Fototeka-Higienski zavod

Fotografija

Okolica počitniškega doma.

Diapozitiv

Pogled iz vile Smrečine.

Fotografija

Stogi žita na polju.

Fotografija

Panorama Kozjega.

Fotografija

Obrežje Kolpe.

Fotografija

Panorama Budanj.

Fotografija

Panorama Gabrovke.

Fotografija

Panorama Gabrovke.

Fotografija

Kal sredi vasi ob kapelici.

Fotografija

Del stavbe v mestu Idrija.

Fotografija

Del stavbe v mestu Idrija.

Fotografija

Delavsko naselje na Jesenicah.

Fotografija

Delavsko naselje na Jesenicah.

Fotografija

Panorama Jugorja.

Fotografija

Domačija v vasi Kal pri Semiču.

Fotografija

Obrežje reke Rinže.

Fotografija

Prenova stavb v mestu Kočevje.

Fotografija

Panorama Kompolij.

Fotografija

Pometač na cesti s samokolnico.

Fotografija

Marijino znamenje v središču mesta.

Fotografija

Niz stanovanjskih stavb v vasi Matena.

Fotografija

Napajanje živine v lokalnem potoku.

Fotografija

Panorama Pesja.

Fotografija

Panorama Pesja.

Fotografija

Panorama Podčetrtka. Pogled na grad Podčetrtek.

Fotografija

Del naselja z vodnjakom in Marijinim znamenjem.

Fotografija

Pogled na cesto, ki vodi skozi vas. V ozadju je cerkveni zvonik.

Fotografija

Cerkev v vasi Sv. Ana v Slovenskih goricah.

Fotografija

Panorama Planine pri Sevnici.

Fotografija

Pogled v predel vasi Planina. Na vzpetini so ruševine nekdanjega gradu.

Fotografija

Geodeti opravljajo meritve ob cesti.

Fotografija

Narasla voda v naselju Pušča.

Fotografija

Pogled na naselje Pušča.

Fotografija

Polaganje novih cevi vodovoda.

Fotografija

Panorama Zagradca pri Ivančni Gorici z mlini ob reki.

Fotografija

Hiša z gankom.

Fotografija

Gradnja rezervoarja za vodo na Bizoviku.

Fotografija

Lesena hiša s slamnato kritino.

Fotografija

Zdravstveni dom v Brežicah.

Fotografija

Zdravstveni dom v Celju.

Fotografija

Zdravstveni dom v Cerkljah ob Krki.

Fotografija

Lesena hiša z gospodarskim poslopjem na poti proti Čatežu.

Fotografija

Leseno gospodarsko poslopje s slamnato kritino.

Fotografija

Lesena hiša s slamnato kritino v Črni vasi, št. 327.

Fotografija

Stanovanjska hiša v vasi Črenšovci.

Fotografija

Stanovanjska hiša v vasi Črenšovci.

Fotografija

Lesena hiša z gospodarskim poslopjem v okolici Črnomlja.

Fotografija

Delno zidana hiša s kozolcem.

Fotografija

Vodnjak..

Fotografija

Vodnjak .

Fotografija

Asanacija vodnjaka v Dobruški vasi.

Fotografija

Vodnjak z napajališčem na poti proti Dolam.

Fotografija

Vodnjak z napajališčem v Dragoševcih.

Fotografija

Vodnjak, Drbetinci pri Ptuju.

Fotografija

Vodnjak s periščem, Gabrovčec na Dolenjskem.

Fotografija

Vodnjak z napajalnikom, Gabrovka.

Fotografija

Vodnjak v okolici Gabrovke.

Fotografija

Vodnjak v okolici Gabrovke.

Fotografija

Vodnjak brez črpalke po asanaciji.

Fotografija

Asaniran vodnjak (cisterna).

Fotografija

Vodnjak pred asanacijo.

Fotografija

Vodnjak po asanaciji.

Fotografija

Vodnjak pred asanacijo.

Fotografija

Leseni s slamo kriti hiši. Poleg vodnjak s koritom.

Fotografija

Stanovanjska hiša s kozolcem.

Fotografija

Dve zidani hiši.

Fotografija

Stanovanjska hiša z dvoriščem.

Fotografija

Zdraviliški dom.

Fotografija

Pročelje restavracije.

Fotografija

Hiša v Podhosti št. 2. Danes hiša še stoji vendar je zapuščena.

Fotografija

Hiša s slamnato streho in dvoriščem.

Fotografija

Viničarske hiše.

Fotografija

Hiša s hišno številko 10, Drbetinci.

Fotografija

S slamo krita delno zidana hiša. Hišna številka 49.

Fotografija

S slamo krita zidana hiša s hišno številko 51.

Fotografija

S slamo krita zidana hiša, št. 49.

Fotografija

S slamo krita hiša z gospodarskim poslopjem.

Fotografija

Hiša v vasi Drbetinci.

Fotografija

Detajl vrat na hiši št. 57.

Fotografija

Delo na jami ob cesti. Preskrba naselij z vodo.

Fotografija

Delo na jami med hišami - priprave za napeljavo vodovoda.

Fotografija

Grad ob reki.

Fotografija

S slamo krita lesena hiša.

Fotografija

Čebelji panji na hiši.

Fotografija

Vodnjak z napajališčem.

Fotografija

Vodnjak z napajališčem.

Fotografija

Vodnjak in poslopje.

Fotografija

Vodnjak.

Fotografija

Vodnjak.

Fotografija

Vodnjak.

Fotografija

Vodnjak pred asanacijo.

Fotografija

Nepokriti vodnjak v Dravljah.

Fotografija

Vidičev vodnjak po asanaciji.

Fotografija

Vidičev vodnjak pred asanacijo.

Fotografija

Asanacija vodnjaka.

Fotografija

Studenec.

Fotografija

Vodnjak.

Fotografija

Javni vodnjak z napajališčem po asanaciji.

Fotografija

Javni vodnjak pred asanacijo.

Fotografija

Izlivka vodovoda.

Fotografija

Izlivka vodovoda.

Fotografija

Izgradnja vodnjaka.

Fotografija

Vodnjak z javnim napajališčem.

Fotografija

Vodnjak z javnim napajališčem.

Fotografija

Vodnjak z javnim napajališčem.

Fotografija

Vodnjak z javnim napajališčem.

Fotografija

Ureditev filtra in kapnice.

Fotografija

Zajetje vode zgrajeno 1929.

Fotografija

Začetna dela pri studencu "na šterni" v Radovici.

Fotografija

Začetna dela pri studencu "na šterni" v Radovici.

Fotografija

Betoniran nastavek za črpalko.

Fotografija

Vodnjak z napajališčem.

Fotografija

Družina ob vodnjaku.

Fotografija

Zajetje vode iz izvira.

Fotografija

Vodnjak pred asanacijo.

Fotografija

Vodnjak po asanaciji z letnico 1928.

Fotografija

Izlivka in hidrant.

Fotografija

Lesena s slamo krita hiša.

Fotografija

Lesena s slamo krita hiša.

Fotografija

Lesena s slamo krita hiša z dvorom.

Fotografija

Hiša viničarja.

Fotografija

Hiša.

Fotografija

Osnovna šola.

Fotografija

Hiša.

Fotografija

Hiše in vaščani.

Fotografija

Hiše s slamnato streho.

Fotografija

Barakarsko naselje pozimi.

Fotografija

Skupina ljudi pred barako.

Fotografija

Barakarska stanovanja.

Fotografija

Stanovanjska baraka Rusov ob glavnem kolodvoru.

Fotografija

Brezalkoholna točilnica na velesejmu

Fotografija

Vhod v Mestno javno kopel.

Fotografija

Hiše ob Ljubljanici.

Fotografija

Vila.

Fotografija

Vodnjak pred hišo v Šiški.

Fotografija

Stavba Higienskega zavoda v Ljubljani.

Fotografija

Stavba Higienskega zavoda z leseno ograjo.

Fotografija

Hiša v Tomačevem.

Fotografija

Upravno poslopje Psihiatrične bolnice v Polju pri Ljubljani.

Fotografija

Zidanje moškega paviljona psihiatrične bolnice v Polju pri Ljubljani.

Fotografija

Ženski paviljon psihiatrične bolnice v Polju pri Ljubljani.

Fotografija

Baraka v Škofljici, za delavce pri gradnji avtoceste Ljubljana - Zagreb

Fotografija

Gradnja zdravstvenega doma.

Fotografija

Začetki gradnje zdravstvenega doma.

Fotografija

Betoniran jarek.

Fotografija

Blatnikova hiša, ki je bila zgrajena v času asanacije pod okriljem Higienskega zavoda.

Fotografija

Del naselja

Fotografija

Zdravstveni dom.

Fotografija

Delno lesena, delno zidana s slamo krita hiša.

Fotografija

Napajalni vodnjak - Šmidov vodnjak.

Fotografija

Hiše ob vodnjaku v centru mesta.

Fotografija

Zdravstveni dom s parkom.

Fotografija

Zdravstveni dom.

Fotografija

Zdravstveni dom.

Fotografija

Nehigiensko stranišče.

Fotografija

Hiša z rožami na oknih.

Fotografija

Hiša z gospodarskim poslopjem.

Fotografija

Hiša.

Fotografija

Domačija z vodnjakom.

Fotografija

Domačija z gospodarskim poslopjem.

Fotografija

Gospodarsko poslopje.

Fotografija

Hiša s slamnato streho.

Fotografija

Domačija.

Fotografija

Hiša in novo gospodarsko poslopje.

Fotografija

Gospodarsko poslopje.

Fotografija

Vhod v hlev v okolici Podzemlja.

Fotografija

Hiša z gospodarskimi poslopji v okolici Podzemlja.

Fotografija

Hiša ob cesti.

Fotografija

S slamo krita hiša, dvorišče v okolici Podzemlja.

Fotografija

S slamo krita hiša v okolici Podzemlja.

Fotografija

Zidana hiša.

Fotografija

Dom za počitniške kolonije.

Fotografija

Zdravstveni dom kraljice Marije v Šentvidu nad Ljubljano.

Fotografija

Nov zdravstveni dom.

Fotografija

Zdravstveni dom.

Fotografija

Hiša s slamnato streho.

Fotografija

Hiša s slamnato streho.

Fotografija

Zidana hiša z opečnato streho.

Fotografija

Hiše ob cesti.

Fotografija

Hiša.

Fotografija

Hiša.

Fotografija

Hiša ob cesti.

Fotografija

Gospodarsko poslopje s slamnato streho.

Fotografija

Hiša z opečno kritino.

Fotografija

Lesena gospodarska poslopja.

Fotografija

Lesena s slamo krita hiša.

Fotografija

Obokani hodnik v Domu onemoglih.

Fotografija

Jedilnica v Domu onemoglih.

Fotografija

Počitniška kolonija.

Fotografija

Počitniška kolonija.

Fotografija

Gradnja novega okrevališča.

Fotografija

Počitniški dom kraljeviča Andreja.

Fotografija

Počitniški dom kraljeviča Andreja.

Fotografija

Počitniški dom kraljeviča Andreja.

Fotografija

Panorama naselja.

Fotografija

Kamnita hiša s slamnato kritino.

Fotografija

Zdravstveni dom.

Fotografija

Pročelje hiše s slamnato streho.

Fotografija

Kamnita hiša s slamnato streho.

Fotografija

Hiša s slamnato streho v okolici Semiča.

Fotografija

Asanirana greznica.

Fotografija

Sanacija greznice.

Fotografija

Hiša s slamnato streho.

Fotografija

Hiša in gospodarsko poslopje.

Fotografija

Hiša in gospodarsko poslopje.

Fotografija

Hiša s slamnato streho.

Fotografija

Hiša, gospodarsko poslopje, ograjeno dvorišče.

Fotografija

Hiša z gospodarskim poslopjem.

Fotografija

Zdravstveni dom, otvoritev 4. 12. 1938.

Fotografija

Hiša krita s skodlami.

Fotografija

Hiša z gankom.

Fotografija

Hiša z gankom in koritom za napajanje.

Fotografija

Lesena hiša s slamnato kritino.

Fotografija

Hiša z vodnjakom.

Fotografija

Počitniški dom kraljice Marije. Prva zgradba.

Fotografija

Počitniška kolonija.

Fotografija

Hiša z gospodarskim poslopjem.

Fotografija

Hiša z gospodarskim poslopjem.

Fotografija

Stavka v kateri je potekal pouk, dokler ni bila zgrajena šola - okolica Šmarjeških Toplic.

Fotografija

Lesena hiša s slamnato streho in gospodarskim poslopjem.

Fotografija

Kamnite zgradbe.

Fotografija

Zidana hiša s slamnato streho.

Fotografija

Hiša in gospodarsko poslopje.

Fotografija

Domačija s kapnico.

Fotografija

Pri izviru Rače - zajemanje vode.

Fotografija

Vodnjak za napajanje živine v naselju.

Fotografija

Jarek za napeljavo vodovodnih cevi.

Fotografija

Kopanje jarka za vodovodno napeljavo.

Fotografija

Tip vodnjaka pri izviru vode.

Fotografija

Tip vodnjaka pri izviru vode.

Fotografija

Zidan vodnjak.

Fotografija

Delo pri zajetju vode.

Fotografija

Kapnica s cisterno.

Fotografija

Vodnjak v okolici Studenca.

Fotografija

Izvir vode.

Fotografija

Vodnjak.

Fotografija

Vodnjak.

Fotografija

Vodnjak.

Fotografija

"Kaptaža" izvira vode.

Fotografija

Javni vodnjak pred asanacijo.

Fotografija

Kopanje jarka za vodovod.

Fotografija

Kopanje jarka za vodovod.

Fotografija

Območje z izvirom vode.

Fotografija

Pot k izviru vode.

Fotografija

Kamnita ograja ob vodnem izviru.

Fotografija

Iskanje vode.

Fotografija

Izvir vode.

Fotografija

Stara zgradba zdravstvenega doma.

Fotografija

Hiša v kateri je bila trahomska postaja.

Fotografija

Stara in nova hiša.

Fotografija

Vodni vir.

Fotografija

Izvir vode.

Fotografija

Zdravstveni dom.

Fotografija

Zdravstveni dom.

Fotografija

Pasteurjev zavod in šolska poliklinika.

Fotografija

Počitniške hiše v Mokricah.

Fotografija

Hiša s skodlasto streho.

Fotografija

Zdravstveni dom.

Fotografija

Asanirana greznica z gnojno jamo.

Fotografija

Zavod za socialno higiensko zaščito dece. Državni dispanzer za deco. Dečji in materinski dom kraljice Marije.

Fotografija

Nov zdravstveni dom.

Fotografija

Stavba Higienskega inštituta.

Fotografija

Postavljanje temeljev za gradnjo zdravstvenega doma.

Fotografija

Postavljanje temeljev za gradnjo zdravstvenega doma.

Fotografija

Zgradba temeljev zdravstvenega doma.

Fotografija

Delo na stopi.

Fotografija

Žrmlje (ročni mlin).

Fotografija

Sejem v naselju.

Fotografija

Moški, ženska na cesti.

Fotografija

Moški, ženska na cesti.

Fotografija

Moška družba z duhovnikom.

Fotografija

Romunski gostje in delavci Higienskega zavoda v Ljubljani na ogledu zgradbe vodovoda.

Fotografija

Moški in ženske pred hišo.

Fotografija

Skupina moških in ženska.

Fotografija

Skupina moških.

Fotografija

Skupina moških.

Fotografija

Gradnja šolskega vodnjaka.

Fotografija

Voz z živinsko vprego.

Fotografija

Nalaganje gnoja na voz.

Fotografija

Krpele. Naprava za prenašanje sena.

Fotografija

Delo na strugi vode.

Fotografija

Državna šolska poliklinika.

Fotografija

Laboratorij. zavod za farmacevtske preiskave v gimnaziji Poljane.

Fotografija

Laboratorij. Zavod za farmacevtske preiskave v gimnaziji Poljane.

Fotografija

Soba v šoli za zaščitne sestre.

Fotografija

Oranje na njivi.

Fotografija

Kolesarska dirka.

Fotografija

V rudarski koloniji.

Fotografija

Družine v rudarski koloniji.

Fotografija

Zaščitne sestre na kolesu.

Fotografija

Sušenje perila na soncu.

Fotografija

Delavci Higienskega zavoda v Črnomlju.

Fotografija

Delavci Higienskega zavoda v Črnomlju.

Fotografija

Terenska zdravstvena akcija Higienskega zavoda v okolici Murske Sobote.

Fotografija

Terenska zdravstvena akcija Higienskega zavoda v okolici Murske Sobote.

Fotografija

Terenska zdravstvena akcija Higienskega zavoda v okolici Murske Sobote.

Fotografija

Terenska zdravstvena akcija Higienskega zavoda v okolici Murske Sobote.

Fotografija

Terenska zdravstvena akcija Higienskega zavoda v okolici Murske Sobote.

Fotografija

Terenska zdravstvena akcija Higienskega zavoda v okolici Murske Sobote.

Fotografija

Terenska zdravstvena akcija Higienskega zavoda v okolici Murske Sobote.

Fotografija

Terenska zdravstvena akcija Higienskega zavoda v okolici Murske Sobote.

Fotografija

Terenska zdravstvena akcija Higienskega zavoda v okolici Murske Sobote.

Fotografija

Ob izbruhu tifusa je bila postavljena začasna bolnišnica za preprečevanje širjenja bolezni.

Fotografija

Ob izbruhu tifusa je bila postavljena začasna bolnišnica za preprečevanje širjenja bolezni.

Fotografija

Ob izbruhu tifusa je bila postavljena začasna bolnišnica za preprečevanje širjenja bolezni.

Fotografija

Ob izbruhu tifusa je bila postavljena začasna bolnišnica za preprečevanje širjenja bolezni.

Fotografija

V zdravstveni ordinaciji.

Fotografija

Sanitetni avto za prevoz bolnikov.

Fotografija

Sanitetni avto za prevoz bolnikov.

Fotografija

Sanitetni avto Higienskega zavoda za prevoz bolnikov.

Fotografija

Avtomobil Ford.

Fotografija

Postaja za zdravljenje trahoma.

Fotografija

Mestni voz za pobiranje smeti.

Fotografija

Mestni voz za pobiranje smeti.

Fotografija

Smetarski voz s konjsko vprego.

Fotografija

Smetarski voz s konjsko vprego.

Fotografija

Smetarski voz.

Fotografija

Smetarski voz.

Fotografija

Smetarski voz pri raztovarjanju smeti.

Fotografija

Postaja za zdravljenje trahoma.

Fotografija

Postaja za zdravljenje trahoma.

Fotografija

Garaža z avtomobili Higienskega zavoda.

Fotografija

Zdravilišče za tuberkulozo.

Fotografija

Zdravstveni dom.

Fotografija

Zdravstveni dom.

Fotografija

Kuhinja v zdravilišču.

Fotografija

Hlevski gnoj ob hiši.

Fotografija

Kmečka izba.

Fotografija

Opremljena soba v okolici Medvod.

Fotografija

Opremljenost sobe s kmečko pečjo.

Fotografija

Opremljenost spalnice.

Fotografija

Opremljena soba.

Fotografija

Krušna peč.

Fotografija

Krušna peč.

Fotografija

Opremljenost sobe.

Fotografija

V šoli za zaščitne sestre.

Fotografija

Šola za zaščitne sestre.

Fotografija

Kmečko delo s konji.

Fotografija

Gradnja zajetja vode.