Eko muzej hmeljarstva in pivovarstva

Fotografija

Obiralci iz hrvaškega Zagorja pri Bizjaku. Košare privezane okrog pasu, ko obirajo hmelj.

Fotografija

Obiralke hmelja pri Bizjaku.

Fotografija

Obiralci hmelja pri Bizjaku.

Fotografija

Osebni avto iz leta 1953. Lastnik ga je imel 25 let.

Fotografija

Sorodniki z birmanci in duhovnikom.

Fotografija

Hmeljarski dom. Vsaka vas je imela svoj dom, ki so ga s finansirali in gradili vaščani.

Fotografija

Hmeljarski likof. Končano obiranja hmelja.

Fotografija

Hmeljarska princesa.

Fotografija

Prireditev - proslava ob 40 letnici kmetijskega zadružništva.

Fotografija

Dijaki Kmetijske šole pri praktičnem pouku košnje trave.

Fotografija

Koroščeva hiša, ki jo je zidal brat Titove matere.

Fotografija

Mladoporočenca in svatje.

Fotografija

Obiralke hmelja pri Rančigajevih.

Fotografija

Nevesta v beli poročni obleki.

Fotografija

Smučanje na športni dan v osnovni šoli.

Fotografija

Mlatev v okviru Kmetijske šole. Stroj je bil v lasti šole.

Fotografija

Skupina žensk v prazničnih oblačilih.

Fotografija

Skupinska slika prvoobhajancev z duhovnikom.

Fotografija

Obiralke hmelja.

Fotografija

Obiralke hmelja iz hrvaškega Zagorja.

Fotografija

Tovornjak za orožne vaje.

Fotografija

Obiralke hmelja na Ožboltovi kmetiji.

Fotografija

Spomladi

Fotografija

Obiralke hmelja.

Fotografija

Obiralke hmelja.

Fotografija

Obiralke hmelja in otroci na hmeljišču.

Fotografija

Skupina obiralcev s hmeljem.

Fotografija

Skupina obiralk hmelja.

Fotografija

Pogovor o ceni hmelja.

Fotografija

Domači obiralci in otroci pri Ožboltovih.

Fotografija

Pogreb hmeljarskega starešine.

Fotografija

Ženin in nevesta s šopkom rož.

Fotografija

Mladoporočenca in svatje pred hišo.

Fotografija

Skupina, ki je nastopala v ljudskih igrah.

Fotografija

Vinarska šola v Mariboru.

Fotografija

Starešina in hmeljarska princesa.

Fotografija

Sprejem delavk za obiranje hmelja, pred hišo.

Fotografija

Prevoz hmelja na Vransko.

Fotografija

Prevoz iz hmeljišča.

Fotografija

Priprava polja za posaditev hmelja. Delajo luknje za kole.

Fotografija

Delo na njivi. Priprava polja za posaditev hmelja.

Fotografija

Sorodniki na hmeljišču.

Fotografija

Obiralke hmelja pri Lukmanu.

Fotografija

Obiralke hmelja.

Fotografija

Obiralke hmelja pri Lukmanu.

Fotografija

Obiralke hmelja pri Lukmanu.

Fotografija

Dom Kmetijske zadruge, kmalu po odprtju.

Fotografija

V okolici Gomilskega - na njivi hmelj zgodaj spomladi.

Fotografija

Obiralci hmelja.

Fotografija

Prireditev Dan hmeljarjev.

Fotografija

Moška družba v Topovljah.

Fotografija

Obiralke hmelja.

Fotografija

Obiralke hmelja.

Fotografija

Obiralke hmelja.

Fotografija

Obiralka hmelja pri delu.

Fotografija

Obiralke hmelja.

Raziskovalna naloga besedilo

Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Žalec. Študija izvedljivosti projekta

Fotografija

Hmeljarski dom.

Fotografija

Hmeljarski dom.

Fotografija

Stavba v kateri je bilo v preteklosti skladišče za hmelj.

Fotografija

Hmeljarski dom.

Fotografija

Zadružna sušilnica.

Terenski zapis

Bivša zadružna sušilnica za hmelj.

Fotografija

Nekdanje skladišče in sušilnica za hmelj.

Fotografija

Zadružna sušilnica hmelja.

Fotografija

Zadružni dom.

Fotografija

Hmeljarski dom.

Fotografija

Hmeljarski dom.

Fotografija

Hmeljarski dom.

Fotografija

Hmeljarska sušilnica.

Fotografija

Hmeljarski dom.

Raziskovalna naloga besedilo

Arhitekturna ocena treh stavb.

Raziskovalna naloga besedilo

Oblikovanje integralnega turističnega produkta z osnovo trženja.

Raziskovalna naloga besedilo

Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Žalec. Idejna zasnova projekta.

Raziskovalna naloga besedilo

Eko muzej - dokumentacija.

Raziskovalna naloga besedilo

Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Žalec. Osnovna arhitekturna modelna zasnova muzeja.

Raziskovalna naloga besedilo

Viri za eko muzej. Zgodovinski arhiv Celje.

Raziskovalna naloga besedilo

Povzetek dokumentacije za izvedbo projekta.

Raziskovalna naloga besedilo

2. idejna zasnova projekta muzeja - delovno gradivo.

Fotografija

Zadružna sušilnica.

Fotografija

Hmeljarski dom.

Raziskovalna naloga besedilo

Brysonov model priprave strateškega planiranja na primweru Eko muzeja hmeljarstva in pivovarstva.

Raziskovalna naloga besedilo

Poročilo. Turistični gostje.

Raziskovalna naloga besedilo

Poročilo. Zasnova dokumentacijske baze eko muzeja.

Raziskovalna naloga besedilo

Dediščina hmeljarstva. Izpisi za zgodovino hmeljarstva iz različnih virov.

Raziskovalna naloga besedilo

Popis internetnih naslovov muzejev.

Raziskovalna naloga besedilo

Bibliografija hmeljarstva po COBISS-u.

Raziskovalna naloga besedilo

Dediščina (hmeljarstva) v turizmu in kulturi. Pregled po občinah.

Raziskovalna naloga besedilo

Izpisi arhivskega gradiva o hmeljarstvu v Zgodovinskem arhivu Celje.

Raziskovalna naloga besedilo

Domoznansko gradivo o hmeljarstvu v Osrednji knjižnici Celje.

Raziskovalna naloga besedilo

Eko muzej hmeljarstva in pivovarstva.

Raziskovalna naloga besedilo

Seznam člankov iz Hmeljarja 1946 in 1947.

Raziskovalna naloga besedilo

Pedagoške dejavnosti muzeja Velenje v letu 2005.

Raziskovalna naloga besedilo

Nastanitvene zmogljivosti, prihodi in prenočitve turistov v Velenju.

Raziskovalna naloga besedilo

Obiskovalci TIC-a v Velenju v letu 2005.

Raziskovalna naloga besedilo

Popis letakov.

Raziskovalna naloga besedilo

Poročilo o delu muzeja Velenje za leto 2005.

Raziskovalna naloga besedilo

Prihodi in prenočitve gostov v letu 2004. Tabela.

Raziskovalna naloga besedilo

Prihodi in nočitve po turističnih regijah v letu 2004. Tabela.

Raziskovalna naloga besedilo

Izpisi iz Savinjskega zbornika 1959.

Raziskovalna naloga besedilo

Popis možnih virov v Zgodovinskem arhivu Celje.

Raziskovalna naloga besedilo

Popis prospektov Žalec, Šmartno ob Paki.

Fotografija

Bosnerjeva hiša.

Fotografija

Bosnerjeva hiša.

Fotografija

Stroj za hmelj pri Kudru.

Fotografija

Delo pri stroju za hmelj.

Fotografija

Delo pri stroju za hmelj.

Fotografija

Delo pri stroju za hmelj.

Fotografija

Zaboji s hmeljem pred sušilnico.

Fotografija

Faruška kašča s sušilnico za hmelj.

Fotografija

Faruška kašča s sušilnico.

Fotografija

Nekdanja sušilnica za hmelj.

Fotografija

Detajl na fasadi stene nekdanje sušilnice za hmelj.

Fotografija

Nekdanja sušilnica hmelja.

Fotografija

Polje z ajdo.

Fotografija

Polje z ajdo.

Fotografija

Pogled na polje z ajdo.

Fotografija

Sorževa domačija.

Fotografija

Reklamni pano za prireditev Hmeljskega likofa.

Fotografija

Sušilnica za hmelj.

Fotografija

Sušilnica za hmelj (zadnja stran poslopja).