Fototeka prof. Vilka Novaka

Fotografija

Muslimanska hiša z dvoriščem.

Fotografija

Koš za pšenku.

Fotografija

Muslimanska hiša.

Fotografija

Hiša z balkonom in obzidjem.

Fotografija

Hiše in gospodarska poslopja.

Fotografija

Slamnate strehe stanovanjskih stavb oz. gospodarskih poslopij.

Fotografija

Starejši moški na otovorjenem oslu.

Fotografija

Lesen voz, tudi z lesenimi kolesi.

Fotografija

Lesen voz z brano.

Fotografija

Lesena vlečka za drva.

Fotografija

Ljudje na javnem zbirališču v Velesu.

Fotografija

Šop iz Riča.

Fotografija

Turčin iz Čepelije na železniški postaji.

Fotografija

Žene na sejmu v Ohridu.

Fotografija

Moška noša.

Fotografija

Ženska noša.

Fotografija

Po krstu otroka se sorodniki vračajo peš domov.

Fotografija

Prodajalci na tržnici.

Fotografija

Moški pogovori na ulici.

Fotografija

Samari.

Fotografija

Pastir žene ovce.

Fotografija

Vprega volov na cesti.

Fotografija

Osedlan konj pred hlevom.

Fotografija

Ženske na sejmu v Ohridu.

Fotografija

Ženske na sejmu v Ohridu.

Fotografija

Ženska z otovorjenim konjem na sejmu v Ohridu.

Fotografija

Ženske na sejmu v Ohridu.

Fotografija

Ženske na sejmu v Ohridu.

Fotografija

Ženski z otrokoma.

Fotografija

Sušenje tobaka.

Fotografija

Sušenje tobaka.

Fotografija

Dve ženski s košarami v rokah.

Fotografija

Ženska in moška noša.

Fotografija

Prof. Ristič in študenti ob ribiških mrežah.

Fotografija

Prof. Ristič in študenti z domačini pred hišo.

Fotografija

Pokrajina ob poti v bližini Velesa.

Fotografija

Pokopališče v Velestovem.

Fotografija

Pokopališče v Asamatih.

Fotografija

Ženska z otrokom in otovorjenim oslom v okolici Velestova.

Fotografija

Sušenje testa (gubi) na prostem.

Fotografija

Priprava testa iz posušenih delov.

Fotografija

Čoln ob jezeru Dojranu.

Fotografija

Pokrajina ob jezeru Dojran.

Fotografija

Moški z ribiškimi mrežami blizu jezera Dojran

Fotografija

Pokrajina ob jezeru Dojran.

Fotografija

Pokrajina ob jezeru Dojran.

Fotografija

Gospodarsko poslopje imenovano ambar.

Fotografija

Pogled na Velestovo.

Fotografija

Stanovanjska hiša v Velestovem.

Fotografija

Iz daljave posnet kraj Debar.

Fotografija

Muslimanska hiša v Pirogu.

Fotografija

Gradnja stanovanjske hiše v Velestovem.

Fotografija

Venci na strehi med zidanjem in prekrivanjem.

Fotografija

Plevna v Velestovem.

Fotografija

Stanovanjske hiše v Velestovem.

Fotografija

Živina na paši v ograjenem pašniku.

Fotografija

Lesena konstrukcija za privezovanje živine in lesena koliba.

Fotografija

Staja za živino na pašniku ob gozdu.

Fotografija

Pastir gre po pašniku.

Fotografija

Pastirji se pripravljajo na molžo.

Fotografija

Pastirji v času molže.

Fotografija

Pastirji v času molže.

Fotografija

Lesena protestantska cerkev.

Fotografija

Lesena protestantska cerkev.

Fotografija

Pastirska koča.

Fotografija

Pastirska koča ter pastirji.

Fotografija

Lesene stanovanjske hiše prebarvane z apnom.

Fotografija

Lesene hiše prebarvane z apnom.

Fotografija

Lesena gumna in podovi.

Fotografija

Gradnja lesene hiše.

Fotografija

Ženska s plugom.

Fotografija

Leseni vozovi na koncu vasi.

Fotografija

Lesene sani.

Fotografija

Lesene stanovanjske hiše.

Fotografija

Del stanovanjske hiše z gospodarskim poslopjem.

Fotografija

Naselje ter pokrajina v ozadju.

Fotografija

Pivnice izkopane v hrib.

Fotografija

Pogreb.

Fotografija

Pogreb.

Fotografija

Del naselja ter pokrajina v ozadju.

Fotografija

Gospodarska poslopja oz. gumne.

Fotografija

Gospodarska poslopja oz. gumne.

Fotografija

Pašnik s pastirsko kočo.

Fotografija

Prenašanje ovčjega mleka.

Fotografija

Voz pred zaprtim dvoriščem.

Fotografija

Pogled na naselje s cerkvijo.

Fotografija

Naselje Huty s pokrajino.

Fotografija

Skupina hiš.

Fotografija

Lesene podkletene hiše.

Fotografija

Hiša z gospodarskim poslopjem.

Fotografija

Lesene hiše ob cesti.

Fotografija

Lesena hiša.

Fotografija

Vodnjak.

Fotografija

Na dvorišču. Cepec za mlatev.

Fotografija

Folklorni festival.

Fotografija

Hiša z leseno ograjo.

Fotografija

Pokopališče z nagrobniki in križi.

Fotografija

Ženske med pogrebom.

Fotografija

Pokrajina s seniki.

Fotografija

Mestna hiša.

Fotografija

Kolovrat pred hišo.

Fotografija

Naselje s pokrajino.

Fotografija

Lesena hiša s skodlasto streho.

Fotografija

Pokrajina okrog Hrušina.

Fotografija

Naselje s pokrajino.

Fotografija

Del naselja.

Fotografija

Lesene ograje med hišami.

Fotografija

Lesena hiša s skodlami.

Fotografija

Pleteni koš s kolesi.

Fotografija

Kmečki voz na dvorišču.

Fotografija

Zidana hiša z leseno ograjo.

Fotografija

Lesena hiša z leseno ograjo.

Fotografija

Študenti na terenu.

Fotografija

Pokrajina s pašniki.

Fotografija

Pokrajina s pašniki.

Fotografija

Pogrebniki na poti med hišami.

Fotografija

Skupina pogrebnikov na poti med hišami

Fotografija

Dekle v narodni noši.

Fotografija

Dekle v narodni noši.

Fotografija

Lesene hiše z skodlasto streho.

Fotografija

Naselje s pokrajino.

Fotografija

Vinske kleti - pivnice.

Fotografija

Urejeno pokopališče v Ravenci.

Fotografija

Pokrajina okoli naselja Ravenca.

Fotografija

Ženska v črnem oblačilu pred hišo.

Fotografija

Iz kamna zidan senik.

Fotografija

Iz kamna zidan senik.

Fotografija

Iz kamna zidan senik.

Fotografija

Lesena hiša z gospodarskim poslopjem.

Fotografija

Gospodar z ženo pred hišo.

Fotografija

Gospodarsko poslopje s slamnato streho.

Fotografija

Gospodarsko poslopje s slamnato streho.

Fotografija

Hiša s slamnato streho.

Fotografija

Hiša in dvoriščna lesena ograja.

Fotografija

Gospodarsko poslopje s slamnato streho.

Fotografija

Gospodarsko poslopje s slamnato streho.

Fotografija

Hiša z dvoriščem.

Fotografija

Hiša satsana (butana), ustupana.

Fotografija

Lesena hiša s slamnato streho.

Fotografija

Trije Hrvati pred hišo.

Fotografija

Hiša satsana (butana), ustupana.

Fotografija

Lesen senik s streho iz skodel.

Fotografija

Pogled na hribe in pobočje s hišami.

Fotografija

Senika v dolini.

Fotografija

Hiša s črno kuhinjo.

Fotografija

Hiša s črno kuhinjo

Fotografija

Zidana hiša s gospodarskim poslopjem.

Fotografija

Ostrvi na travniku.

Fotografija

Oslica slame in stog sena.

Fotografija

Pogled na pokopališče.

Fotografija

Nagrobnik na pokopališču.

Fotografija

Žena nese seno.

Fotografija

Kopa sena na travniku.

Fotografija

Seno v rjuhah na vozičku.

Fotografija

Pogled na naselje.

Fotografija

Hiša s slamnato streho.

Fotografija

Hiša s škopami.

Fotografija

Hiša s slamnato streho.

Fotografija

Hiša z dvoriščem.

Fotografija

Pogled na pokrajino.

Fotografija

Pokrajina in hiše.

Fotografija

Pokrajina in hiše.

Fotografija

Skupina moških in žensk na cesti.

Fotografija

Skupina moških na ulici.

Fotografija

Skupina žensk na ulici.

Fotografija

Skupina žensk pred cerkvijo.

Fotografija

Ženske in otroci pred cerkvijo.

Fotografija

Ljudje na zlati poroki.

Fotografija

Skupina moških na ulici.

Fotografija

Hiša s slamnato streho.

Fotografija

Stanovanjska hiša s slamnato streho.

Fotografija

Hiša in gospodarski del; hiša v ključu.

Fotografija

Stanovanjska hiša s slamnato streho.

Fotografija

Hiša ob cesti.

Fotografija

Vaška ulica in stavbni objekti.

Fotografija

Hiše in okoliški travniki.

Fotografija

Hiša s polovico slamnate kritine.

Fotografija

Hiša z dvoriščem.

Fotografija

Hiša s slamnato streho.

Fotografija

Hiša s slamnato streho.

Fotografija

Hiša s slamnato kritino.

Fotografija

Lesena hiša s slamnato streho.

Fotografija

Lesena hiša s slamnato kritino.

Fotografija

Vaška ulica in hiše.

Fotografija

Hiša s slamo krita z dvoriščne strani.

Fotografija

Hiša.

Fotografija

Pročelje hiše.

Fotografija

Hiši s pročelja.

Fotografija

Kozolec.

Fotografija

Kozolec.

Fotografija

Hiša.

Fotografija

Hiša iz pročelja.

Fotografija

Kozolec.

Fotografija

Kozolec.

Fotografija

Leseni voz ''gare''.

Fotografija

Voz ''koš''.

Fotografija

Seno na vozu.

Fotografija

Seno na vozu z konujsko vprego.

Fotografija

Cerkev.

Fotografija

Moški in ženska vlečeta mali voz.

Fotografija

Kočija.

Fotografija

Voz z zloženimi stranicami ''gare''.

Fotografija

Seno in gajbe z jabolkami vozijo čez Laze.

Fotografija

Hiše.

Fotografija

Hiše.

Fotografija

Hiše.

Fotografija

Hiša iz pročelja.

Fotografija

Hiša.

Fotografija

Jezerska trava.

Fotografija

Jezerska trava v kopi.

Fotografija

Jezerska trava.

Fotografija

Kozolec.

Fotografija

Prenašanje drv v košu.

Fotografija

Grabljenje sena in nalaganje na koš.

Fotografija

Seno nalagajo na koš.

Fotografija

Voz imenovan ''koš''.

Fotografija

Ulica s stavbami.

Fotografija

Ulica v Cerknici.

Fotografija

Kip na vogalu hiše.

Fotografija

Ulica s hišami.

Fotografija

Ulica s hišami.

Fotografija

Ulica s hišami.

Fotografija

Ulica s hišami.

Fotografija

Hiša s slamnato streho.

Fotografija

Hiše s pročelja.

Fotografija

Hiša s pročelja.

Fotografija

Ulica s hišami.

Fotografija

Hiša.

Fotografija

Kašča.

Fotografija

Kašča.

Fotografija

Hiša.

Fotografija

Vrata.

Fotografija

Korito z vodo pred hišo.

Fotografija

Ulica s hišami.

Fotografija

Hiša z lesenim balkonom.

Fotografija

Ulica s hišami.

Fotografija

Hiša s slamnato streho.

Fotografija

Hiša s slamnato streho.

Fotografija

Seno nalagajo na voz, imenovan ''koš''.

Fotografija

Hiša s slamnato streho.

Fotografija

Hiša s slamnato streho.

Fotografija

Hiša in hram v Breganskem Selu.

Fotografija

Hiša s slamnato streho.

Fotografija

Hiša s slamnato streho.

Fotografija

Žito v kopah na polju.

Fotografija

Kašča iz leta1812.

Fotografija

Hiša s slamnato streho.

Fotografija

Hram.

Fotografija

Pogled na pokrajino z vinogradom.

Fotografija

Valvasorjeva hiša.

Fotografija

Valvasorjev spomenik.

Fotografija

Senik s slamnato streho.

Fotografija

Gospodarsko poslopje-pod.

Fotografija

Hiša, zgrajena 1914.

Fotografija

Hiša, od zadaj.

Fotografija

Lesena s slamo krita trodelna hiša, pogled od spredaj.

Fotografija

Kozolec s slamnato streho.

Fotografija

Lesena s slamo krita trodelna hiša, pogled od zadaj.

Fotografija

Hiša, od spredaj, povišana leta 1956.

Fotografija

Kozolec s slamnato streho.

Fotografija

Lesena hiša s slamnato streho, his.

Fotografija

His, spredaj vinograd.

Fotografija

Skupina študentov slikanih pred podom.

Fotografija

Hiša slikana iz čelne strani.

Fotografija

Hiša s slamnato streho od strani.

Fotografija

Študentje na terenu pred hišo.

Fotografija

Hiša, Sinji vrh 12.

Fotografija

Dvor.

Fotografija

Kašča s slamnato streho.

Fotografija

Hiša, Rosalnice 45.

Fotografija

Hiša, Rosalnice 25.

Fotografija

Kašča s slamnato streho.

Fotografija

Kašča.

Fotografija

Čebelnjak.

Fotografija

Pod.

Fotografija

Gospodarsko poslopje krito s slamo (hlev, senik).

Fotografija

Gospodarsko poslopje v obliki L krito s slamo.

Fotografija

Brana.

Fotografija

Gospodarsko poslopje s slamnato streho.

Fotografija

Strašilo poleg stranišča na prostem.

Fotografija

Hiša, Gornja Lokvica 13.

Fotografija

Študenti na terenu. Na levi strani prof. Vilko Novak.

Fotografija

Pročelje lesen hiše, Primostek 16.

Fotografija

Hiša.

Fotografija

Zapuščena hiša.

Fotografija

Zapuščena hiša.

Fotografija

Zapuščena hiša.

Fotografija

Hiša krita s slamo.

Fotografija

Gospodarsko poslopje, Preloka 11.

Fotografija

Hiša, Gornja Lokvica 54.

Fotografija

Hiša, Gornja Lokvica 35.

Fotografija

Zapuščena hiša, Gornja Lokvica 20.

Fotografija

Hiša z lesenim gankom. Gornja Lokvica 14.

Fotografija

Lončarski izdelki na sejmu.

Fotografija

Dvor, gospodarsko poslopje, Preloka 11.

Fotografija

Dvor, gospodarsko poslopje, Preloka 11.

Fotografija

Gospodarska poslopja, kašča, senik..

Fotografija

Hiša krita s slamo.

Fotografija

Pokopališče v Adlešičih.

Fotografija

Hiša krita s slamo, Drašiči 10.

Fotografija

Hiša krita s slamo, Drašiči 12.

Fotografija

Svinjak, Drašiči 12.

Fotografija

Vrhhlevna hiša, Drašiči 33.

Fotografija

Hiša s slamnato streho.

Fotografija

Hiše krite s slamo.

Fotografija

Hiša krita s slamo, Ulica Lojzeta Fabjana 10, Črnomelj.

Fotografija

Hiša s slamo krita, Drašiči 47.

Fotografija

Zapuščena hiša, krita s slamo.

Fotografija

Dvor z gnojem. v ozadju svinjaki (2),

Fotografija

Lesena hišna številka na Štrausovi hiši v Prilozju

Fotografija

Lesena hiša s slamnato streho.

Fotografija

Dvor s hlevom, kaščo in lopo za nastil. V ospredju gnoj.

Fotografija

Način mlatenja s cepcem. Pšenica se suši na "plahtah" iz domačega platna.

Fotografija

Vhod v hlev in kaščo (Štrausova domačija).

Fotografija

Skedenj z "guno" (gumno).

Fotografija

Pranje perila v čebru na prostem.

Fotografija

Način vezave ograje z lesenimi šibami.

Fotografija

Kozolec in pod v Škriljah.št.1.

Fotografija

Lupljenje kolov za vinograd. Koli so iz kostanjevega lesa.

Fotografija

Suha roba na sejmu v Metliki.

Fotografija

Suha roba na sejmu v Metliki.

Fotografija

Sejem suhe robe v Metliki.

Fotografija

Sejem suhe robe v Metliki.

Fotografija

Sejem v Metliki.

Fotografija

Sejem v Metliki.

Fotografija

Sejem v Metliki.

Fotografija

Sejem v Metliki.

Fotografija

Sejem v Metliki.

Fotografija

Kozolec s slamnato streho.

Fotografija

Zidana hiša in pogled na dvorišče.

Fotografija

Konjske dirke.

Fotografija

Skupina moških v prazničnih oblačilih.

Fotografija

Prizorišče konjskih dirk.

Fotografija

Skupina Romkinj na prireditvi konjskih dirk.

Fotografija

Skupina Romov na konjskih dirkah.

Fotografija

Skupina Romov v naselju.

Fotografija

Skupina Romov v naselju.

Fotografija

Skupina Romov pred gostilno.

Fotografija

Konjske dirke.

Fotografija

Voz - kočija na konjsko vprego.

Fotografija

Moški v prazničnem oblačilu.

Fotografija

Ženske pred cerkvijo.

Fotografija

Vaščani prihajajo k nedeljski maši.

Fotografija

Vaščani v prazničnih oblačilih..

Fotografija

Ženska z ruto na glavi.

Fotografija

Kašča.

Fotografija

Kašča z gankom.

Fotografija

Leseni pod s slamnato streho.

Fotografija

Lesena hiša z opečno kritino.

Fotografija

Porivanje strehe novega hleva.

Fotografija

Lesena hiša s strešno kritino.

Fotografija

Vrt ograjen z leseno ograjo.

Fotografija

Sušilnica za lan.

Fotografija

Sušilnica za lan.

Fotografija

Dvojni kozolec s steršno kritino.

Fotografija

Kozolec s slamnato streho.

Fotografija

Kozolec s strešno kritino.

Fotografija

Kozolec.

Fotografija

Štala s podom.

Fotografija

Štala in pod s slamnato streho.

Fotografija

Voz s pletenim košem.

Fotografija

Skupina ljudi v prazničnih oblačilih.

Fotografija

Kozolec s slamnato streho.

Fotografija

Lončar pri delu.

Fotografija

Lončar pri delu.

Fotografija

Ženske gredo od nedeljske maše.

Fotografija

Moški s klobukom.

Fotografija

Dvojni kozolec s štirikapno slamnato streho.

Fotografija

Dvojni kozolec s štirikapno smanato streho z letnico 1783.

Fotografija

Dvojni kozolec s štirikapno streho z letnico 1783.

Fotografija

Nadstropna zidana hiša ob cesti.

Fotografija

Hiša s slamnato streho.

Fotografija

Pročelje hiše.

Fotografija

Hiša.

Fotografija

Hiša, Mihovica 3.

Fotografija

Pročelje hiše, Mihovica 3.

Fotografija

Hiša s slamnato streho, Mihovica 2.

Fotografija

Hiša s slamnato streho, Mihovica 2.

Fotografija

Hiša s slamnato streho, Mihovica 2.

Fotografija

Hiša s slamnato streho, Mihovica 2.

Fotografija

Kozolca.

Fotografija

Spravljanje sena v kozolec.

Fotografija

Kozolec.

Fotografija

Kozolec, kopa sena.

Fotografija

Romsko naselje v okolici Mihovice.

Fotografija

Romski otroci.

Fotografija

Vožiček s pletenim košom za prevoz pridelkov s polja.

Fotografija

Skedenj zgrajen leta 1965 pri Perovšek.

Fotografija

Oranje z volovsko vprego v okolici Šentjerneja.

Fotografija

Žanjica pri delu.

Fotografija

Kozolec z žitom.

Fotografija

Vodnjak s koritom za napajanje živine.

Fotografija

Detajl - slamnata streha hrama.

Fotografija

Na poti v cerkev.

Fotografija

Leseni hram s slamnato streho v okolici Šentjerneja.

Fotografija

Na poti v cerkev.

Fotografija

Verniki pred cerkvijo.

Fotografija

Verniki pred cerkvijo.

Fotografija

Dvojni kozolec.

Fotografija

Leseni pod s slamnato streho.

Fotografija

Leseni pod s slamnato streho.

Fotografija

Hiša s slamnato streho.

Fotografija

Lesena hiša s slamnato streho.

Fotografija

Lesena hiša - detajl okna.

Fotografija

Zidana hiša št. 75.

Fotografija

Lesena hiša s slamnato streho.

Fotografija

Del lesene hiše s slamnato streho.

Fotografija

Voziček za prevoz poljščin in kolesarka.

Fotografija

Žetev v okolici Šentjerneja.

Fotografija

Žetev v okolici Šentjerneja.

Fotografija

Žetev v okolici Šentjerneja.

Fotografija

Spravljanje žita v kozolec.

Fotografija

Snopi žita na polju.

Fotografija

Nakladanje snopov žita na voz.

Fotografija

Lesena hiša s slamnato streho.

Fotografija

Korito z vodo.

Fotografija

Voz s snopi žita na dvorišču.

Fotografija

Hiša s slamnato streho.

Fotografija

Zlaganje snopov žita v kozolec.

Fotografija

Kozolec.

Fotografija

Sušilnica za lan.

Fotografija

Župnišče.

Fotografija

Lesena hiša s slamnato streho.

Fotografija

Pročelje lesene hiše.

Fotografija

Kašča.

Fotografija

Kašča.

Fotografija

Drvarnica.

Fotografija

Hiša št. 67.

Fotografija

Hiša št. 40.

Fotografija

Žanjica na njivi.

Fotografija

Žanjica na njivi.

Fotografija

Žanjica na njivi.

Fotografija

Žanjica na njivi.

Fotografija

Dvojni kozolec v okolici Šentjerneja.

Fotografija

Študenti na terenu v romskem naselju v okolici Šentjerneja.

Fotografija

Hiša iz sprednje strani. Krnče 2.

Fotografija

Past za podgane.

Fotografija

Cepec za mlatenje - luščenje fižola.

Fotografija

Ponev za žganje kave.

Fotografija

Možnar z nepravim tolkalom.

Fotografija

Čelešnik (železni nastavek).

Fotografija

Past za miši. Obtežena s čelešnikom.

Fotografija

Kletka za manjše ptiče.

Fotografija

Kletka za večje živali. Past za šoje.

Fotografija

Hiša s slamnato kritino.

Fotografija

Enojni kozolec s slamnato streho.

Fotografija

Hiša s slamnato kritino.

Fotografija

Hiša.

Fotografija

Kozolca s slamnato streho.

Fotografija

Otroci in babica.

Fotografija

Hiše s slamnato streho

Fotografija

Hiša s slamnato streho.

Fotografija

Kajža s slamnato streho.

Fotografija

Kajža s slamnato streho.

Fotografija

Hiša s slamnato streho.

Fotografija

Kozolec s slamnato streho.

Fotografija

Del naselja v Šentjerneju.

Fotografija

Hiša zgrajena leta 1951.

Fotografija

Kombajn na njivi.

Fotografija

Pinja.

Fotografija

Pinja z dvignjenim pokrovom.

Fotografija

Kozolci.

Fotografija

Pod in kozolec.

Fotografija

Žetev s kombajnom.

Fotografija

Nakladanje snopov na voz.

Fotografija

Snopi žita na polju.

Fotografija

Snopi žita na polju.

Fotografija

Kozolec.

Fotografija

Gospodarsko poslopje s slamnato streho.

Fotografija

Kozolec.

Fotografija

Polje s hmeljem, v ozadju kozolec.

Fotografija

Skupina moških v nedeljo po maši.

Fotografija

Ljudje v nedeljo po maši.

Fotografija

Ljudje v nedeljo po maši.

Fotografija

Ljudje v nedeljo po maši.

Fotografija

Skupina ženske v nedeljo po maši.

Fotografija

Lesena s slamo krita hiša.

Fotografija

Lesena s slamo krita hiša.

Fotografija

Del naselja v Šentjerneju. Hiše ob makadamski cesti.

Fotografija

Del naselja, zidane hiše ob cesti.

Fotografija

Slamoreznica.

Fotografija

Panoramski pogled na naselje in okolico.

Fotografija

Ljudje gredo od maše.

Fotografija

Hlev.

Fotografija

Pletena uta s slamnato kritino.

Fotografija

Gospodarsko poslopje s slamnato streho vodnjak na vage.

Fotografija

Pod iz leta 1736.

Fotografija

Pos s slamnato kritino.

Fotografija

Dvojni kozolec.

Fotografija

Kozolca.

Fotografija

Gospodarsko poslopje.

Fotografija

Hiša iz leta 1810.

Fotografija

Hiša zgrajena leta 1840.

Fotografija

Hiša.

Fotografija

Zidani hlev s slamnato streho.

Fotografija

Hiša s slamnato streho.

Fotografija

Kozolec s slamnato streho.

Fotografija

Hiša.

Fotografija

Kašča pri Jurčičevem domu.

Fotografija

Jurčičeva hiša.

Fotografija

Lesena hiša s slamnato streho.

Fotografija

Lesena hiša s slamnato streho.

Fotografija

Čebelnjak.

Fotografija

Lesena hiša s slamnato streho.

Fotografija

Vodnjak - štirna.

Fotografija

Vodnjak - štirna.

Fotografija

Kašča iz leta 1862.

Fotografija

Gospodarsko poslopje.

Fotografija

Lesen pod.

Fotografija

Pod s slamnato streho.

Fotografija

Zapuščen hlev s slamnato streho.

Fotografija

Hlevi s slamnato streho.

Fotografija

Hiša.

Fotografija

Pod.

Fotografija

Pod, kašča in kozolec.

Fotografija

Pod.

Fotografija

Kašča s slamnato streho.

Fotografija

Dvojni kozolec.

Fotografija

Senik s slamnato streho.

Fotografija

Kozolec.

Fotografija

Ostrvi.

Fotografija

Lesena kašča s slamnato streho.

Fotografija

Hleva s slamnato streho.

Fotografija

Skedenj.

Fotografija

Gospodarsko poslopje.

Fotografija

Gospodarsko poslopje.

Fotografija

Jurčičeva hiša.

Fotografija

Dvojni kozolec s slamnato streho.

Fotografija

Hiša s slamnato streho in gankom.

Fotografija

Hiše.

Fotografija

Lesena hiša s slamnato streho.

Fotografija

Lesena hiša s slamnato streho.

Fotografija

Hlev s podom.

Fotografija

Sušenje koruze na podu.

Fotografija

Lesena hiša.

Fotografija

Lesena hiša.

Fotografija

Hlev iz leta 1882.

Fotografija

Kašča.

Fotografija

Pod s slamnato streho.

Fotografija

Plug s plužino.

Fotografija

Plužina, del pluga.

Fotografija

Gospodarsko poslopje - sušenje koruze.

Fotografija

Gospodarsko poslopje s slamnato streho.

Fotografija

Hiša s slamnato streho. Sušenje koruze.

Fotografija

Hiša s slamnato streho.

Fotografija

Pročelje hiše s slamnato streho.

Fotografija

Hiša s slamnato streho.

Fotografija

Pročelje hiše s slamnato streho.

Fotografija

Brajda.

Fotografija

Zidanice med vinogradi.

Fotografija

Lesena hiša s slamnato streho.

Fotografija

Hiša. Študenti pred hišo.

Fotografija

Hiša z gankom.

Fotografija

Kozolci s slamnato streho.

Fotografija

Dvojni kozolec.

Fotografija

Osel s tovorom.

Fotografija

Pokrajina.

Fotografija

Hlev.

Fotografija

Pod. Sušenje koruze.

Fotografija

Pod.

Fotografija

Pod.

Fotografija

Leseni hram.

Fotografija

Leseni hram s slamnato streho.

Fotografija

Leseni hram s slamnato streho.

Fotografija

Leseni hram s slamnato streho.

Fotografija

Leseni hram.

Fotografija

Leseni hram z opečnato kritino.

Fotografija

Leseni hram.

Fotografija

Hram s slamnato streho.

Fotografija

Kozolec na psa.

Fotografija

Gospodarsko poslopje s kmetijskimi orodji.

Fotografija

Gospodarsko poslopje.

Fotografija

Gospodarsko poslopje - pod in klet.

Fotografija

Kozolec.

Fotografija

Dvojni kozolec s slamnato streho.

Fotografija

Kašča s slamnato streho.

Fotografija

Hlev.

Fotografija

Nošenje koša z listjem. V ozadju kozolec.

Fotografija

Dvojni kozolec s slamnato kritino.

Fotografija

Hiša.

Fotografija

Hiša z gankom.

Fotografija

Hlev s slamnato streho.

Fotografija

Sušilnica za lan.

Fotografija

Kašča s slamnato streho.

Fotografija

Snopi žita na polju.

Fotografija

Hiše ob cesti.

Fotografija

Del naselja ob cesti.

Fotografija

Del naselja.

Fotografija

Hiše ob cesti.

Fotografija

Pogled na zvonik cerkve.

Fotografija

Del naselja.

Fotografija

Hiša.

Fotografija

Hleva s slamnato streho.

Fotografija

Hiša s kukerlom in slamnato streho.

Fotografija

Hiša.

Fotografija

Hiša.

Fotografija

Hiša.

Fotografija

Hiša s slamnato streho.

Fotografija

Kašča s slamnato streho.

Fotografija

Pročelje hiše.

Fotografija

Pročelje hiše.

Fotografija

Hram.

Fotografija

Hram.

Fotografija

Hram.

Fotografija

Leseni hram s slamnato kritino med vinogradi.

Fotografija

Nošnja košare na glavi.

Fotografija

Hiša.

Fotografija

Hiša s slamnato streho.

Fotografija

Bajta iz kašče.

Fotografija

Hiša in gospodarsko poslopje skupaj.

Fotografija

Kozolec.

Fotografija

Panoramski pogled na naselje z okolico.

Fotografija

Pogled na okolico . V ospredju kozolec s slamnato streho.

Fotografija

Hiša s slamnato streho in gankom.

Fotografija

Pod s slamnato kritino.

Fotografija

Kozolec s podom.

Fotografija

Pod iz leta 1871 s slamnato streho.

Fotografija

Kozolec.

Fotografija

Dvojni kozolec s slamnato streho.

Fotografija

Gospodarska poslopja.

Fotografija

Sušilnica.

Fotografija

Sušilnica.

Fotografija

Vodnjak.

Fotografija

Brenta za nošenje vode.

Fotografija

Lesena hiša s strešno kritino.

Fotografija

Lesena hiša.

Fotografija

Kašča s slamnato streho.

Fotografija

Hlev s slamnato streho.

Fotografija

Gospodarska poslopja s slamnato kritino.

Fotografija

Hiša s slamnato streho.

Fotografija

Hiša s slamnato streho.

Fotografija

Hiša s slamnato streho.

Fotografija

Gospodarska poslopja.

Fotografija

Skupina študentov na terenu pred Jurčičevo hišo.

Fotografija

Študenti s prof. Novakom na terenu.

Fotografija

Delavci prihajajo iz tovarne.

Fotografija

Delavke na kolesih po odhodu iz tovarne.

Fotografija

Študenti na terenu.

Fotografija

Študenti na terenski praksi s prof. Novakom.

Fotografija

Hiša s slamnato streho.

Fotografija

Skupina Romov.

Fotografija

Voz z gumijastimi kolesi.

Fotografija

Gospodarsko poslopje s slamnato streho.

Fotografija

Portret Roma.

Fotografija

Pletena košara.

Fotografija

Leseni voziček.

Fotografija

Del naselja. Skupina Romov pred gostilno.

Fotografija

Skupina Romov.

Fotografija

Karakteristično je, da ženske nosijo pri delu stari predpasnik (firtoh) po vrhu novejšega.

Fotografija

Prizor iz konjskih dirk.

Fotografija

Gledalci na konjskih dirkah.

Fotografija

Udeleženca na konjskih dirkah.

Fotografija

Prizor iz konjskih dirk.

Fotografija

Žetev.

Fotografija

Hiša.

Fotografija

Hiša in gospodarsko poslopje s slamnato streho.

Fotografija

Gospodarsko poslopje s slamnato streho.

Fotografija

Lesena hiša z opečno kritino.

Fotografija

Lesena hiša z opečno kritino.

Fotografija

Dvorišče in gospodarsko poslopje.

Fotografija

Šerpa zavezana na mašno in "pluzna".

Fotografija

Zidanica in vinograd.

Fotografija

Zidanica s slamnato streho.

Fotografija

Hiša s slamnato streho.

Fotografija

Hiša.

Fotografija

Hiša s slamnato streho.

Fotografija

Hiša s slamnato streho.

Fotografija

Hiša s slamnato streho.

Fotografija

Hiša s slamnato streho.

Fotografija

Kašča s slamnato streho.

Fotografija

Kašča s slamnato streho.

Fotografija

Skupinska slika študentov na terenski ekskurziji .

Fotografija

Delom s cepom. V ozadju kozolec s slamnato streho.

Fotografija

Delo s cepom. V ozadju kozolec s slamnato streho.

Fotografija

Ozek prehod med hišama.

Fotografija

Pastirska kamnita hiša.

Fotografija

Skupina študentov pred kamnito hiško - pastirskim zavetiščem.

Fotografija

Bunja - iz kamna narejeno zaklonišče.

Fotografija

Voz z deteljo.

Fotografija

Kamnita hiša.

Fotografija

Del naselja ob cesti.

Fotografija

Kamnita hiša in gospodarsko poslopje.

Fotografija

Hiša s spahnjenico.

Fotografija

Hiša.

Fotografija

Pogled na kamnite stavbe v hrib.