Fototeka-ETSEO

Fotografija

Vaščani Beričevega (moški, ženske, otroci) pred gasilskim domom.

Fotografija

Prva predstava Društva kmečkih fantov in deklet v Beričevem "Gasilec Anže".

Fotografija

Združeni pevski zbori Gasilskih društev ob otvoritvi spomenika v Beričevem.

Fotografija

Zbor Sokolov in vaščanov.

Fotografija

Člani tamburaškega in pevskega odseka Društva kmečkih fantov in deklet.

Fotografija

Člani in članice prostovoljnega gasilskega društva.

Fotografija

Igralci igre v Prosvetnem društvu "A njega ni".

Fotografija

Društvo kmečkih fantov in deklet ob nastopu z igro "Prisega ob polnoči".

Fotografija

Mešani pevski zbor.

Fotografija

Člani Piparskega kluba.

Fotografija

Skupina fantov s kolesi in v uniformah iz Črnuč. Pripadniki Orlov.

Fotografija

Skupina igralcev v kostumih za igro Zlatarjevo zlato, iz Prosvetnega društva v Črnučah.

Fotografija

Razstava kulinarike ob zaključku kuharskega tečaja v Črnučah.

Fotografija

Skupina igralcev iz Črnuč v kostumih za igro Izpod galiških plazov.

Fotografija

Člani amaterskega gledališča v kostumih za igro Naša kri.

Fotografija

Člani Katoliškega prosvetnega društva iz Črnuč, v kostumih za igro Pozna pomlad.

Fotografija

Člani gasilskega društva Dol Beričevo.

Fotografija

Skupina tamburašev z instrumenti.

Fotografija

Članice Marijine družbe z duhovnikom.

Fotografija

Članice Prosvetnega društva.

Fotografija

Udeleženke kuharskega tečaja.

Fotografija

Igralci iz Prosvetnega društva v igri Petričkove poslednje sanje.

Fotografija

Tamburaški zbor v okviru društva Sokoli.

Fotografija

Udeleženke šiviljskega tečaja.

Fotografija

Udeleženke kuharskega tečaja v okviru Društva Kmečkih fantov in deklet

Fotografija

Prvo razvitje sokolskega prapora.

Fotografija

Članice in člani cerkvenega pevskega zbora.

Fotografija

Praznovanje 10-obletnice Zveze kmečkih fantov in deklet.

Fotografija

Člani pevskega zbora Pridavka.

Fotografija

Udeleženci gospodinjskega tečaja, ki je potekal od 5. 3. do 5. 5. 1913.

Fotografija

Udeleženke šiviljskega tečaja za šivalnim stroji.

Fotografija

Okrožna prireditev Orlov.

Fotografija

Članice društva Orli v uniformah.

Fotografija

Člani abstinentnega krožka.

Fotografija

Udeleženke gospodinjskega tečaja.

Fotografija

Člani zadnjega odbora Sokolov.

Fotografija

Gasilci.

Fotografija

Člani Sokola v uniformah.

Fotografija

Gasilci z novo brizgalno.

Fotografija

Udeleženke šiviljskega tečaja s šivalnim stroji.

Fotografija

Nastop Sokolov na veselici.

Fotografija

Moški pevski zbor Partizan Jarše.

Fotografija

Udeleženci šminkarskega tečaja iz kamniškega okrožja.

Fotografija

Člani fantovskega kluba.

Fotografija

Kamniški lovci pred leseno kočo.

Fotografija

Udeleženke šiviljskega tečaja za šivalnimi stroji.

Fotografija

Predavanje o obrezovanju in sadjarstvu.

Fotografija

Otroški odsek Gasilskega društva.

Fotografija

Rudarska godba.

Fotografija

Godba naprednega železničarskega društva Sloga.

Fotografija

Akademski športni klub iz Trnovega.

Fotografija

Prireditev - povorke pokrajinskega zleta Sokolov kraljevine Jugoslavije.

Fotografija

Udeleženke šiviljskega tečaja z umetnim vezenjem na Ježici.

Fotografija

Gasilsko društvo Tobačne tovarne v paradi.

Fotografija

Nogometna skupina, člani društva Svoboda v Mostah.

Fotografija

Udeleženke šiviljskega tečaja.

Fotografija

Mešani pevski zbor Svoboda Mengeš.

Fotografija

Nastop mešanega pevskega zbora Svoboda Mengeš v Grobljah.

Fotografija

Igralci kulturnega društva Svoboda.

Fotografija

Nastop članov Sokola na prostem.

Fotografija

Člani društva Orli v uniformah.

Fotografija

Člani društva Orli.

Fotografija

Telovadni nastop članov društva Orli.

Fotografija

Člani telovadnega odseka Prosvetnega društva (otroci in odrasli).

Fotografija

Sokolski konjeniki v uniformah na trgu.

Fotografija

Člani pevskega društva

Fotografija

Člani gasilskega društva pred gasilnim domom. Kočija s konjem.

Fotografija

Gasilski avto in gasilci v uniformah.

Fotografija

Člani prostovoljnega gasilskega društva ob ustanovitvi 1912.

Fotografija

Člani Bralno - pevskega društva Kras z godbenim krožkom v Opatjem selu.

Fotografija

Člani Abstinentskega društva na izletu na Porezen.

Fotografija

Člani pevskega zbora Planinke.

Fotografija

Udeleženke kuharskega tečaja pred Šimencevo hišo, kjer je tečaj potekal.

Fotografija

Gasilci v uniformah pred domom z novim avtomobilom.

Fotografija

Člani Kmetijske čitalnice v Podmelcu.

Fotografija

Člani in članice gasilskega društva v uniformah.

Fotografija

Nastop Sokola na prostem.

Fotografija

Nastop članic Sokola v Radomljah.

Fotografija

Člani društva Sokol s podmladkom.

Fotografija

Člani in članice prosvetnega krožka Selo-Kozaršče-Čegin.

Fotografija

Udeleženke šiviljskega tečaja.

Fotografija

Udeleženke kuharskega in šiviljskega tečaja.

Fotografija

Parada Orlov v Šentjakobu pri Ljubljani.

Fotografija

Člani gasilskega društva Brežice.

Fotografija

Tablice z imeni podpornikov na drogu gasilskega prapora.

Fotografija

Prvi prapor gasilskega društva.

Fotografija

Prvi prapor gasilske čete iz leta 1939 z motivom sv. Florijana.

Fotografija

Preslikava stenske fotografije -gasilci.

Fotografija

Blaž Kovačič, ustanovitelj gasilskega društva 1899.

Fotografija

Prvi prapor z napisom: Z vero v Boga za kralja in domovino.

Fotografija

Gasilski prapor gasilske čete iz Šentruperta.

Fotografija

Star gasilski voz z brizgalno.

Fotografija

Člani fantovskega odseka Prosvetnega društva Orli med nastopom ob 30-obletnici društva.

Fotografija

Člani fantovskega odseka Orli s praporom v paradi.

Fotografija

Napis na steni v gasilskem domu.

Fotografija

Freska gasilca v gasilskem domu.

Fotografija

Članice društva Orli v uniformah.

Fotografija

Članice društva Orli.

Fotografija

Nastop "Orlic" iz Šentruperta v Ljubljani.

Fotografija

Člani društva "Orli" v uniformi in s prapori.

Fotografija

Člani fantovskega odseka prosvetnega društva Orli v uniformah.

Fotografija

Fantovski odred društva Orli.

Fotografija

Člani prosvetnega društva Orli v paradi.

Fotografija

Gasilska trobenta.

Fotografija

Gasilska trobenta.

Fotografija

Gasilska čelada.

Fotografija

Blagoslovitev nove gasilske brizgalne.

Fotografija

Gasilci z novo motorno brizgalno pred gasilnim domom.

Fotografija

Člana gasilskega društva pred vrati gasilskega doma.

Fotografija

Freska v gasilskem domu; gasilci gasijo ogenj.

Fotografija

Napis na steni gasilskega doma. Odkrit in obnovljen ob prenavljanju doma. Prvotni zapis bil v gotici.

Fotografija

Freska v gasilskem domu.

Fotografija

Nastop članic prosvetnega društva Orli.

Fotografija

Gasilci v uniformah pred gasilskim domom.

Fotografija

Člani društva Sokoli.

Fotografija

Sokolski prapori.

Fotografija

Predsednik sokolskega društva v uniformi in praporom.

Fotografija

Zaprisega na sestanku kovaškega ceha.

Fotografija

Sestanek kovaškega ceha.

Fotografija

Člani in članice ter podmladek sokolskega društva.

Fotografija

Fotografija gasilcev in simboli gasilstva.

Fotografija

Gasilci v uniformah.

Fotografija

Člani prosvetnega društva Zlatorog na izletu pri izviru Soče.

Fotografija

Mešani pevski zbor.

Fotografija

Tolminski orkester.

Fotografija

Tolminski orkester.

Fotografija

Člani pevskega in glasbenega društva.

Fotografija

Gasilci v uniformah pred gasilskim domom.

Fotografija

Člani gasilskega društva Veliki Obrež.

Fotografija

Člani gasilskega društva in godbeniki.

Fotografija

Člani gasilskega društva in članice-samaritanje pred gasilskim domom.

Fotografija

Šolski naraščaj telovadnega društva Sokol.

Fotografija

Člani mešanega pevskega društva v studiu radia Ljubljana.

Fotografija

Članice pevskega društva Antona Kosovela.

Fotografija

Pevski zbori dekanije Trebnje.

Fotografija

Člani in članice društva Orli v uniformah.

Fotografija

Člani lovske družine pri zidanici.

Fotografija

Igralci v kostumih za igro Divji lovec.

Fotografija

Družina iz Beričevega pred hišo.

Fotografija

Odrasli in otroci pred hišo.

Fotografija

Družina v begunstvu v Italiji.

Fotografija

Družina pred hišo.

Fotografija

Družinski člani in otroci.

Fotografija

Družina v prazničnih oblačilih.

Fotografija

Otroci na prostem.

Fotografija

Starša z odraslimi otroci na vrtu.

Fotografija

Družinska fotografija -odrasli in otroci.

Fotografija

Družina slikana v ateljeju.

Fotografija

Bajtarska družina okrog krušne peči.

Fotografija

Družina pred hišo z vodnjakom.

Fotografija

Družina pred hišo.

Fotografija

Zbrano sorodstvo ob maminem praznovanju 90- letnice.

Fotografija

Družina gruntarja.

Fotografija

Tirolska družina za mizo v salonu.

Fotografija

Dve družini v prazničnih oblačilih.

Fotografija

Številna družina slikana v času birme.

Fotografija

Družina pred brajdo.

Fotografija

Zakonca z otrokom.

Fotografija

Družina v prazničnih oblačilih, slikana pred skladovnico drv.

Fotografija

Žena in mož v vojaški uniformi ter sinova. V ozadju ladja, s katero je mož šel v italijansko vojsko v Abesinijo. Fotografija nastala v Napoliju.

Fotografija

Družina slikana v ateljeju.

Fotografija

Širša družina na igrišču.

Fotografija

Širša družina z otroci.

Fotografija

Družina slikana v ateljeju Aparnik.

Fotografija

Družina slikana v ateljeju.

Fotografija

Mati z odraslimi otroci.

Fotografija

Družina pri malici.

Fotografija

Mati s hčerko, sinovoma in sestro.

Fotografija

Širše sorodstvo na botrinji po krstu.

Fotografija

Družina v prazničnih oblačilih.

Fotografija

Družina pred hišo.

Fotografija

Družina v prazničnih oblačilih na vrtu.

Fotografija

Družina iz Kunšperka z izseljenci z Bizeljskega v Nemčiji.

Fotografija

Družina iz Leš.

Fotografija

Družina in sorodstvo pred hišo.

Fotografija

Družina pred hišo.

Fotografija

Družina na dvorišču.

Fotografija

Družina pred hišo na Trubarjevi ulici.

Fotografija

Mati in otrok v stajici.

Fotografija

Družina na dvorišču.

Fotografija

Družina iz Hranilniške ulice.

Fotografija

Družina velikega gruntarja.

Fotografija

Sestre in brat fotografirani v Zagrebu, kjer so bile sestre zaposlene.

Fotografija

Družina in sorodstvo za obloženo mizo.

Fotografija

Sorodniki v dnevnem prostoru.

Fotografija

Mati, hčerke in prijateljice.

Fotografija

Sorodniki za mizo v kuhinji. Dve sestri na obisku pri nečaku.

Fotografija

Zbrano sorodstvo v času poroke.

Fotografija

Družina železničarja pred hišo.

Fotografija

Družina železničarja pred hišo.

Fotografija

Družina delavca v tovarni kleja.

Fotografija

Družina v dnevni sobi - starši, hčerka z možem in njuna hčerka.

Fotografija

Stari starši in vnukinja.

Fotografija

Babica in vnukinja z igračo.

Fotografija

Stara starša z vnukinjo.

Fotografija

Družina pred hišo.

Fotografija

Družina na vrtu.

Fotografija

Družina in sorodniki za obloženo mizo.

Fotografija

Družina službojočih pri nadžupniku Zorecu.

Fotografija

Družina glasbenika.

Fotografija

Učiteljska družina.

Fotografija

Družina pred hišo v času poplave.

Fotografija

Družina bajtarja in delavca.

Fotografija

Družina pred hišo.

Fotografija

Družina v prazničnih oblačilih.

Fotografija

Družina pred svojim domom ob shodu goriških študentov, katerim so pripravljali hrano in jim nudili prenočišče.

Fotografija

Zakonca pred hišo.

Fotografija

Zakonca z otrokom pred hišo.

Fotografija

Zakonca z otrokom v prazničnih oblačilih.

Fotografija

Družina na sprehodu v okolici Višnje Gore.

Fotografija

Sorodstvo in otroci fotografirani v ateljeju.

Fotografija

Sorodniki z otroci na ulici.

Fotografija

Družina ob hiši.

Fotografija

Številna družina pred hišo.

Fotografija

Družina v "zakmašnih" oblačilih. Najmlajši otrok je oblečen v dekliško obleko.

Fotografija

Družina za mizo na vrtu gostilne "Zajc".

Fotografija

Družina opekarnarja na vrtu pred hišo.

Fotografija

Številna družina pred hišo. Otrok "na lesenem konjičku".

Fotografija

Družina pred svojim mlinom.

Fotografija

Otroci kolarja.

Fotografija

Sorodniki za mizo na dvorišču.

Fotografija

Številna družina fotografirana na prostem v okolici Stične.

Fotografija

Številna družina.

Fotografija

Sorodniki za mizo v hiši.

Fotografija

Mati z odraslimi otroci.

Fotografija

Sestre in brata - duhovnika.

Fotografija

Mati z otroci.

Fotografija

Družina pred svojo hišo.

Fotografija

Številna družina fotografirana na vrtu.

Fotografija

Družina iz Šentruperta fotografirana v Šentgotardu.

Fotografija

Sorodniki zbrani v Kranjski gori v času birme.

Fotografija

Družina pred hišo, sin oziroma brat v duhovniški obleki.

Fotografija

Mati s sinovi in vnukoma.

Fotografija

Zakonca z majhnimi otroci.

Fotografija

Družina, fotografirana v ateljeju.

Fotografija

Družina pred gospodarskim poslopjem.

Fotografija

Družina orožnika pred hišo.

Fotografija

Družina iz Šentruperta, ki je živela v Trstu.

Fotografija

Družina z ženinim bratom, fotografirani v ateljeju.

Fotografija

Družina s sorodniki - begunci iz Goriškega.

Fotografija

Učiteljska družina v prostoru s klavirjem.

Fotografija

Družina za mizo v sobi.

Fotografija

Družina za mizo na verandi.

Fotografija

Številna družina.

Fotografija

Številno sorodstvo z majhnimi otroci.

Fotografija

Sorodniki pred hišo na ulici.

Fotografija

Sorodniki ob avtomobilu.

Fotografija

Družina pred hišo.

Fotografija

Sorodstvo pred hišo.

Fotografija

Družina pred hišo.

Fotografija

Družina na dvorišču ob kotlih za žganjekuho.

Fotografija

Družina pred hišo.

Fotografija

Družina s teto iz Amerike pred hišo.

Fotografija

Družina pred hišo.

Fotografija

Družina pred hišo.

Fotografija

Učiteljska družina.

Fotografija

Družina fotografirana v ateljeju. Moški v vojaški uniformi.

Fotografija

Učiteljska družina.

Fotografija

Družina lastnika hotela Slovan.

Fotografija

Družina pred hišo.

Fotografija

Sorodniki, fotografirani na polju.

Fotografija

Družina pred mlinom. Moški s harmoniko.

Fotografija

Skupina igralcev iz Biljane.

Fotografija

Skupina igralcev v kostumih za igro Miklova Zala.

Fotografija

Skupina igralcev v kostumih za igro Razvalina življenja.

Fotografija

Igralci Prosvetnega društva iz Črnuč v kostumih za igro Mejnik.

Fotografija

Igralci sokolskega društva v kostumih za igro Pogumni Tonček.

Fotografija

Člani kulturno umetniškega društva iz Iga v kostumih za igro Detektiv Megla.

Fotografija

Dramska skupina v kostumih.

Fotografija

Dramska skupina v kostumih z duhovnikom.

Fotografija

Igralci v kostumih za igro Babilon.

Fotografija

Igralci v kostumih za igro Razvalina življenja..

Fotografija

Igralci Prosvetnega društva v kostumih za igro Turist.

Fotografija

Člani dramskega društva Pomlad v kostumih za igro Na visokem.

Fotografija

Igralci v kostumih za igro Gosposka kmetija.

Fotografija

Dijakinje učiteljišča na izletu na Reki. Fotografirane na ladji.

Fotografija

Maturantke in učitelji.

Fotografija

Maturantke učiteljišča z učitelji.

Fotografija

Učenci z učiteljem.

Fotografija

Učenci z učiteljem pred šolo.

Fotografija

Otroci pred osnovno šolo in pod slavolokom z napisom Živela ljudska fronta, v času volitev.

Fotografija

Učenci pred osnovno šolo v Črnučah.

Fotografija

Učenci z učiteljem pred osnovno šolo.

Fotografija

Učenci in učiteljica 4 b razreda v šolskem letu 1942/43 v razredu.

Fotografija

Dijaki 1. letnika Kmetijske šole v prazničnih oblačilih.

Fotografija

Šolarke v vsakdanjih oblačilih.

Fotografija

Skupina učenk.

Fotografija

Dekleta pri praktičnem pouku v kmetijsko gospodarski šoli na Igu.

Fotografija

Vzgojiteljica z otroci.

Fotografija

Učenci na šolskem izletu pred ladjo na Sušaku.

Fotografija

Učenci in učiteljica iz osnovne šole Ježica.

Fotografija

Kamniška osnovna šola s štirimi razredi.

Fotografija

Učenci deške šole v Kamniku.

Fotografija

Učitelj in učenci.

Fotografija

Učenci in učiteljica v razredu.

Fotografija

Tretji razred šentjakobske dekliške osnovne šole.

Fotografija

Šolska maša v trnovski cerkvi.

Fotografija

Učenci v razredu v češki osnovni šoli.

Fotografija

Otroci in učiteljice v povorki na cvetno nedeljo.

Fotografija

Učenci in učiteljica v razredu.

Fotografija

Osnovnošolci ob cesti v Šiški.

Fotografija

Zbor učiteljev novomeškega okraja.

Fotografija

Učenci OŠ Majde Vrhovnik na igrišču pri igri.

Fotografija

Študentje pred Filozofsko fakulteto.

Fotografija

Študentke pred vhodom Filozofske fakultete.

Fotografija

Učenke 3. razreda osnovne šole na Viču.

Fotografija

Šolarji.

Fotografija

Skupina maturantov.

Fotografija

Vzgojiteljici in otroški vrtec.

Fotografija

Učiteljica in učenci 1. razreda.

Fotografija

Učitelj in učiteljica z učenci.

Fotografija

Učiteljici in učenci pred šolo.

Fotografija

Učitelj in dijaki?

Fotografija

Učiteljici in učenci 3. razreda v šolskem letu 1951/52.

Fotografija

Učiteljica z učenkami v gradu.

Fotografija

Učitelj z učenci pred šolo.

Fotografija

Ućitelj in učenci pred šolo.

Fotografija

Učiteljica in učenci 1. razreda.

Fotografija

Osnovna šola.

Fotografija

Učiteljica in učenci 1. razreda v razredu.

Fotografija

Deklice otroškega vrtca z igračami.

Fotografija

Učiteljici, duhovnik in učenci pred šolo.

Fotografija

Maturantke učiteljišča z redovnicami.

Fotografija

Dijaki 1. letnika učiteljišča v šolskem letu 1923/24.

Fotografija

2. letnik tolminskega učiteljišča.

Fotografija

Dijaki pred šolo.

Fotografija

Dijaki in dijakinje pred šolo.

Fotografija

Dijaki pri praktičnem pouku iz predvojaške vzgoje.

Fotografija

Dijaki pred šolo.

Fotografija

Dijaki pri praktičnem pouku iz predvojaške vzgoje.

Fotografija

Dijaki pri praktičnem pouku iz predvojaške vzgoje.

Fotografija

Dijaki pri praktičnem pouku predvojaške vzgoje.

Fotografija

Otroci pri igri ob vodi.

Fotografija

Otrok na sankah.

Fotografija

Otroci pri igri.

Fotografija

Skupina otrok na ulici.

Fotografija

Otroci pri igri z žogo.

Fotografija

Deklice pri igri s peskom.

Fotografija

Skupina otrok pri igri pred šolo.

Fotografija

Deklica z igračami.

Fotografija

Otrok na lesenem konjičku.

Fotografija

Lesena podlaga za igro "španica", katero so igrali z zrni koruze ali ječmena.

Fotografija

Igre osnovnošolcev. Skakanje z vrečami.

Fotografija

Deček v mornarski obleki z igračo- medvedkom na stolu.

Fotografija

Vlečenje vrvi.

Fotografija

Igra z žogo.

Fotografija

Otroka pri igri "gumitvist".

Fotografija

Deklica z igračo - punčka v lesenem otroškem vozičku.

Fotografija

Deklica z igračami.

Fotografija

Deklica z igračami v ateljeju.

Fotografija

Deklica z igračo v rokah.

Fotografija

Deklica s številnimi igračami.

Fotografija

Otrok z igračo - avtomobilom na Šuštarskem mostu.

Fotografija

Otroci na igrišču pred osnovno šolo Oskarja Kovačiča.

Fotografija

Otroci na igrišču pred osnovno šolo Oskarja Kovačiča.

Fotografija

Otrok na gugalnici.

Fotografija

Igra nogometa na igrišču.

Fotografija

Igranje nogometa na igrišču.

Fotografija

Igra v peskovniku.

Fotografija

Igra na pesku.

Fotografija

Igra z obročem.

Fotografija

Otrok in odrasli na gugalnici.

Fotografija

Otrok na triciklu.

Fotografija

Otrok pri oknu.

Fotografija

Praktični pouk predvojaške vzgoje na prostem.

Fotografija

Praktični pouk predvojaške vzgoje na prostem.

Fotografija

Praktični pouk predvojaške vzgoje na prostem. Dijak s puško.

Fotografija

Otroka pri igri na dvorišču.

Fotografija

Igra z igračo - avtomobilom na poti.

Fotografija

Sestre pred hišo pri ročnih delih.

Fotografija

Številna družina pred hišo.

Fotografija

Deček na smučeh.

Fotografija

Sankanje v okolici Kamnika.

Fotografija

Kamniški planinci na Skuti.

Fotografija

Smučarja na smučeh.

Fotografija

Smučarja na snegu.

Fotografija

Otroka na sankah.

Fotografija

Skupina Kamničanov na drsališču.

Fotografija

Igranje "squash-a"v podhodu na Celovški cesti v Šiški.

Fotografija

Planinca iz Bežigrada na vrhu Triglava, ob Aljaževem stolpu.

Fotografija

Stadion v Kandiji.

Fotografija

Člani rokostrelskega društva pri vaji z lokom.

Fotografija

Počitek na skalah.

Fotografija

Moški in ženska pri kegljanju.

Fotografija

Kopanje v Savi.

Fotografija

Čolnarjenje na Savi.

Fotografija

Kopanje v morju pri Splitu.

Fotografija

Smučarski teki na Blokah pri Cerknici.

Fotografija

Jadranje na Cerkniškem jezeru.

Fotografija

Balinišče pred Metodovo hišo.

Fotografija

Igranje tenisa.

Fotografija

Nogometna ekipa.

Fotografija

Vožnja s čolnom po Ljubljanici.

Fotografija

Počitek v sobi - branje knjig.

Fotografija

Počitek v sobi - branje knjig.

Fotografija

Tečaj mladincev z jadralnim letalom.

Fotografija

Vaščani plešejo v kolu na travniku.

Fotografija

Briška godba na pihala.

Fotografija

Člani in članice pevskega zbora, ki ga je vodil duhovnik Kumar.

Fotografija

Briška godba na pihala v času praznika češenj.

Fotografija

Biljanska godba na partizanskem taboru v Vrhpolju.

Fotografija

Godba na pihala.

Fotografija

Godba na pihala.

Fotografija

Biljanski orkester - godba na pihala.

Fotografija

Godčevska skupina.

Fotografija

Ansambel bratov Turšič, ki je deloval v letih 1925 do 1930.

Fotografija

Nastop citrašev v narodnih nošah.

Fotografija

Ratko Jože, cimbalist.

Fotografija

Nastop citrašev v narodnih nošah.

Fotografija

Radgonski tamburaši.

Fotografija

Kamniški salonski orkester.

Fotografija

Pritrkovalci ob zvonovih.

Fotografija

Godbeniki z instrumenti.

Fotografija

Glasbena skupina z instrumenti.

Fotografija

Igranje na klavir.

Fotografija

Muzikantje iz Svečine.

Fotografija

Snemanje pritrkovanja z magnetofonom .

Fotografija

Orgle v cerkvi sv. Mihaela.

Fotografija

Nastop folklorne skupine.

Fotografija

Mali muzikant na vlaku Ljubljana - Maribor.

Fotografija

Cerkveni pevski zbor.

Fotografija

Igranje na citre, kupljene leta 1939.

Fotografija

Moški pevski zbor.

Fotografija

Glasbena skupina.

Fotografija

Osmerokraka zvezda na lesenih vratih kleti.

Fotografija

Rezbarski izdelek nad podbojem vrat.

Fotografija

Miniaturni mlin na veter kot okras na vrtu.

Fotografija

Umetelno izdelan strelovod, na opečnati strehi kozolca.

Fotografija

Glinasti petelin na slemenu strehe.

Fotografija

Pentagram na vratih delavnice.

Fotografija

Čebelnjak s poslikanimi panjskimi končnicami.

Fotografija

Darovani leseni konjički v cerkvi sv. Štefana.

Fotografija

Poslikane panjske končnice.

Fotografija

Čebelnjak s poslikanimi panjskimi končnicami.

Fotografija

Lesena figura "ženska tolče mleko".

Fotografija

Lesena konjička v cerkvi sv. Štefana.

Fotografija

Leseni konjički v cervi sv. Štefana.

Fotografija

Darovani leseni konjički pred cerkvijo sv. Štefana.

Fotografija

Napis na darovanem lesenem konjičku.

Fotografija

Leseni konjički darovani cerkvi sv. Štefana.

Fotografija

Znamenje o nesreči pri lovu na Vršiču.

Fotografija

Stensko nabožno okrasje.

Fotografija

Predvolilni plakati v izložbenem oknu.

Fotografija

Volilni plakati na stojnici.

Fotografija

Predvolilni plakati na Miklošičevi ulici.

Fotografija

Predvolilni plakati na Miklošičevi ulici.

Fotografija

Predvolilni plakati na Miklošičevi ulici.

Fotografija

Predvolilni plakati na Čopovi ulici.

Fotografija

Predvolilni plakati na Čopovi ulici.

Fotografija

Predvolilni plakati na Tromostovju.

Fotografija

Predvolilni plakat.

Fotografija

Predvolilni plakat v parku Zvezda.

Fotografija

Oglaševalni pano za revijo Mladina.

Fotografija

Oglaševalni pano za revijo Mladina.

Fotografija

Oglaševalni pano za revijo Mladina.

Fotografija

Oglasna tabla s plakati.

Fotografija

Politični plakati v podhodu pri Figovcu.

Fotografija

Lepljenje plakatov, ki pozivajo k bojkotu volitev.

Fotografija

Plakat akademske folklorne skupine in plesne šole Kazina na izložbenem oknu.

Fotografija

Različni plakati na panoju.

Fotografija

Plakata pred vhodom v trgovino.

Fotografija

Plakata za filme v kinu Union.

Fotografija

Lepljenje plakatov za volitve.

Fotografija

Volilni plakati pri Maximarketu.

Fotografija

Oglasna vitrina časopisa Dnevnik na Kopitarjevi ulici.

Fotografija

Plakat Odbora za varstvo človekovih pravic na poslopju Ljubljanske banke v Cankarjevi ulici.

Fotografija

Lepljenje plakatov na izložbeno okno.

Fotografija

Predvolilni plakati.

Fotografija

Predvolilni plakati.

Fotografija

Predvolilni plakati Demosa.

Fotografija

Predvolilni plakati Demosa.

Fotografija

Oglasna deska s plakati v Šiški.

Fotografija

Predvolilni plakati.

Fotografija

Oglasna deska na avtobusni postaji.

Fotografija

Plakata za gasilski ples in veselo igro.

Fotografija

Plakat folklorne skupine .

Fotografija

Različni plakati.

Fotografija

Oglaševanje novih knjig, pred volitvami 8. aprila 1990.

Fotografija

Oglaševanje novih knjig, pred volitvami 8. aprila 1990.

Fotografija

Volilni plakati različnih političnih strank v Kersnikovi ulici.

Fotografija

Plakat, ki poziva k bojkotu volitev.

Fotografija

Bohkov kot.

Fotografija

Plakati za reklamo mleka.

Fotografija

Pri zbiralcu starin.

Fotografija

Nabožni predmeti v starinarnici.

Fotografija

Nabožni predmeti v starinarnici.

Fotografija

Študenta pri zbiralcu starin.

Fotografija

Vogal lesene hiše.

Fotografija

Prazne stojnice pred stolno cerkvijo.

Fotografija

Množica na začetku Šuštarskega mosta.

Fotografija

Počitek na klopi ob Ljubljanici.

Fotografija

Pogovor na cesti (Tromostovje).

Fotografija

Vhod v trgovino in prislonjeno kolo na zid.

Fotografija

Trgovine na Mestnem trgu.

Fotografija

Ljudje na Mestnem trgu.

Fotografija

Pešci na prehodu pri Robbovem vodnjaku.

Fotografija

Na Mestnem trgu.

Fotografija

Kiosk s hitro prehrano na Vodnikovem trgu.

Fotografija

Živahna Nazorjeva ulica.

Fotografija

Klošarji na Tromostovju.

Fotografija

Počitek v Leninovem parku.

Fotografija

Miklošičeva ulica.

Fotografija

Miklošičeva ulica.

Fotografija

Miklošičeva ulica.

Fotografija

Železniški uslužbenci.

Fotografija

Vranšani na vozu sena pred šolo

Fotografija

Izobešena zastava označuje mesto, kje je "pušnšank".

Fotografija

Zvonik cerkve sv. Martina.

Fotografija

Študent fotografira informatorja.

Fotografija

Študentki delata intervju z moškim.

Fotografija

Mamice z otroci ob peskovniku.

Fotografija

Ženska z otrokoma, eden v vozičku.

Fotografija

Članice kuharskega tečaja v belih predpasnikih.

Fotografija

Udeleženke šivalnega tečaja.

Fotografija

Udeleženke šiviljskega tečaja.

Fotografija

Udeleženke šiviljskega tečaja v novih predpasnikih.

Fotografija

Udeleženke šiviljskega tečaja iz območja Moste - Polje.

Fotografija

Udeleženke gospodinjskega tečaja v Mostah.

Fotografija

Študij v knjižnici. Mestna knjižnica Otona Župančiča.

Fotografija

Udeleženke kuharskega tečaja.

Fotografija

Udeleženke kuharskega tečaja.

Fotografija

Udeleženke šiviljskega tečaja pred Prahovo hišo.

Fotografija

Udeleženke kuharskega tečaja.

Fotografija

Udeleženke kuharskega tečaja v belih predpasnikih.

Fotografija

Otrok pri zajtrku.

Fotografija

Pecivo za poročno gostijo.

Fotografija

Pecivo za poročno gostijo.

Fotografija

Moka v nečkah. Priprava za testo.

Fotografija

Mesenje testa za kruh "vrtanik".

Fotografija

Vzhajanje testa v plastični posodi.

Fotografija

Postopek priprave kruha - "vrtanika". Testo razdelijo na tri enake dele.

Fotografija

Izdelava kruha "vrtanika", oblikovanje testa.

Fotografija

Izdelava kruha "vrtanika", vsak del testa zvaljajo v trakove.

Fotografija

Izdelava kruha "vrtanika", pletenje trakov iz testa v kito.

Fotografija

Pokušina peciva, pripravljenega za novomašniško gostijo.

Fotografija

Pokušina peciva, pripravljenega za novomašniško gostijo.

Fotografija

Torta v obliki knjige za novomašnika.

Fotografija

Pecivo na stolih na prostem, v času novomašniške gostije.

Fotografija

Okrašena torta na novomašnikovi gostiji.

Fotografija

Dekoracija miz za novomašnikovo gostijo.

Fotografija

Dekoracija mize za novomašnikovo gostijo.

Fotografija

Pecivo na stolu v času novomašnikove gostije.

Fotografija

Narezan kruh v košaricah, za novomašnikovo gostijo.

Fotografija

Pečenice - klobase v posodi, za novomašnikovo gostijo.

Fotografija

Improvizirana kuhinja na prostem. Kuharice pri delu.

Fotografija

Pripravljena hrana v posodah za novomašnikovo gostijo.

Fotografija

Posode s pripravljeno hrano za novomašnikovo gostijo.

Fotografija

Kuharice pri delu za novomašnikovo gostijo.

Fotografija

Del improvizirane kuhinje na prostem v času novomašnikove gostije.

Fotografija

Posode v katerih so prenašali juho v času novomašnikove gostije.

Fotografija

Kuhanje juhe v kotlu na prostem.

Fotografija

Kuharica ob kotlu za juho v času novomašnikove gostije.

Fotografija

Sušenje pršuta in koruze na zraku.

Fotografija

Malica za trgače v vinogradu.

Fotografija

Lokalne jedi.

Fotografija

Zajemanje solate iz ene sklede pri kosilu.

Fotografija

Pri malici - kislo mleko in ržen kruh.

Fotografija

Priprava mlinca za rezance (nudlne).

Fotografija

Zvijanje testa za pripravo skutnih nudlov.

Fotografija

Priprava ribane kaše (ribancev).

Fotografija

Pogostitev s kruhom ob zagovoru diplomske naloge na terenu.

Fotografija

Priprava - pečenje mesne hrane v času sejma.

Fotografija

Kosilo udeležencev raziskovalnega tabora pred gradom.

Fotografija

Kosilo udeležencev raziskovalnega tabora pred gradom.

Fotografija

Udeleženci raziskovalnega tabora na degustaciji.

Fotografija

Udeleženka raziskovalnega tabora pri degustaciji.

Fotografija

Udeleženci raziskovalnega tabora pri degustaciji.

Fotografija

Posušeni rezanci v posodi.

Fotografija

Posušeni rezanci v posodi.

Fotografija

Pecivo domačink na razstavi ob zaključku raziskovalnega tabora.

Fotografija

Odtekanje sirotke - priprava skute.

Fotografija

Kulinarična razstava v hotelu Slon.

Fotografija

Dijaki bogoslovne srednje šole iz Želimelj, slikani v Hrastnem.

Fotografija

Šenkova domačija na Ravni (Zgornje Jezersko).

Fotografija

Iz Krope proti Jamniku, kjer je poslopje z najstarejšo talilno pečjo.

Fotografija

"Slovenska peč" v Kropi - sedaj kot spomenik.

Fotografija

Srednji del Krope. Slikano izpred cerkve Sv. Lenarta.

Fotografija

Kropa. Slikano s pobočja kmetije"pri Koroščku" nad Kropo.

Fotografija

Muzej na prostem.

Fotografija

Telovadno društvo Orel.

Fotografija

Slikano s škarpe na desnem bregu Kroparice.

Fotografija

Rudarska kolonija "Njiva".

Fotografija

Rudarska kolonija "Njiva".

Fotografija

Kuharica, ki je kuhala udeležencem raziskovalnega tabora.

Fotografija

Kuharica v kuhinji v času raziskovalnega tabora.

Fotografija

Informatorka na stopnicah pred hišo.

Fotografija

Par v kostelski noši.

Fotografija

Moški v posebni noši in s harmoniko.

Fotografija

Kmečka dekleta iz Beričevega.

Fotografija

Kuharice in otroci.

Fotografija

Moški pred hišo.

Fotografija

Ženska v vsakdanjem oblačilu.

Fotografija

Biljanske ženske, srednja nosi vodo s "čarjami".

Fotografija

Vojak iz 1. svetovne vojne (?).

Fotografija

Svatje in duhovnik.

Fotografija

Dekleti in fant v narodnih nošah v okolici Bleda.

Fotografija

Družba v prazničnih oblačilih. Fotografirano 1. septembra 1899.

Fotografija

Konzulova hči.

Fotografija

Moški v enakih oblačilih, fotografrirano 6. septembra 1937.

Fotografija

Poročni par, slikan v ateljeju.

Fotografija

Par slikan v ateljeju. Vojak in dekle.

Fotografija

Tri ženske v prazničnih oblačilih.

Fotografija

Dekle v narodni noši.

Fotografija

Skupina pred hišo.

Fotografija

Skupina moških in žensk v narodnih nošah.

Fotografija

Skupina moških in deklet v narodnih nošah v ateljeju.

Fotografija

Kmečki gospodarji v prazničnih oblačilih.

Fotografija

Vojak v času 1. svetovne vojne.

Fotografija

Moški in ženska pred hišo v vsakdanjih delovnih oblačilih v okolici Bežigrada.

Fotografija

Prve "noše" društva kmečkih fantov in deklet iz Beričevega.

Fotografija

Dekle v prazničnem oblačilu.

Fotografija

Poročnik z ženo, fotografiran v ateljeju.

Fotografija

Portret moškega s klobukom.

Fotografija

Moški v vojaški uniformi s činom kapetana.

Fotografija

Podoficir avstroogrske vojske z ženo.

Fotografija

Ženska v sedlu na konju.

Fotografija

Avstroogrski narednik.

Fotografija

Moški v sedlu na konju.

Fotografija

Avstroogrski narednik.

Fotografija

Moški s kolesom in košaro s prodajnimi artikli.

Fotografija

Portret vojaka.

Fotografija

Otroška oblačila.

Fotografija

Ženska v prazničnem oblačilu.

Fotografija

Dekle v prazničnem oblačilu.

Fotografija

Ženske v prazničnih oblačilih v ateljeju. Slikano v času birme.

Fotografija

Mati in hči slikani v ateljeju. Verjetno v času sv. obhajila.

Fotografija

Trgovski vajenci slikani v ateljeju.

Fotografija

Skupina v narodnih nošah na kočiji.

Fotografija

Žanjice pri malici.

Fotografija

Skupina Domžalčanov in okoličanov. Slikano v Libercu na Češkem.

Fotografija

Domžalski obrtniki v prazničnih oblačilih.

Fotografija

Zakonski par iz Tirolske, ki se je naselil v Domžalah.

Fotografija

Ženska v delovni uniformi.

Fotografija

Nabornik s kolesom.

Fotografija

Ženska s predpasnikom.

Fotografija

Maršal Tito v Dolenjskih Toplicah.

Fotografija

Otroka, oblečena v "jankce", sedita na sankah.

Fotografija

Moški v praznični obleki.

Fotografija

Ženska v prazničnem oblačilu v ateljeju.

Fotografija

Portret dveh fantov na prostem.

Fotografija

Ženska v prazničnem oblačilu, v ateljeju.

Fotografija

Dekleti, slikani na prostem.

Fotografija

Ženska v delovni noši.

Fotografija

Fant in dekle.

Fotografija

Moški s klobukom.

Fotografija

Otrok pred hišo na klopi, z leseno igračo.

Fotografija

Delavci pred rudarsko jamo , kjer so kopali železovo rudo.

Fotografija

Dekleta s Hrastnega, slikana v Radečah, kamor so nosila prodajat pridelke za sol.

Fotografija

Skupinska slika vaščanov.

Fotografija

Portret moškega v ateljeju.

Fotografija

Ženske v vsakdanjih oblačilih.

Fotografija

Maršal Tito.

Fotografija

Skupina v narodnih nošah pred župniščem v Šentjakobu.

Fotografija

Moški v delovni obleki v vinogradu.

Fotografija

Vojaški kovček.

Fotografija

Ženski portret v ateljeju.

Fotografija

Skupina Gabrovčanov v Trstu.

Fotografija

Narodna noša.

Fotografija

Moški v prazničnih oblačilih.

Fotografija

Za Marijin praznik na Rakovniku so se žene iz Barja oblekle v narodno nošo.

Fotografija

Dekleta iz Goč, ki so delala v Trstu.

Fotografija

Furmana v narodni noši.

Fotografija

Skupina na pohodu na Golico.

Fotografija

Ženska pred kočijo s konjsko vprego. Otroški voziček.

Fotografija

Poročna fotografija.

Fotografija

Družina v nedeljskih oblačilih, pred hišo.

Fotografija

Skupina vojakov.

Fotografija

Otroci, fotografirani v ateljeju.

Fotografija

Izdelovanje slamnikov.

Fotografija

Skupina žensk pred frizerskim salonom.

Fotografija

Skupina žensk izdeluje slamnike.

Fotografija

Dekleta v prazničnih oblačilih.

Fotografija

Nošenje perila na glavi.

Fotografija

Portret deklice.

Fotografija

Ženska v plašču s kolesom.

Fotografija

Fant v vojaški uniformi.

Fotografija

Otroška praznična oblačila.

Fotografija

Sestri pred cerkvijo.

Fotografija

Romarji k Svetemu Miklavžu nad Grahovim.

Fotografija

Pozvačina s kolesi.

Fotografija

Skupina otrok pred hišo.

Fotografija

Skupina moških na Kovačnici.

Fotografija

Poročni družici - posvablici.

Fotografija

Deklici na vrtu.

Fotografija

Par s psom.

Fotografija

Delavka v kartonažni tovarni - portret v ateljeju.

Fotografija

Dekle v narodni noši, v ateljeju.

Fotografija

Ženski v prazničnih oblačilih.

Fotografija

Krumperška baronica s sinovi.

Fotografija

Ženska v prazničnem oblačilu s krznenimi dodatki.

Fotografija

Kamničanke na sprehodu.

Fotografija

Berač.

Fotografija

Mama s hčerko v vozičku.

Fotografija

Deklica z vozičkom.

Fotografija

Uslužbenke, ki so delale v smodnišnici.

Fotografija

Ženska v kostimu na vrtu.

Fotografija

Skupina, slikana na Malem gradu.

Fotografija

Kamničanki na sprehodu.

Fotografija

Portret moškega na prostem.

Fotografija

Otroški portret.

Fotografija

Zakonski par na travniku.

Fotografija

Fanta v vsakdanjih oblačilih.

Fotografija

Uslužbenci, zaposleni v smodnišnici.

Fotografija

Družina iz Kamnika, slikana v New Yorku.

Fotografija

Kamničanke v kopalkah v Mevljici.

Fotografija

Botra in birmanke, v ateljeju.

Fotografija

Otroški portret.

Fotografija

Dekle v narodni noši.

Fotografija

Ženska pred hišo.

Fotografija

Skupina Kamničanov v narodnih nošah. 2. revija narodnih noš v Ljubljani.

Fotografija

Skupina plesalcev iz plesne šole.

Fotografija

Portret ženske pri branju časopisa.

Fotografija

Skupina v gostilni.

Fotografija

Obleka za prvo obhajilo.

Fotografija

Skupina otrok na Malem gradu.

Fotografija

Otroški portret.

Fotografija

Zakonski par, slikan v ateljeju.

Fotografija

Oče s hčerko, slikan v ateljeju.

Fotografija

Ženski pred Krantovo bajto.

Fotografija

Birmanec, slikan v ateljeju.

Fotografija

Brata in sestra, slikani v ateljeju.

Fotografija

Skupina fantov v kamniških planinah.

Fotografija

Ženska v vsakdanjem oblačilu.

Fotografija

Otroci ob mlinu in žagi.

Fotografija

Mati z otrokom.

Fotografija

Skupina otrok.

Fotografija

Moški v prazničnem oblačilu.

Fotografija

Baronese s krumperškega gradu na grajskem dvorišču.

Fotografija

Družina in služinčad na dvorišču krumperškega gradu.

Fotografija

Furman s konji iz Lave.

Fotografija

Delavci, ki so polagali gozdno progo od Kobilja do Lendave.

Fotografija

Moška v prazničnem oblačilu. Mlajši moški s kolesom.

Fotografija

Portretna fotografija žensk in moških.

Fotografija

Skupina otrok ob vodnjaku pred cerkvijo sv. Jakoba..

Fotografija

Ženska v prazničnem oblačilu.

Fotografija

Ženska v prazničnem oblačilu.

Fotografija

Dekleti, slikani v ateljeju.

Fotografija

Ženski portret.

Fotografija

Otroški portret.

Fotografija

Moški v prazničnem oblačilu.

Fotografija

Otroci v oblačilih noše(?)

Fotografija

Ženski portret.

Fotografija

Dekle v prazničnem oblačilu z dežnikom.

Fotografija

Moški s klobukom in sabljo.

Fotografija

Portret deklice s klobukom.

Fotografija

Portret dveh otrok.

Fotografija

Moški pri branju časopisa.

Fotografija

Skupina češke mladine iz Ljubljane na Fužinah.

Fotografija

Družina v dnevnem prostoru.

Fotografija

Otroci, slikani v ateljeju.

Fotografija

Družina, slikana v ateljeju.

Fotografija

Moški v Tivoliju.

Fotografija

Dekle v češki noši.

Fotografija

Par na Tromostovju.

Fotografija

Par na Tromostovju.

Fotografija

Portret dekleta.

Fotografija

Ženske v pogrebnem sprevodu.

Fotografija

Ženski portret.

Fotografija

Družinski portret.

Fotografija

Ženska ob štedilniku.

Fotografija

Na promenadi proti Tivoliju.

Fotografija

Ženski pred vrati.

Fotografija

Moška na pločniku.

Fotografija

Skupina mladih na ulici.

Fotografija

Kuharica.

Fotografija

Pešci na pločniku.

Fotografija

Kuharici na ulici.

Fotografija

Ženska na ulici.

Fotografija

Množica pred Konzorcijem.

Fotografija

Moški v prazničnem oblačilu na ulici.

Fotografija

Mladi na pločniku.

Fotografija

Mimoidoči na ulici.

Fotografija

Na avtobusnem postajališču.

Fotografija

Na prireditvi Kmečka ohcet.

Fotografija

Moški z dežnikom pri Robbovem vodnjaku.

Fotografija

Par slikan v ateljeju.

Fotografija

Moška pred Magistratom

Fotografija

Moški na vzponu na Grintavec.

Fotografija

Moški pri vzponu na Triglav.

Fotografija

Skupina izseljencev z sorodniki pred odhodom v Ameriko.

Fotografija

Družina ob poroki.

Fotografija

Pešci na pločniku.

Fotografija

Portret deklice s klobukom.

Fotografija

Pešci na Stritarjevi ulici.

Fotografija

Moška na ulici.

Fotografija

Ženska na pločniku pred vrati.

Fotografija

Karabinjerji.

Fotografija

Ženski pred trgovino.

Fotografija

Moški in ženska na ulici.

Fotografija

Fant s pelerino.

Fotografija

Moški na Stritarjevi ulici.

Fotografija

Ženka na pločniku.

Fotografija

Par slikan v ateljeju.

Fotografija

Portret ženske s klobukom.

Fotografija

Družina krznarja na Trubarjevi ulici.

Fotografija

Portret moškega s klobukom.

Fotografija

Potret dekleta.

Fotografija

Na sprehodu na Rožniku.

Fotografija

Mati z otroci.

Fotografija

Ženske v narodnih nošah.

Fotografija

Moški z otrokom.

Fotografija

Družina v parku.

Fotografija

Ženske z otrokoma pri Narodni galeriji.

Fotografija

Ženska v krznenem plašču.

Fotografija

Družina na Tromostovju.

Fotografija

Zakonski par z otroškim vozičkom.

Fotografija

Par, slikan v ateljeju.

Fotografija

Portret ženske z ruto.

Fotografija

Par, slikan v ateljeju.

Fotografija

Sestre s klobuki.

Fotografija

Hinko Smrekar.

Fotografija

Dijakinje 3. letnika na učiteljišču.

Fotografija

Slikarja v ateljeju.

Fotografija

Deklica z igračo.

Fotografija

Portret ženske v parku.

Fotografija

Ženski portret.

Fotografija

Brat in sestra v prazničnem oblačilu.

Fotografija

Ženska v športnem oblačilu.

Fotografija

Ženski portret.

Fotografija

Moški z otroškim vozičkom v parku Tivoli.

Fotografija

Portret moškega.

Fotografija

Babica z vnukinjo.

Fotografija

Deklica ob avtomobilu.

Fotografija

Portret ženske.

Fotografija

Portret ženske.

Fotografija

Stric z nečakinjo na sprehodu v Tivoliju.

Fotografija

Portret dekleta.

Fotografija

Kolesarka.

Fotografija

Učiteljice, slikane v Pratru na Dunaju.

Fotografija

Portret dekleta.

Fotografija

Sestre.

Fotografija

Ženska v prazničnem oblačilu slikana v ateljeju.

Fotografija

Sošolci na realki.

Fotografija

Skupina žensk in otrok v narodnih nošah, ko je bila v Dolu nova maša.

Fotografija

Spominski plošči Blažu Kocenu in Antonu M. Slomšku na pročelju Stare šole.

Fotografija

Dekleti v narodnih nošah, slikani v ateljeju.

Fotografija

Ženske v narodnih nošah.

Fotografija

Ženska na vrtu.

Fotografija

Ženska v ročno izdelanem ogrinjalu.

Fotografija

Delavke v tovarni Kansky.

Fotografija

Na sprehodu v Tivoliju.

Fotografija

Obleka za sveto obhajilo.

Fotografija

Na Šmarni gori.

Fotografija

Moški s kolesom iz Nadgorice.

Fotografija

Lastnik opekarne v Zeleni jami s kolesom

Fotografija

Zakonski par pred hišo v Nadgorici.

Fotografija

Vojak avstroogrske vojske.

Fotografija

Oče s hčerko, slikano v ateljeju.

Fotografija

Vojak.

Fotografija

Šivilji v Tomačevem.

Fotografija

Učenec na Dunaju.

Fotografija

Moški iz Zelene jame v prazničnih oblačilih, slikani v ateljeju.

Fotografija

Fantje iz Zelene jame v prazničnih oblačilih pred hišo.

Fotografija

Skupina žensk.

Fotografija

Skupina deklet iz Zelene jame - učenke za šivilje.

Fotografija

Dekleti iz Nadgorice.

Fotografija

Deklica na otroškem kolesu.

Fotografija

Moški pred stavbo.

Fotografija

Moški s klobukom.

Fotografija

Portret moškega v ateljeju.

Fotografija

Moški v delovni obleki.

Fotografija

Vojak v avstroogrski vojski.

Fotografija

Kopalci na Savi pod Črnučami.

Fotografija

Skupina otrok pred hišo.

Fotografija

Moški pred hišo.

Fotografija

Črnuška dekleta.

Fotografija

Otroci na travniku.V ozadju vodnjak.

Fotografija

Otroška noša.

Fotografija

Moški in ženska pred vrati.

Fotografija

Otrok v vozičku.

Fotografija

Dijaka v parku.

Fotografija

Ženska v ogrinjalu.

Fotografija

Kopalci na Savi.

Fotografija

Ženska v ogrinjalu.

Fotografija

Ženske v kopalkah.

Fotografija

Ženske ob gramofonu v Podgori.

Fotografija

Otroci na kopanju v Savi.

Fotografija

V pisarni tovarne rastlinske destilacije Jelen. V ospredju lastnik z ženo.

Fotografija

Babica z vnuki v otroškem vozičku.

Fotografija

Družinski portret.

Fotografija

Otroci in ženske pred hišo.

Fotografija

Kopanje na Savi.

Fotografija

Črnuška dekleta v ziljski narodni noši.

Fotografija

Noša ob svetem obhajilu.

Fotografija

Dekle v ziljski narodni noši.

Fotografija

Prijateljice.

Fotografija

Zlatoporočenca.

Fotografija

Par pred slamnato hišo.

Fotografija

Moški v oblačilu za hribolazenje.

Fotografija

Prababica s pravnuško.

Fotografija

Dekleta, slikana v ateljeju.

Fotografija

Moški, slikani v ateljeju.

Fotografija

Dekleti in fant.

Fotografija

Moški in ženska pred hišo.

Fotografija

Ljudje v gostilni Labelnik.

Fotografija

Prleška moška noša.

Fotografija

Rekonstruikcija noše za bolj svečane priložnosti na prelomu 19. stoletja

Fotografija

Ženska v vsakdanjem oblačilu.

Fotografija

Ženski v prazničnih oblačilih.

Fotografija

Moški v prazničnih oblačilih.

Fotografija

Portret ženske v ateljeju.

Fotografija

Ženska v prazničnem oblačilu.

Fotografija

Portret ženske.

Fotografija

Ženska v prazničnem oblačilu in s torbico.

Fotografija

Udeleženke kuharskega tečaja.

Fotografija

Moški v orlovski uniformi.

Fotografija

Dekle v orlovski uniformi.

Fotografija

Udeleženke šiviljskega tečaja.

Fotografija

Moški v prazničnem oblačilu.

Fotografija

Noša mežiških obrtnikov.

Fotografija

Mežiški obrtniki pred trgovino.

Fotografija

Kosec.

Fotografija

Učiteljici v prazničnih oblačilih.

Fotografija

Fantek s košem na hrbtu.

Fotografija

Kovač z ženo.

Fotografija

Kmet s konjem.

Fotografija

Čevlji iz vinogradniške zbirke na Kopici.

Fotografija

Deklica pred vrati.

Fotografija

Učenka meščanske šole.

Fotografija

Moški z dežnikom.

Fotografija

Moški z otrokom.

Fotografija

Ženska z otroci na dvorišču.

Fotografija

Pešci na Stritarjevi ulici.

Fotografija

Moški v narodnih nošah na konjih v Stožicah.

Fotografija

Fotografija z dvema ženskama in otrokom - poslana kot razglednica.

Fotografija

Moški in ženska v prazničnih oblačilih.

Fotografija

Mati z otrokoma, slikani v ateljeju.

Fotografija

Dekle v narodni noši.

Fotografija

Dekle v praznični obleki.

Fotografija

Mati in hčerki v prazničnih oblačilih.

Fotografija

Praznična noša kmečkih deklet.

Fotografija

Moška družba na dvorišču.

Fotografija

Skupina otrok.

Fotografija

Mati z otroci.

Fotografija

Vojak in dekle.

Fotografija

Portret vojaka.

Fotografija

Dekle v praznični obleki.

Fotografija

Moški v prazničnih oblačilih.

Fotografija

Družinski portret.

Fotografija

Skupina deklet v prazničnih oblačilih.

Fotografija

Ženska v prazničnem oblačilu.

Fotografija

Ženska v vsakdanjem oblačilu pri delu na polju v okolici Muljave.

Fotografija

Vojak na konju.

Fotografija

Deklica z igračo v ateljeju, v Ameriki. Fotografija poslana kot razglednica v Novo mesto.

Fotografija

Moški s kolesom.

Fotografija

Obleka gardista.

Fotografija

Delovna noša dekleta in fanta.

Fotografija

Skupina deklet v prazničnih oblačilih.

Fotografija

Skupina vojakov v sobi.

Fotografija

Skupina glasbenikov in pevcev.

Fotografija

Družina pred hišo.

Fotografija

Učenke gospodinjske šole.

Fotografija

Družinski portret.

Fotografija

Mladoporočenca v poročnih oblačilih.

Fotografija

Družina viničarja pred hišo.

Fotografija

Služkinji na viničariji.

Fotografija

Družinski portret.

Fotografija

Moški v prazničnem oblačilu.

Fotografija

Mladi raziskovalci z domačinko.

Fotografija

Nekdanji sezonski delavec.

Fotografija

Noša starejše ženske.

Fotografija

Študentke etnologije, ki so sodelovale na raziskovalnem taboru.

Fotografija

Moška v prazničnih oblekah.

Fotografija

Skupina moških pred hišo.

Fotografija

Mlinar v delovni obleki.

Fotografija

Zakonski par v prazničnih oblačilih.

Fotografija

Vojak.

Fotografija

Zakonski par.

Fotografija

Vojaki v kraljevini SHS.

Fotografija

Deklici v prazničnih oblekah.

Fotografija

Deček v prazničnem oblačilu poleg psa.

Fotografija

Deklica v praznični obleki.

Fotografija

Skupina mladih z župnikom.

Fotografija

Dekleti in fanta v prazničnih oblačilih.

Fotografija

Starejši moški s harmoniko.

Fotografija

Romarka pri cerkvi sv. Roka.

Fotografija

Romarka.

Fotografija

Moški v prazničnem oblačilu.

Fotografija

Moški v pušnšanku.

Fotografija

Romarja.

Fotografija

Otroška noša.

Fotografija

Otroška noša.

Fotografija

Moška in otroka ob stebru.

Fotografija

Materi z otroci.

Fotografija

Ženska pred hišo.

Fotografija

Moški pred gostilno.

Fotografija

Delavci pred opekarno.

Fotografija

Ženska v prazničnem oblačilu, v ateljeju.

Fotografija

Ženska in otrok v narodni noši.

Fotografija

Skupina otrok z otroškim vozičkom.

Fotografija

Dekle s kolesom.

Fotografija

Otroci na klopi ob drevesu.

Fotografija

Skupina konjenikov v narodnih nošah.

Fotografija

Skupina deklet in fantov iz Savelj v narodnih nošah na katoliškem shodu v Ljubljani

Fotografija

Bratje v vsakdanjih oblačilih.

Fotografija

Moški ob ograji v prazničnem oblačilu v okolici Sevnice.

Fotografija

Moški v srajci v okolici Sevnice.

Fotografija

Moški na dvorišču.

Fotografija

Moški pred hišo.

Fotografija

Moški v prazničnem oblačilu in otroka.

Fotografija

Otroška praznična noša.

Fotografija

Otroci učiteljskih družin, fotografrirani na nedeljskem izletu ob avtomobilu.

Fotografija

Udeleženki raziskovalnega tabora.

Fotografija

Informatorka v vsakdanjem oblačilu.

Fotografija

Ženska na poti v cerkev.

Fotografija

Moški na mopedu in ženska na poti.

Fotografija

Učenci pred osnovno šolo.

Fotografija

Moški s kapo.

Fotografija

Otroci v prazničnih oblačilih.

Fotografija

Učenke gospodinjske šole.

Fotografija

Šivilja iz Št. Pavla za šivalnim strojem.

Fotografija

Moški v prazničnem oblačilu.

Fotografija

Učenke gospodinjske šole, ki so jo vodile redovnice notredamskega reda.

Fotografija

Učiteljice in upravitelj v Šmarjeti.

Fotografija

Portret učiteljic, ki sta službovali v Šmarjeti.

Fotografija

Učiteljice, ki so službovale v Šmarjeti.

Fotografija

Portret deklice v ateljeju.

Fotografija

Ženska v prazničnem oblačilu.

Fotografija

Moški v prazničnem oblačilu.

Fotografija

Ženska z otrokom v prazničnem oblačilu.

Fotografija

Otroci na ograji ob vodi.

Fotografija

Moški v delovni obleki.

Fotografija

Ogledovanje peče.

Fotografija

Ogledovanje peče.

Fotografija

Ogledovanje zbirke oblačil.

Fotografija

Ogledovanje zbirke oblačil.

Fotografija

Moški v vsakdanjih oblačilih.

Fotografija

Ženska z otrokom.

Fotografija

Deklica v prazničnem oblačilu.

Fotografija

Učiteljica s hčerkami pred hišo.

Fotografija

Zakonski par pred hišo.

Fotografija

Skupina učiteljev pred hišo.

Fotografija

Deklice v belih oblačilih v času škofovega obiska v Škocjan.

Fotografija

Vojak med drugo svetovno vojno.

Fotografija

Kaplan, ki je pred vojno služboval v Šentrupertu.

Fotografija

Ženska v prazničnem oblačilu, v ateljeju.

Fotografija

Mati z otrokom.

Fotografija

Otroci družine iz Šentruperta, slikani v Trstu.

Fotografija

Vojak s puško.

Fotografija

Skupina žensk, ki so kuhale za delavce v času napeljave elektrike v župnišču.

Fotografija

Ženska s kolovratom pred hišo.

Fotografija

Skupina vojakov.

Fotografija

Skupina vojakov - mornarjev, med njimi vojak- mornar iz Šentruperta.

Fotografija

Skupina deklet.

Fotografija

Moški v prazničnem oblačilu pred Kotarjevo kapelico.

Fotografija

Vojak.

Fotografija

Vojak.

Fotografija

Moški v prazničnem oblačilu, slikan v ateljeju.

Fotografija

Portret moškega.

Fotografija

Skupina duhovnikov.

Fotografija

Otroka v prazničnih oblačilih.

Fotografija

Župnik Nahtigal, ki je služboval v Šentrupertu.

Fotografija

Ženske na poti iz cerkve.

Fotografija

Dekle iz Šentruperta, ki je bila zaposlena v hotelu Slon v Ljubljani.

Fotografija

Potret Ženske.

Fotografija

Fant iz Šentruperta, fotografiran na Trsatu pri Reki.

Fotografija

Portret ženske.

Fotografija

Ženska v prazničnem oblačilu. Fotografirana pri fotografu Erjavec v Stični.

Fotografija

Ženska v prazničnem oblačilu.

Fotografija

Portret ženske.

Fotografija

Vojak s kolesom.

Fotografija

Prijateljici.

Fotografija

Botra in birmanke.

Fotografija

Mati in hči.

Fotografija

Ženska v kostimu, slikana v ateljeju.

Fotografija

Portret moškega.

Fotografija

Birmanke in botra.

Fotografija

Otroška noša.

Fotografija

Otroci z zbranim odpadnim železjem.

Fotografija

Otroci v prazničnih oblačilih.

Fotografija

Otroci z vozom.

Fotografija

Otroci v prazničnih oblačilih.

Fotografija

Kopalci v Sori.

Fotografija

Skupina odraslih in otrok.

Fotografija

Škofjeločanki s kolesi na izletu po Prekmurju.

Fotografija

Moški z otrokom v naročju.

Fotografija

Materi z otroci na Mestnem trgu.

Fotografija

Moška v uniformi na motorju.

Fotografija

Skupina pred hišo.

Fotografija

Skupina žensk in redovnica.

Fotografija

Skupina (družina?) pred hišo.

Fotografija

Delavci v pivovarni.

Fotografija

Portret zakonskega para.

Fotografija

Zakonski par, slikan v ateljeju.

Fotografija

Otrok v avtomobilu.

Fotografija

Deklici z igračo.

Fotografija

Skupina žensk v uniformah.

Fotografija

Skupina otrok.

Fotografija

Skupina odraslih na ulici.

Fotografija

Dekleta v prazničnih oblačilih.

Fotografija

Družinski portret.

Fotografija

Sprehajalca na ulici.

Fotografija

Družinski portret.

Fotografija

Skupina odraslih in otrok.

Fotografija

Ženski v plaščih na ulici.

Fotografija

Ženske na stopnicah.

Fotografija

Moški v prazničnih oblačilih na ulici.

Fotografija

Ženski pred hišo.

Fotografija

Stanovalci pred hišo.

Fotografija

Ženska na dvorišču.

Fotografija

Stanovalci pred hišo.

Fotografija

Nekdanja gostilna pri Filaverju.

Fotografija

Ženski in fant na dvorišču.

Fotografija

Moški in ženska na ulici.

Fotografija

Fant v prazničnem oblačilu, slikan v ateljeju.

Fotografija

Deklici fotografirani v ateljeju v Trstu.

Fotografija

Skupina otrok.

Fotografija

Dijakinja meščanske šole.

Fotografija

Vojak, slikan v ateljeju.

Fotografija

Janez Ev. Krek.

Fotografija

Ministranti pred cerkvijo.

Fotografija

Pregledovanje družinskega fotografskega albuma.

Fotografija

Pregledovanje družinskega fotografskega albuma.

Fotografija

Vsakdanja ženska noša.

Fotografija

Vsakdanja ženska noša.

Fotografija

Moški v delovnem oblačilu .

Fotografija

Moški v vsakdanjem delovnem oblačilu.

Fotografija

Skupina vaščanov z duhovnikom pred hišo.

Fotografija

Sestri v vsakdanjih oblačilih.

Fotografija

Moški v srajci.

Fotografija

Moški v nedeljskem izletniškem oblačilu.

Fotografija

Sorodnice.

Fotografija

Sestri v prazničnih oblačilih.

Fotografija

Sestri s prijateljico.

Fotografija

Zakonca v prazničnih oblačilih.

Fotografija

Dekleta, ki so bila zaposlena na gradu Škrljevo.

Fotografija

Kmečki dekleti, ki sta bili zaposleni kot kuharici na gradu Škrljevo.

Fotografija

Ženski v nedeljskih oblačilih.

Fotografija

Dekleta iz premožnejših družin s kolesi.

Fotografija

Portret deklet.

Fotografija

Portret fanta v prazničnem oblačilu.

Fotografija

Ženska v prazničnem oblačilu, slikana v ateljeju.

Fotografija

Moški v vsakdanjem delovnem oblačilu.

Fotografija

Skupina v prazničnih oblačilih.

Fotografija

Portret moškega.

Fotografija

Fantek na kolesu.

Fotografija

Fantek v prazničnem oblačilu.

Fotografija

Ženski pred hišo.

Fotografija

Deklica s košaro.

Fotografija

Dekle s pentljo v laseh.

Fotografija

Ženska s pletenko v roki.

Fotografija

Portret učiteljskega para.

Fotografija

Skupina pred gostilno Na jezu.

Fotografija

Portret ženske z ruto.

Fotografija

Starejša ženska v vsakdanjem oblačilu.

Fotografija

Ženska z ruto okrog vratu.

Fotografija

Ženska z ruto okrog vratu.

Fotografija

Moški v vsakdanjem delovnem oblačilu.

Fotografija

Študentka in informator.

Fotografija

Mati z otrokoma.

Fotografija

Družina na počitnicah na Veliki planini.

Fotografija

Moška v prazničnih oblačilih.

Fotografija

Dekleti v prazničnih oblačilih.

Fotografija

Družinski portret.

Fotografija

Moška v prleški narodni noši.

Fotografija

Dekleta v prazničnih oblačilih na poti v cerkev.

Fotografija

Vsakdanja moška noša.

Fotografija

Moški pri sekanju drv.

Fotografija

Bratje v prazničnih oblačilih.

Fotografija

Ženske v prazničnih oblačilih.

Fotografija

Otroci učiteljskih družin.

Fotografija

Otroci učiteljskih družin.

Fotografija

Učiteljice s svojimi otroci.

Fotografija

Otroci učiteljskih družin.

Fotografija

Dekleti v prazničnih oblačilih.

Fotografija

Dekleta v prazničnih oblačilih.

Fotografija

Skupina vaščank po velikonočni maši.

Fotografija

Kmečki fant v praznični obleki.

Fotografija

Ženska in moški v prazničnih oblačilih na poti v cerkev.

Fotografija

Ženski v vsakdanjih oblačilih.

Fotografija

Kmet s konjem.

Fotografija

Par v narodni noši.

Fotografija

Starejša ženska v vsakdanjem oblačilu.

Fotografija

Starejši moški pri pobiranju sadja.

Fotografija

Starejši moški pri pobiranju sadja.

Fotografija

Starejša ženska v vsakdanjem oblačilu.

Fotografija

Zlatoporočenca v narodnih nošah.

Fotografija

Prireditev društva Kmečkih fantov in deklet iz Beričevega. Nočni čuvaj in žandar v času trgatve.

Fotografija

Izletniška družba.

Fotografija

Fantje iz Črnuč na Rašici.

Fotografija

Skupina fantov in deklet na dvorišču v Klečah.

Fotografija

Na vrtu gostilne Pri Vuku v Klečah.

Fotografija

Skupina deklet pri pletenju.

Fotografija

Skupina izletnikov na dvorišču graščine Jablje.

Fotografija

Skupina fantov in dekle s kolesi.

Fotografija

Skupina izletnikov iz Zelene jame za 1. maj.

Fotografija

Skupina mladih na Čevljarskem mostu.

Fotografija

Skupina fantov pred Prosvetnim domom v Črnučah

Fotografija

Skupina mladih na vrtu lokala na Cankarjevem nabrežju.

Fotografija

Skupina izletnikov na mengeškem hribu.

Fotografija

Skupina obrtnikov z družinami.

Fotografija

Naborniki.

Fotografija

Skupina fantov in deklet iz Mošenj na izletu na Golici.

Fotografija

Skupina fantov in deklet s kolesi.

Fotografija

Fantje s kolesi.

Fotografija

Učitelji, ki so se udeležili kmetijskega tečaja.

Fotografija

Skupina fantov s smučmi.

Fotografija

Skupina fantov, ki je praznovala fantovščino.

Fotografija

Družba za mizo.

Fotografija

Skupina fantov in deklet z muzikanti.

Fotografija

Naborniki na vozu s konjsko vprego.

Fotografija

Skupina moških s kolesi.

Fotografija

Piknik v okolici Postojne.

Fotografija

Skupina moških pri zidarskih delih.

Fotografija

Skupina vaščanov pred trgovino.

Fotografija

Skupina nabornikov v avtomobilu. Prvi avto v vasi.

Fotografija

Skupina fantov.

Fotografija

Piknik v Iškem vintgarju.

Fotografija

Fantje in dekleta v nedeljo popoldan.

Fotografija

Vesela družba v vinogradu na Sovjaku.

Fotografija

Na pikniku.

Fotografija

Moška družba za mizo.

Fotografija

Skupina fantov in deklet.

Fotografija

Naborniki s harmonikarjem.

Fotografija

Skupina deklet iz Šentruperta, slikana v Ljubljani.

Fotografija

Skupina odraslih v vinogradu.

Fotografija

Skupina deklet.

Fotografija

Kolektiv učiteljev iz Šentjanža.

Fotografija

Dekleta, ki so nastopala na mitingu ob prvih svobodnih volitvah v Šenkovem Turnu.

Fotografija

Skupina deklet pri ročnem delu v Šenkovem turnu.

Fotografija

Kuharice z župnikom in kaplanom.

Fotografija

Priprave na družabno srečanje.

Fotografija

Ceremonial ob družabni prireditvi.

Fotografija

Druženje prebivalcev iz ene ulice.

Fotografija

Skupina moških z muzikanti.

Fotografija

Prijateljska družba iz Škofje Loke med služenjem vojaškega roka.

Fotografija

Vesela družba za mizo.

Fotografija

Družba odraslih in muzikanti.

Fotografija

Družba moških.

Fotografija

Skupina moških pri balinanju.

Fotografija

Gradnja obrata Tiskarne Slovenija - prostovoljno delo krajanov.

Fotografija

Skupina nabornikov.

Fotografija

Fantovska skupnost pri postavljanju slavoloka ob poroki.

Fotografija

Fantovska skupina pri krasitvi z slavolokom ob poroki.

Fotografija

Skupina vaških deklet.

Fotografija

Članice Marijine družbe.

Fotografija

Skupina moških v prazničnih oblačilih.

Fotografija

Skupina nabornikov.

Fotografija

Magistrat.

Fotografija

Družabno življenje soseske v Zeleni jami.

Fotografija

Naborniki iz črnuške občine (Črnuče in Nadgorica) leta 1918.

Fotografija

Spravljanje sena.

Fotografija

Vaški godci.

Fotografija

Vaška muzikanta.

Fotografija

Gradnja hiše, v kateri je bil prvi fotografski atelje v Dolu.

Fotografija

Gospodarsko poslopje in traktor.

Fotografija

Medsebojna sosedska pomoč pri električni napeljavi v garaži.

Fotografija

Planinski krščenci pri Dvojnem jezeru v Dolini triglavskih jezer.

Fotografija

Skupina mladostnikov na sprehodu po mestu.

Fotografija

Skupina avstrijskih vojakov, v okolici Gorice (?).

Fotografija

Učiteljice na poletnem kuharskem tečaju v "Mladiki".

Fotografija

Ulica v naselju.

Fotografija

Mladoporočenca in svatje pred hišo.

Fotografija

Odhod na poročno slavje. Darovi: vino, torta.

Fotografija

Poroka.

Fotografija

Poroka.

Fotografija

Mladoporočenca in sorodnik? fotografirana v ateljeju.

Fotografija

Poroka.

Fotografija

Skupinska slika mladoporočencev, svatov in muzikantov.

Fotografija

Pozvačina.

Fotografija

Svatje.

Fotografija

Poročni par.

Fotografija

Ženin in nevesta s kuharicama na svatbi.

Fotografija

Ženin in nevesta s svati pred hišo v Hrastnem.

Fotografija

Mladoporočenca in svatje.

Fotografija

Poročni par s pričama.

Fotografija

Ženin in nevesta, druga družica in godec.

Fotografija

Z avtobusom na poroko.

Fotografija

Priprave na poroko.

Fotografija

Harmonikarja z strežnicama na svatbi.

Fotografija

Harmonikar po svatbi.

Fotografija

Poroka v Biserjanah leta 1906.

Fotografija

Prevoz "bale".

Fotografija

Poroka z konca 19. stoletja.

Fotografija

Poročna obleka v 30-ih letih.

Fotografija

Fantje iz Loke pri Mengšu so prignali "kamelo" na poroko.

Fotografija

Eden izmed dragomeljskih fantov preoblečen v Arabca. Maškare med poročnim slavjem.

Fotografija

Skupinska fotografija mladoporočencev in svatov.

Fotografija

Poročni par.

Fotografija

Kuharice, zadaj pozvačin, na gostiji v Genterovcih.

Fotografija

Skupinska fotografija mladoporočencev in svatov.

Fotografija

Konjska vprega ob poroki.

Fotografija

Skupinska fotografija mladoporočencev in svatov.

Fotografija

Opolnoči pride v sobo "kamela" in se začnejo pogajanja.

Fotografija

Svatje prihajajo na gostijo v Apačah.

Fotografija

Skupinska fotografija mladoporočencev in svatov.

Fotografija

Camar in družica.

Fotografija

Camar in družica.

Fotografija

Skupinska fotografija mladoporočencev in svatov.

Fotografija

Šranjgarji.

Fotografija

Skupinska fotografija mladoporočencev in svatov.

Fotografija

Poroka rudarja iz Leš, ki je delal v Nemčiji. Žena je bila Nemka.

Fotografija

Poroka rudarja na Lešah. Vsi svatje so rudarji, le eden je paznik.

Fotografija

Noša mladoporočencev in svatba.

Fotografija

Skupinska fotografija svatov in mladoporočencev v Nadgorici.

Fotografija

Svatje pred Magistratom.

Fotografija

Svatje pred Magistratom.

Fotografija

Svatje pred Magistratom.

Fotografija

Svatje pred Magistratom.

Fotografija

Mladoporočenca in svatje pred Magistratom.

Fotografija

Mladoporočenca in svatje pred Magistratom.

Fotografija

Mladoporočenca in svatje pred Magistratom.

Fotografija

Okrašen avtomobil v času poroke pred Magistratom

Fotografija

Okrašen avtomobil v času poroke pred Magistratom.

Fotografija

Okrašen avtomobil v času poroke pred Magistratom.

Fotografija

Mladoporočenca in svatje pred Magistratom.

Fotografija

Mladoporočenca in svatje pred Magistratom.

Fotografija

Mladoporočenca in svatje pred Magistratom.

Fotografija

Svat pred Magistratom.

Fotografija

Svatje in okrašeni avtomobili pred Magistratom.

Fotografija

Poročni par, svatje in okrašena avtomobila pred Magistratom.

Fotografija

Sorodniki in zlatoporočenca pred hišo.

Fotografija

Mladoporočenca in svatje pred Magistratom.

Fotografija

Harmonikarja na vozu v času poročnega slavja.

Fotografija

Svatje in mladoporočenca pred hišo.

Fotografija

Mladoporočenca pred hišo.

Fotografija

Šranganje.

Fotografija

Poročna para, fotografirana v ateljeju.

Fotografija

Svatje in mladoporočenca.

Fotografija

Mladoporočenca in svatje ob praznično pogrnjeni mizi.

Fotografija

Poročno slavje - dogajanje v kuhinji.

Fotografija

Poroka pred koncem 2. svetovne vojne. Ženin v partizanski uniformi.

Fotografija

Nevesta gre ob spremstvu svatov in harmonikarja v cerkev.

Fotografija

Svatje in mladoporočenca pred hišo.

Fotografija

Mladoporočenca, fotografirana v ateljeju.

Fotografija

Priprava mlaja pred nevestinim domom.

Fotografija

Skupinska fotografija mladoporočencev in svatov v Podgori.

Fotografija

Skupinska fotografija mladoporočencev in svatov v Savljah, v narodni noši, v ospredju kukelmuc.

Fotografija

Skupinska slika dveh mladoporočencev iz Črnuč v ateljeju.

Fotografija

Postavljanje mlaja pred nevestinim domom.

Fotografija

Skupinska slika mladoporočencev, svatov in glasbenikov v Črnučah.

Fotografija

Bodoča nevesta streže udeležencem tabora.

Fotografija

Skupinska fotografija mladoporočencev in svatov pri Mervarjevih.

Fotografija

Bodoča nevesta streže pijačo fantom, ki so postavljali mlaj.

Fotografija

Pri postavljanju mlaja pred nevestinim domom ni manjkalo harmonike in pijače.

Fotografija

Mladoporočenca in svatje pred hišo na Pečinah.

Fotografija

Priprava mlaja pred nevestinim domom.

Fotografija

Postavljanje mlaja pred nevestinim domom.

Fotografija

Postavljanje mlaja pred nevestinim domom.

Fotografija

Skupinska slika mladoporočencev in svatov.

Fotografija

Mladoporočenca na vpreženem vozu.

Fotografija

Postavljanje mlaja pred nevestinim domom.

Fotografija

Fotografija mladoporočencev v ateljeju.

Fotografija

Bodoča nevesta toči pijačo in streže s pecivom gledalcem postavitve mlaja.

Fotografija

Skupinska slika mladoporočencev, svatov in glasbenikov.

Fotografija

Pred poročno slovesnostjo pred cerkvijo.

Fotografija

Šrangarji in poročno darilo v Potočah.

Fotografija

Mladoporočenca in svatje pred cerkvijo.

Fotografija

Voz na konjsko vprego, s katerim sta se mladoporočenca pripeljala pred cerkev.

Fotografija

Kuharice na poroki.

Fotografija

Svatje in mladoporočenca na glavnem trgu.

Fotografija

Mladoporočenca in priči, fotografirani v ateljeju.

Fotografija

Poročna slika ščetkarskega mojstra v ateljeju.

Fotografija

Skupinska slika mladoporočencev in svatov za praznično mizo.

Fotografija

Svatje na poroki.

Fotografija

Skupinska fotografija mladoporočencev in svatov pred domačo gostilno.

Fotografija

Skupinska fotografija mladoporočencev in svatov v Rakovniku.

Fotografija

Svatje na poročnem slavju.

Fotografija

Skupinska fotografija mladoporočencev in svatov v Rakovniku.

Fotografija

Poroka s kamelo - običaj med poročnim slavjem.

Fotografija

Skupinska fotografija mladoporočencev in svatov v Rakovniku.

Fotografija

Skupinska slika svatov in mladoporočencev v Zaborštu.

Fotografija

Poročni par.

Fotografija

Skupinska fotografija svatov in mladoporočenca.

Fotografija

Skupinska slika mladoporočencev, svatov in glasbenikov.

Fotografija

Svatje pred hišo.

Fotografija

Svatje na zlati poroki, slikani pred hišo. Zlatoporočenca v narodni noši.

Fotografija

Baba- lažna nevesta med svati.

Fotografija

Poročni par in priča.

Fotografija

Mladoporočenca in svatje, slikani pred hišo.

Fotografija

Družban in posvatbice.

Fotografija

Poročni par.

Fotografija

Poročni par slikan v ateljeju.

Fotografija

Skupinska fotografija mladoporočencev in svatov.

Fotografija

Postavljanje mlaja pred nevestinim domom.

Fotografija

Postavljanje mlaja pred nevestinim domom.

Fotografija

Poročna para iz Črnuč, fotografirana v ateljeju.

Fotografija

Udarniško delo - razširitev delavnic in skladišč transformatorske razdelilne postaje v Črnučah.

Fotografija

Švedski radio Saba iz leta 1938, ki je bil prvi radio v Šmihelu.

Fotografija

Radijski sprejemnik.

Fotografija

Obiranje lipovih vej.

Fotografija

Izdelovanje "štila" za koso.

Fotografija

Pobiranje krompirja na njivi.

Fotografija

Postavitev kozolca. Sodelovali so tudi mojstri iz Šentruperta.

Fotografija

Postavitev kozolca. Sodelovali so tudi mojstri iz Šentruperta.

Fotografija

Učenci čistijo zidake za gradnjo zadružnega doma.

Fotografija

Spravilo sena.

Fotografija

Mlatev žitaric.

Fotografija

Mlatev z mlatilnico na traktorski pogon.

Fotografija

Žanjice na polju.

Fotografija

Družina pri spravilu sena.

Fotografija

Kultiviranje "praskanje" koruze na polju.

Fotografija

Mlatev žitaric.

Fotografija

Teritev lanu na prostem.

Fotografija

Oranje z lesenim plugom.

Fotografija

Phanje - čiščenje prosa.

Fotografija

Čiščenje vrbovih (bekovih) vejic za vezanje trte.

Fotografija

Skupina mlatcev z delovnimi orodji.

Fotografija

Gradnja vodovoda na Homcu pri Radomljah

Fotografija

Priprava škropiva v vinogradu.

Fotografija

Delo v vinogradu.

Fotografija

Obračanje sena na travniku.

Fotografija

Ročno obračanje sena na travniku.

Fotografija

Pobiranje krompirja na njivi.

Fotografija

Delo s cepcem.

Fotografija

Moški drži cepec v roki.

Fotografija

Spravljanje sena.

Fotografija

Mlatenje rži na Ježi.

Fotografija

Molža.

Fotografija

Žetev ovsa s srpom v Klečah.

Fotografija

Spravljanje detelje na kozolec.

Fotografija

Žetev pšenice v Klečah.

Fotografija

Mlatenje žitaric z električno mlatilnico v Klečah.

Fotografija

Mlatenje žitaric z električno mlatilnico v Klečah.

Fotografija

Zavezovanje vreč žita in pobiranje plev v koš v Klečah.

Fotografija

Nošnja plev v košu.

Fotografija

Oranje z lesenim plugom.

Fotografija

Žetev ovsa v Klečah.

Fotografija

Sejalnik na konjsko vleko.

Fotografija

Družina z delovnimi orodji pri košnji.

Fotografija

Likof v trgatvi.

Fotografija

Regulacija struge Ljubljanice.

Fotografija

Regulacija Ljubljanice.

Fotografija

Pleten koš na kmetiji v Klečah.

Fotografija

Ročno žaganje drv.

Fotografija

Tekmovanje koscev v Beričevem. Udeleženka je iz Brinja.

Fotografija

Pospravljanje sena v Beričevem.

Fotografija

Tekmovanje žanjic v Beričevem. Žanjici v nošah Društva kmečkih fantov in deklet.

Fotografija

Žanjice v Beričevem.

Fotografija

Tekmovanje koscev v Beričevem.

Fotografija

Tekmovanje v košnji v Beričevem. Tekmujejo ženske.

Fotografija

Gradnja doma Društva kmečkih fantov in deklet v Beričevem.

Fotografija

Spravljanje pridelkov na polju v Beričevem.

Fotografija

Žaganje in sekanje drv v Črnučah.

Fotografija

Perica na Savi v Črnučah.

Fotografija

Nabiranje sadja v Črnučah

Fotografija

Košnja žitarice in vezava snopov.

Fotografija

Nakladanje sena na voz v Črnučah.

Fotografija

Košnja žita.

Fotografija

Delo na njivi - okopavanje in pletje repe v Črnučah.

Fotografija

Pospravljanje premoga na ulici.

Fotografija

Izdelovanje butar iz vejevja za kurjavo.

Fotografija

Kuhanje žganja v Črnučah.

Fotografija

Delo na zelenjavnem vrtu.

Fotografija

Priprava vrbovega šibja za vezanje trte.

Fotografija

Družina pri obiranju lipovih listov.

Fotografija

Italijanski vojaki pomagajo pri žetvenih opravilih.

Fotografija

Čiščenje perutnine.

Fotografija

Prevoz hlodov s konjsko vprego.

Fotografija

Počitek po spravilu sena.

Fotografija

Beljenje vrbovih šib.

Fotografija

Vitranje vrbovih šib.

Fotografija

Pleten koš iz vrbovih šib.

Fotografija

Čiščenje (luščenje) fižola s cepcem.

Fotografija

Čiščenje (luščenje) fižola s cepcem.

Fotografija

Čiščenje (luščenje) fižola s cepcem.

Fotografija

Čiščenje (luščenje) fižola s cepcem.

Fotografija

Ženske na poti v cerkev za veliko noč.

Fotografija

Žegnanje - vaščani pred cerkvijo.

Fotografija

Običaj na velikonočni ponedeljek - "takalanje jajc".

Fotografija

Na velikonočno soboto - na poti k žegnanju.

Fotografija

Otroci se pripravljajo za gregorjevanje.

Fotografija

Otroci na gregorjevo pred hišo.

Fotografija

Maškare na pustni prireditvi.

Fotografija

Maškare na pustni prireditvi.

Fotografija

Maškare pred tablo Cerknica.

Fotografija

Pokop pusta v Cerknici.

Fotografija

Maškare "Španjolci".

Fotografija

Procesija sv. Rešnjega telesa skozi naselje.

Fotografija

Procesija sv. Rešnjega telesa na Bledu ali okolici.

Fotografija

Na Veliko soboto - ženske gredo od žegnanja.

Fotografija

Ženske in otroci s košarami za velikonočni žegenj.

Fotografija

Procesija sv. Rešnjega telesa, ko duhovnik blagoslovi polja.

Fotografija

Procesija sv. Rešnjega telesa pred 2. svetovno vojno, od cerkve sv. Ožbolta proti Klinarju.

Fotografija

Procesija sv. Rešnjega telesa v Kamniku, med 1. svetovno vojno

Fotografija

Mlatev. Zadružni traktor.

Fotografija

Pustne maškare (fajnščeki).

Fotografija

Sprevod pustnih maškar skozi naselje.

Fotografija

Delo na polju - oranje s konjsko vprego v okolici Podove.

Fotografija

Trenje lanu.

Fotografija

S koši sena se vračajo proti domu.

Fotografija

Spravljanje sena na voz s košem.

Fotografija

Oranje z lesenim plugom, gospodinja za plugom, hlapec vodi vola.

Fotografija

Priprava butar za kurjavo.

Fotografija

Izdelovanje štilov za lopate.

Fotografija

Goreči "gregorček" - hišica polita s čevljarsko smolo, v reki Bistrica.

Fotografija

Izdelovanje "gregorčka" za Gregorjevo.

Fotografija

Izdelani "gregorček".

Fotografija

Delo s kolinami -" forež"

Fotografija

Družina na polju. Oranje(?) z volovsko vprego.

Fotografija

Štehvanje v Klečah.

Fotografija

Maškare pred hišo.

Fotografija

Maškara s košaro jajc.

Fotografija

Vaščani na Veliko soboto s košarami za žegenj pred cerkvijo.

Fotografija

Priprava kostanjevih kolov za trte v vinogradu.

Fotografija

Izdelovanje kolov.

Fotografija

Spravilo sena - pri večjih kmečkih opravilih so priskočili na pomoč sosedje.

Fotografija

Pluženje vaške poti s hlodoma in živinsko vprego.

Fotografija

Frnaža apnenca, ki so jo postavili leta 1937. Moška držita "koštrona", lesen kol, s katerim s potiskali drva v notranjost frnaže.

Fotografija

Mlatev v času med obema vojnama.Vaščani so si med seboj pomagali.

Fotografija

Vaščani ob mlatilnici za časa mlatve.

Fotografija

Ženske na njivi "mulijo" ječmen.

Fotografija

Izdelovanje zobotrebcev v kuhinji.

Fotografija

Mlatev v Študi.

Fotografija

Cimermani pri postavljanju kozolca.

Fotografija

Perice na Temenici.

Fotografija

Voz s senom in konjska vprega.

Fotografija

Perice na Savi v Črnučah.

Fotografija

Naborniki iz Pečin na lesenem vozu s konjsko vprego.

Fotografija

Sprevod maturantov.

Fotografija

Maturanti v razredu.

Fotografija

Fantje na štelengi.

Fotografija

Izdelovanje zobotrebcev.

Fotografija

Družina pri spravilu sena.

Fotografija

Klepanje kose na dvorišču.

Fotografija

Gradnja ceste Jagnjenica - Svibno.

Fotografija

Pobiranje krompirja v Tomačevem.

Fotografija

Košuta - maškara v pustnem času.

Fotografija

Trgatev v štatenberski okolici. Moški z brento.

Fotografija

Lik stare babe, na pustovanju v Kortah.

Fotografija

Praznovanje pusta v prijateljskem krogu.

Fotografija

Skupina maškar.

Fotografija

Maškare v pustnem času.

Fotografija

Otroški maškari.

Fotografija

Moški v maškarah za pusta.

Fotografija

V času pustovanja.

Fotografija

Povorka borovega gostuvanja skozi naselje.

Fotografija

Borovo gostuvanje. Starešina snubi nevesto pri njenih starših.

Fotografija

Borovo gostuvanje. Ciganka podtika ženinu otroka.

Fotografija

Otroške maškare.

Fotografija

Otroške maškare.

Fotografija

Od žegna nesejo, na Črnučah. Večji kmetje so k žegnu za veliko noč nosili v jerbasih, manjši kmetje in delavci pa v košarah.

Fotografija

Običaj ob veliki noči, sekanje pirhov, na Črnučah.

Fotografija

Običaj ob veliki noči, sekanje pirhov na Črnučah.

Fotografija

Člani družin in parkelj.

Fotografija

Predstava na Miklavžev večer v Prosvetnem domu v Črnučah.

Fotografija

Otroci s košarami pirhov v Črnučah.

Fotografija

Doma narejena butara za cvetno nedeljo, v Podgori.

Fotografija

Palica sv. Antona in palica sv. Miklavža.

Fotografija

Nabrane palice na rašiškem hribu za cvetno butaro.

Fotografija

Fantje z nabranimi palicami na rašiškem hribu.

Fotografija

Praznovanje Božiča v družini iz Bežigrada.

Fotografija

Otroci pri praznovanju rojstnega dne.

Fotografija

Darovi sv. Miklavža v družini višjega magistratnega svetnika. Darila za dva otroka: pižami, igrače, sladkarije.

Fotografija

Ljudje pred trnovsko cerkvijo, na cvetno nedeljo.

Fotografija

Okrašena kapelica v času procesije sv. Rešnjega telesa.

Fotografija

Štehvanje v Savljah.

Fotografija

Štehvanje - sprevod tekmovalcev.

Fotografija

Igralci v kostumih za božično igro.

Fotografija

Otroka z butaro na cvetno nedeljo.

Fotografija

Miklavž s spremstvom v Podovi.

Fotografija

Procesija sv. Rešnjega telesa v Mirnu.

Fotografija

Maturantsko rajanje na ulici.

Fotografija

Kosec ob poti proti Dragi.

Fotografija

Najeti delavci za delo v vinogradu trgovca Kneza.

Fotografija

Voz sena z volovsko vprego.

Fotografija

Družina pred zidanico v Vinvrhu pri Šentrupertu.

Fotografija

Ličkanje koruze.

Fotografija

Skupina pri pletenju vencev iz vej v Savljah.

Fotografija

Pletenje vencev iz smrečja.

Fotografija

Zidanje hiše.

Fotografija

Postopek zidanja.

Fotografija

Mlatev v okolici Domžal.

Fotografija

Gradnja zadružnega doma po letu 1945.

Fotografija

Trgatev v okolici Turnišča.

Fotografija

Ženske na njivi sadijo koruzo.

Fotografija

Žanjice na njivi - velika žetev.

Fotografija

Zidarski likof.

Fotografija

Sosedska pomoč pri gradnji hiše.

Fotografija

Velikonočni žegen pred Kregljevim mlinom.

Fotografija

Spravilo sena.

Fotografija

Spravilo sena.

Fotografija

Pripravljanje kolov za trte v vinogradu.

Fotografija

Trgači v vinogradu. Moški z brento.

Fotografija

Trgači v vinogradu.

Fotografija

Trgači na viničariji.

Fotografija

Skupina trgačev v vinogradu.

Fotografija

Skupina trgačev. Moški z brento.

Fotografija

Skupina trgačev v vinogradu.

Fotografija

Skupina trgačev.

Fotografija

Trgači pred vinogradom.

Fotografija

Pranje perila na dvorišču.

Fotografija

Trgači pred vinogradom.

Fotografija

Oranje na njivi z volovsko vprego.

Fotografija

Družina pri delu na polju.

Fotografija

Miklavž s parkeljni in angeli.

Fotografija

Pirnatove jaslice, maketa Betlehema.

Fotografija

Skupina moških.

Fotografija

Naborniki.

Fotografija

Priprava hrane v kuhinji na Bledu ali v okolici.

Fotografija

Udeleženke kuharskega tečaja.

Fotografija

Skupina žensk ob šivalnem stroju, na prostem.

Fotografija

Dekleta v prazničnih oblačilih.

Fotografija

Skupina vojakov - Čehi, ki so se zbirali v gostilni "pri Mejaču".

Fotografija

Vesela družba na Kopiščih pri Kamniku.

Fotografija

Na Veliki Planini bajtarji izobešajo zastave.

Fotografija

Na Veliki Planini bajtarji izobešajo zastave.

Fotografija

Naborniki.

Fotografija

Skupina nabornikov.

Fotografija

Skupina nabornikov s harmoniko.

Fotografija

Skupina nabornikov s harmoniko.

Fotografija

Generacija prvega vojaškega nabora. Naborniki iz Iga so se v Ljubljano pripeljali na okrašenem vozu.

Fotografija

Naborniki na vozu.

Fotografija

Pletenje venca za mlaj.

Fotografija

Osebje v bolnišnici v Brežicah.

Fotografija

Delavci v peskokopu v Koščevem robu.

Fotografija

Prvi domžalski kolesarji.

Fotografija

Skupina fantov in deklet v prazničnih oblačilih.

Fotografija

Orožniki in graničarji z družinami, zbrani ob pravoslavnem prazniku.

Fotografija

Dekleta in fant v prazničnih oblačilih.

Fotografija

S slamo krita hiša, v ozadju gospodarsko poslopje z opečnato streho.

Fotografija

Na vrtu gostilne Gerbec, družba za omizjem.

Fotografija

Skupina fantov in deklet, ki so pomagali pri slavju novomašniškega slavja.

Fotografija

Naborniki s harmonikarjem.

Fotografija

Crnovojniki na naboru s harmonikarjem.

Fotografija

Dijaki gimnazije Poljane- Ljubljana na mladinskem arheološkem taboru v Simonovem zalivu pri Izoli. Odstranjujejo plevel z ostankov rimske vile.

Fotografija

Družina pred hišo pri popoldanski malici.

Fotografija

Vaščani na pogorišču hiše.

Fotografija

Skupina moških.

Fotografija

Skupina moških.

Fotografija

Skupina moških s harmonikarjem na Bledu.

Fotografija

Skupnost vaščanov pod vaško lipo.

Fotografija

Mešana moška družba iz Brežic, Krške vasi pri gostilničarju in mesarju v Velikih Malencah.

Fotografija

Skupina nabornikov.

Fotografija

Mlatev z mlatilnico.

Fotografija

Moška družba s harmonikarjem v ateljeju.

Fotografija

Moška družba.

Fotografija

Velikonočni pirhi. Testo za potico, spleteno v kito, in v sredini vloženo jajce, pobarvano s čebulnimi olupki in obllepljeno v petelinčka.

Fotografija

Vzhajanje testa v modelih - "rijah" za šarkelj.

Fotografija

Del postopka izdelave šarklja.

Fotografija

Mesenje testa za šarkelj.

Fotografija

Črn hlebec kruha, sir in mošt za malico.

Fotografija

Testo za pecivo: perece in ptiček.

Fotografija

Pripravljeno pecivo za peko.

Fotografija

Pečeno pecivo.

Fotografija

Izdelava testa za kruh "vrtanik".

Fotografija

Testo za kruh "vrtanik" pred peko.

Fotografija

Pecivo- medenjaki z različnimi ornamenti.

Fotografija

Žemlji, štrukelj in ocvirkova pogača.

Fotografija

Pecivo srčki - pogostitev domačinov ob koncu raziskovalnega tabora.

Fotografija

Pecivo domačinov ob koncu raziskovalnega tabora.

Fotografija

Pecivo domačinov ob koncu raziskovalnega tabora.

Fotografija

Priprava testa za šarkelj.

Fotografija

Del postopka izdelave šarklja.

Fotografija

Gibanica.

Fotografija

Torta za novomašnika.

Fotografija

Torta za novomašnika.

Fotografija

Posoda s hrano - kuhanje na štedilniku.

Fotografija

Miza z jedilnim priborom po kosilu.

Fotografija

Pogrnjena miza z jedilnim priborom v času kosila.

Fotografija

Družina za mizo v času kosila.

Fotografija

Družina za mizo v času kosila.

Fotografija

Svinjska maščoba "špeh", ki se uporablja tudi za mazanje konj pred napadi mrčesa, za impregnacijo čevljev.

Fotografija

Prekajeno meso v kašči.

Fotografija

Priprava testa za peko v krušni peči.

Fotografija

Priprava testa za peko v krušni peči.

Fotografija

Klobase v domači sušilnici.

Fotografija

Pogreb. Možje so ob takih prilikah nošili predpasnike -"šorce"

Fotografija

Pokojnica na parah v sobi.

Fotografija

Pogrebna svečanost.

Fotografija

Pogrebni sprevod.

Fotografija

Mrliški voz s konjsko vprego.

Fotografija

Pogreb z mrliškim vozom.

Fotografija

Pogrebni sprevod za Bežigradom.

Fotografija

Mrlič v sobi.

Fotografija

Pogrebna slovesnost na prostem.

Fotografija

Pogreb otroka. Pogrebniki pred hišo s slamnato streho.

Fotografija

Pogrebni sprevod, mrliška kočija s konjsko vrego.

Fotografija

Pogreb mlade ženske.

Fotografija

Pogrebni sprevod.

Fotografija

Pogrebni sprevod.

Fotografija

Pogrebni sprevod.

Fotografija

Pogrebni sprevod, mrliški voz.

Fotografija

Pogrebni sprevod skozi naselje.

Fotografija

Pogrebniki ob krsti na prostem.

Fotografija

Pogrebniki in krst na dvorišču.

Fotografija

Cerkveni obred ob spuščanju krste v jamo.

Fotografija

Pogrebni sprevod proti pokopališču.

Fotografija

Pogrebniki s krsto pred vhodom na pokopališče.

Fotografija

Malica v času trgatve.

Fotografija

Vesela družba pred hišo z mesom na ražnju.

Fotografija

Stiskalnica za grozdje.

Fotografija

Improvizirana klet v času nove maše.

Fotografija

Člani prosvetnega društva v Domžalah.

Fotografija

Kamniška meščanska korporacija na izletu v Strahovici.

Fotografija

Skupna fotografija članov gasilskega društva.

Fotografija

Predmeti v depoju muzeja.

Fotografija

Predmeti v depoju muzeja.

Fotografija

Apnenica.

Fotografija

Skupina vaščanov in otroci.

Fotografija

Predmeti v depoju muzeja.