steni - trgatev.

Diapozitiv

Nekje v Istri. Zapuščena kamnita hiša.

Diapozitiv

Kurjenje odpadnega materiala.

Diapozitiv

Nekje v Istri. Detalj na hiši.

Diapozitiv

Nekje v Istri. Novogradnja.

Diapozitiv

Nekje v Istri. Del naselja, prehod med stavbami.

Diapozitiv

Nekje v Istri. Zapuščena stavba.

Diapozitiv

Nekje v Istri. Cerkev.

Diapozitiv

Obiranje oljk.

Diapozitiv

Pobiranje oliv.

Diapozitiv

Oljčni nasad.

Diapozitiv

Pobiranje oliv.

Diapozitiv

Panorama na hriboviti predel.

Diapozitiv

Obiranje oljk.

Diapozitiv

Panorama gričevnate pokrajine.

Diapozitiv

Obiranje oljk.

Diapozitiv

Obiranje oljk.

Diapozitiv

Pobiranje oliv.

Diapozitiv

Otroci na pokopališkem zidu.

Diapozitiv

Delo na pokopališču.

Diapozitiv

Delo na pokopališču - urejanje poti.

Diapozitiv

Urejanje pokopališča.

Diapozitiv

Urejanje pokopališča.

Diapozitiv

Cerkev.

Diapozitiv

Delo na pokopališču.

Diapozitiv

Moško omizje v gostilni.

Diapozitiv

Moški pri kartanju v gostilni.

Diapozitiv

Stensko okrasje v gostilni.

Diapozitiv

Prireditev v okviru praznika šagra.

Diapozitiv

Prireditev v okviru praznika šagra.

Diapozitiv

Prireditev v okviru praznika šagra.

Diapozitiv

Prireditev v okviru praznika šagra.

Diapozitiv

Gledalec prireditve v okviru praznika šagra.

Diapozitiv

Prireditev v okviru praznika šagra.

Diapozitiv

Zmagovalec na prireditvi v okviru praznika šagra.

Diapozitiv

Prireditev v okviru praznika šagra.

Diapozitiv

Obiskovalki na prireditvi v okviru praznika šagra.

Diapozitiv

Deklica za mizo.

Diapozitiv

Portret moškega.

Diapozitiv

Malica po obiranju oljk.

Diapozitiv

Godba na pihala.